23. 1. 2020  1:17 Miloš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra geotechniky (SvF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | Č | E | G | I | N | P | R | S | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAnalýza anomálií hladinového režimu v pozorovacích vrtoch priehrady RozgrundBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti témy1 / -- Kovaľ, F.
2.BPAnalýza priesakového režimu telesom a podložím homogénnej hrádzeŠkvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti témy0 / ----
3.BPAnalýza stability svahu sypanej hrádzeŠkvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti témy1 / -- Brindza, F.
4.BPČasový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
5.DPEnergy geostructures designFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-CE--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPExperimental investigation of soil propertiesFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPExperimental investigation of soil propertiesFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-CExA--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPExperimentálny výskum filtračných vlastností zemínFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPExperimentálny výskum vybraných vlastností zemínFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
10.DPExperimentálny výskum vybraných vlastností zemínFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 2 Schieber, M.
11.DPGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
12.DPGeotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
13.DPGeotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 3--
14.DPGeotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
15.DPGeotechnický návrh a posúdenie založenia “Nového Medziskladu Vyhoreného Jadrového Paliva (NMS VJP) “ v Jaslovských Bohuniciach.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPIntenzifikácia banského odkaliskaSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPNávrh a plošného základu z výsledkov dynamickej penetračnej skúškyŠkvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / ----
18.BPNávrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
19.BPNávrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
20.BPNávrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
21.DPNávrh energetických geotechnických konštrukciíFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
22.DPNávrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekteStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / ----
23.DPNávrh vystuženej horninovej konštrukcie pre cestnú komunikáciuSúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
24.BPNávrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkachStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy1 / -- Kiss, K.
25.DPPoužitie GFRP výstuže v primárnom ostení tunelovChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
26.BPPozorované klimatické zmeny a význam vodných staviebBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
27.BPPozorované klimatické zmeny a význam vodných staviebBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPPrehodnotenie parametrov injekčnej clony na vodnom diele Vlčia DolinaBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Václavik, P.
29.DPRekonštrukcia hrádzového systému odkaliska rudných kalovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Dúbravka, A.
30.DPRekonštrukcia Ružbašského tunelaChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
32.BPStabilitná analýza sanačných opatrení starej environmentálnej záťažeSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPVýpočtové metódy pre stanovenie sadnutia hĺbkového základuŠkvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / ----
34.DPVýstavba hĺbeného tunela v zastavanom prostredíChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
35.BPVyužitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelovFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
36.BPZabezpečenie výkopu pre založenie nitrifikačných nádržíSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
37.DPZaloženie telesa diaľnice na strmom svahuSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
38.DPZlepšenie podložia štrkovými piliermiStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / ----