27. 6. 2019  7:00 Ladislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 8

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPMagnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatinMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti tématu0 / ----
2.BPMagnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatinMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti tématu0 / ----
3.BPMagnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plnivaKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
4.BPMalé modulárne reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
5.DisPMalé výstavné formySchleicher, A.Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti tématu0 / 2--
6.DPMalý kaštieľ ApponyiJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
7.DisPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
8.DisPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
9.DisPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
10.DisPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
11.DisPManažment globálnej zmeny: Voda a jej mitigačný a adaptačný potenciál v mestskom prostredíMarek, M. V.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / ----
12.DPManažment prístupu multimediálnej prevádzky v sieti IMS.Baroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Hrivík, J.
13.DisPManažment procesov FAT a SAT pre SW riadiacich systémovKopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti tématu0 / ----
14.DPManažment zmien medzi verziovanými procesmi Petriho sietíJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti tématu0 / ----
15.BPManažment značky (Brand Management) v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti tématu2 / 2 Čutríková, B.
Škodová, L.
16.DisPMapovanie a analýza hluku a vibrácií NMR tomografov pracujúcich so slabým magnetickým poľom a ich vplyv na fyziológiu a psychiku vyšetrovanej osobyPřibil, J.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTD-MT-UMFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
17.DPMapovanie povrchu predmetov v laserovom skeneri na princípe stereovideniaPřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti tématu0 / ----
18.DPMarketing založený na udalostiachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
19.BPMarketing založený na udalostiachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
20.BPMarketingová komunikácia organizácie ako nástroj pre vekovo diverzifikovaný trh odberateľov (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Mikulková, V. E.
21.DPMarketingová stratégia podniku pri jeho vstupe na globálny trh (2019/2020)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti tématu0 / ----
22.BPMartin - Námestia SNP - verejný priestorKováč, B.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu1 / 1 Adamko, M.
23.BPMartin, Námestie SNP - verejný priestorBašová, S.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu0 / 2--
24.BPMartin Námestie SNP - verejný priestorGörner, K.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu1 / 2 Tekulová, V.
25.DisPMatematické metody hodnocení drsnosti tvarově obrobené plochy v blízkosti inflexních bodůPata, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TSNSPMFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
26.BPMatematické metódy využívané v elektronergetikeCenký, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Rekić, A.
27.DPMatematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktoraLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
28.BPMatematické modelovanie a riadenie bioreaktoraKvasnica, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Nguyen Hai, T.
29.BPMatematické modelovanie inzulín-glukózového systémuTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Málik, R.
30.DPMatematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesíLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
31.DPMatematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
32.BPMateriálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérieVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
33.BPMateriály GEN IV – nano-štrukturované oceleDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti tématu0 / ----
34.DPMateriály pre 3D tlač domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
35.BPMATLAB Web Server v predmete Laboratórne cvičenia z riadenia procesovČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
36.BPMaximálne a minimálne skratové prúdy v elektrizačnej sústaveEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti tématu1 / -- Roháč, F.
37.BPMaximálne tokyPolakovič, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
38.BPMediatékaHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
39.DPMedzi líniami - expanzia centra ŽilinyPaňák, P.Dekanát (FA)I-ARCHFAPodrobnosti tématu0 / 1--
40.DisPMechanizmy rezistencie na epigenetickú liečbu využivanú pri hemato-onkologických ochoreniachSulová, Z.Fakulta chemickej a potravinárskej technológieD-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
41.BPMechatronický systém na meranie modulu pružnosti vzoriek malých rozmerovMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti tématu0 / 2--
42.BPMechatronický systém preplňovania zážihového motoraOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Elek, M.
43.DPMembránové procesy v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
44.DisPMembránové procesy v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
45.BPMEMS pohybové senzoryBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti tématu1 / -- Sulčan, M.
46.DisPMeracie metódy a systémy na monitorovanie životných funkcií a neinvazívnu diagnostiku kardiovaskulárneho systémuTyšler, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
47.BPMeranie akustických útlmových vlastností materiálovLabašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTFPodrobnosti tématu1 / -- Náhlik, D.
48.BPMeranie a spracovanie dát pre identifikáciu systémovTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
49.DPMeranie deformácií betónovej dosky pomocou viac-snímkovej fotogrametrieMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
50.BPMeranie drsnosti povrchu vzoriek mikroskopiouDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
51.BPMeranie elektrických parametrov stmievateľných LED svietidiel pre verejné osvetlenieLipnický, L.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti tématu0 / ----
52.BPMeranie elektrických parametrov stmievateľných LED svietidiel pre verejné osvetlenieJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti tématu0 / ----
53.BPMeranie geometrie rezných nástrojovPokorný, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Habšuda, K.
54.DisPMeranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkochĎuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-MTSjFPodrobnosti tématu0 / 1--
55.DPMeranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkochĎuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESKSjFPodrobnosti tématu0 / 1--
56.DisPMeranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkochĎuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-METSjFPodrobnosti tématu0 / 1--
57.DPMeranie impulzných charakteristík polovodičových diódŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
58.BPMeranie impulzných charakteristík polovodičových prvkovŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
59.BPMeranie koeficientu trenia pre klzné dvojice: puzdro čapu a rovinná plocha na zariadení Tribotestor M89Labašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTFPodrobnosti tématu1 / -- Novosedlík, J.
60.BPMeranie koncentrácie rádioaktívneho radónu v pobytových priestorochHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti tématu0 / 2--
61.BPMeranie kvality elektriny v bioplynovej elektrárniCintula, B.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Ohlas, A.
62.DPMeranie objemov pomocou RPAS fotogrametrieMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
63.DisPMeranie polohy podmorských robotických zariadeníHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
64.BPMeranie prenosovej rýchlostiIPSec Tunela pri vybratých metódach šifrovaniaOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti tématu0 / ----
65.BPMeranie rádioaktivity v životnom prostredíHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti tématu0 / 2--
66.DPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu potravinárskeho zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu0 / 2--
67.BPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu2 / 2 Bajan, J.
Michalec, R.
68.BPMeranie vzdialenosti mikrovlnným radaromHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
69.DisPMeranie zaťažovacích procesov pomocou NDT metódChmelko, V.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti tématu0 / 2--
70.DPMestská časť Bratislava Záhorská Bystrica - koncepcia rozvojaSopirová, A.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)I-URBFAPodrobnosti tématu0 / 1--
71.DPMestská plaváreň RužomberokPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
72.DPMestská športová hala v BrezneMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
73.DPMestský blok v Banskej ŠtiavniciBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 4--
74.DPMestský hotelBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
75.DisPMESTSKÝ MOBILIÁR _ súčasť “inteligentného” mestaVinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-ARCHFAPodrobnosti tématu0 / 1--
76.DisPMESTSKÝ MOBILIÁR _ súčasť “smart city” stratégiíVinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-ARCHxAFAPodrobnosti tématu0 / 1--
77.DisPMESTSKÝ MOBILIÁR _ súčasť “smart city” stratégiíVinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)D-DIZNFAPodrobnosti tématu0 / 1--
78.DPMestský polyfunkčný komplex Harbour CityMajcher, S.Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCHFAPodrobnosti tématu0 / 2--
79.DPMestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, RužinovTóthová, Z.Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCHFAPodrobnosti tématu0 / 3--
80.DPMestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, RužinovKosnáč, P.Ústav architektúry obytných budov (FA)I-ARCHFAPodrobnosti tématu0 / 3--
81.DPMestský úrad SládkovičovoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / ----
82.DPMeštiansky dom v Trnave - adaptácia na objekt s viacúčelovým využitímVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Brázdovič, D.
83.DPMetalografické analýzy a mechanické skúšky zvarových spojov plechovHazlinger, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Stašiov, M.
84.DisPMetóda výpočtu, spriemerňovania, zobrazovania a vyhodnocovania povrchových izochrónnych máp elektrického poľa srdcaKozlíková, K.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
85.DisPMetodika tvorby simulácií vo výrobných systémoch pomocou zobrazovania vo virtuálnej a rozšírenej realiteVelíšek, K.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)D-VZASMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
86.DisPMetodika virtuálneho uvedenia výrobných systémov do prevádzkyVelíšek, K.Ústav výrobných technológií (MTF)D-VZASMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
87.DisPMetódy analýzy magnetických vlastností feromagnetických ocelí so zameraním na ich nedeštruktívnu defektoskopiu.Jančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)D-TEFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
88.DisPMetódy čistenia a ochrany objektov z prírodných polymérnych materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosferickej plazmy.Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-MACH, D-MACHxA, D-OMOD, D-OMODxA, D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
89.DisPMetódy detekcie poškodení zverných spojov strojných konštrukciíMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti tématu0 / ----
90.DisPMetódy detekcie poškodení zverných spojov strojných konštrukciíMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMESjFPodrobnosti tématu0 / ----
91.DPMetódy dvojúrovňovej optimalizáciePaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
92.BPMetódy merania konduktivity materiálov.Fedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
93.BPMetódy stanovenia antioxidačnej aktivity v in vitro systémoch (Paula Šoucová)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
94.BPMetódy stanovenia bakteriálneho efluxu antibiotíkBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
95.BPMetódy stanovenia nenasýtenosti tukov a olejovSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
96.BPMetódy stanovenia potravinovej vlákninyLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
97.DisPMetódy stanovovania hydraulických charakteristík objektov vodných staviebDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
98.DisPMetódy umelej inteligencie v kybernetickej bezpečnostiHluchý, L.Fakulta informatiky a informačných technológiíD-AI, D-AIxA, D-AI4, D-AI4xAFIITPodrobnosti tématu0 / ----
99.DisPMetódy určenia výšky škody na nehnuteľnostiachPetráková, Z.Ústav súdneho znalectva (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
100.DisPMetódy výpočtovej inteligencie pre riešenie komplexných problémovNguyen, G.Fakulta informatiky a informačných technológiíD-AI, D-AIxA, D-AI4, D-AI4xAFIITPodrobnosti tématu0 / ----
101.DisPMetriky v informačnej bezpečnostiHudec, L.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI, D-AIxA, D-AI4, D-AI4xAFIITPodrobnosti tématu0 / ----
102.DisPMetrologická kontrola zariadení určených na meranie hladiny vo veľkokapacitných nádržiachMarkovič, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-METSjFPodrobnosti tématu0 / ----
103.DPMetská viacúčelová hala v TrnaveMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
104.DPMezoporézne perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródouMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
105.BPMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredieMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
106.BPMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredieMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
107.BPMikrobiálna produkcia a separácia kyseliny itakónovejIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
108.DPMikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
109.BPMikrobiologická dekontaminácia prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
110.BPMikrobiologická kontaminácia fotografických materiálovJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
111.BPMikrobiologická príprava sladidielMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
112.DisPMikrobiologické aspekty rehydratácie sušených potravínValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
113.BPMikrobióm kože - kozmetické aspekty prospešných a škodlivých mikroorganizmov (Svitková N.)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
114.BPMikrobiota tradičných slovenských syrovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
115.BPMikrogeometria reznej hranyVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
116.BPMikroobrábanie – analýza súčasného stavuŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti tématu1 / -- Antala, R.
117.DisPMikroobrábanie nástrojových materiálov laserovým a iónovým zväzkomŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
118.DisPMikroplasty – identifikácia a analýzaBondarev, D.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
119.BPMikroplasty - problém súčasnosti ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
120.BPMikroplasty - problém súčasnosti ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
121.DPMikropolutanty v odpadových vodáchHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
122.DPMikroservisy verzus architektúra monolitických aplikáciíGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti tématu0 / ----
123.BPMikroskopická analýza poškodenej rúrky z parného kotlaGrgač, P.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti tématu1 / -- Orihel, P.
124.BPMikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálovHajdúchová, Z.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
125.DPMikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť binárnych zliatin Al-Co v zásaditom prostredíPalcut, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
126.DisPMikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť nových zliatin pre bezolovnaté spájkovaniePalcut, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
127.DisPMikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť progresívnych zliatin typu Al-TM (TM=prechodný kov)Palcut, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
128.BPMikroštrukturálne zobrazovanie in vivo magnetickou rezonanciou - traktografia pri skúmaní neurodegenerácie na animálnych modeloch. Kvantifikácia dát pomocou špeciálnych programov.Kašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
129.DPMiniaturny senzor plynuHotový, I.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti tématu0 / 2--
130.DPMIX Palárikova / ŽabotovaPolakovič, Š.Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCHFAPodrobnosti tématu0 / 2--
131.BPMKP analýza MEMS aktívneho prvkuPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti tématu0 / ----
132.BPMKP analýza mostných konštrukciíMacák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
133.DPMKP analýza piezoelektrických systémov akumulácie energie v programe ANSYSKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Vincze, M.
134.DisPMnožinové riadenie nelineárnych systémovPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
135.BPmobileSQMMažári, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti tématu1 / -- Baláž, V.
136.BPMobilná aplikácia - system poďakovaní pre univerzitné kurzy.Špaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti tématu0 / ----
137.DPMobilná aplikácia na notifikáciu a potvrdzovanie alarmov/hlásení z WonderwareVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
138.DPMobilná aplikácia na platforme Android pre zobrazovanie parametrov mechatronického vozidla prenášaných pomocou rozhrania mikro USB, BluetoothFuchs, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti tématu0 / ----
139.BPMobilná aplikácia pre elektrotechnikovJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti tématu0 / ----
140.DPMobilná podpora ovládania a monitorovania zariadení IoTKučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
141.DPMobilné pracovisko na čistenie odpadových vôdVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti tématu2 / 2 Vrška, M.
Tóth, V.
142.BPMobilné pracovisko na čistenie odpadových vôd novej generácieVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti tématu0 / 2--
143.DPMobilný manipulátorChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
144.DPMobilný plánovací asistentKučera, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Salamon, P.
145.BPMobilný portál ezdravie - Autentizačný a autorizačný modulJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti tématu0 / ----
146.BPMobilný portál ezdravie - ezdravie Mobile GateWayJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti tématu0 / ----
147.DisPModel používateľa pre jeho identifikáciuChudá, D.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-IIS, D-IISxAFIITPodrobnosti tématu0 / ----
148.BPModel siete typu VANET pre výskumné, testovacie a demonštračné účelyBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
149.DisPModel združeného rozdelenia pravdepodobnosti a jeho využitieKomorníková, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
150.DisPModelovanie a optimalizácia RHC reaktorovMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
151.DPModelovanie a riadenie dávkovania inzulínuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti tématu0 / ----
152.DPModelovanie a riadenie frekvencie pri záťaži turbínHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti tématu0 / ----
153.DPModelovanie a riadenie kolóny vozidielBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti tématu1 / -- Melo, D.
154.DPModelovanie a riadenie stability vozidlaHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti tématu0 / ----
155.DPModelovanie a simulácia distribuovaného systému riadenia na báze TTEthernetuBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti tématu1 / -- Karcol, L.
156.BPModelovanie a simulácia mechatronického systému v prostredí SimscapeRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Hatvany, D.
157.DisPModelovanie a simulácia procesu rezanaiPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / ----
158.BPModelovanie a simulácia výkonového SiC tranzistoraMarek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti tématu0 / ----
159.BPModelovanie a analýza platňovej tektonikyKollár, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
160.DPModelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyholeBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti tématu0 / ----
161.DPModelovanie a riadenie autonómneho vozidla pre STUBA Green TeamKvasnica, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
162.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
163.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
164.BPModelovanie a riadenie biotechnologického procesuBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
165.BPModelovanie a riadenie chemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
166.DisPModelovanie a riadenie nelineárnych mechatronických systémovRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
167.DPModelovanie a riadenie podsystémov vozidla v MatlabeRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti tématu2 / 2 Lelkes, A.
Nagy, A.
168.DisPModelovanie a riadenie systémov s rozloženými parametramiBelavý, C.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjFPodrobnosti tématu0 / 1--
169.DPModelovanie a simulácia procesu tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
170.DisPModelovanie a simulácia senzorov a aktuátorov z nylónových vlákienMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSxAFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
171.DisPModelovanie a simulácia senzorov a aktuátorov z nylónových vlákienMurín, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
172.BPModelovanie a statická analýza valcovej nádržePrekop, Ľ.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / ----
173.BPModelovanie biotechnologického procesuBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
174.DisPModelovanie elektrického poľa srdca a simulácia meraných povrchových EKG potenciálov pri vybraných ochoreniach srdcaTyšler, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
175.BPModelovanie elektrickej aktivity srdcaCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti tématu0 / 2--
176.BPModelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol MultiphysicsCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti tématu0 / ----
177.DPModelovanie elektrických zariadení v prostredí Comsol MultiphysicCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti tématu0 / ----
178.BPModelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátuMierka, O.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
179.DPModelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbériLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
180.DPModelovanie hydrostatického profilu potrubného systémuLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
181.DPModelovanie chladenia obalových súborov v suchom medzisklade vyhoretého palivaKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Sobolčiak, T.
182.BPModelovanie kmitania jazýčkov akordeónu v softvéri ANSYS WorkbenchTomek, L.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
183.DPModelovanie náplňovej absorpčnej kolóny na odstraňovanie kyslých zložiek zo zemného plynuLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
184.DisPModelovanie piezoelektrických smart systémovKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
185.DisPModelovanie pokročilých materiálovo a energeticky efektívnych technológií a procesov v priemysleHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
186.DPModelovanie povrchového odtoku na malom povodíDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
187.DPModelovanie prevádzkových stavov distribučnej sústavy pomocou nástroja OpenDSSJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
188.BPModelovanie priehradovej konštrukcie stožiara VNPrekop, Ľ.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / -- Kmeť, J.
189.DPModelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
190.DisPModelovanie produkcie vybraných prúdov komunálneho odpadu a ich vývoj pre optimalizáciu riadenia a spracovaniaŠkultétyová, I.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
191.BPModelovanie prúdenia v nádrži VD HričovRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
192.DisPModelovanie prúdenia v okruhoch s prirodzenou cirkuláciou plynuKnížat, B.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)D-ESZSjFPodrobnosti tématu0 / ----
193.BPModelovanie prúdenia vyvolaného požiarom v tuneli na klastri počítačovGlasa, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
194.BPModelovanie rektifikačnej kolónySteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
195.BPModelovanie rúrkového chemického reaktoraVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
196.DPModelovanie spotreby energie robota využitím neurónovej sieteKomák, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Kukučková, M.
197.DPModelovanie šírenia elektrickej aktivity v komorách srdcaCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti tématu1 / -- Hájovský, M.
198.DPModelovanie tvarovo zložitých súčiastokPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti tématu0 / ----
199.BPModelovanie vstupu atómov chlóru do kryštálovej mriežky striebraDerzsi, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Uhliar, M.
200.DPModelový systém teplárne v procesnom riadiacom systéme Simens PCS 7Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti tématu0 / 2--
201.DPModely hodnotenia rozdrobenosti pozemkového vlastníctvaHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
202.BPModely oligopolov pomocou teórie hier pri rozhodovaní za prítomnosti rizika.Šipošová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
203.BPModerné elektrochemické postupy pri analýze liečiv a potravínŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
204.BPModerné formy maloobchoduŠpirko, D.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
205.DisPModerné metódy strojového videnia pre účely vývoja autonómneho vozidla.Drahoš, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti tématu0 / 2--
206.DPModerné osvetlenie obchodných priestorovRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti tématu1 / -- Soroka, K.
207.BPModernizácia kovacích liniek v zápustkových kováčňachKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Ďuračka, D.
208.BPModernizácia sieťovej infraštruktúry stredného podnikuHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Pejko, P.
209.BPModernizácia webovej stránky pre oddelenie matematikyPancza, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Domin, V.
210.BPModifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
211.BPModifikácia elastomérovHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
212.DPModifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
213.DPModifikácia mokrej časti papierenského stroja s cieľom zlepšenia zachytenia náterov a lepidiel na báze vody aplikovaných v procese konvertingu papiera.Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
214.BPModifikácia, návrh a výroba počítačovej myši pomocou CAx technológiíMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Pitek, P.
215.DisPModifikácia polymérov vybranými fyzikálnymi faktormi a jej vplyv na zmenu farby a kritického tepelného tokuMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
216.DisPModifikácia povrchových a štrukturálnych vlastností papierov na balenie potravínŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
217.DPModifikácia reznej platničky pre obrábanie kaleného hriadeľa a držiaka nástroja vo vybranom podnikuBučányová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti tématu0 / ----
218.DisPModifikácia tribologických vlastností aktívnych častí tvárniacich nástrojovŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
219.DisPModifikácia vlastností skiel pre fotoniku implantáciou iónov prvkov vzácnych zemím.Labaš, V.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti tématu0 / ----
220.DPModifikácia vstupných vzorov zosnímaných v neriadených podmienkachSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-ITVR, I-API-MSUSFEIPodrobnosti tématu1 / -- Gajdoš, M.
221.DisPModifikácie prírodných polymérnych materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosferickej plazmyTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-MACH, D-MACHxA, D-OMOD, D-OMODxA, D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
222.BPModifikované PLA vlákna pre textilné účelyUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Roľková, D.
223.BPModifikované PLA vlákna pre textilné účelyUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
224.DPModrý kameň - pamiatková obnova hraduHrašková, N.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCHFAPodrobnosti tématu0 / 1--
225.DPModrý kameň. Pamiatková obnova hraduBotek, A.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCHFAPodrobnosti tématu0 / 2--
226.DisPModulárna architektúra budov na bývanieBacová, A.Ústav architektúry obytných budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti tématu0 / 2--
227.DPModulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX/Linux sietíHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti tématu0 / ----
228.BPModulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX/Linux sietíHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti tématu0 / ----
229.DisPMolekulárna charakterizácia komponentov transfer faktoraŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
230.DisPMolekulárne mechanizmy účinkov vybraných antioxidantov na kardiovaskulárny systém v prítomnosti metabolických komorbidítBarteková, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
231.DisPMolekulové mechanizmy fungálneho saprofytizmu, endofytizmu a antagonizmuKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
232.DisPMolekulové mechanizmy fungálneho saprofytizmu, endofytizmu a antagonizmuKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
233.DisPMolekulovo-dynamické simulácie povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)Benková, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
234.BPMolekuly a polyméry pre fotovoltaiku: počítačové modelovanie ich atomárnej štruktúryKonôpka, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FIFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
235.BPMonitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
236.BPMonitoring a správanie sa psychoaktívnych látok v meskej kanalizáciiMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
237.BPMonitoring kvality ovzdušiaBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti tématu0 / 4--
238.BPMonitoring potenciálneho rizika dermálnej absorpcie vybraných esenciálnych olejov používaných na kozmetické účely (Lucia Černáková)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
239.BPMonitoring psychoaktívnych látok v kanalizácii počas festivalovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
240.BPMonitoring psychoaktívnych látok v kanalizácii počas festivalovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
241.BPMonitorovacia stanica laboratória rtg difrakcieNovák, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-APIFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Gunár, P.
242.DPMonitorovanie prevádzky osvetľovacej sústavy prostredníctvom inteligentnej elektroinštalácieJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti tématu1 / -- Janovský, J.
243.DPMonitorovanie prevádzky verejného osvetleniaJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Regec, P.
244.BPMonitorovanie techník používaných pri sieťových útokochBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)B-APIFEIPodrobnosti tématu1 / -- Ružinský, B. T.
245.DPMonitorovanie techník používaných pri sieťových útokoch a exploitovaníBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)I-APIFEIPodrobnosti tématu0 / ----
246.BPMonitorovanie techník používaných škodlivým kódomBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)B-APIFEIPodrobnosti tématu1 / -- Mačej, M.
247.DPMonitorovanie techník používaných škodlivým kódomBalogh, Š.Výpočtové stredisko (Dek FEI)I-APIFEIPodrobnosti tématu0 / ----
248.DPMonitorovanie úbytku vody vo vybraných regiónoch pomocou globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FOJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
249.DisPMonitorovanie úrovne zliatiny v panve pomocou vibračnej odozvyTakács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjFPodrobnosti tématu0 / ----
250.DPMonitorovanie zmeny krajiny s využitím leteckého snímkovaniaVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
251.DPMonolitická železobetónová konštrukcia viacpodlažnej stavbyGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
252.DPMonolitická železobetónová konštrukcia výškovej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / ----
253.BPMonolitická železobetónová stropná konštrukciaMajtánová, L.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
254.DPMost na D4 nad riekou DunajHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
255.DPMost na D4 nad veslarskou dráhouHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
256.DPMostná estakáda z predpätého betónu na diaľnici D4Paulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Bobríková, D.
257.DPMožnosti a podmienky implementácie filozofie Industry 4.0 do systému iCIMVelíšek, K.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
258.DisPMožnosti a limitácie komprehenzívnej plynovej chromatografie s prietokovým a tryskovým modulátoromŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
259.BPMožnosti automatizácie hodnotenia mikroštruktúry materiálu s využitím metód číslicového spracovania obrazuVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
260.BPMožnosti čistenia materiálov a objektov dedičstva nízkoteplotnou atmosferickou plazmouTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
261.BPMožnosti doplnenia CNC zariadení na viacvretenový sústruhKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Moravec, P.
262.BPMožnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkáchLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
263.BPMožnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkáchLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
264.DPMožnosti inkapsulácie železanov s cieľom ich využitia v procesoch čistenia odpadových vôdCzölderová, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
265.DisPMožnosti inovácie cereálnych potravín za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnotyKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPO, D-CTPOxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
266.DisPMožnosti inovácie nápojov na báze cereáliíKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPO, D-CTPOxAFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
267.DisPMožnosti odstraňovania farmaceutík na čistiarni odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
268.DisPMožnosti odstraňovania mikroplastov z rôznych typov vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
269.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze farmaceutických vzoriekHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
270.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze vínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
271.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze farmaceutických vzoriekHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
272.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze vínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
273.BPMožnosti prípravy maltotriózy z pululánuHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
274.BPMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
275.BPMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Tothová, K.
276.BPMožnosti sanácie rodinného domu v intraviláne mestaŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Taročka, D.
277.BPMožnosti softvérového spracovania observácií družíc GalileoGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
278.BPMožnosti stanovenia plastickej deformácie a toku materiálu pri tvárniacich procesochMartinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
279.BPMožnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmyTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
280.BPMožnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Stiller, M.
281.BPMožnosti výroby melanínuDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
282.DPMožnosti využitia analýzy nákladov vo finančnom riadení podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
283.BPMožnosti využitia eutektických rozpúšťadiel pri izolácii vlákienJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
284.DPMožnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
285.DPMožnosti využitia virtuálnej reality pre priemyseľNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
286.BPMožnosti využitia WSN na monitorovanie parametrov prostredia v priemysleHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Strunga, E.
287.BPMožnosti získavania fosforu z čistiarenských kalovBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
288.BPMožnosti získavania kapitálu pre start-up (akr. 2019/2020)Šefčíková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Zahradník, M.
289.BPMožný vplyv vybraných nanočastíc na vodné rastlínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Petrovičová, N.
290.BPMožný vplyv vybraných nanočastíc na vodné rastlínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
291.BPMQ podpisove schemy v NIST PQCHromada, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti tématu1 / -- Orth, S.
292.BPMRHS knižnica pre Python/SAGEZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti tématu0 / ----
293.DPMulti Comfort House Student Contest - Crescenzago, Milan 2019Nádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 2--
294.DPMultiagentový systém v priemyselnom prostredíDekan, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti tématu1 / -- Hažík, J.
295.DPMulticonfort house, student contest, MilánoPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
296.DPMultifunkčná architektúraHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 5--
297.DPMultifunkčná športová halaRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
298.BPMultifunkčná telocvičňaHrašková, N.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu1 / 2 Ondrušová, B.
299.BPMultifunkčná telocvičňaBakyta, R.Fakulta architektúryB-AUFAPodrobnosti tématu0 / 3--
300.BPMultifunkčná telocvičňaVarga, T.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu0 / 3--
301.BPMultifunkčná telocvičňaKujanová, K.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu0 / 1--
302.BPMultifunkčná telocvičňaMeziani, Y.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu0 / 4--
303.BPMultifunkčná telocvičňaHain, V.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu0 / 5--
304.BPMultifunkčná telocvičňaIlkovič, J.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu0 / 2--
305.BPMultifunkčná telocvičňaBotek, A.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu0 / 3--
306.BPMultifunkčná telocvičňaPifko, H.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu0 / 3--
307.BPMultifunkčná telocvičňaKalesný, F.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu0 / 4--
308.BPMultifunkčná telocvičňaKorček, P.Ústav architektúry občianskych budov (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu0 / 5--
309.BPMultifunkčná telocvičňaKusý, M.Fakulta architektúryB-AUFAPodrobnosti tématu0 / 1--
310.BPMultifunkčná telocvičňaUhrík, M.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu0 / 3--
311.BPMultifunkčná telocvičňaMacháčová, K.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu0 / 3--
312.BPMultifunkčná telocvičňaPolomová, B.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu0 / 3--
313.BPMultifunkčná telocvičňaPavúk, J.Ústav architektúry obytných budov (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu1 / 5 Beljička, M.
314.BPMultifunkčná telocvičňaAlexy, A.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu1 / 3 Rovňanová, A.
315.BPMultifunkčná telocvičňaAndráš, M.Ústav architektúry občianskych budov (FA)B-AUFAPodrobnosti tématu1 / 3 Borák, J.
316.BPMultifunkčný detský nábytokPaliatka, P.Ústav dizajnu (FA)B-DFAPodrobnosti tématu0 / ----
317.BPMultifunkčný variabilný nábytokPaliatka, P.Ústav dizajnu (FA)B-DFAPodrobnosti tématu0 / ----
318.BPMultimediálna analýza a rozpoznanie druhu tancaRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti tématu1 / 2 Baka, B.
319.DisPMultimediálne systémy pre telerealitu a adaptácia doručovania multimediálneho obsahuRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLxAFEIPodrobnosti tématu0 / 2--
320.DisPMultimediálne systémy pre telerealitu a adaptácia doručovania multimediálneho obsahuRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLKFEIPodrobnosti tématu0 / 2--
321.DPMúzeumMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Buček, M.
322.DPMúzeum Boucher de Perthes, Abbeville - interiérMazalán, P.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)I-ARCHFAPodrobnosti tématu0 / 1--
323.DPMúzeum Liptovská MaraNahálka, P.Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCHFAPodrobnosti tématu0 / 2--
324.BPMúzeum osobnostiPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pittel, J.
325.BPMúzeum osobnostiPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
326.DPMúzeum TANAP-u, Tatranská Lomnica - interiérDaniel, P.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)I-ARCHFAPodrobnosti tématu0 / 1--
327.BPMúzeum vojenHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
328.BPMykotoxíny v mliečnych produktochValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--