30. 5. 2020  2:08 Ferdinand
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4 | 5 | 8

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Nadstavba bytového domu z CLT
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy1 / 1
2.
BP
Náhrada doteraz využívaného tvrdokovového náradia s povlakom ALCrN náradím z rýchloreznej ocele s povlakom FeinAl
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
DP
Náhrady sacharózy pri výrobe cereálnych výrobkov
Minarovičová, L.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Žuffa, D.
4.BP
Nahrávanie rôznych scén a animácií postáv vo VR
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Richterová, S.
5.BPNakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
Hutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.BP
Námestie Slovenského národného povstania v Partizánskom
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FAPodrobnosti témy1 / 1 Žovinová, J.
8.
BPNámestie Slovenského národného povstania v Partizánskom
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
B-AU
--
FAPodrobnosti témy0 / 1
--
9.
DizP
Nanomateriály na báze furánových derivátov pre medicínske využitieOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.BP
Nanomateriály na báze grafénu: teoretické štúdium
Malček, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.DizP
Nanoštruktúrované polovodivé materiály pre senzory a mikrosystémy
Hotový, I.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
D-EFxA
D-ME
--
--
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.
DP
Národné choreografické centrum NOIR
Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kubačka, J.
13.
BP
Nasadenie nástrojov softvérového inžinierstva pre vývoj softvérového produktu
Ďuďák, J.
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
14.
BP
Nástroj na prehliadanie zdrojových kódov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
15.
BP
Nástroje digitálneho podniku aplikované v priemyselnom podniku - ANTOLIN TRNAVA s.r.o. (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
16.
DP
Nástroje na získavanie textových dátových množín pre potreby umelej inteligencieÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Orlický, L.
17.
DPNavádzanie simulovaného robota typu SCARA pomocou silových spätnoväzobných zariadení od spoločnosti SENSODRIVEDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Gavula, A.
18.
DizP
Navigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémov
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
--
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
19.
BPNavigácia mobilného robota s analýzou priechodnosti terénu
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
20.
BPNavigácia mobilného robota v ROSeÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Klasová, L.
21.DPNavigácia modelu vozidla v interiéri.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.
DP
Navigácia modelu vozidla v interiéri a exteriéri.
Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.
DP
Navigácia robota v prostredí s prekážkamiDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
24.
DP
Návrh analýzy a využitia vekovej heterogenity pre udržanie výkonnosti pracovného tímu
Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
25.
DizPNávrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriem
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DizP
Návrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriemÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DP
Návrh modelu zácviku na senzomotoricky náročné pracovné činnosti
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
28.
DizP
Návrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na Slovensku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
D-PPPP
--
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
29.
BP
Návrh a analýza pohonnej a prevodovej jednotky mechatronického systému
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Horňák, T.
30.
BP
Návrh a analýza snímača krútiaceho momentuRolník, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Hutár, M.
31.
BP
Návrh a implementácia informačného systému pre výrobu nábytku na mieru.
Križanová, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
32.
DP
Návrh a implementácia laboratórneho modelu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti témy0 / ----
33.
BP
Návrh a implementácia metódy Kaizen v priemyselnom podniku (2020/21)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPR--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
34.DPNávrh a implementácia riadiaceho PLC programu a grafického používateľského rozhrania pre automatickú razičku plastovNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti témy1 / 1
35.
DP
Návrh a implementácia rozširujúcich komponentov polohovacieho prípravku.
Moravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šedovič, V.
36.
DP
Návrh a implementácia systému pre zásobovanie montážnych buniek
Božek, P.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
37.BP
Návrh a implementácia virtuálnej učebnej pomôcky pre potreby predmetu programovateľné logické automaty (PLA)
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ivánek, M.
38.
BP
Návrh a kalibrácia preklápacieho zrážkomera navrhnutého technológiou 3D tlačeKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Bachár, L.
39.
BP
Návrh a overenie metód neuroevolúcie
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Forintová, J.
40.
BPNávrh a plošného základu z výsledkov dynamickej penetračnej skúškyKatedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.
DP
Návrh a prevádzka čistiarní odpadových vôd vo vysokohorských podmienkach
Imreová, Z.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Huňačková, M.
42.
BP
Návrh a realizácia automatizovaného pracoviska na skúšky priloženým striedavým napätím
Kment, A.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--FEIPodrobnosti témy1 / 1
43.
BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLAÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
44.
BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLA
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Senneš, S.
45.DP
Návrh a realizácia gradientných cievok pre spektrometer MiniSpec
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--FEIPodrobnosti témy0 / --
--
46.
BP
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
4 / --
Kubiček, S.
Bílik, T.
Prochádzka, M.
Haríň, A.
47.
BP
Návrh a realizácia IS pre správu študentského domova
Tanuška, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
48.
DP
Návrh a realizácia LoRawan indoor gateway pomocou Raspberry Pi
Halgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
49.
BP
Návrh a realizácia merania závislosti hysteréznych strát od frekvencie striedavého magnetovania feromagnetického materiálu
Ústav materiálov (MTF)
B-MI--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
50.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časťHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
51.BPNávrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časťÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Peter, R.
52.DPNávrh a realizácia modulu informačného systému
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
53.
BP
Návrh a realizácia modulu informačného systému v prostredi WebÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
54.
BP
Návrh a realizácia monitorovania HRV pomocou pulz-oxymetrického senzora
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Hrabovský, M.
55.
BP
Návrh a realizácia nízkonákladového riadiaceho systému pre inteligentné teráriumGulan, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISP
--
SjF
Podrobnosti témy
1 / 1
56.
BP
Návrh a realizácia otočného zásobníka riadeného pomocou PLCBartoň, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Remiaš, D.
57.
BP
Návrh a realizácia palubného počítača automobilu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Koščo, P.
58.
BP
Návrh a realizácia platobnej aplikácie pre Android zariadenie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-BIS
B-API-MSUS
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-ITVEL
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Stolár, M.
59.
BP
Návrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu Arduino
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
60.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietíHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
61.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
62.
BP
Návrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Uhlárová, I.
63.
BP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500Bartoň, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
64.
BP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
65.
BP
Návrh a realizácia systému pre centrum sociálnych služiebIringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
66.
BP
Návrh a realizácia systému pre podporu kontroly kvality produktov vo výrobnom podniku
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
67.
BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Borkin, D. V.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
68.
BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
69.
BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens (princíp master-slave, PLC 1200 PLC 300).
Borkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Krippnerová, A.
70.BP
Návrh a realizácia vizualiácie parametrov elektrického vozidla s využitím PLC.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hanus, A.
71.BP
Návrh a realizácia 3-osého obrábacieho stroja riadeného mikrokontrolerom
Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Štefanec, M.
72.
BP
Návrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre predmet Projektovanie výrobných systémovÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
73.
BP
Návrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre technický predmet
Božek, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
74.BP
Návrh a realizáia meracieho systému impulzných napätí
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
BPNávrh a riadenie účelového elektropneumatického systému
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
76.
BP
Návrh a simulácia riadiaceho systému kanalizačnej čerpacej stanice
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
77.
DP
Návrh a simulácia robotického pracoviska pre zváranie automobilovej karosérie
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kalnássy, I.
78.BP
Návrh a verifikácia digitálneho teplomera pomocou FPGA
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
79.
DP
Návrh a výroba hybridného výrobného systému
Morovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
80.DPNávrh a výroba prevodovky omielacieho zariadeniaPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
81.
BP
Návrh a výroba prípravku na tvárnenie rúr
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Podolská, J.
82.
DP
Návrh a výroba súčiastky pomocou 3D tlače kovov
Pokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Denko, M.
83.
BP
Návrh a výroba výukového modelu na predmet Prípravky
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
84.
BP
Návrh a vytvorenie interaktívneho reálneho 3D modelu stromu pre potreby výuky a propagácie obnoviteľných surovinových zdrojov.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
85.
BP
Návrh a vytvorenie modelu monolitnej karbidovej frézy v CAD softvéri
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / --
86.
DP
Návrh a vývoj univerzálneho chápadla pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., Trnava
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
87.
DP
Návrh a vývoj univerzálneho uchopovacieho systému pre svetlomety
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
88.
DizP
Návrh a analýza opatrení pre zabezpečenie napäťovej stability elektrizačnej sústavyEleschová, Ž.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.DP
Návrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastov
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
90.
DP
Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívne vplyvy klimatickej zmeny v meste Dunajská Streda
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.
DPNávrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívny dopad klimatickej zmeny v meste Dunajská StredaKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
92.
BP
Návrh adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchuMarkoš, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
93.DizPNávrh a charakterizácia nových oxidov niklu, medi, paládia a striebra pomocou počítačového modelovaniaDerzsi, M.
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-PMMD--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
94.
DPNávrh a implementácia algoritmov klasického adaptívneho riadeniaÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
DP
Návrh a konštrukcia človekom ovládaného vzdialeného robotického manipulátora
Kalúz, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dzurková, D.
96.
DizP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „Hovercraft“
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP--SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
97.
DizP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „Hovercraft“Huba, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
D-MSxA
--
--
FEIPodrobnosti témy0 / ----
98.
DizPNávrh a konštrukcia mechatronického systému „palivového článku“Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-AISP
--
SjF
Podrobnosti témy
0 / ----
99.
BP
Návrh akumulátorového kontajneru a jeho uchyteniaSkatulla, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--FEIPodrobnosti témy1 / 1
100.
BPNávrh algoritmov neuro-evolúcieÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Sárközy, A.
101.
DP
Návrh algoritmov pre riadenie laboratórneho systému „prečerpávajúca vodná elektráreň“
Rohaľ-Ilkiv, B.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjF
Podrobnosti témy
1 / 1
Slamka, M.
102.DPNávrh algoritmov pre stabilizáciu polohy guličky na tyčiRohaľ-Ilkiv, B.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP
--
SjF
Podrobnosti témy
1 / 1
103.DPNávrh algoritmu na určovanie presnosti polohy pri RTLS lokalizácii.Šišmišová, D.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjF
Podrobnosti témy
1 / --
104.
DP
Návrh algoritmu pre obmedzenie kmitov tela mobilného robota
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kura, T.
105.
DizP
Návrh alternatívneho materiálového modelu pre numerické modelovanie správania sa hyperelastických materiálov
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
--
SjF
Podrobnosti témy0 / --
--
106.
BP
Návrh a montáž palivovej nádrže pre SCR systémVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
107.DizPNávrh a optimalizácia bioprodukcie prchavých heterocyklických látok
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
D-CHEI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
108.
DP
Návrh a overenie tlmiča vibrácií vysokej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
109.
BPNávrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
110.
BP
Návrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
111.
BP
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
112.
DizPNávrh a príprava automatizovaného testovacieho zariadenia pre ESD ochranné prvkyÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
113.
BP
Návrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky
Chvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
114.
DP
Návrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
115.
BPNávrh a realizácia aplikácie pre overenie reakciíCigánek, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-MSUS
B-API-ITVEL
B-API-BIS
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Holotňák, M.
116.
BP
Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie inteligentnej budovy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-ITVR
B-API-MSUS
B-API-BIS
B-API-ITVEN
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
117.
BP
Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie modelu vozidla
Cigánek, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-ITVR
B-API-ITVEL
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Novotný, R.
118.DPNávrh a realizácia CNC frézky na malosériovú výrobu DPSHorváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Hustý, R.
119.DP
Návrh a realizácia CNC frézky na malosériovú výrobu DPS
Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
120.
BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet LSR
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Jurkasová, D.
121.
DP
Návrh a realizácia HW a SW prepojenia a riadenia modulov experimentálnej platformy na kvantitatívnu charakterizáciu biologickej odozvy buniek na elektromagnetické poliaHarťanský, R.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
122.
BP
Návrh a realizácia chladnenia výrobnej haly adiabatickou vežou B.A.C.Halenár, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTFPodrobnosti témy1 / 1
123.
BP
Návrh a realizácia informačného systému pre Konsignačný skladJuhásová, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
124.DP
Návrh a realizácia inteligentného riadenia pre jednu bytovú jednotku
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
125.
DP
Návrh a realizácia inteligentného vysávačaNemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
126.DPNávrh a realizácia mobilného HMI pre vybranú časť linky MPS500Németh, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Hanzel, E.
127.BPNávrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časťÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
128.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časť
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
129.DP
Návrh a realizácia pracoviska na meranie frekvenčnej odozvy izolačných materiálov
Kment, A.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1
--
130.
BPNávrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.BPNávrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietíHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
132.BPNávrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietíHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.
BP
Návrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietí
Horváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
134.
BP
Návrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkouMichaľčonok, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
B-AIA-PP
MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
135.
DP
Návrh a realizácia softvéru na automatizáciu merania spektrálnych závislostí fotonických prvkov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / --
136.
DPNávrh a realizácia Teslovej cievky s elektronickým napájacím zdrojom
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
137.
DP
Návrh a realizácia zabezpečenia objektu rodinného domu
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Ágh, M.
138.DPNávrh a simulácia automatizovaného pracoviska pre zváranie výliskovÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kopiar, M.
139.
BPNávrh atomistických modelov málo známeho oxidu paládia PdO2Derzsi, M.Ústav materiálov (MTF)B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
140.
DPNávrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviskaVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjF
Podrobnosti témy
1 / 2
Šíma, P.
141.DP
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjF
Podrobnosti témy
1 / 2
142.DP
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate
Vachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--SjF
Podrobnosti témy
1 / 2 Jukl, M.
143.
BP
Návrh a tvorba web portálu pre záhradnícke centrumÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, R.
144.
DP
Návrh automatizácie na orientáciu synchronného krúžku pri balení v podniku Schaeffler s.r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Zifčák, J.
145.
DPNávrh automatizácie na zisťovanie chýb pri balení synchrónneho krúžku
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Mlynarčíková, M.
146.
BP
Návrh automatizácie procesu ručného pracoviska
Michal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
147.
DP
Návrh automatizovaného pracoviska v prostredí simulačného softvéru Process Simulate s využitím vo virtuálnej realite
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Dávidek, J.
148.DPNávrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
149.DPNávrh automatizovaného zavlažovacieho systému pre izbové rastlinyJagelka, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
150.DPNávrh autonómneho riešenia unášacej a lisovacej hlavy vnútorného krúžku s naklonenou transportnou rovinou s využitím 3D tlačeKusá, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTFPodrobnosti témy
1 / --
Končitý, P.
151.
DP
Návrh a uvedenie do prevádzky koreňovej čistiarne odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
152.
DP
Návrh a výroba komponentov pre omielacie zariadenie
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
153.
DPNávrh a výroba komponentov upínacieho stavebnicového sytémuÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
154.
DP
Návrh bezdrôtovej senzorovej siete prostredníctvom protokolu DigiMesh
Gallo, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
155.BPNávrh bioreaktora na kultiváciu CHO buniekAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Mišún, P.
156.
BP
Návrh čistiarne odpadových vôd pre obec Orlov
Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSH--
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Jarabinský, L.
157.DP
Návrh daňovej a odvodovej optimalizácie mzdových nákladov vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)
Homokyová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Jurková, M.
158.
DPNávrh digitálneho dvojčaťa skladového zakladača pre PLC systémy
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Chudiak, F.
159.
DP
Návrh digitálneho dvojčaťa výrobnej linky pre PLC systémy
Osuský, J.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
160.DPNávrh efektívneho využitia informačných technológií v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
161.
DP
Návrh efektívneho využitia personálneho informačného systému v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
162.BPNávrh elektrárne vo vybranej lokalite
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
3 / --
163.
DP
Návrh elektrárne vybraného typuPípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
164.
BP
Návrh elektrickej odporovej pece pre tavenie zliatin mediÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
165.
DP
Návrh energetického využitia Archimedovou skrutkou.Dušička, P.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
166.DP
Návrh energetických geotechnických konštrukcií
Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
167.BPNávrh energetických zdrojov a zásobníkov pre osobný elektromobilÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
168.
DP
Návrh formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
169.
DP
Návrh fotopletysmografického senzora pracujúceho na transmisnom princípe vhodného pre funkciu v prostredí slabého magnetického poľaHalgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
170.
BP
Návrh fuzzy regulátorov pre riadenie jednosmerného motora zostaveného na platforme Arduina
Hypiusová, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
171.DPNávrh generátora trajektórie pre 3D tlačiareňChovanec, Ľ.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Pál, M.
172.
DP
Návrh geometrie a výroby nástrojov pre proces tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
173.
BP
Návrh gradientných cievok pre spektrometer MiniSpec
Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Egressy, S.
174.
DP
Návrh haptického ovládania mobilného robotaÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
175.
BP
Návrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulom
Mihaľ, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
176.
DP
Návrh implementácie a využitia vybraných nástrojov štíhlej výroby v podmienkach MSP (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Padyšáková, M.
177.
DP
Návrh implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podniku ( ak.rok 2019/2020)
Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
178.
BP
Návrh implementácie metódy Kaizen vo výrobnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
179.
BP
Návrh implementácie metódy Kaizen vo výrobnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Štrbo, J.
180.
DPNávrh implementácie princípov rodovej rovnosti pri riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
181.
DPNávrh implementácie smart riešení pri riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)Cagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
182.
BP
Návrh implementácie technológie ABS a ASR v pohonoch mobilných robotovHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
183.
DP
Návrh implementácie vybraných nástrojov štíhlosti v logistických/výrobných procesoch priemyselného podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
184.
BP
Návrh impulzného skúšobného VN generátora
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
185.BP
Návrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky
Behúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
186.
DP
Návrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky s využitím numerickej simulácie
Behúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
187.
BPNávrh informačného systému pre firmu Lindstrom
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy1 / -- Staník, F.
188.DP
Návrh informačného systému pre firmu MPL-TECHSTAV
Špendla, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Martinus, L.
189.DP
Návrh informačného systému pre gastronomické podniky - administrátorský modul
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Marekovič, M.
190.
DP
Návrh informačného systému pre gastronomické podniky - pokladničný modul
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Pátrovič, M.
191.BP
Návrh informačného systému pre porovnávanie cien
Špendla, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Broniš, J.
192.
DP
Návrh informačného systému pre požičovňu
Gašpar, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
193.BPNávrh informačného systému pre príjem a odovzdávanie servisovaných zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
194.
DP
Návrh informačného systému pre skladové hospodárstvo
Kebísek, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
195.BP
Návrh informačného systému pre spoločnosť ABRASIV s.r.o.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Tomáška, M.
196.
BP
Návrh informačného systému pre spoločnosť Zatis, spol s r. o.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
197.DPNávrh informačného systému pre správu úlohŠpendla, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Juráň, D.
198.
BP
Návrh informačného systému pre veľkoobchod s náradím
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
199.
DP
Návrh informačného systému pre výrobu a predajÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Fančovič, D.
200.DP
Návrh informačného systému pre zjednotenie pobočiek firmy
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Malý, D.
201.DP
Návrh inovatívnej marketingovej komunikácie vo vybranom multikultúrnom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
202.BPNávrh integračného modelu pre ISO 14001:2015, ISO 46001:2019 a ISO 37101:2016 (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
203.BPNávrh integračného modelu pre ISO 9001:2015, ISO 22301:2019 a ISO 44001:2017 (2020/2021)Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
204.DizPNávrh integrovaných meničov napätia pre systémy na konverziu energieÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
205.
BP
Návrh interaktívneho skúšobníckeho systému
Kment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
206.
BPNávrh interaktívnych príkladov pomocou systémov Geogebra a JupyterŽáková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
207.
BPNávrh jadrovníkov pre výrobu netrvalej formy na odlievanie bloku lodného motora
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
208.
BP
Návrh jednotky na delenie pentánovo-hexánovej frakcie
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
Kondáš, R.
209.
BP
Návrh kanalizačnej siete v obci
Hrudka, J.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CE
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
210.
BP
Návrh kanalizačnej siete v obciHrudka, J.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CExA--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
211.
DizP
Návrh kombinačného modelu udržateľného riadenia výkonnosti zamestnancov v rámci požiadaviek Industry 4.0
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPP
D-PMAN
--
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
212.
DP
Návrh komplexného a bezpečného systému pre výuku "na diaľku"
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
213.BPNávrh komplexnej kontroly parametrov závitu skrutky malého priemeruMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
214.BP
Návrh komponentov upínacieho stavebnicového sytému
Moravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
215.
DP
Návrh koncepcie rozvoja priemyselného podniku v súlade s požiadavkami Industry 4.0 (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
216.
DP
Návrh konceptu automatického merania rozstupovej kturžnice (HK) na valčekových ložiskách
Hrušková, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Polák, M.
217.
DizP
Návrh konceptu metodiky tvorby udržateľnej odmeny za vykonanú prácu v priemyselných podnikochÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
D-PPPP
--
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
218.
DP
Návrh konštrukcie robotického ramena pre vesmírny rover
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
219.
BP
Návrh konštrukcie železobetónovej stropnej doskyAugustín, T.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
220.
BPNávrh kontroly parametrov vnútorného závituMoravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
221.BP
Návrh kontroly parametrov vnútorného závitu
Moravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
222.DP
Návrh Laboratórneho modelu
Bartalský, L.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjF
Podrobnosti témy
1 / 1
223.
DP
Návrh Lávky pre peších a rozhľadne - premostenie Slnečné Jazerá
Brodniansky, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
224.DP
Návrh lokalizácie neorientovaných dielov priemyselnou 2D kamerou s variabilným časom uzávierky
Babinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
225.
DP
Návrh LTE siete a použitie IoT zariadeníBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Letenay, J.
226.
DPNávrh Mamdaniho a Sugenovho fuzzy regulátora v prostredí aplikačnej knižnice Fuzzy Logic ToolboxVégh, P.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjFPodrobnosti témy
0 / 1
--
227.
DizP
Návrh marketingovej stratégie priemyselných podnikov v kontexte Age ManagementuBabčanová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
228.BPNávrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce ("akademickýrok 2020/2021")Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2 Bangová, M.
229.
BP
Návrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
230.
DP
Návrh matematického modelu tupého zvarového spoja vyhotoveného z koroziivzdornej ocele a medi laserovým lúčom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
231.DizPNávrh materiálového modelu na modelovanie poškodenia kovových materiálov v extrémnych podmienkach s prechodom húževnatého charakteru porušenia na krehkýÉcsi, L.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM--
SjF
Podrobnosti témy0 / ----
232.DizPNávrh materiálového modelu pre creepové deformácie kovových materiálovÉcsi, L.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM--
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
233.
DizP
Návrh materiálových vlastností pomocou počítačových simulačných nástrojov pre modelovanie tepelno-vlhkostného a mechanického správania, spojený s aplikáciou laboratórnych meracích a skúšobných metód pre stanovenie tepelných, vlhkostných a mechanických vlastností
Palou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
234.
DP
Návrh mechatronického systému v prostredí priemyselného internetu vecíÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Cséfalvay, K.
235.
DP
Návrh meracej stanice
Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
236.
DP
Návrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom strojiGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2--
237.
BP
Návrh meracieho plánu v softvére Calypso
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy0 / 2
--
238.
BP
Návrh merania parametrov závitu skrutky malého priemeruMoravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
239.
BP
Návrh metód spájania rotačných segmentovKovačócy, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
240.
BP
Návrh metodiky pre podporu rozhodovania v oblasti korektívnej údržby
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
241.
DizP
Návrh metodiky projektovania montážnych pracovísk a systémov
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-VZAS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
242.
DizP
Návrh metodiky projektovania robotizovaných pracovísk v koncepte Industry 4.0
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-VZAS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
243.
DizP
Návrh metodiky racionalizácie montážnych pracovísk a systémov
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
244.
DizP
Návrh metodiky rozvoja manažérskych zručností v podmienkach multikultúrnych priemyselných podnikovCagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
245.DizP
Návrh metodiky tvorby digitálneho dvojčaťa a virtuálneho uvedenia výrobného systému do prevádzky
Ružarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)D-VZAS--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
246.
DP
Návrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie hliníkových komponentov
Kovačócy, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
247.
DP
Návrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie prírub
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kapsová, S.
248.
DP
Návrh mobilného pracoviska s kolaboratívnym robotom UR pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., Trnava
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Balogh, M.
249.
DP
Návrh mobilného zariadenia na kontrolu potrubných systémov
Bučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
250.
DP
Návrh modelových dosiek pre vertikálny formovací stroj DISAMATIC D3
Bajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
251.
DP
Návrh modelu a simulácia mechatronického systému v prostredie "Matlab"
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
252.DP
Návrh modelu evolúcie mozgového konektómu
Sekaj, I.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Kenický, I.
253.
DP
Návrh modelu kovového valca pre nastavovanie teplotných polí
Bartalský, L.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
--
SjF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šímová, V.
254.
DizP
Návrh modelu riadenia ľudských zdrojov v kontexte s konceptom Industry 4.0Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPP--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
255.
DP
Návrh modelu sklárskej formy a vplyv navrhnutých renovačných technológií na jej životnosť vo výrobeÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
256.
DizPNávrh modelu využívania manažérskych kapacít medzi priemyslom a verejným sektorom v kontexte udržateľného smart regiónuCagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
257.
DP
Návrh modulu výrobnej linky s montážnym robotomKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
258.
BP
Návrh modulu výrobnej linky s montážnym robotom
Košťál, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
259.
DP
Návrh montáže káblových zväzkovÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Komůrka, M.
260.BPNávrh montáže krátkej strelnej zbrane Glock 26Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-PPT--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
261.BPNávrh montáže motora osobného automobiluVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
262.BPNávrh montáže potrubiaVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Paluš, T.
263.
BP
Návrh montáže robotickej ruky
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Matovič, D.
264.BP
Návrh montáže stredového zloženia bicykla
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
265.
BP
Návrh montáže valčekového dopravníkaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
266.
DPNávrh montáže vstrekovacích lisovVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Petráš, M.
267.
BP
Návrh montážneho postupu zariadenia na zber hrozna
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Marcinek, J.
268.
DPNávrh možností nasadenia automatizácie a robotiky vo výrobnom procese vo vhodnom simulačnom softvéri v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Krchnavý, M.
269.
DP
Návrh na elimináciu dopadov krízového vývoja na výkonnosť vybraného priemyselného podniku, resp. podnikov priemyselnej výroby (akademický rok 2020/2021)
Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
270.
DP
Návrh na komplexné zefektívnenie procesov podnikového logistického systému
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
271.
DPNávrh na obnovenie migračnej kontinuity na vodnej stavbe
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Gatial, M.
272.
DP
Návrh na systémové zavedenie personálneho kontrolingu vo vybranom priemyselnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
273.
DP
Návrh na využitie štíhlych nástrojov v logistike v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
274.DPNávrh na zdokonalenie procesu adaptácie zamestnancov v spoločnosti COLAS (akademický rok 2020/2021)Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Laurincová, N.
275.
DP
Návrh na zdokonalenie systému náboru zamestnancov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 1
276.DP
Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov pre podporu výkonnosti v podniku. 2020/2021
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 2--
277.DP
Návrh na zefektívnenie komunikácie v priemyselných podnikoch v kontexte s pandemickou situáciou COVID-19 (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
278.DPNávrh na zefektívnenie materiálového toku v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
279.
DP
Návrh na zefektívnenie vybraných procesov vo výrobe priemyselného podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
280.DP
Návrh na zefektívnenie vychystávania materiálu v sklade s využitím smart riešení v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Horňáková, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
281.
DP
Návrh na zefektívnenie výrobného procesu (využitím prvkov Industry 4.0) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
282.DP
Návrh na zefektívnenie zásobovania výrobnej linky v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
283.
DP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
284.
BPNávrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
Počuchová, V.
285.
DP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
286.BP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2--
287.
DP
Návrh na zlepšenie procesu adaptácie zamestnancov v podniku Antolin Trnava, s.r.o. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikaniaFero, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
288.
DP
Návrh napájania električkovej trate pre prevádzku veľkokapacitných vozidiel v mestskej hromadnej doprave
Eleschová, Ž.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
289.
BP
Návrh netrvalej formy pre odlievaný konektor nosníkov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
290.
DP
Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovy
Füri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
291.
DP
Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
292.
DP
Návrh nového konceptu evidovania a zobrazovania stavieb v katastri nehnuteľností
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
293.
DP
Návrh novej koncepcie layoutu a materiálového toku výrobnej linky ZM-MAG v závode ZF Slovakia, a.s. Trnava z dôvodu rozšírenia výrobyKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
294.DPNávrh novej metodiky analýzy externého a interného prostredia vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
295.
BPNávrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Solčianska, M.
296.BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
297.DizP
Návrh nových metód rozpoznávania tvárí v biometrii
Oravec, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEIPodrobnosti témy0 / ----
298.
DizP
Návrh nových metód rozpoznávania vzorov v biometrii a medicínskej diagnostikeÚstav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
299.
BP
Návrh núdzového brzdného systému pre autonómny monopost Formula Student
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Andocs, K.
300.
DP
Návrh obnovy vybranej budovy s ohľadom na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchuKrajčík, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2 Lackovič, I.
Kusá, K.
301.
DPNávrh obytnej zóny Crescenzago, MilánoKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
302.
BP
Návrh odvodnenia miestnej komunikácieHodáková, D.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
303.
BP
Návrh opatrení ergonomickej racionalizácie vo vzťahu človek-stroj v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach podniku) (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
304.BPNávrh opatrení na upevnenie imidžu značky produktov priemyselných podnikov (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 2 Ďurikovičová, L.
305.
BP
Návrh opatrení na uplatnenie vybraných metód priemyselného inžinierstva v podmienkach priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)
Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Lehutová, A.
306.BP
Návrh opatrení na zdokonalenie manažérskych kompetencií v priemyslnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
307.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie manažérskych kompetencií v priemyslnom podnikuČambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
308.BP
Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku
Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPP--
ÚM OUP REK
Podrobnosti témy
1 / 1
309.
BPNávrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Hrebíčková, D.
310.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
311.BPNávrh opatrení na zdokonalenie predvýrobného procesu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Rybanský, F.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Antalovičová, K.
312.
BPNávrh opatrení na zdokonalenie riadenia výroby (prostredníctvom smart riešení) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
313.
BPNávrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 3
Hutirová, L.
314.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom podnikuMakyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Saksun, M.
315.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
316.
BPNávrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
317.BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
318.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie vybraných funkcií manažmentu ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Resutíková, L.
319.BPNávrh opatrení na zdokonalenie zásobovacej a distribučnej logistiky vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
B-IPPP--
ÚM OUP REK
Podrobnosti témy
1 / 1
320.BPNávrh opatrení na zefektívnenie manipulácie s materiálom v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy2 / 1
321.BP
Návrh opatrení na zefektívnenie metódy 5S v spoločnosti Elster s. r. o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
322.
BPNávrh opatrení na zefektívnenie mimopodnikovej dopravy využitím smart riešení v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
323.
BPNávrh opatrení na zefektívnenie označovania a identifikácie materiálu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
324.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie procesov podnikovej logistiky/ priemyselnej výroby podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2--
325.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku (akademicky rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Knotková, M.
326.DPNávrh opatrení na zlepšenia systému manažérstva kvality vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1
327.BP
Návrh opatrení na zlepšenie organizácie údržby kaliacich zariadení v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
328.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2
--
329.
DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akad. rok 2019/2020)
Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
330.
DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
Polakovičová, M.
Karabová, K.
331.DPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy2 / 2 Belková, V.
Peťovská, N.
332.
DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
333.BP
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
334.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja konkurencieschopnosti priemyselného podniku (akademický rok 2020/2021)
Bestvinová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
335.
BPNávrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku (akademický rok 2020/2021)Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1
336.
BPNávrh opatrení na zlepšenie tvorby nástrojov marketingového mixu (7P) v SANITAS spol. s r.o.Babčanová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Petrášová, A.
337.BP
Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie Bizzcom s.r.o.
Canet, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
338.BP
Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie Bizzcom s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
339.BP
Návrh opatrení na zlepšenie vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2021)
Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Opalek, D.
340.BPNávrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
341.BP
Návrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu využitím nástrojov manažérstva kvality
Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
342.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie zručností a kompetencií zamestnancov logistiky v priemyselných podnikoch na Slovensku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
343.
BP
Návrh opatrení na zníženie zápachu a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výroby
Popovičová, A.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
344.
BP
Návrh opatrení pre efektívnu komunikáciu v priemyselných podnikoch v čase krízy (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
345.
BP
Návrh opatrení pre zavedenie vybranej metódy štíhlej výroby (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Vozár, J.
346.
BPNávrh opatrení pre zlepšenie digitálneho marketingu priemyselných podnikov (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
347.BPNávrh opatrení pre zvýšenie spokojnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)Szabó, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--MTFPodrobnosti témy1 / 1
348.
BP
Návrh opatrení pri riešení zákazníckych reklamácií v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Mesárošová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Halász, M.
349.
BP
Návrh opatrení pri uplatňovaní motivačných stimulov a ich vplyv na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Rothová, D.
350.
BPNávrh opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej logistiky v priemyselných podnikoch v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy0 / ----
351.
BP
Návrh optimalizácie materiálového toku v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
352.
BP
Návrh optimalizácie systému údržby v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
353.
BP
Návrh optimálneho korekčného člena v časovej oblastiMurgaš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
354.
DP
Návrh orovnávacieho nástroja brúsneho kotúča v brúske na otvory
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Vajay, J.
355.
DP
Návrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektu
Pípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
356.
BP
Návrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEIPodrobnosti témy0 / --
--
357.
DP
Návrh parametrov pre obrábanie CBN a ich vplyv na vybrané charakteristiky
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
358.
DPNávrh parametrov zvárania Ni a Ti laserovým lúčomKovaříková, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Lipár, T.
359.BP
Návrh pásového dopravníka pre sypké materiály
Michal, D.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Bulák, J.
360.
DP
Návrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekte
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / --
--
361.
BP
Návrh PID regulátorov s dvoma stupňami voľnosti
Paulusová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Synak, S.
362.
DP
Návrh plynových infražiaričov v priemyselnom objekte.
Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
363.
BP
Návrh pneumatického uchopovacieho zariadeniaRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Mihálik, T.
364.BPNávrh pneumatického upínacieho zariadeniaKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Csekei, M.
365.BPNávrh podnikateľského plánu pre start up so zameraním na priemyselné odvetvie. (akademický rok 2020/2021)Šefčíková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
366.BPNávrh podnikateľského plánu pre start up so zameraním na priemyselné odvetvie. (akademický rok 2020/2021)Šefčíková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 2
--
367.DP
Návrh polyfunkčného objektu pri Tabakovej továrni v MPR Banská Štiavnica
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Zvarová, S.
368.
DP
Návrh portfólia dodávateľov pre vstrekolisované plastové diely spoločnosti IAC Group Slovakia (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
369.DP
Návrh postupu identifikácie priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
370.
DP
Návrh postupu uplatnenia ergonomických princípov pri projektovaní pracovísk (2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
371.BPNávrh postupu výroby repliky korby tankuŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
372.
BP
Návrh postupu výroby repliky veže tanku
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
373.DP
Návrh používateľského rozhrania pre hľadanie v časových radoch
Drozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
374.BPNávrh používateľského rozhrania pre hľadanie v časových radochDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
375.
BPNávrh povlakovania na strižník a strižnicu pre podložky brzdného dielu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Medlen, D.
376.
DP
Návrh pracoviska s kolaboratívnym robotom pre robotickú obsluhu CNC strojov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
377.
BP
Návrh prípravku na lisovanie ložísk do rámov bicyklovÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
378.
DP
Návrh prípravku na montáž podskupín drevodomov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Levák, M.
379.
DPNávrh prípravku určeného na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora JE VVER 440Bučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Sekera, M.
380.
BP
Návrh prístupovej komunikácie v zastavanom území
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
381.
BP
Návrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.
Jelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
382.DP
Návrh procesu riadenia pohľadávok v priemyselnom podniku. (ak.r. 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Koniarik, M.
383.
BP
Návrh program v prostredí MATLAB na riadenie celotelového tomografu pre MRI
Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET--FEIPodrobnosti témy1 / -- Tanczos, I.
384.
DPNávrh prostredia na ovládanie cyklického technologického procesuÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP--SjF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hudák, J.
385.
BP
Návrh prostriedkov pre automatizované spracovanie údajov pri testovaní integrovaných obvodov
Benko, P.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
386.
BPNávrh prostriedkov pre automatizované testovanie integrovaných obvodov pre automobilový priemyselBenko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
387.DP
Návrh racionalizácie procesu zásobovania vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Bestvinová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2
--
388.
DP
Návrh racionalizácie vybraného pracoviska v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
389.
DP
Návrh racionalizácie vybraného pracoviska v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Mesárošová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
390.
DP
Návrh racionalizačných opatrení v podniku ZF Levice
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kamenszká, A.
391.
BPNávrh radio frekvenčnej prijímacej cievky pre tomograf s horizontálnou orientáciou magnetického poľa
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
392.
BPNávrh, realizácia a ovládanie klimatizačno-vykurovacej jednotky laboratórneho HVAC systémuÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISP
--
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
393.
BP
Návrh rezného nástroja v CAD softvéry pomocou nameranej geometrie
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
394.
BP
Návrh riadenia modelu angulárneho robota
Šimon, Š.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Blízik, B.
395.
DP
Návrh riadenia pre autonómne vozidlo
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
396.
BP
Návrh riadenia výrobného zariadenia prostredníctvom PLC Allen Bradley
Ružarovský, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Račák, M.
397.
DP
Návrh riadiaceho systému pre vzdialené riadenie osvetlenia budovy
Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
398.
DizP
Návrh riadiacich systémov v prostredí internetu vecí
Čičák, P.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AI
D-AI4
D-AIxA
--
--
--
--
FIIT
Podrobnosti témy0 / ----
399.
BP
Návrh riešenia bezpečnosti robotického pracoviska
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
400.
DP
Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach) (2020/2021)
Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 4
401.DPNávrh riešenia na minimalizáciu negatívnych dopadov digitalizácie a znižovania podielu živej práce na zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
402.
DP
Návrh riešenia na zefektivnenie procesov podnikovej logistiky v kontexte s aktuálnymi výzvami priemyselnej praxe (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
403.
BPNávrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia v podniku Volkswagen Slovakia a.s.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
404.
DP
Návrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia v priemyselných podnikoch (2020/2021)Hrablik Chovanová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
405.
DP
Návrh riešenia na zlepšenie využívania informačných systémov v priemyselnom podniku (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
406.DPNávrh robotického pracoviska pre stanicu výstupnej kontroly smerových svetielRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Kuric, D.
407.
BP
Návrh robotického ramenaÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
408.DPNávrh robotizácie výrobnej bunky pre proces lepeniaRužarovský, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Horváth, Š.
409.
BP
Návrh robotizovaného pracoviska v simulačnom softvéry RobotStudio
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
410.
DP
Návrh robotizovaneho pracoviska v rámci konceptu Priemysel 4.0Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP--SjF
Podrobnosti témy
1 / 2 Konkoly, T.
411.
DP
Návrh robotizovaneho pracoviska v rámci konceptu Priemysel 4.0
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP--SjF
Podrobnosti témy
0 / 2--
412.
BP
Návrh robustného PID regulátora s ladením parametrov v prostredí MatlabÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Šuster, D.
413.
DizP
Návrh robustných algoritmov riadenia autonómneho bezpilotného lietadlaÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MS
D-MSxA
--
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
414.
DP
Návrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.
Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
415.
DP
Návrh rozšírenia vstupno-výstupnej pozície systému iCIM 3000 v softvéri Proces Simulate
Holubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
416.DizPNávrh rozvoja pracovných kompetencií v kontexte Industry 4.0
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
417.
DP
Návrh rozvoja pracovných kompetencií v priemyselných podnikoch v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)
Cagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti témy
1 / 2
418.
DizP
Návrh rozvoja pracovných kompetencií v kontexte Industry 4.0
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANxA--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
419.BP
Návrh siete na čipe
Kohútka, L.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
420.
DizP
Návrh, simulácia a optimalizácia pasívnych fotonických prvkov pre komunikačné a medicínske aplikácie
Uherek, F.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
421.
DPNávrh skladu výrobného systémuMudriková, A.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
422.
BP
Návrh skúšobného zariadenia pre hydraulické komponentyHajdu, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
423.DP
Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite Poprad
Skalík, L.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
424.
BP
Návrh smerového a výskového vedenia cesty III. triedy
Bálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
425.
DP
Návrh softvérového prostredia pre potreby IDBVachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP--SjFPodrobnosti témy1 / 2 Michal, M.
426.BP
Návrh softvéru na automatizáciu vyhodnotenia spektrálnej odozvy polovodičového detektora s polarizačným efektom
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Frank, F.
427.
BP
Návrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
428.
BP
Návrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Koleňák, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
429.
DPNávrh spevnenej dopravnej plochy priemyselného areáluKatedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
430.
DP
Návrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo vysokej budoveKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy1 / 2
431.
DP
Návrh spojitého mostu v dvoch alternatívach - s otvoreným a uzavretým prierezom s vplyvom krútenia
Kováč, M.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
432.
BP
Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálovKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
433.
BP
Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálovÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
434.BP
Návrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
435.
BP
Návrh stendu na realizáciu meraní pri základných spôsoboch namáhaniaLabašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
436.
BP
Návrh stolového osvetlenia riadeného mikropočítačomHalgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Krajňák, M.
437.
DizP
Návrh stratégie personálneho manažmentu v priemyselnom podniku s ohľadom na rodovú rovnosť
Cagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2--
438.
DP
Návrh stratégie zamestnávania cudzincov v podmienkach SPP - distribúcia, a.s. (2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
439.
BP
Návrh strešnej konštrukcie z predpätých betónových nosníkov
Fillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
440.
BP
Návrh stropnej dosky bytového domu
Šoltész, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
441.
BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
442.
BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smeroch
Halvonik, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
443.
BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiek
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
444.DPNávrh systémového riešenia na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podnikuHoleček, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
445.
DP
Návrh systémového riešenia plánovania nástupníctva na kľúčové pozície vo vybranom podniku
Holeček, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
446.
DizP
Návrh systémových implikácií udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania vo vybraných funkčných stratégiách strategických podnikateľských jednotiek v kontexte stratégie "výhra-výhra".
Sakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
D-PMAN
--
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
447.DPNávrh systémových opatrení na zvýšenie výkonnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
448.DPNávrh systémových opatrení pre aplikáciu princípov časového manažmentu v spoločnostiSzabó, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTFPodrobnosti témy1 / 1
449.
DizP
Návrh systémových zmien konceptu riadenia (manažmentu) podnikov v kontexte Industry 4.0Hrablik Chovanová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
450.
DP
Návrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bartošová, S.
451.BPNávrh systému elektrického riadenia zatáčaniaSedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
452.DP
Návrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vody
Jánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
453.
BPNávrh systému na využívanie sivej vody v rodinnom domeJánošková, T.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
454.BPNávrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom domeJánošková, T.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
455.
BP
Návrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom dome
Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
456.
DP
Návrh systému nástupníctva ako predpoklad tvorby kariéry zamestnancov v priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTFPodrobnosti témy1 / 1
457.
DP
Návrh systému opatrení na zefektívnenie materiálového toku uplatnením metód priemyselného inžinierstva (akademický rok 2020/2021)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
458.
BP
Návrh systému pre monitorovanie výšky hladiny kvapaliny vo valcovom zásobníkuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
459.
DP
Návrh systému pre on-line schvaľovanie zmien vo výrobe
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy0 / ----
460.DPNávrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiachGašpar, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
461.
DP
Návrh systému pre 100% kontrolu kvality produkcie automatizovaných pracovískBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Chmurčiak, A.
462.
DP
Návrh systému riadenia asynchrónneho motora prostriedkami riadiacej jednotky G120
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
463.DPNávrh systému riadenia procesnej dokumentácie v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
464.
DP
Návrh systému riadenia procesnej dokumentácie v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
465.
DP
Návrh štruktúry informačného systému závodu
Kopáčik, A.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
466.
DP
Návrh tangenciálneho prepojenia električkových radiál v Bratislave
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
467.BP
Návrh technológie na výrobu etylamínov
Labovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
468.
BP
Návrh technológie NFC
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
5 / --
Humeník, A.
Milicevic, A.
Kollár, J.
Kos, M.
Trpka, A.
469.
BP
Návrh technológie NFC
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
B-TLK-TSS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
470.BP
Návrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vody
Zakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
471.BPNávrh technológie výroby vodíka zo zemného plynuLabovský, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
472.
DPNávrh technológie zvárania prechodových medzikusov Cu- Al pre elektrotechnický priemyselÚstav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
473.DPNávrh testovacieho pracoviska pre mechatronický systémÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
474.
DP
Návrh testovacieho pracoviska pre technický systém
Božek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
Vatrt, M.
Kormúth, F.
475.
DP
Návrh trasy cestnej komunikácie - obchvat mesta Liptovský Mikuláš
Bálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
476.BPNávrh trasy cesty I. triedy v extraviláne obce Jablonica
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Kukan, P.
477.
BP
Návrh trasy železničnej trate zo Šamorína po železničnú stanicu Kvetoslavov
Bálint, G.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
478.
BP
Návrh triediacej stanice obrobkov
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--MTFPodrobnosti témy
1 / --
Janček, M.
479.DizPNávrh tvorby udržateľnej stratégie riadenia ľudských zdrojov v kontexte s implementáciou zmienÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
480.
DP
Návrh udržateľného systému duálneho vzdelávania zameraného na kľúčové výrobné pozície vo vybranom priemyselnom podniku (2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Valková, T.
481.
DP
Návrh udržateľného systému formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.Mrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
482.
DP
Návrh udržateľného systému identifikácie, kategorizácie a popisu kľúčových pozícií v priemyselnom podniku (2020/21)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
483.DPNávrh udržateľného systému manažovania údržby výrobných zariadení vo vybranej prevádzke ZKW Slovakia, s.r.o. prostredníctvom optimalizačných nástrojov TPMÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
484.
DPNávrh udržateľného systému nástupníctva a zastupiteľnosti s ohľadom na koncept Age manažmentu v podmienkach priemyselného podniku (2020/21)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
485.
DP
Návrh udržateľného systému zdokonalenia hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku
Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Pušková, N.
486.
BP
NÁVRH UDRŽATEĽNÝCH ODPORÚČANÍ NA ZLEPŠENIE MOTIVAČNÉHO SYSTÉMU V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PRIEMYSELNÝCH PODNIKOVSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
487.
BP
Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania výrobných zamestnancov v priemyselnom podniku 2020/2021Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
488.
BPNávrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Patka, M.
489.
BP
Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
490.
DizP
Návrh uplatnenia nástrojov digitálneho marketingu v riadení ľudských zdrojov v priemyselných podnikoch
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
491.
DP
Návrh uplatnenia nástrojov štíhlej výroby v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)
Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
492.
DPNávrh uplatnenia princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov pri starostlivosti o zamestnancov a udržaní ich zamestnateľnosti v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
493.
DP
Návrh uplatnenia princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov pri starostlivosti o zamestnancov a udržaní ich zamestnateľnosti v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
494.
BP
Návrh uplatnenia vybraných metód agilnej výroby v podmienkach priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
495.
DP
Návrh uplatnenia vybraných nástrojov štíhlej výroby v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Koleňák, A.
496.
DP
Návrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku - ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
497.
DP
Návrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
498.
DP
Návrh úprav technologických zariadení trakčných meniarní vyplývajúcich z požiadaviek zavedenia veľkokapacitných vozidiel do prevádzky mestskej hromadnej dopravy
Eleschová, Ž.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Gahura, J.
499.BP
Návrh váhy pre meranie zostatkovej hmotnosti materiálu pre 3d tlač
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
500.
BPNávrh vedenia trasy električky a tram train-u v BratislaveBálint, G.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
501.
BP
Návrh veľkorozponovej stropnej konštrukcie z vystuženého betónu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Rybár, F.
502.
DP
Návrh vetracieho systému vybranej budovy a jeho dopad na energetickú bilanciuKrajčík, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ivančo, D.
503.
DP
Návrh virtuálneho uvedenia do prevádzky pre model výrobného zariadenia
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
504.BP
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
2 / -- Čapkovič, M.
Dančišin, M.
505.
BP
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
506.
DP
Návrh vložky formy pre vysokotlakové liatie lopatkového kolesa
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
507.
DP
Návrh vodných stabilných hasiacich zariadení v halovom objekte
Jánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
508.BP
Návrh vodovodnej siete pre obec
Hrudka, J.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CExA
--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
509.
BP
Návrh vodovodnej siete pre obec
Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
510.
DP
Návrh vybraných častí ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vody
Peráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Hanko, O.
511.
DP
Návrh výrobného systému na výrobu výkovkov s pozdĺžnou osou
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
512.DPNávrh výroby a montáže prípravku pre obrábanieVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
513.
BP
Návrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatík
Haydary, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
514.
BP
Návrh vysokonapäťového skúšobného zdroja
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
515.
DP
Návrh vystuženej horninovej konštrukcie pre cestnú komunikáciu
Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
516.DP
Návrh využitia koexistencie rôznych generácií zamestnancov v priemyselnom podniku na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti (pre ak. rok 2019/2020)
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
517.
BP
Návrh využitia nástrojov lean manažmentu v priemyselných podnikoch v podmienkach Industry 4.0Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
518.
BP
Návrh webovej aplikácie s využitím špecifikácie webových komponentov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Špak, D.
519.
BP
Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vybraných prevádzkach podniku) (2020/2021)
Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2
--
520.BPNávrh základných opatrení racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybranej prevádzke alebo prevádzkach podniku)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 1 Németh, I.
Komárňanská, M.
521.
BP
Návrh základovej dosky bytového domu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
522.
BP
Návrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkach
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Kiss, K.
523.DPNávrh zariadenia na manipuláciu cylindrických článkovKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Babirát, M.
524.
BP
Návrh zariadenia na úpravu vzduchu
Kurák, T.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
525.DP
Návrh zariadenia pre automatické dávkovanie granulátu
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
526.
BP
Návrh zariadenia pre meranie mechanického napätiaÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Halják, R.
527.
BP
Návrh zariadenia pre meranie pulzu
Gašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
528.
BP
Návrh zariadenia pre meranie pulzu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Ondrášik, J.
529.
BP
Návrh zariadenia pre orientačné meranie dĺžky nástrojovej zostavy
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy0 / ----
530.
BP
Návrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zelene
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
531.
BP
Návrh zastrešenia terasy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
532.
DP
Návrh závodu na výrobu montovaných rodinných domovKatedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
533.
DPNávrh zdokonalenia finančno-ekonomickej analýzy vybraného priemyselného podniku (akad. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
534.DPNávrh zdokonalenia podnikovej kultúry v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
535.
BP
Návrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podniku
Johanesová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ivaničková, R.
536.
BPNávrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Johanesová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Kapitánová, N.
537.
BPNávrh zdokonalenia procesov public relations marketingu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Čulík, M.
538.DPNávrh zdravotnotechnických inštalácií v BIMKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Walentinová, M.
539.
DPNávrh zefektívnenia logistického/výrobného procesu priemyselného podniku s využitím vybraných prvkov konceptu „Smart Factory“ (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
540.
DP
Návrh zefektívnenia materiálového toku (využitím prvkov Industry 4.0) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
541.DP
Návrh zefektívnenia procesov balenia ako súčasť udržateľnej spätnej logistiky (akademický rok 2020/2021)
Fidlerová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Sklenárová, L.
542.
DP
Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
543.
DP
Návrh zefektívnenia vstupnej kontroly materiálu v podniku Biebighäuser Slovakia s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Hubinová, G.
544.DPNávrh zefektívnenia výrobného procesu využitím kobotov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Daubnerová, I.
545.
DP
Návrh zelenej strechy a dažďovej záhrady
Majorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Raková, K.
546.
DPNávrh zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie metódy FMEA v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
I-PMA-PP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
547.
BPNávrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
548.
BP
Návrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
549.
DP
Návrh zlepšenia motivačného programu vo vybranom priemyselnom podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
550.
DP
Návrh zlepšenia plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (2019/2020)Horňáková, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Žitňanský, M.
551.BP
Návrh zlepšenia spolupráce zamestnancov v kontexte rôznych generácií zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
552.BP
Návrh zlepšenia systému auditov kvality vo vybranom priemyselnom podniku
Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
553.DPNávrh zlepšenia systému merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.Gyurák Babeľová, Z.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Vargová, I.
554.
DP
Návrh zlepšenia systému odmeňovania ako nástroja motivácie zamestnancov vo vybranom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
555.
DP
Návrh zlepšenia systému personálneho riadenia vo vybranom malom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
556.
DP
Návrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov vo vybranom podniku Horváthová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Poličková, K.
557.
BP
Návrh zmeny kategórie obslužnej komunikácie v mestskej časti pri zmene funkčných plôch územia
Schlosser, T.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
558.DP
Návrh zváracieho prípravku pre zváranie oceľového uzáveru nádrže komunálneho vozidla Kaiser
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Remiaš, D.
559.
DPNávrh železničného mosta cez rieku VáhKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dugovič, M.
560.
BP
Návrh železobetónovej stropnej dosky nákupného centra EuroveaPaulík, P.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
561.BP
Návrh železobetónovej stropnej konštrukcie
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
Molnár, V.
Šinály, R.
562.
DP
Navrhnutie, vyprojektovanie a naprogramovanie systému merania aNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Lašák, T.
563.
BP
Navrhovanie a simulácia výroby nástrojov v CAD/CAM
Pokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kubek, P.
564.
BPNavrhovanie konštrukcie vozoviek s krytom z dlažbyZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
565.DizPNavrhovanie vodovodu a kanalizácie v modeli 3D v BIM
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
566.
BPNávrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadlaOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
567.
DP
Návrch zadného krídla e-formuly a DRS systémuGálik, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Kozubjáková, N.
568.
BP
Návštevnícke centrum Kostolec-Ducové
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
569.
BPNávštevnícke centrum Kostolec-Ducové
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
570.
DP
Negatívne javy prostredia ovplyvňujúce prenosovú kapacitu optických systémovRóka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
Horváth, C.
571.
BP
Nekompetitívne inhibítory P-glykoproteínu a ďalších ABC transportérov
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
572.
DizPNelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložímKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5--
573.
BP
Nelineárne polynomické transformácie kvázi-robogami objektu
Markechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
574.
DP
Nelineárne prediktívne riadenie rotačného kyvadla
Klaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Morozov, A.
575.
DP
Nelineárne riadenie magnetickej levitácie
Ernek, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
576.BP
Nemliečne probiotické potraviny
Greifová, M.
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Šprláková, N.
577.
DP
Nespojitosti pri počiatočnej a koncovej fáze v procese zvárania zliatin AlSiMg pevnolátkovým Nd:YAG laseromResek, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Pikálková, V. P.
578.
DP
Nesúmerné stavy na vonkajších elektrických vedeniachÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
579.BPNetradičné obilninyÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Valková, N.
580.
BPNeuro-evolúciaSekaj, I.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
581.
BP
Neuro-evolúcia autonómneho automobilu
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
582.
BPNeurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúrÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
583.
DP
Neurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúr
Chvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti témy0 / 2
--
584.
BP
Neurónová sieť s OAF pre PLCÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
585.DPNitra, bývalé kasárne - architektonická štúdia revitalizačnej adaptácie vybranej časti areáluKráľová, E.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
586.
BP
Nízkoteplotná plazma v mikrobiálnej dekontamináciiKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Fáber, R.
587.
DP
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s tepelným čerpadlomKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Švarcová, E.
588.
DizP
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s OZEKatedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
589.
DP
NMR metabolomika organelKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
590.
DP
Nová bratislavská riviéra Bratislava Petržalka
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
1 / 1