6. 6. 2020  14:10 Norbert
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4 | 5 | 8

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramZaměření
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DPABS systém: modelovanie a riadenieÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hupčík, Š.
2.BP
AC metódy v moderných komunikačných sieťach
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
3.
DisP
Adaptabilita administratívnych budov
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu0 / 2--
4.
DisP
Adaptabilné bývanieÚstav architektúry občianskych budov (FA)D-Aext--FA
Podrobnosti tématu
0 / 2--
5.DPAdaptácia objektu číslo 41 v priemyselnom areáli v PartizánskomVodrážka, P.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu
1 / 1
6.
DisP
Adaptívna dvojitá fotovoltická fasáda s integrovanými PCM vetracími jednotkami
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
7.
DisPAdaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenieRabenseifer, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
8.
DP
Adaptívne prediktívne riadenie otáčok s doprednou kompenzáciou poruchy
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjFPodrobnosti tématu
1 / 1
9.
DisP
Adaptívne verejné osvetlenie
Gašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Adaptívne verejné osvetlenie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.DP
Adaptívny systém pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíre
Farkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--FEIPodrobnosti tématu0 / 2--
12.DisP
Adaptívny zber energie z vibrácií
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
--
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.BP
Aditívna výroba komponentov z Al zliatiny naváraním CMT
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Stiller, M.
14.
DisP
Aditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami navárania
Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
15.
DisP
Aditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami navárania
Marônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
16.
BPAditívne systémy a automatizácia 3D tlačePokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Šoltýs, K.
17.
DisP
Aditívne technológie - návrh, optimalizácia a výroba komponentov pre automobilový priemysel
Behúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-STAM
D-PMMDxA
D-PMMD
--
--
--
MTFPodrobnosti tématu0 / --
--
18.
BP
Aditívne výrobné technológieŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
19.
DP
Administratívna budovaMenďan, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Račko, L.
20.
DP
Administratívna budova
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Žucha, R.
21.
DP
ADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--
SvF
Podrobnosti tématu2 / 2
22.
DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu
3 / 3
Boková, S.
Jurgoš, M.
Hercogová, P.
23.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
24.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
25.
DP
Administratívna budova s bazénom. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.
Bartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
26.
DisP
Agilné pristupovanie k projektovému manažmentu a jeho využitie v riadení projektov v priemyselných podnikoch
Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
27.BP
Agilné vnútropodnikové zásobovanie (Intralogistika 4.0) (2020/2021)
Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gulár, M.
28.
BP
Aktívna matka v aute
Ústav dizajnu (FA)
B-D--FA
Podrobnosti tématu
2 / 2
29.
DP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Poliak, T.
Mackovčin, A.
30.BPAktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKalús, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-STOP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
31.
BP
Aktívne riadenie vibrácií votknutého nosníka
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
32.
DP
Aktívne tlmenie mechanického kmitania pomocou piezoelektrického aktuátora
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Berta, Š.
33.
DP
Aktualizácia aplikácie ParanoYaJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
34.
BP
Aktualizácia prostredia online laboratória
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Takáč, J.
35.BPAktualizácia rozšírenia jednoúčelových hesiel pre internetový prehliadačJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Nguyen The, B. D.
36.
BP
Aktuálne problémy týkajúce sa fotoprotekcie kože (Ďurčová Dominika)
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
37.
BPAktuálne trendy analýzy dát a ich využitia v manažmenteÚstav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPP
--
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
1 / -- Pakos, Š.
38.
BP
Aktuálny stav osvetlenia domácnostíÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gula, T.
39.
DP
Akumulácia elektrickej energieÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
40.
BP
Akumulátor elektrickej energie na báze vybraného typu vratnej konverzie energií
Pípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.
DisP
Akumulátory energie na báze pokročilých materiálov pre MEMS senzorové aplikácieVanko, G.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--FEIPodrobnosti tématu0 / ----
42.
DP
Akútny vplyv σ-opioidných receptorov na excitabilitu buniekSedláčková, N.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Uhrinová, K.
43.
DisP
Algebraické a topologické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
DisP
Algebrické metódy v kryptografii a kryptoanalýze
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
BP
Algoritmické obchodovanie s využitím umelej inteligencie
Drozda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
46.
DisP
Algoritmy lokalizácie a navigácie autonómneho vozidla
Kozáková, A.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.
BP
Algoritmy porovnávania odtlačkov prstov na báze hlbokých neurónových sietí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
48.
DP
Alternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóne
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
49.
BP
Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Grečko, L.
50.BPAlternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysleRusko, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
DP
Alternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 2
--
52.DPAmfiteáter DetvaÚstav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)I-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu5 / 5 Magyarics, D.
Kubicová, J.
Mažgútová, B.
Petrek, R.
Babic, J.
53.
DPAmfiteáter DetvaŠíp, L.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu4 / 5 Jozefík, T.
Svrčková, L.
Sedliačková, M.
Klásek, T.
54.
DP
Amidy beta-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivita
Berkeš, D.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
55.DP
Ampacita vonkajších elektrických vedení
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
56.
DPAMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Sekerešová, M.
57.
DisP
Analáza metód zlepšovania podložia pre stavebné konštrukcie
Frankovská, J.
Katedra geotechniky (SvF)
D-TKeIS4
--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
DP
Analógové interiérové hodiny
Paliatka, P.
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--FAPodrobnosti tématu1 / --
59.
BP
Analógový laditeľný filter typu MOOG
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 11
60.DPAnalytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesuŠutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
61.BPAnalytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkovGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Tereshchuk, K.
62.DP
Analýza a modelovanie multi-dimenzionálnych údajov metódami strojového učenia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
63.
BP
Analýza aerodynamickej charakteristiky difúzoru
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
64.DPAnalýza anomálií hladinového režimu v pozorovacích vrtoch priehrady RozgrundBednárová, E.
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH--SvFPodrobnosti tématu1 / --
65.
DP
Analýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BK
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
66.
BP
Analýza a optimalizácia výrobných procesov pomocou simulačných nástrojovBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
67.
DisPAnalýza a predikcia mernej potreby tepla na vykurovanie a chladenie budov na bývanieMenďan, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
DisP
Analýza a prognóza prúdenia podzemnej vody v urbanizovanom území
Katedra hydrotechniky (SvF)
D-VHI4xA
D-VHI4
D-KRAJ4
--
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
DP
Analýza armatúr vhodných pre hydraulické vyregulovanie
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
70.
DP
Analýza bezpečnostných udalostí s prvkami inteligencie
Balogh, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
71.
DP
Analýza blízko-povrchového poškodenia radiačne exponovaných feriticko/martenzitických ocelí
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
72.
BP
Analýza časovej variácie výšky geoidu
Piačková, D.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
73.
DP
Analýza časových radov vypočítaných z dát družicovej misie GRACEJanák, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK--SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
74.
DisP
Analýza dát
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
--
--
FIIT
Podrobnosti tématu0 / ----
75.
DPAnalýza deformácií chemicko-tepelne spracovaných plechov lamely mechanickej spojky
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bogyová, R.
76.
DPAnalýza ekosystémových služieb pôdyKohnová, S.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
77.
DP
Analýza elektromagnetických polí v okolí IoT zariadení
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
78.
DP
Analýza faktorov pracovného prostredia Centra excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU (2019÷2020)
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Mužíková, V.
79.
DPAnalýza funkcie esenciálnych proteínkináz využitím kondičných analóg citlivých mutantovÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
80.DisP
Analýza hydraulického zaťaženia jedno lopatkového čerpadla
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)D-ESZ--
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
81.
DP
Analýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
82.
DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu0 / 5--
83.
BP
Analýza interpolácie astronomických veličín
Husár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / --
--
84.
DP
Analýza kmitania na štvrtinovom fyzikálnom modeli pruženia automobilu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Révay, S.
85.
BP
Analýza konvergencie sférických harmonických funkcií v blízkosti povrchu MesiacaBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
86.
DP
Analýza koreňovej príčiny defektov vo výrobe a nápravné opatrenia v podniku CIKAUTXO SK s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)
Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
DP
Analýza lineárnych blokových kódov (LBK)
Rakús, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
88.
BP
Analýza materiálu opierok pre brúsny proces synchrónneho krúžku
Hrušková, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Bordáč, O.
89.
DPAnalýza metód posilňovaného učenia na vytvorenie automatizovaného protihráča
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Martinez, E. M.
90.
BPAnalýza metódy zvárania koroziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčomÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Szabóová, H.
91.
BP
Analýza metódy zváranie korozivzdornej ocele s meďou elektrónovým lúčomÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Konevalik, F.
92.
BP
Analýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalív
Hájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
93.
DP
Analýza mikroštruktúry a mechanických vlastností komponentov vyhotovených aditívnou výrobou oblúkovým zváranímÚstav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
94.
BP
Analýza možností komunikácie medzi jadrom OS Linux a aplikáciouÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
BP
Analýza možností riešenia rybovodu na vodnej stavbe podľa platnej legislatívy
Čubanová, L.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
96.DP
Analýza možností výroby súčiastky v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.
Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
97.
BP
Analýza nabíjacieho systému elektromobilu
Sedlár, T.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
98.
DP
Analýza nákladovosti podnikateľského subjektu
Majerník, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
99.
DP
Analýza napätostného stavu cementobetónových vozoviek
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOSSvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
100.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
101.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Behúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
102.
BP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
103.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
104.
DP
Analýza nasadenia viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu v spoločnosti BOGE v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. TrnavaHolubek, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
105.DP
Analýza, návrh a využitie plug-in bezdrôtových modulov pre rôznorodé smart-metering platformy
Halgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE--FEIPodrobnosti tématu1 / --
106.DisPAnalýza návrhu sekundárneho ostenia tunelov z prostého betónuKatedra geotechniky (SvF)D-TKeIS4--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
107.BP
Analýza pohonných systémov elektromobilov
Paulech, J.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
108.
DPAnalýza pohybu človeka
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Schurdak, S. E.
109.
BP
Analýza postupov riadenia kvality pre zníženie počtu nezhodných výrobkov v HKS Forge, s.r.o.
Pauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
110.
DPAnalýza potreby dopočítavania zvyškových parcielKatedra geodézie (SvF)I-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gajdošík, M.
111.
DP
Analýza povrchu materiálov pomocou atómového silového mikroskopu
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Petrusová, S.
112.BPAnalýza pozitívnych a negatívnych stránok využívania hydroenergetického potenciáluDušička, P.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
113.
DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
114.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
115.
BP
Analýza požiarnej odolnosti rámu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
116.
BP
Analýza príčin vzniku konkrétneho problému s využitím jednoduchých nástrojov a metód manažérstva kvality (2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
117.
BP
Analýza priesakového režimu telesom a podložím homogénnej hrádze
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
118.
BP
Analýza priestorových dát o poškodení lesných porastov pomocou viacrozmerných štatistických metód
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
119.
BP
Analýza priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vyskočová, K.
120.
BP
Analýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovaniaOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Řežucha, M.
121.BP
Analýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ružička, J.
122.
BP
Analýza procesu brzdenia elektromobiluSedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Varga, D.
123.DPAnalýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Anina, T.
124.
DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
125.
BP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Behúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
126.
DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
127.DP
Analýza spracovateľskej stability biopolymérov
Sopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEI
Podrobnosti tématu
1 / --
128.
BP
Analýza stability svahu sypanej hrádze
Škvarka, J.
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
129.
BP
Analýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorov
Tvrdá, K.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
130.BP
Analýza stropnej dosky v parkovacom dome
Jendželovský, N.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
131.DP
Analýza súčasného stavu jednotnej kanalizácie v meste Trnava
Stanko, Š.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSH--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Csóka, M.
132.
DisP
Analýza sucha v SR z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-KRAJ4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
BP
Analýza systému riadenia elektromobilu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
134.
DP
Analýza športového podujatiaSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Csikmák, G.
135.
BP
Analýza štruktúry lomových plôch nástrojovej ocele po kryogénnom spracovaní
Ptačinová, J.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--MTFPodrobnosti tématu1 / --
136.
BP
Analýza technologických možností spájania keramiky s kompozitným materiálomKatedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
137.DisP
ANALÝZA ÚČINNOSTI PROTIPRIESAKOVÝCH OPATRENÍ V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PRIEHRAD
Katedra geotechniky (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
138.
DisPAnalýza účinnosti predpätých nosných sústavBrodniansky, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
139.
DP
Analýza umelých svalov typu HASEL
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Uličný, M. M.
140.
DP
Analýza úzkych miest vo vybranej linke v podniku IAC Group (Slovakia) s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
141.
BP
Analýza vhodnosti využitia kontroly typu prístupu SYSCALL v systéme Medusa
Jókay, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
142.
BP
Analýza vplyvov pohybového rozmazania na rozpoznávanie tvárí
Bukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu1 / --
143.
DisPAnalýza vplyvu hluku a vibrácií na ľudskú fyziológiu a psychiku počas skenovania v NMR tomografe pracujúcom so slabým magnetickým poľomPřibil, J.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MT--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
144.
DP
Analýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovania
Marčiš, M.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Podolan, P.
145.
DP
Analýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť.Moravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
146.
BP
Analýza vybraných vlastností binárnej zliatiny Sn-Zn
Gerhátová, Ž.Ústav materiálov (MTF)B-MI--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Šenkarčin, M.
147.
DP
Analýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o.Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Ondicová, M.
148.
DP
Analýza výškovej budovyTvrdá, K.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 3--
149.DP
Analýza využitia pikosatelitov a návrh prototypu platformy podľa štandardu PocketQube
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Frajt, M.
150.
BPAnalýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúlLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pipíšková, A.
151.
DPAnalýza zdrojov tepla pre občianske stavbyKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1
152.
DisP
Analýza zložitých časových radov
Krakovská, A.Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
DisP
Analýza zmien ľadovej pokrývky polárnych oblastí z opakovaných družicových meraní tiažového zrýchlenia
Katedra geodetických základov (SvF)
D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
154.
BPAnalýza zmien mesacných prietokov na Slovsnku
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH--SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
155.
DP
Analýza zvarov hyperspektrálnou kamerou
Duchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
156.
BP
Analýza zvarov hyperspektrálnou kamerouDuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
157.
BP
Analýza zvarových spojov Al plechov
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Bryndza, M.
158.
DisPAnalýza zvýšenia prenosovej kapacity optických technológií v sieťach budúcej generácieRóka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLxA
D-TL
D-TLK
--
--
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
159.
BP
Analýza životnosti reaktorových ocelíÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-JIFEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
160.
BP
Analyzovanie plôch na rotačných rezných nástrojov
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2
161.BPAnalýzy tienenia ionizujúceho žiareniaÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI
B-JFI-JI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
162.
DP
Analýzy zvarových spojov tenkých plechov zváraných laserom
Ústav materiálov (MTF)
I-MI--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Drienovský, L.
163.
BP
Android aplikácia na zdieľanie videa
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vozár, D.
164.
BP
Android aplikácia pre hudbny festival
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
2 / --
165.
BP
Android aplikácia pre správu parkovania
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Grežďo, M.
166.
BP
ANFIS pre PLC
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
167.
DP
Anténna sústava s fázovým riadením zmeny smerovej charakteristikyHarťanský, R.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Kucharovič, M.
168.
DPAnténne sústavyHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
169.
BP
Antibakteriálne obalové materiály na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných nanovlákien pre využitie v potravinárskom priemysle.Khunová, V.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
170.
DP
Antimikrobiálna účinnosť komplexov striebra
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Homokyová, A.
171.
DP
Antimikrobiálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíne
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
172.
DP
Antimikrobiálne účinky nanokryštalickej mediZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Balážová, M.
173.BP
Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínu
Greifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
174.
DisP
Antimikrobiální a jiné úpravy povrchůBondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
175.
DP
Antimikrobiálny účinok zlúčenín rastlinného pôvoduŽemlička, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
176.
BP
Antioxidačné látky v obilnináchMinarovičová, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
177.
BP
Antioxidanty v rôznych druhoch čajov
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
178.DPAntioxidanty v bobuľovom ovocí a ich zmeny počas skladovaniaHybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mareková, J.
179.
DP
Antioxidanty vo vínachHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
180.DPAntioxidanty z vybraných odpadov potravinárskych výrobÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hrušková, M.
181.
DisP
Antisociálne správanie v online komunitách
Chudá, D.
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
--
--
FIITPodrobnosti tématu0 / --
--
182.
DP
API pre 3D model vozidlaŽáková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Žikla, M.
183.
DisP
Aplikácia aditívnych technológií v procesoch konštrukcie a výroby výliskov a výroby foriem na vstrekovanie termoplastov
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
184.
BP
Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu toxicity priemyselných analytov
Blaškovičová, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
Valicová, I.
185.DP
Aplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
186.DPAplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2020/2021)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
187.
DisPAplikácia izokonverzných metód na štúdium stability, životnosti a degradácie materiálovOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
188.
DPAplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
189.DPAplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
190.
DP
Aplikácia kontrolingu v malom podniku
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Černá, Z.
191.
BPAplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
192.
BP
Aplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
193.
DP
Aplikácia laserového textúrovania v procesoch tvárnenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
194.
DP
Aplikácia marketingových postupov vo vybranej firme
Špirko, D.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
195.
DP
Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v priemyselnom podniku (2020/2021)
Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Miškolci, I.
196.DisP
Aplikácia metód umelej inteligencie pri návrhu (smart) robotických zariadení
Havlík, Š.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
197.
DP
Aplikácia metódy KATA pri riešení problému na pracovisku vstrekolisov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mikulincová, K.
198.
BP
Aplikácia na automatizované testovanie daktyloskopického systémuMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
199.
BP
Aplikácia na hľadanie optimálnych parametrov Gaborovho filtra pri spracovaní odtlačkov prstov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
200.
DP
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu vo vybranej firme
Porgeszová, H.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gregušová, V.
201.
BP
Aplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukcií
Dický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / ----
202.
DisP
Aplikácia numerických metód v akumulácii a prenose tepla
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
--
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
203.
BP
Aplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDLĎuriš, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
204.BPAplikácia pre navigáciu kupujúcich v obchodochÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kobera, S.
205.
BPAplikácia pre priateľov v športeMarček, S.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
2 / 2
206.
BP
Aplikácia pre správu parkovaniaMatišák, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Filusová, B.
207.
BPAplikácia pre výstupnú kontrolu produktovStřelec, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti tématu1 / --
208.
BP
Aplikácia prírodných zdrojov saponínov ako alternatíva za syntetické povrchovo aktívne látky
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
209.
DisP
Aplikácia procesu reengineering v podnikoch strojárskeho priemysluBaran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
210.DisPAplikácia robotickej kinematickej štruktúry pre multifunkčné výrobné operácie
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSZ
D-VSAZ
--
--
SjFPodrobnosti tématu0 / --
--
211.
DP
Aplikácia strojového videniaHaffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
212.
BPAplikácia štatistických metód kontroly kvality v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu2 / --
213.
DPAplikácia technológie Blockchain v Internete vecíPolec, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
214.
BP
Aplikácia technológie tailor blanks v automobilovom priemysleÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
215.DisPAplikácia transparentnej tepelnej izolácie v pokročilých solárnych fasádnych systémoch
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
216.
DP
Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov
Karovičová, J.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Budayová, J.
217.DisPAplikácia výstuží zo sklenných vlákien pre navrhovanie mostovBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
218.
BP
Aplikácie plazmových technológií v medicíne a poľnohospodárstveKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
219.
DisPAplikácie postkvantovej kryptografieÚstav informatiky a matematiky (FEI)D-AI
--
FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
220.
BP
Aplikačný framework pre OS WindowsPloszek, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Helecz, E.
221.
BP
Aplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politikyÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
222.
BP
Arbitráž v teórii portfóliaÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-MSUS
B-API-ITVR
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
223.DPAreál tržnice v Žiline - revitalizácia verejných priestorov a návrh interiéru
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kovalová, M.
224.
DisP
Architektonické reflexie inovácií v priemysle
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
225.
DisP
Architektúra a neuroveda
Čerešňová, Z.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
226.
DP
Architektúra a implementácia klienta procesne orientovaných systémov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
227.
DisP
Architektúra blockchain pre verejné služby
Kotuliak, I.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
D-AIxA
--
--
--
--
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
228.
DisP
Architektúra inžinierskych stavieb v 21. storočí
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2--
229.DisP
Architektúra pre udržateľný enoturizmus a ekoturizmus v prihraničných oblastiach Slovenska a Čiech
Selcová, Ľ.
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
D-Aext
--
--
FAPodrobnosti tématu
0 / 2
--
230.
DisP
Architektúra v kontexte zmien klímy
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
D-ARCH--FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
231.
BP
Archivácia údajov z výrobnej linky
Juhásová, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vogel, T.
232.
DP
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitochHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Kupcová, K.
233.
DPAsistenčný systém vozidla s využitím konvolučných neurónových sietíÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
2 / 2
234.
BPAtmosférická korózia duplexných povlakov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
235.
BP
Autentická motiváciaÚstav dizajnu (FA)
B-D
--FAPodrobnosti tématu
1 / 1
236.
BP
Autentifikačné a autorizačné algoritmyĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveB-AIA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
237.
DP
Autobusová stanicaMagura, M.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1
238.
DisPAutomatická detekcia Alzheimerovej nemoci analýzou reči pacientaRusko, M.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AIxA
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
--
--
--
--
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
239.BPAutomatická detekcia a počítanie porúch z panchromatických katódoluminiscenčných mápPriesol, J.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
240.
BP
Automatická kontrola a oprava štýlu RTL kódu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
241.
DisP
Automatické meranie stresu v ľudskom hlase
Rusko, M.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI
--
--
--
--
FIITPodrobnosti tématu0 / ----
242.DPAutomatické riadenie modelu robota ma platforme ArduinoNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
243.BPAutomatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviskáÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
244.
DP
Automatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviskáÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
245.
DP
Automatické rozpoznanie auta v reálnom čase pre parkoviská
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
246.
DP
Automatické segmentačné metódy biologických dátKrivá, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
247.
BP
Automatický preklad medzi RTL jazykmi
Kohútka, L.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
248.
BP
Automatický systém na obchodovanie na burze
Slačka, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
249.
BP
Automatizácia kontrolného zariadeniaKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Gaža, P.
250.
DP
Automatizácia nasadenia softvéru do produkčného prostredia s využitím klastrovej infraštruktúry a kontajnerizácieÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti tématu1 / --
251.
DP
Automatizácia pracoviska na periodické skúšky ochranných a pracovných pomôcokÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
252.
DP
Automatizácia pracoviska v programovom prostredí LabView
Kováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
253.DPAutomatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / --
Šrenkel, M.
Hurčíková, Z.
254.
DP
Automatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo Parametric
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
255.DPAutomatizácia vybraných funkcií pre Smart HouseVažan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pajkoš, A.
256.
BPAutomatizovaná detekcia lavínového nebezpečenstvaDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
257.
DP
Automatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektov
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / --
Bariczová, G.
258.
DP
Automatizovaná kryptoanalýza bigramovej substitúcie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
259.DPAutomatizované generovanie požadovanej trajektórie zváracieho robota vzhľadom na geometriu zvarovej medzeryDekan, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Trebuľa, M.
260.
DP
Automatizované navrhovanie technologických postupov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
261.
DP
Automatizované vývojové prostredie s integráciou bezpečnostných prvkov
Balogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Kadlčík, P.
262.DP
Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov
Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Kubík, M.
263.
DP
Automatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzok
Janošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
264.DP
Automatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
2 / 2
265.
DP
Automatizovaný systém odberu vzoriek pre meranie kvality vodných zdrojov
Michniak, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 2
266.BP
Automobilový Ethernet
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
267.
DisPAutonómna digitálna kalibrácia analógových IO na čipeStopjaková, V.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
268.
DP
Autonómna navigácia mobilných robotov v prostredí ROSŠišmišová, D.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjF
Podrobnosti tématu
1 / --
269.
BPAutonómne autoŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
270.
BPAutonómne lietajúce prostriedky pre BVLOS lety
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
271.
DisPAutonómne riadenie elektrického vozíka pre hendikepovaných vo vnútorných priestoroch
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
272.
BP
Autonómny priemyselný dron
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti tématu1 / 1 Knap, M.
273.
DisP
Autorské koncepcie v európskej architektúre 20. storočia
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
D-Aext
D-AextxA
D-ARCH
D-ARCHxA
--
--
--
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / ----