14. 10. 2019  16:34 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravných stavieb (SvF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | I | K | M | N | R | S | T | U | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAnalýza napätostného stavu cementobetónových vozoviekZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / ----
2.BPDiagnostika dopravných plôch v BratislaveCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPDiagnostika zastávok MHD v BratislaveZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPEnvironmentálne technológie v cestnom staviteľstveCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPIntegrované zastávky hromadnej dopravy v meste ŠaľaSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
6.DPKonštrukcie vozoviek na mostných objektoch dopravných stavieb transportZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / -- Horváthová, A.
7.DPMožnosti zlepšenia pevnostných a deformačných parametrov asfaltovej zmesiCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Demovič, T.
8.BPNávrh odvodnenia miestnej komunikácieHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPNávrh prístupovej komunikácie v zastavanom územíHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPNávrh rekonštrukcie pozemnej komunikácie so zmenou šírkových a výškových parametrov v extraviláneBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Minarovičová, N.
11.BPNávrh smerového a výskového vedenia cesty III. triedyBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ďaťko, F.
12.DPNávrh spevnenej dopravnej plochy priemyselného areáluZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPNávrh tangenciálneho prepojenia električkových radiál v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gavrilov, F. J.
14.DPNávrh trasy cestnej komunikácie - obchvat mesta Liptovský MikulášBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Krčmárek, P.
15.BPNávrh trasy cesty I. triedy v extraviláne obce JablonicaBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kukan, P.
16.BPNávrh trasy železničnej trate zo Šamorína po železničnú stanicu KvetoslavovBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kelec, Š.
17.BPNávrh vedenia trasy električky a tram train-u v BratislaveBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPNávrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zeleneSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPNávrh zmeny kategórie obslužnej komunikácie v mestskej časti pri zmene funkčných plôch územiaSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPNavrhovanie konštrukcie vozoviek s krytom z dlažbyZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPRiešenie mestskej komunikácie v kategórii tangenty medzi dvoma mestskými časťami v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Červenka, R.
22.BPRozvoj leteckej dopravy na SlovenskuHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPSystémové riešenie cyklistickej infraštruktúry využitím zahraničných metodík a porovnanie s národnými predpismi – prípadová štúdia z BratislavySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
24.BPThe parameters of the cross section of rural roadsCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPUplatnenie polystyrénových blokov pri neštandardných prípadoch stavby násypov pozemných komunikáciíSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / -- Beutelhauser, D.
26.DPVplyv teplotných charakteristík na navrhovanie vozoviekHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 1--