19. 10. 2019  16:49 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | K | M | N | P | R | S | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAnalýza ekosystémových služieb pôdyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kľocová, K.
2.DPKrajinnoekologické hodnotenie stability územia hornej MyjavyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bálintová, N.
3.DPMožnosti tvorby vertikálych záhrad v urbanizovanom prostredíMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zaťovičová, M.
4.DPNávrh zelenej strechy a dažďovej záhradyMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Raková, K.
5.BPPrípravné konanie pozemkových úprav za účelom proti-eróznych opatreníŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kopencová, T.
6.BPRevitalizácia areálu univerzityMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPRevitalizácia parku v RusovciachPetrová, T.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Cziko, E.
8.DPRevitalizácia parku v Spišskej Novej VsiMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Baluchová, B.
9.DPStratégia adaptácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na zmeny klímyMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Sedlák, D.
10.BPZmeny priemerných mesačných prietokov na Slovensku za posledné desaťročiaKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPZvýšenie biodiverzity v urbanizovanom priestoreMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hátasová, S.