20. 11. 2019  20:03 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | P | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAnalýza technologických možností spájania keramiky s kompozitným materiálomKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPPorovnanie výkonu navárania oblúkovými metódami zváraniaUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPTvrdé spájkovanie ocelí CMT metódouUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPVplyv oscilácie elektrónového lúča na vlastnosti zvarových spojov z Al-Li zliatinyUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPVplyv technologických pohybov elektrónového lúča na vlastnosti zvarových spojovUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPVplyv úpravy zvarových plôch plazmovým rezaním na vybrané vlastnosti zvarových spojov z koróziivzdornej oceleUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Nyeki, N. A.
7.DPVýskum beztavivového spájkovania kovokeramických kompozitov s využitím ultrazvukovej energieKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPVýskum interakcií na rozhraní spájkovaného spoja keramika/kompozitKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPVyužitie technológií spájkovania kompozitných a keramických materiálov v praxiKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPZnižovanie pórovitosti zvarových spojov vytvorených z hliníkových zliatin pomocou laserového lúčaBárta, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Špániková, M.