5. 6. 2020  6:42 Laura
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4 | 5 | 8

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
ABS systém: modelovanie a riadenieRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Hupčík, Š.
2.
BP
AC metódy v moderných komunikačných sieťach
Baroňák, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
3.
DizP
Adaptabilita administratívnych budov
Rollová, L.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH
--FAPodrobnosti témy0 / 2
--
4.
DizP
Adaptabilné bývanie
Rollová, L.Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-Aext
--
FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
5.
DP
Adaptácia objektu číslo 41 v priemyselnom areáli v PartizánskomVodrážka, P.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy
1 / 1
Vaňová, V.
6.
DizP
Adaptívna dvojitá fotovoltická fasáda s integrovanými PCM vetracími jednotkamiBielek, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.DizP
Adaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenie
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DP
Adaptívne prediktívne riadenie otáčok s doprednou kompenzáciou poruchy
Gulan, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjF
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
DizPAdaptívne verejné osvetlenieÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.BPAdaptívne verejné osvetlenieÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Adaptívny systém pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíre
Farkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
12.
DizP
Adaptívny zber energie z vibrácií
Takács, G.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP--
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.BP
Aditívna výroba komponentov z Al zliatiny naváraním CMT
Sahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Stiller, M.
14.
DizP
Aditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami navárania
Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM
--
MTFPodrobnosti témy0 / ----
15.DizP
Aditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami navárania
Marônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
16.
BP
Aditívne systémy a automatizácia 3D tlačePokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šoltýs, K.
17.DizP
Aditívne technológie - návrh, optimalizácia a výroba komponentov pre automobilový priemysel
Behúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-STAM
D-PMMDxA
D-PMMD
--
--
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.
BPAditívne výrobné technológie
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
19.
DP
Administratívna budova
Menďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
20.
DP
Administratívna budova
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Žucha, R.
21.DPADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
22.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Borzovič, V.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
23.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Majtánová, L.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy3 / 3 Dekýš, M.
Vresilovič, D.
Čanecká, L.
24.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Sonnenschein, R.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
25.
DP
Administratívna budova s bazénom. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Sáhaová, E.
26.
DizPAgilné pristupovanie k projektovému manažmentu a jeho využitie v riadení projektov v priemyselných podnikochHrablik Chovanová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
27.
BP
Agilné vnútropodnikové zásobovanie (Intralogistika 4.0) (2020/2021)Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
BP
Aktívna matka v aute
Lipková, M.
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
2 / 2
29.
DP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
30.
BP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-STOP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
31.
BP
Aktívne riadenie vibrácií votknutého nosníka
Rolník, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
32.
DP
Aktívne tlmenie mechanického kmitania pomocou piezoelektrického aktuátoraÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Berta, Š.
33.
DP
Aktualizácia aplikácie ParanoYa
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
34.BPAktualizácia prostredia online laboratóriaŽáková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
35.
BP
Aktualizácia rozšírenia jednoúčelových hesiel pre internetový prehliadač
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
36.BP
Aktuálne problémy týkajúce sa fotoprotekcie kože (Ďurčová Dominika)
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Ďurčová, D.
37.
BPAktuálne trendy analýzy dát a ich využitia v manažmenteMišota, B.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
B-IPPP
--
ÚM OUP REK
Podrobnosti témy
1 / --
38.
BP
Aktuálny stav osvetlenia domácností
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Gula, T.
39.
DP
Akumulácia elektrickej energie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
40.
BP
Akumulátor elektrickej energie na báze vybraného typu vratnej konverzie energií
Pípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
41.
DizP
Akumulátory energie na báze pokročilých materiálov pre MEMS senzorové aplikácieVanko, G.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
42.
DP
Akútny vplyv σ-opioidných receptorov na excitabilitu buniekÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
43.
DizP
Algebraické a topologické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
44.
DizP
Algebrické metódy v kryptografii a kryptoanalýze
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.BPAlgoritmické obchodovanie s využitím umelej inteligencie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
Bútora, R.
46.
DizPAlgoritmy lokalizácie a navigácie autonómneho vozidlaKozáková, A.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
47.
BPAlgoritmy porovnávania odtlačkov prstov na báze hlbokých neurónových sietí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Krajčí, P.
48.
DP
Alternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóne
Labovská, Z.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
49.
BP
Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám.Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
50.BPAlternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysle
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.DPAlternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovuTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
52.DPAmfiteáter DetvaVarga, T.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)I-ARCH
--
FAPodrobnosti témy5 / 5
53.DPAmfiteáter DetvaŠíp, L.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
--FAPodrobnosti témy4 / 5 Jozefík, T.
Svrčková, L.
Sedliačková, M.
Klásek, T.
54.
DP
Amidy beta-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivita
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Pinčeková, L.
55.
DP
Ampacita vonkajších elektrických vedeníCenký, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Princ, V.
56.DPAMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.Handlovičová, A.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Sekerešová, M.
57.
DizP
Analáza metód zlepšovania podložia pre stavebné konštrukcie
Katedra geotechniky (SvF)
D-TKeIS4
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
58.DPAnalógové interiérové hodiny
Ústav dizajnu (FA)
I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy
1 / --
59.
BPAnalógový laditeľný filter typu MOOGKubinec, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 11 Kovaľ, F.
60.
DPAnalytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesu
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
61.
BPAnalytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkovGreifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Tereshchuk, K.
62.
DP
Analýza a modelovanie multi-dimenzionálnych údajov metódami strojového učenia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Kürthy, I.
63.
BP
Analýza aerodynamickej charakteristiky difúzoruÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Papcun, M.
64.DPAnalýza anomálií hladinového režimu v pozorovacích vrtoch priehrady Rozgrund
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
65.
DP
Analýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BK
Delgado Sobrino, D. R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Mikláš, S.
66.
BP
Analýza a optimalizácia výrobných procesov pomocou simulačných nástrojovBabinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
67.
DizP
Analýza a predikcia mernej potreby tepla na vykurovanie a chladenie budov na bývanie
Menďan, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.
DizP
Analýza a prognóza prúdenia podzemnej vody v urbanizovanom územíŠoltész, A.
Katedra hydrotechniky (SvF)
D-VHI4xA
D-VHI4
D-KRAJ4
--
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.DPAnalýza armatúr vhodných pre hydraulické vyregulovanieKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
70.
DP
Analýza bezpečnostných udalostí s prvkami inteligencie
Balogh, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
71.
DP
Analýza blízko-povrchového poškodenia radiačne exponovaných feriticko/martenzitických ocelí
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
72.
BP
Analýza časovej variácie výšky geoidu
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
DP
Analýza časových radov vypočítaných z dát družicovej misie GRACE
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
74.
DizP
Analýza dát
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
--
--
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
75.
DP
Analýza deformácií chemicko-tepelne spracovaných plechov lamely mechanickej spojkyÚstav materiálov (MTF)I-MI
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Bogyová, R.
76.DP
Analýza ekosystémových služieb pôdy
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Kľocová, K.
77.
DP
Analýza elektromagnetických polí v okolí IoT zariadení
Bittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
78.DPAnalýza faktorov pracovného prostredia Centra excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU (2019÷2020)Pauliková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Mužíková, V.
79.
DPAnalýza funkcie esenciálnych proteínkináz využitím kondičných analóg citlivých mutantovČipák, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Stupeňová, E.
80.
DizPAnalýza hydraulického zaťaženia jedno lopatkového čerpadlaOlšiak, R.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
--
SjF
Podrobnosti témy0 / 1--
81.
DPAnalýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách.Takács, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
82.
DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženia
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5--
83.
BP
Analýza interpolácie astronomických veličínHusár, L.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
84.DPAnalýza kmitania na štvrtinovom fyzikálnom modeli pruženia automobilu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Révay, S.
85.
BP
Analýza konvergencie sférických harmonických funkcií v blízkosti povrchu Mesiaca
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.
DPAnalýza koreňovej príčiny defektov vo výrobe a nápravné opatrenia v podniku CIKAUTXO SK s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
87.
DP
Analýza lineárnych blokových kódov (LBK)
Rakús, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
88.
BP
Analýza materiálu opierok pre brúsny proces synchrónneho krúžku
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
--
MTFPodrobnosti témy1 / --
89.DP
Analýza metód posilňovaného učenia na vytvorenie automatizovaného protihráča
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
90.
BP
Analýza metódy zvárania koroziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Szabóová, H.
91.BP
Analýza metódy zváranie korozivzdornej ocele s meďou elektrónovým lúčom
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
92.
BP
Analýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalívHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
93.
DP
Analýza mikroštruktúry a mechanických vlastností komponentov vyhotovených aditívnou výrobou oblúkovým zváraním
Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
94.
BP
Analýza možností komunikácie medzi jadrom OS Linux a aplikáciouPloszek, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
BP
Analýza možností riešenia rybovodu na vodnej stavbe podľa platnej legislatívy
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.DP
Analýza možností výroby súčiastky v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.
Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
97.
BP
Analýza nabíjacieho systému elektromobilu
Sedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
98.
DPAnalýza nákladovosti podnikateľského subjektuÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
99.
DP
Analýza napätostného stavu cementobetónových vozoviek
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
100.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
101.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Behúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
102.BPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
103.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Behúlová, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTFPodrobnosti témy0 / --
--
104.DPAnalýza nasadenia viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu v spoločnosti BOGE v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Čulík, M.
105.
DP
Analýza, návrh a využitie plug-in bezdrôtových modulov pre rôznorodé smart-metering platformy
Halgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Drak, T.
106.
DizPAnalýza návrhu sekundárneho ostenia tunelov z prostého betónuFrankovská, J.
Katedra geotechniky (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
107.
BP
Analýza pohonných systémov elektromobilov
Paulech, J.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
Skučka, L.
108.
DP
Analýza pohybu človekaSopiak, D.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
Schurdak, S. E.
109.
BP
Analýza postupov riadenia kvality pre zníženie počtu nezhodných výrobkov v HKS Forge, s.r.o.
Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bohunická, L.
110.
DP
Analýza potreby dopočítavania zvyškových parciel
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--SvFPodrobnosti témy1 / 1
111.
DP
Analýza povrchu materiálov pomocou atómového silového mikroskopu
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
112.
BP
Analýza pozitívnych a negatívnych stránok využívania hydroenergetického potenciálu
Dušička, P.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.
DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
114.
BP
Analýza požiarnej odolnosti rámu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
115.
BP
Analýza požiarnej odolnosti rámu
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
116.BP
Analýza príčin vzniku konkrétneho problému s využitím jednoduchých nástrojov a metód manažérstva kvality (2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
117.
BP
Analýza priesakového režimu telesom a podložím homogénnej hrádze
Škvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
118.BP
Analýza priestorových dát o poškodení lesných porastov pomocou viacrozmerných štatistických metód
Ďuračiová, R.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
119.
BP
Analýza priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Gyurák Babeľová, Z.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
120.
BP
Analýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovania
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Řežucha, M.
121.
BP
Analýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Ružička, J.
122.
BP
Analýza procesu brzdenia elektromobiluSedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
123.DP
Analýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Anina, T.
124.
DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Behúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
125.
BP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ--MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Tonka, M.
126.
DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Behúlová, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
127.
DP
Analýza spracovateľskej stability biopolymérovÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / -- Andicsová, V.
128.
BP
Analýza stability svahu sypanej hrádze
Škvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
129.
BP
Analýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorov
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
130.BP
Analýza stropnej dosky v parkovacom dome
Jendželovský, N.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
131.
DP
Analýza súčasného stavu jednotnej kanalizácie v meste Trnava
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Csóka, M.
132.DizPAnalýza sucha v SR z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajineČistý, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-KRAJ4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
133.
BP
Analýza systému riadenia elektromobilu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
134.
DPAnalýza športového podujatiaSopiak, D.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
135.
BP
Analýza štruktúry lomových plôch nástrojovej ocele po kryogénnom spracovaní
Ptačinová, J.Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
136.
BP
Analýza technologických možností spájania keramiky s kompozitným materiálom
Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
137.
DizP
ANALÝZA ÚČINNOSTI PROTIPRIESAKOVÝCH OPATRENÍ V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PRIEHRAD
Katedra geotechniky (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
138.
DizP
Analýza účinnosti predpätých nosných sústav
Brodniansky, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
139.DPAnalýza umelých svalov typu HASELKutiš, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
140.
DP
Analýza úzkych miest vo vybranej linke v podniku IAC Group (Slovakia) s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
141.
BP
Analýza vhodnosti využitia kontroly typu prístupu SYSCALL v systéme Medusa
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy0 / --
--
142.
BP
Analýza vplyvov pohybového rozmazania na rozpoznávanie tváríBukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
143.
DizP
Analýza vplyvu hluku a vibrácií na ľudskú fyziológiu a psychiku počas skenovania v NMR tomografe pracujúcom so slabým magnetickým poľomÚstav elektrotechniky (FEI)D-MT--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
144.
DP
Analýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovania
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Podolan, P.
145.DP
Analýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť.
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
146.BPAnalýza vybraných vlastností binárnej zliatiny Sn-Zn
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Šenkarčin, M.
147.
DPAnalýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Ondicová, M.
148.DP
Analýza výškovej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
149.DP
Analýza využitia pikosatelitov a návrh prototypu platformy podľa štandardu PocketQube
Rodina, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Frajt, M.
150.
BP
Analýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúl
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Pipíšková, A.
151.DP
Analýza zdrojov tepla pre občianske stavby
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Hilková, A.
152.
DizP
Analýza zložitých časových radov
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
153.DizP
Analýza zmien ľadovej pokrývky polárnych oblastí z opakovaných družicových meraní tiažového zrýchlenia
Katedra geodetických základov (SvF)
D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
154.BP
Analýza zmien mesacných prietokov na Slovsnku
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
155.DPAnalýza zvarov hyperspektrálnou kamerouDuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
156.BPAnalýza zvarov hyperspektrálnou kamerouDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
157.
BPAnalýza zvarových spojov Al plechov
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Bryndza, M.
158.
DizP
Analýza zvýšenia prenosovej kapacity optických technológií v sieťach budúcej generácie
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLxA
D-TL
D-TLK
--
--
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
159.
BP
Analýza životnosti reaktorových ocelí
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
160.BP
Analyzovanie plôch na rotačných rezných nástrojov
Buranský, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
Lesay, A.
Schmidt, S.
161.
BP
Analýzy tienenia ionizujúceho žiarenia
Čerba, Š.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI
B-JFI-JI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
162.
DP
Analýzy zvarových spojov tenkých plechov zváraných laserom
Ústav materiálov (MTF)
I-MI--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
163.BP
Android aplikácia na zdieľanie videa
Čavojský, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Vozár, D.
164.
BP
Android aplikácia pre hudbny festival
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy2 / --
165.
BP
Android aplikácia pre správu parkovaniaBehúl, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Grežďo, M.
166.
BP
ANFIS pre PLC
Körösi, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
167.
DP
Anténna sústava s fázovým riadením zmeny smerovej charakteristiky
Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Kucharovič, M.
168.
DP
Anténne sústavyHarťanský, R.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Krchnák, J.
169.
BP
Antibakteriálne obalové materiály na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných nanovlákien pre využitie v potravinárskom priemysle.
Khunová, V.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
170.DPAntimikrobiálna účinnosť komplexov striebra
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
171.
DP
Antimikrobiálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíneKhunová, V.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
172.DP
Antimikrobiálne účinky nanokryštalickej medi
Zemanová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
173.
BP
Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínuGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Vaľková, K.
174.
DizP
Antimikrobiální a jiné úpravy povrchů
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
175.
DP
Antimikrobiálny účinok zlúčenín rastlinného pôvodu
Žemlička, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
176.
BP
Antioxidačné látky v obilninách
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
177.BPAntioxidanty v rôznych druhoch čajov
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
178.DP
Antioxidanty v bobuľovom ovocí a ich zmeny počas skladovania
Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
179.
DP
Antioxidanty vo vínach
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
180.DPAntioxidanty z vybraných odpadov potravinárskych výrob
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Hrušková, M.
181.
DizP
Antisociálne správanie v online komunitách
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-IIS
D-IISxA
--
--
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
182.DP
API pre 3D model vozidla
Žáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
183.
DizP
Aplikácia aditívnych technológií v procesoch konštrukcie a výroby výliskov a výroby foriem na vstrekovanie termoplastovBílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
184.
BP
Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu toxicity priemyselných analytov
Blaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 2
185.
DP
Aplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2019/2020)Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
186.
DPAplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
187.
DizP
Aplikácia izokonverzných metód na štúdium stability, životnosti a degradácie materiálov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
188.
DP
Aplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
189.DP
Aplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)
Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
190.
DP
Aplikácia kontrolingu v malom podnikuZatrochová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Černá, Z.
191.
BP
Aplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmovOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
192.
BP
Aplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
193.
DP
Aplikácia laserového textúrovania v procesoch tvárneniaŠugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
194.
DPAplikácia marketingových postupov vo vybranej firmeÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
195.
DP
Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v priemyselnom podniku (2020/2021)
Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
Miškolci, I.
196.
DizPAplikácia metód umelej inteligencie pri návrhu (smart) robotických zariadení
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--FEIPodrobnosti témy0 / ----
197.
DP
Aplikácia metódy KATA pri riešení problému na pracovisku vstrekolisov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Mikulincová, K.
198.
BP
Aplikácia na automatizované testovanie daktyloskopického systému
Marák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
199.
BP
Aplikácia na hľadanie optimálnych parametrov Gaborovho filtra pri spracovaní odtlačkov prstovMarák, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
200.
DP
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu vo vybranej firme
Porgeszová, H.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Gregušová, V.
201.BPAplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukciíDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
202.
DizP
Aplikácia numerických metód v akumulácii a prenose tepla
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
--
SjFPodrobnosti témy0 / 1
--
203.
BP
Aplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDLĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
204.BPAplikácia pre navigáciu kupujúcich v obchodochNovák, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
205.
BP
Aplikácia pre priateľov v športe
Marček, S.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
2 / 2
206.BP
Aplikácia pre správu parkovania
Matišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
207.
BPAplikácia pre výstupnú kontrolu produktov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
208.BP
Aplikácia prírodných zdrojov saponínov ako alternatíva za syntetické povrchovo aktívne látky
Burčová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
209.
DizP
Aplikácia procesu reengineering v podnikoch strojárskeho priemyslu
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
210.DizPAplikácia robotickej kinematickej štruktúry pre multifunkčné výrobné operácieKrižan, P.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSZ
D-VSAZ
--
--
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
211.DPAplikácia strojového videnia
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Pajpach, M.
212.
BP
Aplikácia štatistických metód kontroly kvality v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Kučerová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy2 / --
213.DPAplikácia technológie Blockchain v Internete vecíÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Benczy, M.
214.
BP
Aplikácia technológie tailor blanks v automobilovom priemysle
Šugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
215.
DizP
Aplikácia transparentnej tepelnej izolácie v pokročilých solárnych fasádnych systémoch
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
216.DPAplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Budayová, J.
217.DizP
Aplikácia výstuží zo sklenných vlákien pre navrhovanie mostov
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
218.
BP
Aplikácie plazmových technológií v medicíne a poľnohospodárstve
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
219.DizP
Aplikácie postkvantovej kryptografie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
220.
BP
Aplikačný framework pre OS WindowsPloszek, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
221.BP
Aplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politiky
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
222.
BP
Arbitráž v teórii portfóliaZákopčan, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-MSUS
B-API-ITVR
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
223.
DP
Areál tržnice v Žiline - revitalizácia verejných priestorov a návrh interiéru
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
1 / 1
Kovalová, M.
224.
DizP
Architektonické reflexie inovácií v priemysle
Ilkovičová, Ľ.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 3
--
225.
DizP
Architektúra a neuroveda
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH--FAPodrobnosti témy
0 / 2
--
226.DP
Architektúra a implementácia klienta procesne orientovaných systémov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
227.
DizP
Architektúra blockchain pre verejné služby
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
D-AIxA
--
--
--
--
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
228.DizP
Architektúra inžinierskych stavieb v 21. storočí
Ilkovič, J.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
229.
DizP
Architektúra pre udržateľný enoturizmus a ekoturizmus v prihraničných oblastiach Slovenska a Čiech
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
D-Aext
--
--
FAPodrobnosti témy0 / 2--
230.
DizP
Architektúra v kontexte zmien klímyPifko, H.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)D-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
231.
BP
Archivácia údajov z výrobnej linky
Juhásová, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Vogel, T.
232.
DP
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitochOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
233.
DP
Asistenčný systém vozidla s využitím konvolučných neurónových sietí
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
2 / 2 Müller, M.
Kurilla, J.
234.
BP
Atmosférická korózia duplexných povlakov
Zemanová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
235.
BP
Autentická motivácia
Baláž, M.Ústav dizajnu (FA)B-D--
FA
Podrobnosti témy
1 / 1
Rejta, E.
236.
BP
Autentifikačné a autorizačné algoritmy
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveB-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kriš, M.
237.DPAutobusová stanicaKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
238.
DizP
Automatická detekcia Alzheimerovej nemoci analýzou reči pacienta
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AIxA
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
--
--
--
--
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
239.
BP
Automatická detekcia a počítanie porúch z panchromatických katódoluminiscenčných máp
Priesol, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy1 / --
240.
BP
Automatická kontrola a oprava štýlu RTL kódu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
241.
DizP
Automatické meranie stresu v ľudskom hlaseRusko, M.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI
--
--
--
--
FIITPodrobnosti témy0 / ----
242.DPAutomatické riadenie modelu robota ma platforme Arduino
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Augustín, M.
243.
BP
Automatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviská
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
244.DPAutomatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviskáÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
245.DP
Automatické rozpoznanie auta v reálnom čase pre parkoviská
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
246.
DPAutomatické segmentačné metódy biologických dátKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Somorovská, M.
247.
BP
Automatický preklad medzi RTL jazykmi
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy1 / --
248.BPAutomatický systém na obchodovanie na burzeÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Brečka, L.
249.
BP
Automatizácia kontrolného zariadenia
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
250.
DP
Automatizácia nasadenia softvéru do produkčného prostredia s využitím klastrovej infraštruktúry a kontajnerizácie
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
251.
DPAutomatizácia pracoviska na periodické skúšky ochranných a pracovných pomôcokÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
252.DP
Automatizácia pracoviska v programovom prostredí LabView
Kováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
253.
DPAutomatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcieÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy2 / -- Šrenkel, M.
Hurčíková, Z.
254.
DP
Automatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo Parametric
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Žovinec, J.
255.DP
Automatizácia vybraných funkcií pre Smart House
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
256.
BP
Automatizovaná detekcia lavínového nebezpečenstvaÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
257.
DP
Automatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektov
Erdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Bariczová, G.
258.
DP
Automatizovaná kryptoanalýza bigramovej substitúcieAntal, E.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
259.
DP
Automatizované generovanie požadovanej trajektórie zváracieho robota vzhľadom na geometriu zvarovej medzery
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Trebuľa, M.
260.DPAutomatizované navrhovanie technologických postupov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
261.DPAutomatizované vývojové prostredie s integráciou bezpečnostných prvkovÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
262.
DP
Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajovUšák, E.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
263.
DP
Automatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzok
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
264.
DP
Automatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEIPodrobnosti témy
2 / 2
Krajčík, Š.
Hečko, D.
265.
DP
Automatizovaný systém odberu vzoriek pre meranie kvality vodných zdrojov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
266.
BP
Automobilový Ethernet
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
267.
DizP
Autonómna digitálna kalibrácia analógových IO na čipe
Stopjaková, V.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
268.DP
Autonómna navigácia mobilných robotov v prostredí ROS
Šišmišová, D.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjF
Podrobnosti témy
1 / --
269.
BP
Autonómne autoŤapák, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
270.
BP
Autonómne lietajúce prostriedky pre BVLOS lety
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
271.
DizP
Autonómne riadenie elektrického vozíka pre hendikepovaných vo vnútorných priestorochStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)D-MASP
--
MTFPodrobnosti témy0 / ----
272.
BP
Autonómny priemyselný dronÚstav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy1 / 1 Knap, M.
273.
DizP
Autorské koncepcie v európskej architektúre 20. storočia
Moravčíková, H.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-Aext
D-AextxA
D-ARCH
D-ARCHxA
--
--
--
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--