4. 6. 2020  14:21 Lenka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4 | 5 | 8

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
ABS systém: modelovanie a riadenie
Rosinová, D.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hupčík, Š.
2.
BP
AC metódy v moderných komunikačných sieťachÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
DisP
Adaptabilita administratívnych budov
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-ARCH--FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
4.
DisP
Adaptabilné bývanie
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
D-Aext
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
5.
DP
Adaptácia objektu číslo 41 v priemyselnom areáli v PartizánskomVodrážka, P.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
1 / 1
6.
DisP
Adaptívna dvojitá fotovoltická fasáda s integrovanými PCM vetracími jednotkami
Bielek, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.DisPAdaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenie
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 2--
8.
DP
Adaptívne prediktívne riadenie otáčok s doprednou kompenzáciou poruchyÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP
--
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 1
9.
DisP
Adaptívne verejné osvetlenieÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Adaptívne verejné osvetlenie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.DP
Adaptívny systém pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíre
Farkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
12.DisP
Adaptívny zber energie z vibrácií
Takács, G.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
--
SjF
Podrobnosti tématu0 / ----
13.
BP
Aditívna výroba komponentov z Al zliatiny naváraním CMT
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Stiller, M.
14.
DisP
Aditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami naváraniaMarônek, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
15.
DisP
Aditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami navárania
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
16.BPAditívne systémy a automatizácia 3D tlačePokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
17.
DisP
Aditívne technológie - návrh, optimalizácia a výroba komponentov pre automobilový priemysel
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-STAM
D-PMMDxA
D-PMMD
--
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
BP
Aditívne výrobné technológie
Šugár, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Kalafut, D.
19.
DP
Administratívna budova
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
20.DPAdministratívna budova
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
21.
DP
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Vavrovič, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
22.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu
3 / 3
23.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
24.
DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
25.
DP
Administratívna budova s bazénom. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
26.DisPAgilné pristupovanie k projektovému manažmentu a jeho využitie v riadení projektov v priemyselných podnikochHrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
27.
BP
Agilné vnútropodnikové zásobovanie (Intralogistika 4.0) (2020/2021)
Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gulár, M.
28.
BP
Aktívna matka v aute
Lipková, M.Ústav dizajnu (FA)B-D
--
FA
Podrobnosti tématu
2 / 2 Ficová, K.
Kvaššayová, P.
29.
DP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKalús, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
30.
BPAktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKatedra technických zariadení budov (SvF)B-STOP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
31.BPAktívne riadenie vibrácií votknutého nosníka
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Marekovič, T.
32.DP
Aktívne tlmenie mechanického kmitania pomocou piezoelektrického aktuátora
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
33.DPAktualizácia aplikácie ParanoYaJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
34.
BPAktualizácia prostredia online laboratória
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.
BP
Aktualizácia rozšírenia jednoúčelových hesiel pre internetový prehliadačJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
36.BPAktuálne problémy týkajúce sa fotoprotekcie kože (Ďurčová Dominika)Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Ďurčová, D.
37.
BP
Aktuálne trendy analýzy dát a ich využitia v manažmente
Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPP
--
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
1 / -- Pakos, Š.
38.BPAktuálny stav osvetlenia domácnostíÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Gula, T.
39.
DP
Akumulácia elektrickej energie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEIPodrobnosti tématu0 / ----
40.
BP
Akumulátor elektrickej energie na báze vybraného typu vratnej konverzie energií
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.
DisP
Akumulátory energie na báze pokročilých materiálov pre MEMS senzorové aplikácieVanko, G.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.DP
Akútny vplyv σ-opioidných receptorov na excitabilitu buniek
Sedláčková, N.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Uhrinová, K.
43.
DisPAlgebraické a topologické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
44.
DisP
Algebrické metódy v kryptografii a kryptoanalýze
Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AI
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
45.
BP
Algoritmické obchodovanie s využitím umelej inteligencie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Bútora, R.
46.
DisPAlgoritmy lokalizácie a navigácie autonómneho vozidla
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.BPAlgoritmy porovnávania odtlačkov prstov na báze hlbokých neurónových sietíMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Krajčí, P.
48.
DPAlternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóneLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
49.
BP
Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
50.
BP
Alternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysleÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
DP
Alternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
52.
DP
Amfiteáter Detva
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH--FA
Podrobnosti tématu
5 / 5
Magyarics, D.
Kubicová, J.
Mažgútová, B.
Petrek, R.
Babic, J.
53.
DP
Amfiteáter DetvaÚstav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
4 / 5 Jozefík, T.
Svrčková, L.
Sedliačková, M.
Klásek, T.
54.
DP
Amidy beta-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivita
Berkeš, D.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
55.DPAmpacita vonkajších elektrických vedení
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Princ, V.
56.
DPAMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
57.DisP
Analáza metód zlepšovania podložia pre stavebné konštrukcie
Frankovská, J.
Katedra geotechniky (SvF)
D-TKeIS4--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
DP
Analógové interiérové hodinyPaliatka, P.Ústav dizajnu (FA)I-DZ
--
FAPodrobnosti tématu1 / -- Andrejo, Ľ.
59.
BP
Analógový laditeľný filter typu MOOG
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--FEIPodrobnosti tématu
1 / 11
Kovaľ, F.
60.
DP
Analytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesu
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hasaliková, T.
61.
BP
Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tereshchuk, K.
62.DPAnalýza a modelovanie multi-dimenzionálnych údajov metódami strojového učeniaGallo, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
63.
BP
Analýza aerodynamickej charakteristiky difúzoruGálik, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
64.
DP
Analýza anomálií hladinového režimu v pozorovacích vrtoch priehrady RozgrundBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)I-VSH--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
65.
DP
Analýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BKDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Mikláš, S.
66.
BP
Analýza a optimalizácia výrobných procesov pomocou simulačných nástrojov
Babinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
67.
DisP
Analýza a predikcia mernej potreby tepla na vykurovanie a chladenie budov na bývanie
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
DisP
Analýza a prognóza prúdenia podzemnej vody v urbanizovanom území
Šoltész, A.
Katedra hydrotechniky (SvF)
D-VHI4xA
D-VHI4
D-KRAJ4
--
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
DPAnalýza armatúr vhodných pre hydraulické vyregulovanieKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gendiar, D.
70.DP
Analýza bezpečnostných udalostí s prvkami inteligencie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
71.DP
Analýza blízko-povrchového poškodenia radiačne exponovaných feriticko/martenzitických ocelí
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
72.BP
Analýza časovej variácie výšky geoidu
Piačková, D.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
73.
DP
Analýza časových radov vypočítaných z dát družicovej misie GRACEJanák, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK--SvFPodrobnosti tématu
1 / --
74.
DisP
Analýza dát
Rozinajová, V.
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
--
--
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.
DPAnalýza deformácií chemicko-tepelne spracovaných plechov lamely mechanickej spojky
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bogyová, R.
76.
DP
Analýza ekosystémových služieb pôdy
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
77.
DP
Analýza elektromagnetických polí v okolí IoT zariadení
Bittera, M.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Fecišková, R. B.
78.
DPAnalýza faktorov pracovného prostredia Centra excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU (2019÷2020)Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mužíková, V.
79.
DP
Analýza funkcie esenciálnych proteínkináz využitím kondičných analóg citlivých mutantovÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
80.DisP
Analýza hydraulického zaťaženia jedno lopatkového čerpadla
Olšiak, R.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
--
SjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
81.
DP
Analýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 2--
82.
DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
83.BP
Analýza interpolácie astronomických veličín
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
84.
DP
Analýza kmitania na štvrtinovom fyzikálnom modeli pruženia automobiluÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Révay, S.
85.
BP
Analýza konvergencie sférických harmonických funkcií v blízkosti povrchu MesiacaBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
86.
DP
Analýza koreňovej príčiny defektov vo výrobe a nápravné opatrenia v podniku CIKAUTXO SK s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
DP
Analýza lineárnych blokových kódov (LBK)Rakús, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
88.BP
Analýza materiálu opierok pre brúsny proces synchrónneho krúžku
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Bordáč, O.
89.
DP
Analýza metód posilňovaného učenia na vytvorenie automatizovaného protihráča
Sopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Martinez, E. M.
90.
BP
Analýza metódy zvárania koroziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčomKovaříková, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
91.BP
Analýza metódy zváranie korozivzdornej ocele s meďou elektrónovým lúčom
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
92.BPAnalýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalívHájeková, E.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
DP
Analýza mikroštruktúry a mechanických vlastností komponentov vyhotovených aditívnou výrobou oblúkovým zváraním
Sahul, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
94.
BP
Analýza možností komunikácie medzi jadrom OS Linux a aplikáciouPloszek, R.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
BP
Analýza možností riešenia rybovodu na vodnej stavbe podľa platnej legislatívy
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
96.DP
Analýza možností výroby súčiastky v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.
Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Slováková, M.
97.
BP
Analýza nabíjacieho systému elektromobilu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
98.
DP
Analýza nákladovosti podnikateľského subjektu
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
99.DP
Analýza napätostného stavu cementobetónových vozoviek
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKSI-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
100.DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
101.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu0 / ----
102.
BP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
103.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Behúlová, M.Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
104.
DP
Analýza nasadenia viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu v spoločnosti BOGE v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Čulík, M.
105.
DP
Analýza, návrh a využitie plug-in bezdrôtových modulov pre rôznorodé smart-metering platformyHalgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEIPodrobnosti tématu1 / --
106.
DisP
Analýza návrhu sekundárneho ostenia tunelov z prostého betónu
Katedra geotechniky (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
107.
BP
Analýza pohonných systémov elektromobilov
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--FEIPodrobnosti tématu1 / --
108.
DP
Analýza pohybu človeka
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti tématu1 / --
109.
BP
Analýza postupov riadenia kvality pre zníženie počtu nezhodných výrobkov v HKS Forge, s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
110.
DP
Analýza potreby dopočítavania zvyškových parcielGeisse, R.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gajdošík, M.
111.
DP
Analýza povrchu materiálov pomocou atómového silového mikroskopu
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Petrusová, S.
112.
BP
Analýza pozitívnych a negatívnych stránok využívania hydroenergetického potenciáluKatedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
113.
DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
114.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKatedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 5
--
115.BP
Analýza požiarnej odolnosti rámu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 5
--
116.
BP
Analýza príčin vzniku konkrétneho problému s využitím jednoduchých nástrojov a metód manažérstva kvality (2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
117.
BP
Analýza priesakového režimu telesom a podložím homogénnej hrádzeKatedra geotechniky (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / ----
118.BPAnalýza priestorových dát o poškodení lesných porastov pomocou viacrozmerných štatistických metódĎuračiová, R.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--SvFPodrobnosti tématu0 / --
--
119.
BP
Analýza priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Gyurák Babeľová, Z.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vyskočová, K.
120.
BP
Analýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovaniaOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
121.BPAnalýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovovÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
122.BPAnalýza procesu brzdenia elektromobilu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Varga, D.
123.
DP
Analýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
124.
DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Behúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
125.BPAnalýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovaniaBehúlová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Tonka, M.
126.DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Behúlová, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
127.DPAnalýza spracovateľskej stability biopolymérovSopiak, D.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Andicsová, V.
128.
BP
Analýza stability svahu sypanej hrádze
Škvarka, J.
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
129.
BPAnalýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorov
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
130.BP
Analýza stropnej dosky v parkovacom dome
Jendželovský, N.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
131.
DP
Analýza súčasného stavu jednotnej kanalizácie v meste Trnava
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
I-VSH
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Csóka, M.
132.
DisP
Analýza sucha v SR z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajineČistý, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-KRAJ4
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
133.
BP
Analýza systému riadenia elektromobilu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
134.
DP
Analýza športového podujatia
Sopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
135.BPAnalýza štruktúry lomových plôch nástrojovej ocele po kryogénnom spracovaníPtačinová, J.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
136.BPAnalýza technologických možností spájania keramiky s kompozitným materiálomKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
137.
DisP
ANALÝZA ÚČINNOSTI PROTIPRIESAKOVÝCH OPATRENÍ V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PRIEHRAD
Bednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
138.
DisP
Analýza účinnosti predpätých nosných sústav
Brodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
139.DP
Analýza umelých svalov typu HASEL
Kutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
140.
DP
Analýza úzkych miest vo vybranej linke v podniku IAC Group (Slovakia) s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
141.
BP
Analýza vhodnosti využitia kontroly typu prístupu SYSCALL v systéme Medusa
Jókay, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
142.
BP
Analýza vplyvov pohybového rozmazania na rozpoznávanie tvárí
Bukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Hudák, M.
143.DisPAnalýza vplyvu hluku a vibrácií na ľudskú fyziológiu a psychiku počas skenovania v NMR tomografe pracujúcom so slabým magnetickým poľomÚstav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
144.DPAnalýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovaniaMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu1 / --
145.DPAnalýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť.Moravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ježík, P.
146.
BPAnalýza vybraných vlastností binárnej zliatiny Sn-ZnÚstav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
147.
DP
Analýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Ondicová, M.
148.DPAnalýza výškovej budovyTvrdá, K.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
149.
DP
Analýza využitia pikosatelitov a návrh prototypu platformy podľa štandardu PocketQube
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
150.
BP
Analýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúl
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
151.DP
Analýza zdrojov tepla pre občianske stavby
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
152.
DisP
Analýza zložitých časových radov
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
DisP
Analýza zmien ľadovej pokrývky polárnych oblastí z opakovaných družicových meraní tiažového zrýchleniaJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)
D-GAK4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
154.
BPAnalýza zmien mesacných prietokov na SlovsnkuKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
155.
DP
Analýza zvarov hyperspektrálnou kamerouDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
156.
BP
Analýza zvarov hyperspektrálnou kamerouDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
157.
BP
Analýza zvarových spojov Al plechov
Ústav materiálov (MTF)B-MI--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
158.DisP
Analýza zvýšenia prenosovej kapacity optických technológií v sieťach budúcej generácie
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLxA
D-TL
D-TLK
--
--
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
159.
BP
Analýza životnosti reaktorových ocelíSlugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFIB-JFI-JI
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
160.
BP
Analyzovanie plôch na rotačných rezných nástrojov
Buranský, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2
161.BP
Analýzy tienenia ionizujúceho žiarenia
Čerba, Š.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI
B-JFI-JI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
162.
DPAnalýzy zvarových spojov tenkých plechov zváraných laseromÚstav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
163.
BP
Android aplikácia na zdieľanie videa
Čavojský, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
164.
BP
Android aplikácia pre hudbny festival
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu
2 / --
Poláková, M.
Trčálek, Ľ.
165.
BP
Android aplikácia pre správu parkovaniaBehúl, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Grežďo, M.
166.
BP
ANFIS pre PLC
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
167.
DP
Anténna sústava s fázovým riadením zmeny smerovej charakteristiky
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
168.DP
Anténne sústavy
Harťanský, R.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
169.BPAntibakteriálne obalové materiály na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných nanovlákien pre využitie v potravinárskom priemysle.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
170.
DP
Antimikrobiálna účinnosť komplexov striebraÚstav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Homokyová, A.
171.DP
Antimikrobiálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíne
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
172.
DP
Antimikrobiálne účinky nanokryštalickej medi
Zemanová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
173.
BPAntimikrobiálne vlastnosti laktoferínuGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Vaľková, K.
174.
DisP
Antimikrobiální a jiné úpravy povrchůÚstav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
175.DPAntimikrobiálny účinok zlúčenín rastlinného pôvoduŽemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
176.
BPAntioxidačné látky v obilnináchMinarovičová, L.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
177.
BP
Antioxidanty v rôznych druhoch čajov
Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
178.
DP
Antioxidanty v bobuľovom ovocí a ich zmeny počas skladovania
Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mareková, J.
179.
DP
Antioxidanty vo vínach
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Želiarová, Z.
180.
DPAntioxidanty z vybraných odpadov potravinárskych výrobÚstav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
181.
DisP
Antisociálne správanie v online komunitách
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
--
--
FIITPodrobnosti tématu0 / --
--
182.
DP
API pre 3D model vozidla
Žáková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
183.DisP
Aplikácia aditívnych technológií v procesoch konštrukcie a výroby výliskov a výroby foriem na vstrekovanie termoplastov
Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
184.
BP
Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu toxicity priemyselných analytov
Blaškovičová, J.
Ústav analytickej chémie (FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
185.DPAplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu0 / --
--
186.
DP
Aplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
187.
DisP
Aplikácia izokonverzných metód na štúdium stability, životnosti a degradácie materiálovCibulková, Z.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
188.
DP
Aplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
189.
DP
Aplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)
Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
190.
DP
Aplikácia kontrolingu v malom podniku
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
191.
BP
Aplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
192.
BPAplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmovPoliak, P.
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
193.
DP
Aplikácia laserového textúrovania v procesoch tvárnenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
194.DP
Aplikácia marketingových postupov vo vybranej firme
Špirko, D.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
195.
DP
Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v priemyselnom podniku (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Miškolci, I.
196.
DisP
Aplikácia metód umelej inteligencie pri návrhu (smart) robotických zariadeníHavlík, Š.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
197.
DPAplikácia metódy KATA pri riešení problému na pracovisku vstrekolisovMĺkva, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Mikulincová, K.
198.BPAplikácia na automatizované testovanie daktyloskopického systémuMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
199.
BP
Aplikácia na hľadanie optimálnych parametrov Gaborovho filtra pri spracovaní odtlačkov prstov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
200.
DP
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu vo vybranej firme
Porgeszová, H.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gregušová, V.
201.
BP
Aplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukcií
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
202.
DisP
Aplikácia numerických metód v akumulácii a prenose teplaMasaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
--
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
203.
BP
Aplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDL
Ďuriš, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
204.
BP
Aplikácia pre navigáciu kupujúcich v obchodoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
205.
BP
Aplikácia pre priateľov v športe
Marček, S.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti tématu
2 / 2
206.
BP
Aplikácia pre správu parkovaniaMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
207.
BP
Aplikácia pre výstupnú kontrolu produktovÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
208.BPAplikácia prírodných zdrojov saponínov ako alternatíva za syntetické povrchovo aktívne látky
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
209.
DisP
Aplikácia procesu reengineering v podnikoch strojárskeho priemyslu
Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
210.DisPAplikácia robotickej kinematickej štruktúry pre multifunkčné výrobné operácieKrižan, P.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSZ
D-VSAZ
--
--
SjFPodrobnosti tématu
0 / --
--
211.DP
Aplikácia strojového videnia
Haffner, O.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
212.
BP
Aplikácia štatistických metód kontroly kvality v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / -- Kováčová, T.
Binčík, R.
213.
DP
Aplikácia technológie Blockchain v Internete vecíPolec, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Benczy, M.
214.
BP
Aplikácia technológie tailor blanks v automobilovom priemysleŠugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
215.
DisP
Aplikácia transparentnej tepelnej izolácie v pokročilých solárnych fasádnych systémoch
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
216.
DP
Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Budayová, J.
217.
DisP
Aplikácia výstuží zo sklenných vlákien pre navrhovanie mostovBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
218.
BP
Aplikácie plazmových technológií v medicíne a poľnohospodárstve
Kaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
219.DisP
Aplikácie postkvantovej kryptografie
Zajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
220.
BP
Aplikačný framework pre OS WindowsPloszek, R.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Helecz, E.
221.
BPAplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politikyRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
222.
BP
Arbitráž v teórii portfólia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-MSUS
B-API-ITVR
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
223.
DP
Areál tržnice v Žiline - revitalizácia verejných priestorov a návrh interiéru
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kovalová, M.
224.
DisP
Architektonické reflexie inovácií v priemysle
Ilkovičová, Ľ.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
225.
DisP
Architektúra a neurovedaÚstav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCH
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
226.
DP
Architektúra a implementácia klienta procesne orientovaných systémovÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
227.DisPArchitektúra blockchain pre verejné službyKotuliak, I.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
D-AIxA
--
--
--
--
FIIT
Podrobnosti tématu0 / --
--
228.
DisPArchitektúra inžinierskych stavieb v 21. storočíIlkovič, J.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)D-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
229.
DisP
Architektúra pre udržateľný enoturizmus a ekoturizmus v prihraničných oblastiach Slovenska a ČiechÚstav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
D-Aext
--
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2--
230.
DisP
Architektúra v kontexte zmien klímy
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
D-ARCH--
FA
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
231.
BP
Archivácia údajov z výrobnej linkyÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
232.
DP
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitoch
Horňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
233.
DP
Asistenčný systém vozidla s využitím konvolučných neurónových sietí
Cigánek, J.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--
FEI
Podrobnosti tématu
2 / 2
Müller, M.
Kurilla, J.
234.
BP
Atmosférická korózia duplexných povlakovOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
235.
BP
Autentická motivácia
Baláž, M.
Ústav dizajnu (FA)
B-D--
FA
Podrobnosti tématu
1 / 1
236.
BP
Autentifikačné a autorizačné algoritmy
Ďuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
237.
DP
Autobusová stanica
Magura, M.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
238.
DisP
Automatická detekcia Alzheimerovej nemoci analýzou reči pacienta
Rusko, M.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AIxA
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
--
--
--
--
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
239.
BPAutomatická detekcia a počítanie porúch z panchromatických katódoluminiscenčných mápPriesol, J.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Gellen, D.
240.BPAutomatická kontrola a oprava štýlu RTL kódu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
241.
DisPAutomatické meranie stresu v ľudskom hlaseRusko, M.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI
--
--
--
--
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
242.
DP
Automatické riadenie modelu robota ma platforme Arduino
Nemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Augustín, M.
243.
BPAutomatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviská
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
244.
DP
Automatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviská
Vargic, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šuchter, M.
245.DPAutomatické rozpoznanie auta v reálnom čase pre parkoviská
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
246.DP
Automatické segmentačné metódy biologických dát
Krivá, Z.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Somorovská, M.
247.BPAutomatický preklad medzi RTL jazykmi
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
248.
BP
Automatický systém na obchodovanie na burzeSlačka, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
249.
BP
Automatizácia kontrolného zariadenia
Mudriková, A.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
250.DPAutomatizácia nasadenia softvéru do produkčného prostredia s využitím klastrovej infraštruktúry a kontajnerizácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Miškolci, M.
251.
DP
Automatizácia pracoviska na periodické skúšky ochranných a pracovných pomôcok
Kment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EEFEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
252.
DP
Automatizácia pracoviska v programovom prostredí LabView
Kováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
253.
DP
Automatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcie
Tanuška, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / --
254.DP
Automatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo Parametric
Košťál, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Žovinec, J.
255.
DP
Automatizácia vybraných funkcií pre Smart House
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pajkoš, A.
256.BPAutomatizovaná detekcia lavínového nebezpečenstvaDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
257.DPAutomatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektovKatedra geodézie (SvF)
I-GAK
--SvFPodrobnosti tématu
1 / --
Bariczová, G.
258.
DP
Automatizovaná kryptoanalýza bigramovej substitúcie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
259.
DP
Automatizované generovanie požadovanej trajektórie zváracieho robota vzhľadom na geometriu zvarovej medzeryDekan, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
260.DPAutomatizované navrhovanie technologických postupovPeterka, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
261.
DP
Automatizované vývojové prostredie s integráciou bezpečnostných prvkovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti tématu1 / --
262.
DP
Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov
Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
263.
DPAutomatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzokJanošovský, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Rosa, I.
264.
DPAutomatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojovÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
2 / 2
265.
DP
Automatizovaný systém odberu vzoriek pre meranie kvality vodných zdrojovÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 2 Kulík, M.
266.BPAutomobilový EthernetÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
267.
DisPAutonómna digitálna kalibrácia analógových IO na čipeÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
268.
DPAutonómna navigácia mobilných robotov v prostredí ROSÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP
--
SjF
Podrobnosti tématu
1 / --
269.
BP
Autonómne autoŤapák, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
270.
BP
Autonómne lietajúce prostriedky pre BVLOS lety
Rodina, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Harmady, R.
271.
DisP
Autonómne riadenie elektrického vozíka pre hendikepovaných vo vnútorných priestoroch
Strémy, M.
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
272.
BP
Autonómny priemyselný dron
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti tématu
1 / 1
Knap, M.
273.
DisP
Autorské koncepcie v európskej architektúre 20. storočia
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
D-Aext
D-AextxA
D-ARCH
D-ARCHxA
--
--
--
--
FA
Podrobnosti tématu
0 / --
--