25. 8. 2019  18:24 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | S | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAnalýza ekosystémových služieb na vybranom území SlovenskaKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAnalýza Gidry v parku kaštieľa v Cíferi a návrh opatrení.Macura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPAnalýza s výhľadom revitalizácie a optimalizácie verejného priestoru urbanizovaného pásma Štrbského PlesaStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPAnalýza zmien prietokového režimu tokov na Slovensku vplyvom klimatickej zmenyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
5.DizPDôsledky pozemkových úprav na povodňový režimHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPExperimentálne meranie tvorby povrchového odtokuDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPExperimentálny výskum povrchového odtokuDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPFaktor eróznej účinnosti dažďa a jeho neistoty pri stanovení intenzity vodnej erózie pôdyVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
9.DizPHodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokovMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
10.DPHodnotenie vplyvu zanášania vodnej nádrže na transformovanie povodňovej vlnyValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPKoncepcia vegetačných úprav dopravných komunikáciíBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Čurik, J.
12.DPKrajinno-architektonické riešenie vybraného územia s využitím prvkov pre HandicapovanýchStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPKrajinno-inžinierske opatrenia v lokalite obce VrbovceHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
14.DPKvantitatívna vodohospodárska bilancia na vybranom toku na SlovenskuVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
15.DizPLyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovaniaTall, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPModelovanie povrchového odtoku na malom povodíDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPMonitorovanie zmeny krajiny s využitím leteckého snímkovaniaVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPNávrh golfového areálu v obci Prusy s cieľom zlepšenia cestovného ruchu.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPNávrh riešenia protipovodňovej ochrany sústavou suchých retenčných nádrží v obci VrbovceVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPNávrh závlahového systému ovocného saduBajtek, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPNávrh závlahy parku v prostredí programu LandfxBajtek, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPNemocničný areál u nás vo Vysokých TatráchBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
23.DPObnova Kalvárie v Hliníku nad HronomBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
24.DPObnova Kalvárie v Hliníku nad HronomBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
25.DizPOdhad návrhových hodnôt hydrometeorologických extrémov v podmienkach nestacionarityKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
26.DPPosúdenie geomorfologických aspektov koryta a ramien Dunaja v BratislaveŠkrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
27.DPPosúdenie geomorfologických aspektov koryta a ramien Dunaja v BratislaveŠkrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPPosúdenie krajinnoekologických problémov oblasti Myjavskej pahorkatinyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
29.BPPosúdenie vplyvu odlesnenia na odtokové procesy v horských povodiachHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
30.BPPosúdenie vplyvu vegetačného krytu na povrchový odtok z poľnohospodársky využívaného svahuVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, D.
31.DizPPovrchový odtok, infiltrácia a erózia na svahoch s vodoodpudivými pôdamiŠurda, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4, D-VHI4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
32.BPPrognosis of floodplain forest vegetation developmentMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 2--
33.DizPPrognóza vývoja vegetácie lužných lesovMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
34.DizPPrognóza vývoja vegetácie lužných lesovŠkrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
35.DPRevitalizácia Floriánskeho námestia a jeho okoliaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
36.DPRevitalizácia Hlbokej cesty v BratislaveMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
37.DPRevitalizácia horského parku v Bratislave..Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
38.DPRevitalizácia horského parku v Bratislave..Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
39.DPRevitalizácia lesoparku s rozhľadňou Červená veža na Rádiovom vŕšku v PiešťanochŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
40.DPRevitalizácia okolia Kostola Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad VáhomMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
41.DPRevitalizácia parčíku a vnútrobloku na Záhrebskej uliciMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
42.DPRevitalizácia priestorov Bratislavského lesoparku za účelom rekreačného využitia.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
43.DPRevitalizácia priestorov Bratislavského lesoparku za účelom rekreačného využitia.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
44.DPRevitalizovanie a alternatívne prepojenie nemocničného areálu so športovým areálom v MyjaveBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bošáková, D.
45.DPRiešenie sídliskových verejných priestorov s dôrazom na úpravu miestnej klímy.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
46.DPRozvoj agroturizmu v okrese GalantaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
47.DPRozvoj agroturizmu v okrese Galanta a Dunajská StredaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
48.DPRozvoj agroturizmu v okrese Galantaa Dunajská StredaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
49.BPStanovenie prietoku indikátorovou metódou v prirodzenom riečnom profile tokuVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
50.DPÚprava klímy po zvýšení smogovej činnosti pomocou vegetačnej zložky.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
51.DPVegetačné úpravy lesoparkuBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
52.DizPVodohospodárske bilance v podmienkach nestacionaritySzolgay, J.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
53.BPVodohospodárske riešenie vodných plôch v krajineČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
54.DizPVplyv hydromorfologických parametrov vodného toku na šírenie znečistenia v povrchových tokochVelísková, Y.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4, D-VHI4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
55.DizPVplyv klimatickej zmeny na hydrometeorologické extrémy a ich návrhové hodnotyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
56.BPVplyv pôdnej erózie na protipovodňovú funkciu malej vodnej nádržeValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
57.BPVplyv pôdnej erózie na protipovodňovú funkciu malej vodnej nádržeValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
58.DizPVplyv vegetácie a jej sukcesie na pôdnu hydrológiuLichner, Ľ.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
59.BPVplyv zmeny klímy na režim prietokov na SlovenskuKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / -- Žideková, D.
60.DPVyuzitie geoinformačných technológii pri hodnotení zásob vody v povodiachSzolgay, J.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
61.DPVyužitie GIS pre správu zelene v mesteValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
62.DPVyužitie voľne dostupných GIS a priestorových údajov v krajjinnom inžinierstveČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
63.DPVyužitie voľne dostupných GIS a priestorových údajov vo vodnom hospodárstveČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
64.DizPZeleň v mestskom prostredíMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti témy0 / 2--