20. 10. 2019  8:33 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra geodézie (SvF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | F | G | Ch | J | K | M | N | P | T | U | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAnalýza potreby dopočítavania zvyškových parcielGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gajdošík, M.
2.DPAnalýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovaniaMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Podolan, P.
3.DPAutomatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Bariczová, G.
4.BPFotogrametrické meranie a rozvinutie plôch archeologických artefaktovMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Belaňová, R.
5.BPGeodetické činnosti pri výstavbe rodinných domovGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Takács, L.
6.DPGeodetický monitoring nosného systému a podlahy stavebného objektuBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Moravcsíková, V.
7.DPChyby v katastri nehnuteľností v kontexte s vývojom majetkových pomerovHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Oravcová, M.
8.BPJednoduché pozemkové úpravyGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tomášik, M.
9.DPJustáž vertikálneho komparátoraKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Compeľ, M.
10.BPKatastrálne mapy so systematickým posunomHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Furdeková, A.
11.BPKonverzia meraných údajov z univerzálnej meracej staniceErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
12.BPMeranie pretvorenia piesočného dna pod modelom hateFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Petrík, T.
13.DPNávrh nového konceptu evidovania a zobrazovania stavieb v katastri nehnuteľnostíHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Blazsek, C.
14.DPNávrh štruktúry informačného systému závoduKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPPorovnanie digitálnych nivelačných prístrojov rovnakej presnostiBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Skokan, M.
16.DPProjekt merania posunov a pretvorení Starého mosta cez Dunaj v BratislaveKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zhelovaha, R.
17.DPProjekt na meranie posunov mosta SNP v BratislaveKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šipoš, P.
18.BPTestovanie aplikácií na klasifikáciu lidarových dát do triedy "zem"Fraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Janušová, S.
19.BPTestovanie inerciálnej meracej jednotky KVH COTS v kombinácii so snímačom otáčok pri určení polohy vozíkaKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kňažek, S.
20.BPTestovanie navigačného systému Novatel ProPak 6 pri lokalizácii chodcaKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Brindza, J.
21.BPTestovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5Erdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
22.BPTvorba geodetickej časti pasportu budovyKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šedina, D.
23.DPÚčelové mapovanie pre projekty pozemkových úpravGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovič, O.
24.BPUrčovanie výmer nehnuteľnostíHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Janesová, N.
25.DPVplyv typu kamery na kvalitu fotogrametrického mračna bodovFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Ferencz, Š.
26.BPVyužitie kódového zberu údajov na tvorbu účelovej mapyBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Cíferský, Š.
27.BPVyužitie RPAS fotogrametrie pri mapovaní fragmentov historických stavieb na vodných tokochMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kozic, M.
28.DPVyužitie RPAS technológie na dokumentáciu pamiatkového objektuFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fašang, J.