28. 5. 2020  14:49 Viliam
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4 | 5 | 8

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DPNadstavba bytového domu z CLT
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Freudenberger, K.
2.BPNáhrada doteraz využívaného tvrdokovového náradia s povlakom ALCrN náradím z rýchloreznej ocele s povlakom FeinAl
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Masaryk, S.
3.DP
Náhrady sacharózy pri výrobe cereálnych výrobkov
Minarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Žuffa, D.
4.BPNahrávanie rôznych scén a animácií postáv vo VR
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
5.
BP
Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
6.
BP
Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových stanícHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
7.
BP
Námestie Slovenského národného povstania v PartizánskomBašová, S.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FA
Podrobnosti tématu
1 / 1 Žovinová, J.
8.
BPNámestie Slovenského národného povstania v PartizánskomBašová, S.Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)B-AU--FA
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.DisP
Nanomateriály na báze furánových derivátov pre medicínske využitie
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
10.
BP
Nanomateriály na báze grafénu: teoretické štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.DisPNanoštruktúrované polovodivé materiály pre senzory a mikrosystémyHotový, I.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF
D-EFxA
D-ME
--
--
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
12.DPNárodné choreografické centrum NOIR
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kubačka, J.
13.
BP
Nasadenie nástrojov softvérového inžinierstva pre vývoj softvérového produktu
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jánosfalvi, D.
14.
BP
Nástroj na prehliadanie zdrojových kódov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Pinteš, M.
15.
BPNástroje digitálneho podniku aplikované v priemyselnom podniku - ANTOLIN TRNAVA s.r.o. (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
16.
DPNástroje na získavanie textových dátových množín pre potreby umelej inteligencieÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Orlický, L.
17.
DP
Navádzanie simulovaného robota typu SCARA pomocou silových spätnoväzobných zariadení od spoločnosti SENSODRIVE
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Gavula, A.
18.
DisPNavigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémovÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP--SjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BP
Navigácia mobilného robota s analýzou priechodnosti terénu
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Ujj, D.
20.BP
Navigácia mobilného robota v ROSe
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
21.
DPNavigácia modelu vozidla v interiéri.Ťapák, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
22.DPNavigácia modelu vozidla v interiéri a exteriéri.Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
23.
DPNavigácia robota v prostredí s prekážkamiÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEIPodrobnosti tématu1 / -- Psotka, M.
24.
DPNávrh analýzy a využitia vekovej heterogenity pre udržanie výkonnosti pracovného tímuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.
DisPNávrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriemPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
26.
DisP
Návrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriem
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANxA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
27.DP
Návrh modelu zácviku na senzomotoricky náročné pracovné činnosti
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
28.
DisP
Návrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na Slovensku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
D-PPPP
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
BPNávrh a analýza pohonnej a prevodovej jednotky mechatronického systémuRolník, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
30.BPNávrh a analýza snímača krútiaceho momentuRolník, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
31.
BPNávrh a implementácia informačného systému pre výrobu nábytku na mieru.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Zimka, M.
32.DPNávrh a implementácia laboratórneho modelu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
33.
BP
Návrh a implementácia metódy Kaizen v priemyselnom podniku (2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
34.
DP
Návrh a implementácia riadiaceho PLC programu a grafického používateľského rozhrania pre automatickú razičku plastov
Németh, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
35.DPNávrh a implementácia rozširujúcich komponentov polohovacieho prípravku.Moravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šedovič, V.
36.
DP
Návrh a implementácia systému pre zásobovanie montážnych buniek
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Kollár, J.
37.
BPNávrh a implementácia virtuálnej učebnej pomôcky pre potreby predmetu programovateľné logické automaty (PLA)Fačková, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ivánek, M.
38.
BP
Návrh a kalibrácia preklápacieho zrážkomera navrhnutého technológiou 3D tlače
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Bachár, L.
39.
BP
Návrh a overenie metód neuroevolúcie
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Forintová, J.
40.
BP
Návrh a plošného základu z výsledkov dynamickej penetračnej skúšky
Škvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.
DP
Návrh a prevádzka čistiarní odpadových vôd vo vysokohorských podmienkach
Imreová, Z.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
42.
BP
Návrh a realizácia automatizovaného pracoviska na skúšky priloženým striedavým napätímKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Hanus, M.
43.
BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLA
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
44.BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLA
Németh, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
45.
DPNávrh a realizácia gradientných cievok pre spektrometer MiniSpecHalgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
46.
BPNávrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
4 / -- Kubiček, S.
Bílik, T.
Prochádzka, M.
Haríň, A.
47.
BPNávrh a realizácia IS pre správu študentského domovaÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Kmotorka, M.
48.DP
Návrh a realizácia LoRawan indoor gateway pomocou Raspberry Pi
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
49.
BP
Návrh a realizácia merania závislosti hysteréznych strát od frekvencie striedavého magnetovania feromagnetického materiálu
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Praslička, A.
50.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časť
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
51.
BPNávrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časťHorváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
52.
DP
Návrh a realizácia modulu informačného systému
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
53.
BP
Návrh a realizácia modulu informačného systému v prostredi Web
Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
54.
BPNávrh a realizácia monitorovania HRV pomocou pulz-oxymetrického senzoraÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
55.
BP
Návrh a realizácia nízkonákladového riadiaceho systému pre inteligentné teráriumGulan, M.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
--SjFPodrobnosti tématu
1 / 1
Vereš, D.
56.
BP
Návrh a realizácia otočného zásobníka riadeného pomocou PLC
Bartoň, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
57.
BP
Návrh a realizácia palubného počítača automobilu
Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti tématu1 / -- Koščo, P.
58.
BP
Návrh a realizácia platobnej aplikácie pre Android zariadenie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-BIS
B-API-MSUS
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-ITVEL
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
59.
BP
Návrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu Arduino
Horváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Skuhra, P.
60.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hudák, M.
61.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
62.BP
Návrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
63.
BP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500
Bartoň, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Lopatka, M.
64.
BP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500
Bartoň, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Toman, J.
65.BP
Návrh a realizácia systému pre centrum sociálnych služieb
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
66.
BPNávrh a realizácia systému pre podporu kontroly kvality produktov vo výrobnom podnikuIringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / --
67.BPNávrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / --
68.BPNávrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
69.
BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens (princíp master-slave, PLC 1200 PLC 300).Borkin, D. V.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krippnerová, A.
70.BPNávrh a realizácia vizualiácie parametrov elektrického vozidla s využitím PLC.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
71.BPNávrh a realizácia 3-osého obrábacieho stroja riadeného mikrokontrolerom
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Štefanec, M.
72.BP
Návrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre predmet Projektovanie výrobných systémov
Božek, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
73.
BP
Návrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre technický predmet
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 2--
74.
BP
Návrh a realizáia meracieho systému impulzných napätí
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
BP
Návrh a riadenie účelového elektropneumatického systémuLisý, K.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
76.
BPNávrh a simulácia riadiaceho systému kanalizačnej čerpacej staniceNémethová, A.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Šido, J.
77.
DP
Návrh a simulácia robotického pracoviska pre zváranie automobilovej karosérieÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
78.
BP
Návrh a verifikácia digitálneho teplomera pomocou FPGA
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
79.DP
Návrh a výroba hybridného výrobného systému
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
80.
DP
Návrh a výroba prevodovky omielacieho zariadeniaPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
81.
BP
Návrh a výroba prípravku na tvárnenie rúr
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
82.
DP
Návrh a výroba súčiastky pomocou 3D tlače kovov
Pokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
83.BP
Návrh a výroba výukového modelu na predmet Prípravky
Kusá, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
84.BP
Návrh a vytvorenie interaktívneho reálneho 3D modelu stromu pre potreby výuky a propagácie obnoviteľných surovinových zdrojov.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
85.
BP
Návrh a vytvorenie modelu monolitnej karbidovej frézy v CAD softvériÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / --
86.
DP
Návrh a vývoj univerzálneho chápadla pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., TrnavaÚstav výrobných technológií (MTF)I-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Petrík, P.
87.DPNávrh a vývoj univerzálneho uchopovacieho systému pre svetlometyÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Potúček, M.
88.DisP
Návrh a analýza opatrení pre zabezpečenie napäťovej stability elektrizačnej sústavy
Eleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
89.
DP
Návrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastovĎuračiová, R.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
90.
DPNávrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívne vplyvy klimatickej zmeny v meste Dunajská StredaKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
DPNávrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívny dopad klimatickej zmeny v meste Dunajská StredaStankoci, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Takács, A.
92.
BP
Návrh adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchu
Markoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
DisP
Návrh a charakterizácia nových oxidov niklu, medi, paládia a striebra pomocou počítačového modelovaniaÚstav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-PMMD
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
94.DPNávrh a implementácia algoritmov klasického adaptívneho riadenia
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.DP
Návrh a konštrukcia človekom ovládaného vzdialeného robotického manipulátora
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dzurková, D.
96.DisPNávrh a konštrukcia mechatronického systému „Hovercraft“Vlnka, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP
--
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
97.
DisP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „Hovercraft“
Huba, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
D-MSxA
--
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
98.
DisP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „palivového článku“
Vlnka, J.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-AISP
--
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
99.
BP
Návrh akumulátorového kontajneru a jeho uchytenia
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
100.BP
Návrh algoritmov neuro-evolúcie
Sekaj, I.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
101.
DPNávrh algoritmov pre riadenie laboratórneho systému „prečerpávajúca vodná elektráreň“Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP
--
SjFPodrobnosti tématu1 / 1 Slamka, M.
102.
DP
Návrh algoritmov pre stabilizáciu polohy guličky na tyči
Rohaľ-Ilkiv, B.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP--SjFPodrobnosti tématu1 / 1 Krippel, M.
103.
DPNávrh algoritmu na určovanie presnosti polohy pri RTLS lokalizácii.Šišmišová, D.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjF
Podrobnosti tématu
1 / --
104.
DP
Návrh algoritmu pre obmedzenie kmitov tela mobilného robotaHubinský, P.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Kura, T.
105.
DisPNávrh alternatívneho materiálového modelu pre numerické modelovanie správania sa hyperelastických materiálovÉcsi, L.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
--
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
106.
BP
Návrh a montáž palivovej nádrže pre SCR systém
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
107.DisP
Návrh a optimalizácia bioprodukcie prchavých heterocyklických látok
Polakovič, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
108.
DP
Návrh a overenie tlmiča vibrácií vysokej budovyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
109.
BP
Návrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
110.
BP
Návrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.
Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 2--
111.
BP
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
112.
DisP
Návrh a príprava automatizovaného testovacieho zariadenia pre ESD ochranné prvky
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
113.
BP
Návrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.DPNávrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvkyChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
115.
BPNávrh a realizácia aplikácie pre overenie reakciíÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-MSUS
B-API-ITVEL
B-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Holotňák, M.
116.BP
Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie inteligentnej budovy
Cigánek, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-ITVR
B-API-MSUS
B-API-BIS
B-API-ITVEN
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
117.
BP
Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie modelu vozidla
Cigánek, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-ITVR
B-API-ITVEL
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
118.
DP
Návrh a realizácia CNC frézky na malosériovú výrobu DPSHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hustý, R.
119.
DP
Návrh a realizácia CNC frézky na malosériovú výrobu DPS
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
120.
BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet LSR
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
121.
DP
Návrh a realizácia HW a SW prepojenia a riadenia modulov experimentálnej platformy na kvantitatívnu charakterizáciu biologickej odozvy buniek na elektromagnetické polia
Harťanský, R.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
122.
BP
Návrh a realizácia chladnenia výrobnej haly adiabatickou vežou B.A.C.Halenár, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Barka, M.
123.
BP
Návrh a realizácia informačného systému pre Konsignačný sklad
Juhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
124.
DP
Návrh a realizácia inteligentného riadenia pre jednu bytovú jednotku
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
125.DPNávrh a realizácia inteligentného vysávačaNemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
126.
DPNávrh a realizácia mobilného HMI pre vybranú časť linky MPS500Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hanzel, E.
127.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časť
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
128.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časť
Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
DP
Návrh a realizácia pracoviska na meranie frekvenčnej odozvy izolačných materiálov
Kment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.BPNávrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
131.BP
Návrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
132.
BPNávrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietíHorváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
BP
Návrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
134.
BP
Návrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkou
Michaľčonok, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
B-AIA-PP
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
135.
DP
Návrh a realizácia softvéru na automatizáciu merania spektrálnych závislostí fotonických prvkov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Bekeš, S.
136.
DP
Návrh a realizácia Teslovej cievky s elektronickým napájacím zdrojom
Kment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
137.
DP
Návrh a realizácia zabezpečenia objektu rodinného domu
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
138.DPNávrh a simulácia automatizovaného pracoviska pre zváranie výliskov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
139.
BPNávrh atomistických modelov málo známeho oxidu paládia PdO2Derzsi, M.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
140.
DP
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--SjF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Šíma, P.
141.
DP
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces SimulateÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP--
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Šofranko, M.
142.
DP
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate
Vachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Jukl, M.
143.
BP
Návrh a tvorba web portálu pre záhradnícke centrumIringová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kováč, R.
144.
DP
Návrh automatizácie na orientáciu synchronného krúžku pri balení v podniku Schaeffler s.r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Zifčák, J.
145.
DP
Návrh automatizácie na zisťovanie chýb pri balení synchrónneho krúžku
Hrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Mlynarčíková, M.
146.
BPNávrh automatizácie procesu ručného pracoviskaÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Švorc, M.
147.DP
Návrh automatizovaného pracoviska v prostredí simulačného softvéru Process Simulate s využitím vo virtuálnej realite
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Dávidek, J.
148.
DP
Návrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
149.
DP
Návrh automatizovaného zavlažovacieho systému pre izbové rastliny
Jagelka, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Březovják, R.
150.
DPNávrh autonómneho riešenia unášacej a lisovacej hlavy vnútorného krúžku s naklonenou transportnou rovinou s využitím 3D tlače
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
151.
DPNávrh a uvedenie do prevádzky koreňovej čistiarne odpadových vôdImreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Lichá, M.
152.
DP
Návrh a výroba komponentov pre omielacie zariadenieBuranský, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
153.DPNávrh a výroba komponentov upínacieho stavebnicového sytému
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
154.
DP
Návrh bezdrôtovej senzorovej siete prostredníctvom protokolu DigiMesh
Gallo, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Čižmár, P.
155.
BP
Návrh bioreaktora na kultiváciu CHO buniekOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Mišún, P.
156.BPNávrh čistiarne odpadových vôd pre obec OrlovHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH
--
SvFPodrobnosti tématu1 / --
157.
DP
Návrh daňovej a odvodovej optimalizácie mzdových nákladov vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)
Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
158.
DP
Návrh digitálneho dvojčaťa skladového zakladača pre PLC systémy
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
159.
DP
Návrh digitálneho dvojčaťa výrobnej linky pre PLC systémy
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Hanuska, P.
160.
DP
Návrh efektívneho využitia informačných technológií v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
161.DP
Návrh efektívneho využitia personálneho informačného systému v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
162.
BP
Návrh elektrárne vo vybranej lokalitePípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
3 / --
163.
DP
Návrh elektrárne vybraného typu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE--FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
164.BPNávrh elektrickej odporovej pece pre tavenie zliatin mediBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
165.DP
Návrh energetického využitia Archimedovou skrutkou.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
166.DP
Návrh energetických geotechnických konštrukcií
Frankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
167.
BP
Návrh energetických zdrojov a zásobníkov pre osobný elektromobilOndrejička, K.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
168.DP
Návrh formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o.
Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
169.DP
Návrh fotopletysmografického senzora pracujúceho na transmisnom princípe vhodného pre funkciu v prostredí slabého magnetického poľa
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
170.
BPNávrh fuzzy regulátorov pre riadenie jednosmerného motora zostaveného na platforme ArduinaHypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
171.
DP
Návrh generátora trajektórie pre 3D tlačiareň
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
172.
DPNávrh geometrie a výroby nástrojov pre proces tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
173.
BP
Návrh gradientných cievok pre spektrometer MiniSpec
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti tématu1 / -- Egressy, S.
174.
DP
Návrh haptického ovládania mobilného robotaÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
175.BPNávrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulomMihaľ, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
176.
DP
Návrh implementácie a využitia vybraných nástrojov štíhlej výroby v podmienkach MSP (akademický rok 2020/2021)
Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Padyšáková, M.
177.DP
Návrh implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podniku ( ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
178.
BP
Návrh implementácie metódy Kaizen vo výrobnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
179.
BP
Návrh implementácie metódy Kaizen vo výrobnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Štrbo, J.
180.
DP
Návrh implementácie princípov rodovej rovnosti pri riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti tématu0 / 2--
181.
DP
Návrh implementácie smart riešení pri riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)Cagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
182.
BP
Návrh implementácie technológie ABS a ASR v pohonoch mobilných robotovHubinský, P.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
183.
DP
Návrh implementácie vybraných nástrojov štíhlosti v logistických/výrobných procesoch priemyselného podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
184.
BP
Návrh impulzného skúšobného VN generátora
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
185.
BP
Návrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastkyÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
186.
DPNávrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky s využitím numerickej simulácieÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
187.
BP
Návrh informačného systému pre firmu LindstromŠpendla, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
188.
DP
Návrh informačného systému pre firmu MPL-TECHSTAV
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Martinus, L.
189.
DP
Návrh informačného systému pre gastronomické podniky - administrátorský modul
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Marekovič, M.
190.DP
Návrh informačného systému pre gastronomické podniky - pokladničný modul
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu1 / --
191.
BP
Návrh informačného systému pre porovnávanie cien
Špendla, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
192.
DP
Návrh informačného systému pre požičovňuGašpar, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ardan, P.
193.
BP
Návrh informačného systému pre príjem a odovzdávanie servisovaných zariadení
Kebísek, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Szabó, R.
194.
DP
Návrh informačného systému pre skladové hospodárstvo
Kebísek, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Bašovská, Z.
195.
BP
Návrh informačného systému pre spoločnosť ABRASIV s.r.o.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Tomáška, M.
196.
BP
Návrh informačného systému pre spoločnosť Zatis, spol s r. o.
Kebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Belokostolská, N.
197.
DP
Návrh informačného systému pre správu úloh
Špendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
198.
BP
Návrh informačného systému pre veľkoobchod s náradímKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
199.
DPNávrh informačného systému pre výrobu a predajŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fančovič, D.
200.
DP
Návrh informačného systému pre zjednotenie pobočiek firmy
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Malý, D.
201.
DP
Návrh inovatívnej marketingovej komunikácie vo vybranom multikultúrnom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
202.BP
Návrh integračného modelu pre ISO 14001:2015, ISO 46001:2019 a ISO 37101:2016 (2020/2021)
Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPR
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
203.BPNávrh integračného modelu pre ISO 9001:2015, ISO 22301:2019 a ISO 44001:2017 (2020/2021)Pauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
204.
DisP
Návrh integrovaných meničov napätia pre systémy na konverziu energie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
205.
BP
Návrh interaktívneho skúšobníckeho systému
Kment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
206.
BP
Návrh interaktívnych príkladov pomocou systémov Geogebra a Jupyter
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Drus, T.
207.
BP
Návrh jadrovníkov pre výrobu netrvalej formy na odlievanie bloku lodného motora
Šuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
208.BP
Návrh jednotky na delenie pentánovo-hexánovej frakcie
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Kondáš, R.
209.
BP
Návrh kanalizačnej siete v obci
Hrudka, J.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
210.
BP
Návrh kanalizačnej siete v obciHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-CExA
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
211.
DisP
Návrh kombinačného modelu udržateľného riadenia výkonnosti zamestnancov v rámci požiadaviek Industry 4.0Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
D-PMAN
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
212.
DP
Návrh komplexného a bezpečného systému pre výuku "na diaľku"
Kollár, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-BISFEIPodrobnosti tématu0 / ----
213.BPNávrh komplexnej kontroly parametrov závitu skrutky malého priemeru
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
214.BPNávrh komponentov upínacieho stavebnicového sytému
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
215.
DP
Návrh koncepcie rozvoja priemyselného podniku v súlade s požiadavkami Industry 4.0 (Akademický rok 2020/2021)Szabó, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Kubaščík, M.
216.
DP
Návrh konceptu automatického merania rozstupovej kturžnice (HK) na valčekových ložiskách
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Polák, M.
217.
DisP
Návrh konceptu metodiky tvorby udržateľnej odmeny za vykonanú prácu v priemyselných podnikochÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN
D-PPPP
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
218.DPNávrh konštrukcie robotického ramena pre vesmírny roverÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kašša, L.
219.
BP
Návrh konštrukcie železobetónovej stropnej dosky
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
220.
BP
Návrh kontroly parametrov vnútorného závituMoravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
221.BP
Návrh kontroly parametrov vnútorného závitu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
222.
DPNávrh Laboratórneho modeluÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 1
223.DP
Návrh Lávky pre peších a rozhľadne - premostenie Slnečné Jazerá
Brodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
224.DPNávrh lokalizácie neorientovaných dielov priemyselnou 2D kamerou s variabilným časom uzávierkyBabinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
225.
DP
Návrh LTE siete a použitie IoT zariadení
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Letenay, J.
226.
DPNávrh Mamdaniho a Sugenovho fuzzy regulátora v prostredí aplikačnej knižnice Fuzzy Logic Toolbox
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP--
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
227.
DisP
Návrh marketingovej stratégie priemyselných podnikov v kontexte Age Managementu
Babčanová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
228.
BP
Návrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce ("akademickýrok 2020/2021")
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 2
229.
BP
Návrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Prajová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
230.
DP
Návrh matematického modelu tupého zvarového spoja vyhotoveného z koroziivzdornej ocele a medi laserovým lúčom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Hnilica, M.
231.DisPNávrh materiálového modelu na modelovanie poškodenia kovových materiálov v extrémnych podmienkach s prechodom húževnatého charakteru porušenia na krehký
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
--
SjF
Podrobnosti tématu
0 / ----
232.
DisP
Návrh materiálového modelu pre creepové deformácie kovových materiálov
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
--SjF
Podrobnosti tématu
0 / ----
233.
DisPNávrh materiálových vlastností pomocou počítačových simulačných nástrojov pre modelovanie tepelno-vlhkostného a mechanického správania, spojený s aplikáciou laboratórnych meracích a skúšobných metód pre stanovenie tepelných, vlhkostných a mechanických vlastnostíPalou, M. T.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
234.
DP
Návrh mechatronického systému v prostredí priemyselného internetu vecí
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
235.
DP
Návrh meracej staniceHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Kubík, M.
236.
DP
Návrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom strojiGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
237.
BP
Návrh meracieho plánu v softvére Calypso
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
238.
BPNávrh merania parametrov závitu skrutky malého priemeruMoravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
239.
BP
Návrh metód spájania rotačných segmentov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tarčák, M.
240.
BPNávrh metodiky pre podporu rozhodovania v oblasti korektívnej údržby
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
241.
DisP
Návrh metodiky projektovania montážnych pracovísk a systémovVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-VZAS--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
242.
DisP
Návrh metodiky projektovania robotizovaných pracovísk v koncepte Industry 4.0Ústav výrobných technológií (MTF)D-VZAS
--
MTFPodrobnosti tématu0 / --
--
243.DisPNávrh metodiky racionalizácie montážnych pracovísk a systémovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
244.
DisP
Návrh metodiky rozvoja manažérskych zručností v podmienkach multikultúrnych priemyselných podnikov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
245.DisP
Návrh metodiky tvorby digitálneho dvojčaťa a virtuálneho uvedenia výrobného systému do prevádzky
Ružarovský, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-VZAS
--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
246.DP
Návrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie hliníkových komponentov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Liko, R.
247.
DPNávrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie prírubKovačócy, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kapsová, S.
248.
DP
Návrh mobilného pracoviska s kolaboratívnym robotom UR pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., TrnavaÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
249.
DPNávrh mobilného zariadenia na kontrolu potrubných systémovBučányová, M.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hais, J.
250.
DP
Návrh modelových dosiek pre vertikálny formovací stroj DISAMATIC D3
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
251.DP
Návrh modelu a simulácia mechatronického systému v prostredie "Matlab"
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pavlovič, P.
252.DPNávrh modelu evolúcie mozgového konektómuÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Kenický, I.
253.
DPNávrh modelu kovového valca pre nastavovanie teplotných políBartalský, L.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
--
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šímová, V.
254.
DisPNávrh modelu riadenia ľudských zdrojov v kontexte s konceptom Industry 4.0Chlpeková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
255.
DP
Návrh modelu sklárskej formy a vplyv navrhnutých renovačných technológií na jej životnosť vo výrobe
Kovaříková, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Minárech, I.
256.
DisP
Návrh modelu využívania manažérskych kapacít medzi priemyslom a verejným sektorom v kontexte udržateľného smart regiónuCagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
257.
DP
Návrh modulu výrobnej linky s montážnym robotom
Košťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
258.
BP
Návrh modulu výrobnej linky s montážnym robotom
Košťál, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
259.
DP
Návrh montáže káblových zväzkov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
260.
BP
Návrh montáže krátkej strelnej zbrane Glock 26Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-PPT--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
261.
BP
Návrh montáže motora osobného automobilu
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ďuroška, L.
262.
BP
Návrh montáže potrubia
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
263.
BP
Návrh montáže robotickej rukyVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Matovič, D.
264.BPNávrh montáže stredového zloženia bicykla
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
265.
BP
Návrh montáže valčekového dopravníka
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Špalek, M.
266.DP
Návrh montáže vstrekovacích lisov
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
267.
BP
Návrh montážneho postupu zariadenia na zber hrozna
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Marcinek, J.
268.
DP
Návrh možností nasadenia automatizácie a robotiky vo výrobnom procese vo vhodnom simulačnom softvéri v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
Holubek, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
269.
DP
Návrh na elimináciu dopadov krízového vývoja na výkonnosť vybraného priemyselného podniku, resp. podnikov priemyselnej výroby (akademický rok 2020/2021)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
270.
DP
Návrh na komplexné zefektívnenie procesov podnikového logistického systému
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
271.
DP
Návrh na obnovenie migračnej kontinuity na vodnej stavbe
Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti tématu1 / 2
272.
DP
Návrh na systémové zavedenie personálneho kontrolingu vo vybranom priemyselnom podnikuHoleček, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
273.DPNávrh na využitie štíhlych nástrojov v logistike v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
274.
DP
Návrh na zdokonalenie procesu adaptácie zamestnancov v spoločnosti COLAS (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
275.
DP
Návrh na zdokonalenie systému náboru zamestnancov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 1
Vitteková, S.
Soshnikova, A.
276.
DP
Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov pre podporu výkonnosti v podniku. 2020/2021
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
277.DPNávrh na zefektívnenie komunikácie v priemyselných podnikoch v kontexte s pandemickou situáciou COVID-19 (akademický rok 2020/2021)Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Sekulová, D.
278.DP
Návrh na zefektívnenie materiálového toku v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Horňáková, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
279.
DP
Návrh na zefektívnenie vybraných procesov vo výrobe priemyselného podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
280.DPNávrh na zefektívnenie vychystávania materiálu v sklade s využitím smart riešení v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
281.
DP
Návrh na zefektívnenie výrobného procesu (využitím prvkov Industry 4.0) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
282.
DP
Návrh na zefektívnenie zásobovania výrobnej linky v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
283.
DP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krajčíková, L.
284.BPNávrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
285.
DP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021
Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
286.
BP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
287.
DP
Návrh na zlepšenie procesu adaptácie zamestnancov v podniku Antolin Trnava, s.r.o. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
Fero, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
288.DP
Návrh napájania električkovej trate pre prevádzku veľkokapacitných vozidiel v mestskej hromadnej doprave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
289.
BPNávrh netrvalej formy pre odlievaný konektor nosníkovŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
290.
DP
Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovy
Füri, B.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
291.DP
Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
292.DPNávrh nového konceptu evidovania a zobrazovania stavieb v katastri nehnuteľnostíHudecová, Ľ.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Blazsek, C.
293.
DPNávrh novej koncepcie layoutu a materiálového toku výrobnej linky ZM-MAG v závode ZF Slovakia, a.s. Trnava z dôvodu rozšírenia výrobyDelgado Sobrino, D. R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Korec, S.
294.
DPNávrh novej metodiky analýzy externého a interného prostredia vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
295.
BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
296.
BPNávrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)Gregorová, J.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
297.
DisP
Návrh nových metód rozpoznávania tvárí v biometriiÚstav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
298.
DisP
Návrh nových metód rozpoznávania vzorov v biometrii a medicínskej diagnostike
Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AI--FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
299.
BP
Návrh núdzového brzdného systému pre autonómny monopost Formula Student
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Andocs, K.
300.
DP
Návrh obnovy vybranej budovy s ohľadom na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
301.DPNávrh obytnej zóny Crescenzago, MilánoKuráň, J.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Brašková, L.
302.
BP
Návrh odvodnenia miestnej komunikácie
Hodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
303.
BP
Návrh opatrení ergonomickej racionalizácie vo vzťahu človek-stroj v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach podniku) (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
304.
BP
Návrh opatrení na upevnenie imidžu značky produktov priemyselných podnikov (akademický rok 2020/2021)
Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Ďurikovičová, L.
305.
BP
Návrh opatrení na uplatnenie vybraných metód priemyselného inžinierstva v podmienkach priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)
Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
306.BPNávrh opatrení na zdokonalenie manažérskych kompetencií v priemyslnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
307.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie manažérskych kompetencií v priemyslnom podniku
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
308.BP
Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku
Kuperová, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPP
--
ÚM OUP REKPodrobnosti tématu
1 / 1
309.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Hrebíčková, D.
310.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
311.BPNávrh opatrení na zdokonalenie predvýrobného procesu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Rybanský, F.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Antalovičová, K.
312.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia výroby (prostredníctvom smart riešení) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
313.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 3
314.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Saksun, M.
315.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
316.BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
317.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
318.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie vybraných funkcií manažmentu ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
319.
BPNávrh opatrení na zdokonalenie zásobovacej a distribučnej logistiky vo vybranej spoločnostiÚstav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPP--ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
1 / 1
320.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie manipulácie s materiálom v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu2 / 1 Osvald, P.
Valovičová, P.
321.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie metódy 5S v spoločnosti Elster s. r. o.Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Žáková, M.
322.BPNávrh opatrení na zefektívnenie mimopodnikovej dopravy využitím smart riešení v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
323.BP
Návrh opatrení na zefektívnenie označovania a identifikácie materiálu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
324.
BPNávrh opatrení na zefektívnenie procesov podnikovej logistiky/ priemyselnej výroby podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti tématu0 / 2--
325.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku (akademicky rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Knotková, M.
326.DPNávrh opatrení na zlepšenia systému manažérstva kvality vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kováčová, K.
327.
BPNávrh opatrení na zlepšenie organizácie údržby kaliacich zariadení v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Šuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
328.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Bestvinová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
329.DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akad. rok 2019/2020)
Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
330.DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2
331.
DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2
332.
DPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Baranová, G.
333.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Palko, M.
334.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja konkurencieschopnosti priemyselného podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
335.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku (akademický rok 2020/2021)
Horváthová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
336.
BPNávrh opatrení na zlepšenie tvorby nástrojov marketingového mixu (7P) v SANITAS spol. s r.o.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Petrášová, A.
337.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie Bizzcom s.r.o.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
338.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie Bizzcom s.r.o.Canet, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
339.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
340.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Pribyl, O.
341.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu využitím nástrojov manažérstva kvality
Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
342.
BPNávrh opatrení na zlepšenie zručností a kompetencií zamestnancov logistiky v priemyselných podnikoch na Slovensku (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
343.
BP
Návrh opatrení na zníženie zápachu a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výroby
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
344.
BPNávrh opatrení pre efektívnu komunikáciu v priemyselných podnikoch v čase krízy (akademický rok 2020/2021)Canet, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Porádková, N.
345.
BP
Návrh opatrení pre zavedenie vybranej metódy štíhlej výroby (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vozár, J.
346.
BP
Návrh opatrení pre zlepšenie digitálneho marketingu priemyselných podnikov (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
347.
BP
Návrh opatrení pre zvýšenie spokojnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)
Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
348.BP
Návrh opatrení pri riešení zákazníckych reklamácií v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
349.
BP
Návrh opatrení pri uplatňovaní motivačných stimulov a ich vplyv na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rothová, D.
350.
BPNávrh opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej logistiky v priemyselných podnikoch v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
351.
BPNávrh optimalizácie materiálového toku v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Mesárošová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
352.
BPNávrh optimalizácie systému údržby v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Mesárošová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
353.
BP
Návrh optimálneho korekčného člena v časovej oblasti
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
354.
DP
Návrh orovnávacieho nástroja brúsneho kotúča v brúske na otvoryBučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
355.DPNávrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektuPípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
356.BPNávrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektuÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
357.
DP
Návrh parametrov pre obrábanie CBN a ich vplyv na vybrané charakteristikyÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
358.DP
Návrh parametrov zvárania Ni a Ti laserovým lúčom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lipár, T.
359.
BP
Návrh pásového dopravníka pre sypké materiály
Michal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bulák, J.
360.
DP
Návrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekteStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu0 / --
--
361.
BPNávrh PID regulátorov s dvoma stupňami voľnostiPaulusová, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
362.
DP
Návrh plynových infražiaričov v priemyselnom objekte.
Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu1 / -- Baranec, M.
363.
BP
Návrh pneumatického uchopovacieho zariadeniaKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
364.
BPNávrh pneumatického upínacieho zariadeniaKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
365.
BP
Návrh podnikateľského plánu pre start up so zameraním na priemyselné odvetvie. (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Hasidlo, M.
366.
BP
Návrh podnikateľského plánu pre start up so zameraním na priemyselné odvetvie. (akademický rok 2020/2021)Šefčíková, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
367.
DP
Návrh polyfunkčného objektu pri Tabakovej továrni v MPR Banská ŠtiavnicaGregorová, J.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Zvarová, S.
368.
DP
Návrh portfólia dodávateľov pre vstrekolisované plastové diely spoločnosti IAC Group Slovakia (ak. rok 2020/2021)Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
369.
DP
Návrh postupu identifikácie priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
370.DPNávrh postupu uplatnenia ergonomických princípov pri projektovaní pracovísk (2019/2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
371.
BP
Návrh postupu výroby repliky korby tanku
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTFPodrobnosti tématu0 / --
--
372.
BP
Návrh postupu výroby repliky veže tankuŠuba, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
373.
DP
Návrh používateľského rozhrania pre hľadanie v časových radoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
374.
BP
Návrh používateľského rozhrania pre hľadanie v časových radochÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Rajcsányi, L.
375.
BP
Návrh povlakovania na strižník a strižnicu pre podložky brzdného dielu
Matúšová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Medlen, D.
376.
DP
Návrh pracoviska s kolaboratívnym robotom pre robotickú obsluhu CNC strojov
Ružarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
377.
BP
Návrh prípravku na lisovanie ložísk do rámov bicyklov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
378.
DP
Návrh prípravku na montáž podskupín drevodomov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Levák, M.
379.DP
Návrh prípravku určeného na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora JE VVER 440
Bučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
380.
BP
Návrh prístupovej komunikácie v zastavanom území
Hodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
381.
BP
Návrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
382.
DP
Návrh procesu riadenia pohľadávok v priemyselnom podniku. (ak.r. 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Koniarik, M.
383.BPNávrh program v prostredí MATLAB na riadenie celotelového tomografu pre MRIHalgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
384.
DP
Návrh prostredia na ovládanie cyklického technologického procesuBartalský, L.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP--SjF
Podrobnosti tématu
1 / 1
385.
BPNávrh prostriedkov pre automatizované spracovanie údajov pri testovaní integrovaných obvodov
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Puváková, E.
386.
BP
Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie integrovaných obvodov pre automobilový priemysel
Benko, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
387.DP
Návrh racionalizácie procesu zásobovania vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
388.
DP
Návrh racionalizácie vybraného pracoviska v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
389.
DP
Návrh racionalizácie vybraného pracoviska v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
390.
DP
Návrh racionalizačných opatrení v podniku ZF LeviceÚstav výrobných technológií (MTF)I-VTVM
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Kamenszká, A.
391.
BP
Návrh radio frekvenčnej prijímacej cievky pre tomograf s horizontálnou orientáciou magnetického poľa
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
392.
BP
Návrh, realizácia a ovládanie klimatizačno-vykurovacej jednotky laboratórneho HVAC systémuMinarčík, P.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
--
SjFPodrobnosti tématu0 / 1
--
393.
BP
Návrh rezného nástroja v CAD softvéry pomocou nameranej geometrieÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
394.
BP
Návrh riadenia modelu angulárneho robota
Šimon, Š.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Blízik, B.
395.
DP
Návrh riadenia pre autonómne vozidlo
Rosinová, D.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
396.
BPNávrh riadenia výrobného zariadenia prostredníctvom PLC Allen Bradley
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
397.
DP
Návrh riadiaceho systému pre vzdialené riadenie osvetlenia budovy
Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu1 / -- Bajús, A.
398.DisP
Návrh riadiacich systémov v prostredí internetu vecí
Čičák, P.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AI
D-AI4
D-AIxA
--
--
--
--
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
399.
BP
Návrh riešenia bezpečnosti robotického pracoviska
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Topoľský, M.
400.DPNávrh riešenia ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach) (2020/2021)Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 4
Lišaník, J.
401.DP
Návrh riešenia na minimalizáciu negatívnych dopadov digitalizácie a znižovania podielu živej práce na zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
402.
DPNávrh riešenia na zefektivnenie procesov podnikovej logistiky v kontexte s aktuálnymi výzvami priemyselnej praxe (akademický rok 2020/2021)Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
403.
BP
Návrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia v podniku Volkswagen Slovakia a.s.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jaklovská, V.
404.DPNávrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia v priemyselných podnikoch (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Kolényová, M.
405.
DP
Návrh riešenia na zlepšenie využívania informačných systémov v priemyselnom podniku (2020/2021)Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
406.
DP
Návrh robotického pracoviska pre stanicu výstupnej kontroly smerových svetiel
Ružarovský, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
407.
BP
Návrh robotického ramena
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
408.
DPNávrh robotizácie výrobnej bunky pre proces lepenia
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
409.
BPNávrh robotizovaného pracoviska v simulačnom softvéry RobotStudioKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Zemko, F.
410.
DP
Návrh robotizovaneho pracoviska v rámci konceptu Priemysel 4.0Vachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Konkoly, T.
411.
DPNávrh robotizovaneho pracoviska v rámci konceptu Priemysel 4.0Vachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--SjFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
412.
BP
Návrh robustného PID regulátora s ladením parametrov v prostredí Matlab
Rosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šuster, D.
413.
DisP
Návrh robustných algoritmov riadenia autonómneho bezpilotného lietadlaHuba, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
D-MSxA
--
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
414.
DP
Návrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
415.
DP
Návrh rozšírenia vstupno-výstupnej pozície systému iCIM 3000 v softvéri Proces Simulate
Holubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Kňažek, J.
416.
DisP
Návrh rozvoja pracovných kompetencií v kontexte Industry 4.0Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTFPodrobnosti tématu0 / --
--
417.
DP
Návrh rozvoja pracovných kompetencií v priemyselných podnikoch v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 2 Tomíková, T.
418.DisP
Návrh rozvoja pracovných kompetencií v kontexte Industry 4.0
Cagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
419.
BP
Návrh siete na čipeKohútka, L.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
420.
DisPNávrh, simulácia a optimalizácia pasívnych fotonických prvkov pre komunikačné a medicínske aplikácieUherek, F.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
421.
DP
Návrh skladu výrobného systému
Mudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
422.
BP
Návrh skúšobného zariadenia pre hydraulické komponenty
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Stano, F.
423.
DP
Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite PopradSkalík, L.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Matúšová, P.
424.BP
Návrh smerového a výskového vedenia cesty III. triedy
Bálint, G.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
425.
DP
Návrh softvérového prostredia pre potreby IDB
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 2
426.BP
Návrh softvéru na automatizáciu vyhodnotenia spektrálnej odozvy polovodičového detektora s polarizačným efektom
Sedlačková, K.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
427.BP
Návrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
428.BP
Návrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
429.
DP
Návrh spevnenej dopravnej plochy priemyselného areálu
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKSI-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šimičáková, R.
430.
DP
Návrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo vysokej budove
Jánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 2 Mikulášová, V.
431.DPNávrh spojitého mostu v dvoch alternatívach - s otvoreným a uzavretým prierezom s vplyvom krúteniaKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
432.
BP
Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
Koleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
433.
BP
Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
434.
BP
Návrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálovKoleňák, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Belko, M.
435.
BP
Návrh stendu na realizáciu meraní pri základných spôsoboch namáhania
Labašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
436.
BP
Návrh stolového osvetlenia riadeného mikropočítačom
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
437.DisP
Návrh stratégie personálneho manažmentu v priemyselnom podniku s ohľadom na rodovú rovnosť
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
438.
DP
Návrh stratégie zamestnávania cudzincov v podmienkach SPP - distribúcia, a.s. (2019/2020)Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hel, Y.
439.
BP
Návrh strešnej konštrukcie z predpätých betónových nosníkovKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
440.
BP
Návrh stropnej dosky bytového domu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
441.BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
442.
BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smeroch
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
443.
BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiekKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
444.
DPNávrh systémového riešenia na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
445.
DPNávrh systémového riešenia plánovania nástupníctva na kľúčové pozície vo vybranom podnikuHoleček, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
446.
DisP
Návrh systémových implikácií udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania vo vybraných funkčných stratégiách strategických podnikateľských jednotiek v kontexte stratégie "výhra-výhra".Sakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
D-PMAN
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
447.
DP
Návrh systémových opatrení na zvýšenie výkonnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
448.DP
Návrh systémových opatrení pre aplikáciu princípov časového manažmentu v spoločnosti
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Križanová, M.
449.
DisPNávrh systémových zmien konceptu riadenia (manažmentu) podnikov v kontexte Industry 4.0Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
450.
DP
Návrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Bartošová, S.
451.BPNávrh systému elektrického riadenia zatáčaniaSedlár, T.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
452.
DP
Návrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vody
Jánošková, T.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
453.
BP
Návrh systému na využívanie sivej vody v rodinnom domeJánošková, T.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
454.BP
Návrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom dome
Jánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 2--
455.
BP
Návrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom dome
Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CE--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
456.
DP
Návrh systému nástupníctva ako predpoklad tvorby kariéry zamestnancov v priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Balogová, T.
457.DP
Návrh systému opatrení na zefektívnenie materiálového toku uplatnením metód priemyselného inžinierstva (akademický rok 2020/2021)
Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
458.
BP
Návrh systému pre monitorovanie výšky hladiny kvapaliny vo valcovom zásobníku
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
459.DPNávrh systému pre on-line schvaľovanie zmien vo výrobeVažan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
460.
DP
Návrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiach
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
461.
DP
Návrh systému pre 100% kontrolu kvality produkcie automatizovaných pracovísk
Babinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Chmurčiak, A.
462.
DP
Návrh systému riadenia asynchrónneho motora prostriedkami riadiacej jednotky G120
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
463.
DP
Návrh systému riadenia procesnej dokumentácie v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
464.
DP
Návrh systému riadenia procesnej dokumentácie v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
465.
DP
Návrh štruktúry informačného systému závoduKatedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
466.
DP
Návrh tangenciálneho prepojenia električkových radiál v Bratislave
Schlosser, T.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Gavrilov, F. J.
467.
BP
Návrh technológie na výrobu etylamínov
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
468.
BP
Návrh technológie NFC
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
5 / --
469.
BPNávrh technológie NFCÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-TSS
FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
470.BP
Návrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
471.
BP
Návrh technológie výroby vodíka zo zemného plynu
Labovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
472.
DP
Návrh technológie zvárania prechodových medzikusov Cu- Al pre elektrotechnický priemysel
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
473.
DP
Návrh testovacieho pracoviska pre mechatronický systémBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
474.
DP
Návrh testovacieho pracoviska pre technický systém
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu
2 / 2
475.DPNávrh trasy cestnej komunikácie - obchvat mesta Liptovský Mikuláš
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krčmárek, P.
476.
BP
Návrh trasy cesty I. triedy v extraviláne obce Jablonica
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
477.
BP
Návrh trasy železničnej trate zo Šamorína po železničnú stanicu KvetoslavovBálint, G.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
478.
BP
Návrh triediacej stanice obrobkov
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
479.DisPNávrh tvorby udržateľnej stratégie riadenia ľudských zdrojov v kontexte s implementáciou zmienChlpeková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
480.
DP
Návrh udržateľného systému duálneho vzdelávania zameraného na kľúčové výrobné pozície vo vybranom priemyselnom podniku (2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
481.
DP
Návrh udržateľného systému formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.
Mrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
482.
DP
Návrh udržateľného systému identifikácie, kategorizácie a popisu kľúčových pozícií v priemyselnom podniku (2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Cagala, M.
483.
DPNávrh udržateľného systému manažovania údržby výrobných zariadení vo vybranej prevádzke ZKW Slovakia, s.r.o. prostredníctvom optimalizačných nástrojov TPMÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Košík, J.
484.
DP
Návrh udržateľného systému nástupníctva a zastupiteľnosti s ohľadom na koncept Age manažmentu v podmienkach priemyselného podniku (2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
485.DP
Návrh udržateľného systému zdokonalenia hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Pušková, N.
486.
BPNÁVRH UDRŽATEĽNÝCH ODPORÚČANÍ NA ZLEPŠENIE MOTIVAČNÉHO SYSTÉMU V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Ševčíková, K.
487.
BPNávrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania výrobných zamestnancov v priemyselnom podniku 2020/2021Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
488.
BP
Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podnikuMrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
489.BPNávrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
490.DisP
Návrh uplatnenia nástrojov digitálneho marketingu v riadení ľudských zdrojov v priemyselných podnikoch
Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
491.DPNávrh uplatnenia nástrojov štíhlej výroby v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
492.
DP
Návrh uplatnenia princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov pri starostlivosti o zamestnancov a udržaní ich zamestnateľnosti v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Gyurák Babeľová, Z.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
493.
DPNávrh uplatnenia princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov pri starostlivosti o zamestnancov a udržaní ich zamestnateľnosti v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
494.
DP
Návrh uplatnenia vybraných nástrojov štíhlej výroby v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
495.DPNávrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku - ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
496.DP
Návrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Prajová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
497.
DP
Návrh úprav technologických zariadení trakčných meniarní vyplývajúcich z požiadaviek zavedenia veľkokapacitných vozidiel do prevádzky mestskej hromadnej dopravy
Eleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
498.BP
Návrh váhy pre meranie zostatkovej hmotnosti materiálu pre 3d tlač
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Haljak, M.
499.
BP
Návrh vedenia trasy električky a tram train-u v BratislaveBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
500.
BP
Návrh veľkorozponovej stropnej konštrukcie z vystuženého betónu
Fillo, Ľ.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rybár, F.
501.
DP
Návrh vetracieho systému vybranej budovy a jeho dopad na energetickú bilanciuKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
502.
DP
Návrh virtuálneho uvedenia do prevádzky pre model výrobného zariadenia
Ružarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
503.BP
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / --
504.
BP
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Borkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
505.
DP
Návrh vložky formy pre vysokotlakové liatie lopatkového kolesa
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
506.DPNávrh vodných stabilných hasiacich zariadení v halovom objekteJánošková, T.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
507.
BP
Návrh vodovodnej siete pre obecKatedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CExA
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
508.
BP
Návrh vodovodnej siete pre obec
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
509.
DP
Návrh vybraných častí ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vodyKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hanko, O.
510.
DP
Návrh výrobného systému na výrobu výkovkov s pozdĺžnou osou
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
511.
DPNávrh výroby a montáže prípravku pre obrábanieVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
512.
BP
Návrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatíkHaydary, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
513.
BP
Návrh vysokonapäťového skúšobného zdrojaPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
514.
DP
Návrh vystuženej horninovej konštrukcie pre cestnú komunikáciu
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
515.
DPNávrh využitia koexistencie rôznych generácií zamestnancov v priemyselnom podniku na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
516.
BP
Návrh využitia nástrojov lean manažmentu v priemyselných podnikoch v podmienkach Industry 4.0
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
517.
BPNávrh webovej aplikácie s využitím špecifikácie webových komponentovHaffner, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Špak, D.
518.BPNávrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vybraných prevádzkach podniku) (2020/2021)Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
519.
BP
Návrh základných opatrení racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybranej prevádzke alebo prevádzkach podniku)Marková, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTFPodrobnosti tématu2 / 1 Németh, I.
Komárňanská, M.
520.
BP
Návrh základovej dosky bytového domu
Šoltész, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
521.
BP
Návrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkach
Stacho, J.Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Kiss, K.
522.
DP
Návrh zariadenia na manipuláciu cylindrických článkov
Košťál, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Babirát, M.
523.
BP
Návrh zariadenia na úpravu vzduchuKurák, T.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
524.
DP
Návrh zariadenia pre automatické dávkovanie granulátu
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
525.
BP
Návrh zariadenia pre meranie mechanického napätia
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Halják, R.
526.
BPNávrh zariadenia pre meranie pulzuGašpar, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
527.BP
Návrh zariadenia pre meranie pulzu
Gašpar, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ondrášik, J.
528.
BP
Návrh zariadenia pre orientačné meranie dĺžky nástrojovej zostavy
Šimna, V.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
529.
BP
Návrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zelene
Schlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
530.
BP
Návrh zastrešenia terasy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
531.
DP
Návrh závodu na výrobu montovaných rodinných domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
532.DPNávrh zdokonalenia finančno-ekonomickej analýzy vybraného priemyselného podniku (akad. rok 2019/2020)Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
533.
DPNávrh zdokonalenia podnikovej kultúry v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
534.
BP
Návrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podniku
Johanesová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
535.
BP
Návrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kapitánová, N.
536.
BPNávrh zdokonalenia procesov public relations marketingu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Čulík, M.
537.
DP
Návrh zdravotnotechnických inštalácií v BIMVíchová, K.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Walentinová, M.
538.
DPNávrh zefektívnenia logistického/výrobného procesu priemyselného podniku s využitím vybraných prvkov konceptu „Smart Factory“ (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
539.
DPNávrh zefektívnenia materiálového toku (využitím prvkov Industry 4.0) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
540.
DP
Návrh zefektívnenia procesov balenia ako súčasť udržateľnej spätnej logistiky (akademický rok 2020/2021)
Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
541.
DP
Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
542.
DP
Návrh zefektívnenia vstupnej kontroly materiálu v podniku Biebighäuser Slovakia s.r.o.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hubinová, G.
543.
DP
Návrh zefektívnenia výrobného procesu využitím kobotov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Daubnerová, I.
544.
DP
Návrh zelenej strechy a dažďovej záhrady
Majorošová, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
545.
DP
Návrh zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie metódy FMEA v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
I-PMA-PP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Prekopová, V.
546.
BP
Návrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)
Haladová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
547.
BP
Návrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
548.DP
Návrh zlepšenia motivačného programu vo vybranom priemyselnom podniku
Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
549.
DP
Návrh zlepšenia plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (2019/2020)
Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Žitňanský, M.
550.BPNávrh zlepšenia spolupráce zamestnancov v kontexte rôznych generácií zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
551.
BP
Návrh zlepšenia systému auditov kvality vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
552.
DPNávrh zlepšenia systému merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Vargová, I.
553.
DP
Návrh zlepšenia systému odmeňovania ako nástroja motivácie zamestnancov vo vybranom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
554.
DP
Návrh zlepšenia systému personálneho riadenia vo vybranom malom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
555.
DP
Návrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov vo vybranom podniku
Horváthová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
556.
BP
Návrh zmeny kategórie obslužnej komunikácie v mestskej časti pri zmene funkčných plôch územia
Schlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
557.DPNávrh zváracieho prípravku pre zváranie oceľového uzáveru nádrže komunálneho vozidla KaiserKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
558.
DPNávrh železničného mosta cez rieku VáhBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dugovič, M.
559.
BP
Návrh železobetónovej stropnej dosky nákupného centra Eurovea
Paulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / --
--
560.
BP
Návrh železobetónovej stropnej konštrukcie
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu
2 / 2
Molnár, V.
Šinály, R.
561.
DP
Navrhnutie, vyprojektovanie a naprogramovanie systému merania a
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Lašák, T.
562.
BP
Navrhovanie a simulácia výroby nástrojov v CAD/CAM
Pokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kubek, P.
563.
BP
Navrhovanie konštrukcie vozoviek s krytom z dlažby
Zuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
564.
DisPNavrhovanie vodovodu a kanalizácie v modeli 3D v BIM
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
565.
BPNávrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadlaOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rapčanová, E.
566.DPNávrch zadného krídla e-formuly a DRS systému
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Kozubjáková, N.
567.
BP
Návštevnícke centrum Kostolec-Ducové
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Oškrobaný, R.
568.BPNávštevnícke centrum Kostolec-Ducové
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
569.
DP
Negatívne javy prostredia ovplyvňujúce prenosovú kapacitu optických systémovÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
570.
BPNekompetitívne inhibítory P-glykoproteínu a ďalších ABC transportérovElefantová, K.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
571.DisP
Nelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložím
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
572.
BP
Nelineárne polynomické transformácie kvázi-robogami objektu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
573.DPNelineárne prediktívne riadenie rotačného kyvadlaKlaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
574.
DP
Nelineárne riadenie magnetickej levitácie
Ernek, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
575.
BP
Nemliečne probiotické potravinyGreifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
576.
DP
Nespojitosti pri počiatočnej a koncovej fáze v procese zvárania zliatin AlSiMg pevnolátkovým Nd:YAG laseromResek, M.Ústav materiálov (MTF)I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
577.DP
Nesúmerné stavy na vonkajších elektrických vedeniach
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
578.
BP
Netradičné obilniny
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
579.
BP
Neuro-evolúciaSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Horný, L.
580.
BP
Neuro-evolúcia autonómneho automobiluSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
581.BPNeurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2--
582.
DP
Neurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúr
Chvála, A.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2
--
583.
BP
Neurónová sieť s OAF pre PLCKörösi, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
584.
DPNitra, bývalé kasárne - architektonická štúdia revitalizačnej adaptácie vybranej časti areálu
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FAPodrobnosti tématu0 / 1--
585.
BP
Nízkoteplotná plazma v mikrobiálnej dekontaminácii
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
586.
DP
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s tepelným čerpadlom
Petráš, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Švarcová, E.
587.
DisP
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s OZE
Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
588.
DP
NMR metabolomika organelCentrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
589.DPNová bratislavská riviéra Bratislava Petržalka
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA