21. 10. 2020  9:30 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | B | E | F | I | K | M | P | R | S | V

Por.
TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Antibakteriálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíneKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPxA
I-PSPxA-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
BP
Antibakteriálne polymérne nanokompozity na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzitu
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
DP
Aplikácia biopolymérov do kaučukových zmesí
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov pre medicínske aplikácie
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DPBiodegradovateľné polymérne zmesi pre technológiu vyfukovaniaVanovčanová, Z.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Biopolymérne matrice potenciálne využiteľné pre medicínske aplikácie
Vašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Biopolyméry ako zložky gumárskych zmesí
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
8.
DP
Ekologické fóliové materiály s vysokou hodnotou prieťažnosti
Alexy, P.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.BPFarbenie vlákien zo zmesí PLA/PHBOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
10.DP
Inžinierstvo kostného tkaniva
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-BBT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.DP
Keramické kompozitné materiály pre medicínske využitie
Vašková, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
12.
DP
Koloristické vlastnosti vlákien zo zmesí polymérov z obnoviteľných zdrojovUjhelyiová, A.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPxA
I-PSPxA-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DPKompozitné materiály na báze biodegradovateľných polymérov vhodné pre 3D tlačFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
14.
BP
Kompozity na báze elastomérnej matrice a magneticky mäkkého plniva
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.
DP
Morfológia a vlastností PLA/PHB vlákien pripravených diskontinuálnym procesom
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
16.
BP
Možnosti materiálovej recyklácie fóliových typov biodegradovateľných polymérnych zmesí na báze biopolyesterovPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
DP
Polymérne kompozity s účinkami tienenia elektromagnetického žiarenia
Kruželák, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DPRecyklácia viacvrstvových fóliíHudec, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
19.BP
Reologické vlastnosti gumárskych zmesí
Hudec, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.DPSírne a peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní elastomérnych matrícKruželák, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
21.BPVplyv podmienok prípravy na morfológiu a vlastnosti vlákien z PLA/PHB zmesíOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
22.DPVplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné zmesi typu PLA/PHB
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.DP
Vplyv viacnásobného spracovania na vlastnosti modelových zmesí PLA/PHB obsahujcich amorfný typ PLA
Plavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
24.
DP
Vplyv viacnásobného spracovania na vlastnosti zmesí biodegradovateľných zmesí obsahujúcich rôzny typ PLAPlavec, R.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
25.
DP
Vplyv viacnásobného spracovania 3D filamentov na ich výsledné vlastnosti
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
26.
BP
Vplyv vybraného typu reaktívneho aditíva na výsledné vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí
Omaníková, L.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----