21. 5. 2019  11:11 Zina
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra geodézie (SvF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | S | T | U | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAnalýza územia pred začatím projektu pozemkových úpravGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mordavský, V.
2.DPAutomatizované meranie geometrických parametrov technologického zariadeniaKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Štuller, E.
3.DPElektronické služby katastra nehnuteľnostíGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Emmer, L.
4.BPFotogrametrická rekonštrukcia objektu s plochou textúrouFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kosmeľová, T.
5.BPGeodetická dokumentácia fasád kultúrnej pamiatky s využitím moderných technológiíMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kohútová, L.
6.BPGeodetické metódy a zber údajov na tvorbu 2D modelov historických objektov a areálovJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gábriš, M.
7.BPGeodetické metódy a zber údajov na tvorbu 3D modelov historických objektov a areálovJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Petržel, T.
8.BPGeodetické práce počas výstavby objektu čerpacej staniceBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bodnárik, J.
9.DizPHomogenizácia katastrálneho mapového dielaFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti témy0 / ----
10.DPInformačné modelovanie potrubných mostov priemyselných objektovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Magát, N.
11.DPKalibrácia krátkych dĺžkových meradielKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Laššo, J.
12.BPKontrola geometrických parametrov lineárneho posuvného systémuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fryčová, L.
13.DPMeranie deformácií betónovej dosky pomocou viac-snímkovej fotogrametrieMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kaššák, M.
14.DPMeranie objemov pomocou RPAS fotogrametrieMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Hideghéty, A.
15.DPModely hodnotenia rozdrobenosti pozemkového vlastníctvaHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Turan, P.
16.BPNadobúdanie vlastníctva k poľnohospodárskej pôdeHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Toman, J.
17.DPOdhad parametrov geodetickej siete meranej terestricky a technológiou GNSSBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Perašín, P.
18.BPOdhad parametrov miestnej výškovej sieteBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPOverenie presnosti fotogrametrického systému UX11Fraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mészáros, T.
20.DPPresnosť aplikácií na princípe obrazového skenovania: porovnávacia štúdiaFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Szabo, M.
21.DPProjektovanie pozemkov pre spoločné zariadenia a opatreniaGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gottvaldová, A.
22.DPProjektovanie pozemkových úprav v závislosti od spôsobu užívania pôdyGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Cibula, M.
23.DizPSpracovanie fotogrametrických meraní počas snímkovania in-situFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti témy0 / ----
24.DPSystémová kalibracia digitálnych nivelačných prístrojov a kódových látJežko, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Klein, S.
25.BPTestovanie presnosti určenia výšky pomocou smartfónuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Brisuda, M.
26.BPTestovanie presnosti v určení polohy pomocou smartfónuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Klinga, D.
27.BPTestovanie súradnicových meracích strojovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
28.BPTestovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5Erdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Benedik, M.
29.DPUkazovatele kvality máp katastraHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kyseľ, P.
30.BPUrčenie parametrov miestnej geodetickej sieteKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pénzešová, L.
31.BPVplyv konfigurácie stanovísk snímkovania na presnosť geometrie archeologických nálezovMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Bujňáková, B.
32.BPVplyv slnečného žiarenia na stabilitu prístrojaBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hipp, D.
33.DPVybrané počítačovej techniky a nástroje na vizualizáciu obsahu a kvality katastrálneho operátuHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Smida, M.
34.BPVytýčenie bodov technológiou GNSSKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Chovanec, Ľ.