15. 8. 2020  8:55 Marcela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4 | 5 | 8

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
ABS systém: modelovanie a riadenieRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Hupčík, Š.
2.
BP
AC metódy v moderných komunikačných sieťach
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
DizPAdaptabilita administratívnych budovRollová, L.Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.DizPAdaptabilné bývanieÚstav architektúry občianskych budov (FA)D-Aext
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
5.DPAdaptácia objektu číslo 41 v priemyselnom areáli v Partizánskom
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 1--
6.
DizP
Adaptívna dvojitá fotovoltická fasáda s integrovanými PCM vetracími jednotkami
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DizPAdaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenie
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.DPAdaptívne prediktívne riadenie otáčok s doprednou kompenzáciou poruchy
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjF
Podrobnosti témy0 / 1--
9.
DizP
Adaptívne verejné osvetlenie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.BP
Adaptívne verejné osvetlenie
Gašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Duda, F.
11.
DPAdaptívny systém pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíreFarkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.
DizP
Adaptívny zber energie z vibrácií
Takács, G.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
--
SjFPodrobnosti témy
0 / --
--
13.BP
Aditívna výroba komponentov z Al zliatiny naváraním CMT
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DizP
Aditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami navárania
Marônek, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.DizP
Aditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami navárania
Marônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.
BP
Aditívne systémy a automatizácia 3D tlačeÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DizP
Aditívne technológie - návrh, optimalizácia a výroba komponentov pre automobilový priemyselÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-STAM
D-PMMDxA
D-PMMD
--
--
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
18.BP
Aditívne výrobné technológie
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
19.DPAdministratívna budova
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
20.
DP
Administratívna budovaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
21.
DP
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaBorzovič, V.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3--
23.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Majtánová, L.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
24.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2
--
25.
DP
Administratívna budova s bazénom. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.
Bartók, A.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
26.
DizP
Agilné pristupovanie k projektovému manažmentu a jeho využitie v riadení projektov v priemyselných podnikochÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTFPodrobnosti témy0 / --
--
27.
BP
Agilné vnútropodnikové zásobovanie (Intralogistika 4.0) (2020/2021)
Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
BP
Aktívna matka v auteÚstav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
29.
DP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
30.
BP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-STOP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
31.
BP
Aktívne riadenie vibrácií votknutého nosníkaÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
32.
DP
Aktívne tlmenie mechanického kmitania pomocou piezoelektrického aktuátoraGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Berta, Š.
33.
DP
Aktualizácia aplikácie ParanoYa
Jókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
34.
BP
Aktualizácia prostredia online laboratória
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Aktualizácia rozšírenia jednoúčelových hesiel pre internetový prehliadač
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Nguyen The, B. D.
36.
BP
Aktuálne problémy týkajúce sa fotoprotekcie kože (Ďurčová Dominika)
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.
BP
Aktuálne trendy analýzy dát a ich využitia v manažmenteMišota, B.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
B-IPPP--ÚM OUP REKPodrobnosti témy
0 / --
--
38.
BPAktuálny stav osvetlenia domácností
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
39.
DP
Akumulácia elektrickej energiePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
40.
BP
Akumulátor elektrickej energie na báze vybraného typu vratnej konverzie energií
Pípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Šenkárik, D.
41.
DizP
Akumulátory energie na báze pokročilých materiálov pre MEMS senzorové aplikácieVanko, G.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
42.
DP
Akútny vplyv σ-opioidných receptorov na excitabilitu buniek
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Uhrinová, K.
43.
DizP
Algebraické a topologické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DizP
Algebrické metódy v kryptografii a kryptoanalýzeGrošek, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BP
Algoritmické obchodovanie s využitím umelej inteligencieDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
46.DizPAlgoritmy lokalizácie a navigácie autonómneho vozidlaÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
47.
BP
Algoritmy porovnávania odtlačkov prstov na báze hlbokých neurónových sietíMarák, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy1 / --
48.
BP
ALLEGRO - plynom chladený reaktor
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
49.DPAlternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóneLabovská, Z.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
50.
BP
Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám.Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
B-BIOT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
51.
BP
Alternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysle
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.DP
Alternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
53.
DP
Amfiteáter DetvaVarga, T.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
1 / 5 Babic, J.
54.
DP
Amfiteáter Detva
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
I-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 5
--
55.
DP
Amidy beta-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivitaBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.DPAmpacita vonkajších elektrických vedeníÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
57.
DPAMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.Handlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
58.
DP
Analógové interiérové hodinyPaliatka, P.Ústav dizajnu (FA)I-DZ
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--
59.
BP
Analógový laditeľný filter typu MOOG
Kubinec, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 11 Kovaľ, F.
60.DP
Analytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesu
Šutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
BP
Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
62.
DP
Analýza a modelovanie multi-dimenzionálnych údajov metódami strojového učenia
Gallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
Kürthy, I.
63.BPAnalýza aerodynamickej charakteristiky difúzoruÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Papcun, M.
64.
DPAnalýza anomálií hladinového režimu v pozorovacích vrtoch priehrady RozgrundBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy0 / --
--
65.
DP
Analýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BK
Delgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
66.BPAnalýza a optimalizácia výrobných procesov pomocou simulačných nástrojovBabinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
67.
DizP
Analýza a predikcia mernej potreby tepla na vykurovanie a chladenie budov na bývanieKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.
DizP
Analýza a prognóza prúdenia podzemnej vody v urbanizovanom územíŠoltész, A.
Katedra hydrotechniky (SvF)
D-VHI4xA
D-VHI4
D-KRAJ4
--
--
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
69.
DP
Analýza armatúr vhodných pre hydraulické vyregulovanieKurčová, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.DP
Analýza bezpečnostných udalostí s prvkami inteligencie
Balogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
71.
DP
Analýza blízko-povrchového poškodenia radiačne exponovaných feriticko/martenzitických ocelí
Degmová, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
72.
BP
Analýza časovej variácie výšky geoidu
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
73.
DP
Analýza časových radov vypočítaných z dát družicovej misie GRACEKatedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / --
Horban, S.
74.
DizP
Analýza dát
Rozinajová, V.
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
--
--
FIITPodrobnosti témy0 / --
--
75.
DP
Analýza deformácií chemicko-tepelne spracovaných plechov lamely mechanickej spojky
Hazlinger, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
76.
DP
Analýza ekosystémových služieb pôdy
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
77.
DP
Analýza elektromagnetických polí v okolí IoT zariadení
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Fecišková, R. B.
78.
DP
Analýza faktorov pracovného prostredia Centra excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU (2019÷2020)
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
79.
DP
Analýza funkcie esenciálnych proteínkináz využitím kondičných analóg citlivých mutantov
Čipák, Ľ.
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
80.
DizP
Analýza hydraulického zaťaženia jedno lopatkového čerpadla
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ--
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.
DPAnalýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách.Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
82.
DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženia
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
83.
BP
Analýza interpolácie astronomických veličín
Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / ----
84.
DP
Analýza kmitania na štvrtinovom fyzikálnom modeli pruženia automobiluGoga, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Révay, S.
85.
BP
Analýza konvergencie sférických harmonických funkcií v blízkosti povrchu MesiacaKatedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.DPAnalýza koreňovej príčiny defektov vo výrobe a nápravné opatrenia v podniku CIKAUTXO SK s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.
DP
Analýza lineárnych blokových kódov (LBK)
Rakús, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
88.
BP
Analýza materiálu opierok pre brúsny proces synchrónneho krúžkuHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
--
MTFPodrobnosti témy0 / --
--
89.
DP
Analýza metód posilňovaného učenia na vytvorenie automatizovaného protihráčaÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
90.BP
Analýza metódy zvárania koroziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčom
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.BPAnalýza metódy zváranie korozivzdornej ocele s meďou elektrónovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Konevalik, F.
92.
BP
Analýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalív
Hájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
93.DP
Analýza mikroštruktúry a mechanických vlastností komponentov vyhotovených aditívnou výrobou oblúkovým zváraním
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.
BPAnalýza možností komunikácie medzi jadrom OS Linux a aplikáciouPloszek, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
95.
BP
Analýza možností riešenia rybovodu na vodnej stavbe podľa platnej legislatívy
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.
DP
Analýza možností výroby súčiastky v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.
Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
97.
BP
Analýza nabíjacieho systému elektromobilu
Sedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
98.
DP
Analýza nákladovosti podnikateľského subjektu
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
99.
DP
Analýza napätostného stavu cementobetónových vozoviek
Zuzulová, A.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
100.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
101.
DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
102.BP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Behúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
103.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Ústav materiálov (MTF)
I-MI--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
104.
DP
Analýza nasadenia viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu v spoločnosti BOGE v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Čulík, M.
105.DP
Analýza, návrh a využitie plug-in bezdrôtových modulov pre rôznorodé smart-metering platformy
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
106.
BP
Analýza palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrární
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
107.
BP
Analýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republiky
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
108.BPAnalýza pohonných systémov elektromobilovÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti témy1 / --
109.
DPAnalýza pohybu človeka
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Schurdak, S. E.
110.
BPAnalýza postupov riadenia kvality pre zníženie počtu nezhodných výrobkov v HKS Forge, s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Bohunická, L.
111.DPAnalýza potreby dopočítavania zvyškových parcielGeisse, R.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
112.DPAnalýza povrchu materiálov pomocou atómového silového mikroskopu
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Petrusová, S.
113.
BP
Analýza pozitívnych a negatívnych stránok využívania hydroenergetického potenciálu
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
114.
DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
115.
BP
Analýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
116.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
117.
BP
Analýza príčin vzniku konkrétneho problému s využitím jednoduchých nástrojov a metód manažérstva kvality (2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
118.
BP
Analýza priesakového režimu telesom a podložím homogénnej hrádze
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
119.
BP
Analýza priestorových dát o poškodení lesných porastov pomocou viacrozmerných štatistických metódKatedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
120.
BP
Analýza priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Gyurák Babeľová, Z.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Vyskočová, K.
121.
BP
Analýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovaniaVariny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
122.
BP
Analýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
123.
BP
Analýza procesu brzdenia elektromobiluÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Varga, D.
124.DPAnalýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
125.
DPAnalýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovaniaBehúlová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
126.
BP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Behúlová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
127.
DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Behúlová, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
128.
BPAnalýza stability svahu sypanej hrádzeŠkvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
129.
BP
Analýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorov
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy0 / 2--
130.BPAnalýza stropnej dosky v parkovacom domeJendželovský, N.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
131.DP
Analýza súčasného stavu jednotnej kanalizácie v meste Trnava
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.DizP
Analýza sucha v SR z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-KRAJ4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.
BP
Analýza systému riadenia elektromobilu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Bútora, B.
134.
DPAnalýza športového podujatiaÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
135.
BP
Analýza štruktúry lomových plôch nástrojovej ocele po kryogénnom spracovaníÚstav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
136.BPAnalýza technologických možností spájania keramiky s kompozitným materiálomKostolný, I.
Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
137.
DizP
ANALÝZA ÚČINNOSTI PROTIPRIESAKOVÝCH OPATRENÍ V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PRIEHRADBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
138.DizPAnalýza účinnosti predpätých nosných sústavKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
139.
DP
Analýza umelých svalov typu HASEL
Kutiš, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Uličný, M. M.
140.
DP
Analýza úzkych miest vo vybranej linke v podniku IAC Group (Slovakia) s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šlahor, O.
141.
BP
Analýza vhodnosti využitia kontroly typu prístupu SYSCALL v systéme Medusa
Jókay, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti témy0 / ----
142.
BP
Analýza vplyvov pohybového rozmazania na rozpoznávanie tvárí
Bukovčiková, Z.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Hudák, M.
143.DizP
Analýza vplyvu hluku a vibrácií na ľudskú fyziológiu a psychiku počas skenovania v NMR tomografe pracujúcom so slabým magnetickým poľom
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
144.
DP
Analýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovania
Marčiš, M.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK--
SvF
Podrobnosti témy0 / --
--
145.DP
Analýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
146.
BP
Analýza vybraných vlastností binárnej zliatiny Sn-ZnÚstav materiálov (MTF)B-MI--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
147.
DPAnalýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o.Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
148.DP
Analýza výškovej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS--SvF
Podrobnosti témy
0 / 3--
149.
DP
Analýza využitia pikosatelitov a návrh prototypu platformy podľa štandardu PocketQubeRodina, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
150.
BP
Analýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúlLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
151.
DPAnalýza zdrojov tepla pre občianske stavby
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
152.
DizP
Analýza zložitých časových radov
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
153.
DizPAnalýza zmien ľadovej pokrývky polárnych oblastí z opakovaných družicových meraní tiažového zrýchleniaJanák, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
154.
BPAnalýza zmien mesacných prietokov na SlovsnkuKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
155.
DP
Analýza zvarov hyperspektrálnou kamerou
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
156.
BPAnalýza zvarov hyperspektrálnou kamerouÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
157.
BP
Analýza zvarových spojov Al plechov
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
158.
DizP
Analýza zvýšenia prenosovej kapacity optických technológií v sieťach budúcej generácieRóka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLxA
D-TL
D-TLK
--
--
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
159.BP
Analýza životnosti reaktorových ocelí
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
160.
BP
Analyzovanie plôch na rotačných rezných nástrojov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2--
161.BPAnalýzy tienenia ionizujúceho žiarenia
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI
B-JFI-JI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
162.DP
Analýzy zvarových spojov tenkých plechov zváraných laserom
Hazlinger, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
163.
BP
Android aplikácia na zdieľanie videaČavojský, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Vozár, D.
164.
BPAndroid aplikácia pre hudbny festivalŤapák, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Poláková, M.
165.
BPAndroid aplikácia pre monitoring ľudí odkázaných na starostlivosť
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Singhofer, T.
166.BP
Android aplikácia pre monitoring mikroorganizmov
Behúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
167.
BP
Android aplikácia pre monitoring mikroorganizmov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
168.BPAndroid aplikácia pre správu parkovaniaBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
169.
BP
ANFIS pre PLC
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Dvorák, P.
170.
BP
Animatronická riadiaca jednotka
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kuflík, M.
171.
DP
Anténna sústava s fázovým riadením zmeny smerovej charakteristiky
Harťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
172.
DP
Anténne sústavy
Harťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Krchnák, J.
173.BPAntibakteriálne obalové materiály na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných nanovlákien pre využitie v potravinárskom priemysle.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
174.DP
Antimikrobiálna účinnosť komplexov striebra
Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
175.
DP
Antimikrobiálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíne
Khunová, V.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
176.
DP
Antimikrobiálne účinky nanokryštalickej medi
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
177.
BP
Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínu
Greifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
178.DizP
Antimikrobiální a jiné úpravy povrchů
Bondarev, D.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
D-MACH
D-MACHxA
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
179.
DP
Antimikrobiálny účinok zlúčenín rastlinného pôvoduŽemlička, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
180.BP
Antioxidačné látky v obilninách
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
181.BPAntioxidanty v rôznych druhoch čajov
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
182.
DPAntioxidanty v bobuľovom ovocí a ich zmeny počas skladovania
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
183.
DPAntioxidanty vo vínachHybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
184.
DP
Antioxidanty z vybraných odpadov potravinárskych výrobSchmidt, Š.
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
185.DizPAntisociálne správanie v online komunitáchChudá, D.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-IIS
D-IISxA
--
--
FIIT
Podrobnosti témy0 / ----
186.
DP
API pre 3D model vozidlaŽáková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
187.
DizP
Aplikácia aditívnych technológií v procesoch konštrukcie a výroby výliskov a výroby foriem na vstrekovanie termoplastov
Bílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
188.BP
Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu toxicity priemyselných analytov
Blaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 2
189.
DP
Aplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2019/2020)
Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
190.DPAplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2020/2021)Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
191.
DizP
Aplikácia izokonverzných metód na štúdium stability, životnosti a degradácie materiálov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
192.
DP
Aplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)
Sakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
193.
DPAplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2--
194.DPAplikácia kontrolingu v malom podniku
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
195.
BPAplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmov
Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
196.
BP
Aplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmovOddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
197.
DP
Aplikácia laserového textúrovania v procesoch tvárnenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
198.
DP
Aplikácia marketingových postupov vo vybranej firmeŠpirko, D.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
199.
DP
Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v priemyselnom podniku (2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
Miškolci, I.
Opletalová, A.
200.
DizPAplikácia metód umelej inteligencie pri návrhu (smart) robotických zariadeníHavlík, Š.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RK--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
201.
DP
Aplikácia metódy KATA pri riešení problému na pracovisku vstrekolisov
Mĺkva, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
202.BPAplikácia na automatizované testovanie daktyloskopického systému
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
203.BPAplikácia na hľadanie optimálnych parametrov Gaborovho filtra pri spracovaní odtlačkov prstovÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
204.
DP
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu vo vybranej firme
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
205.
BP
Aplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukcií
Dický, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / --
--
206.DizPAplikácia numerických metód v akumulácii a prenose teplaMasaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)D-ESZ
--
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
207.
BP
Aplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDL
Ďuriš, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
208.
BP
Aplikácia pre kinosálu
Ploszek, R.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Grznár, M.
209.BPAplikácia pre navigáciu kupujúcich v obchodochNovák, V.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
210.
BP
Aplikácia pre priateľov v športe
Marček, S.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy2 / 2
211.
BP
Aplikácia pre výstupnú kontrolu produktov
Střelec, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
212.
BP
Aplikácia prírodných zdrojov saponínov ako alternatíva za syntetické povrchovo aktívne látky
Burčová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
213.DizP
Aplikácia procesu reengineering v podnikoch strojárskeho priemyslu
Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
214.
DizP
Aplikácia robotickej kinematickej štruktúry pre multifunkčné výrobné operácie
Križan, P.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSZ
D-VSAZ
--
--
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
215.DP
Aplikácia strojového videnia
Haffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Pajpach, M.
216.
BP
Aplikácia štatistických metód kontroly kvality v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / --
Kováčová, T.
Binčík, R.
217.DPAplikácia technológie Blockchain v Internete vecíPolec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
218.
BP
Aplikácia technológie tailor blanks v automobilovom priemysleÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
219.
DizP
Aplikácia transparentnej tepelnej izolácie v pokročilých solárnych fasádnych systémoch
Bielek, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
220.
DP
Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov
Karovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
I-POHYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
221.
DizPAplikácia výstuží zo sklenných vlákien pre navrhovanie mostovBorzovič, V.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
222.BP
Aplikácie plazmových technológií v medicíne a poľnohospodárstve
Kaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
223.
DizP
Aplikácie postkvantovej kryptografie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
224.
BP
Aplikačný framework pre OS WindowsPloszek, R.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
225.
BP
Aplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politiky
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
226.
BPArbitráž v teórii portfóliaZákopčan, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-MSUS
B-API-ITVR
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
227.
DP
Areál tržnice v Žiline - revitalizácia verejných priestorov a návrh interiéruVinárčiková, J.Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
I-ARCH
--FA
Podrobnosti témy
0 / 1--
228.
DizP
Architektonické reflexie inovácií v priemysle
Ilkovičová, Ľ.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 3
--
229.
DizP
Architektúra a neuroveda
Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
230.
DP
Architektúra a implementácia klienta procesne orientovaných systémov
Juhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Macháč, J.
231.
DizP
Architektúra blockchain pre verejné služby
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
D-AIxA
--
--
--
--
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
232.
DizP
Architektúra inžinierskych stavieb v 21. storočí
Ilkovič, J.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
D-ARCH
--
FA
Podrobnosti témy0 / 2
--
233.
DizP
Architektúra pre udržateľný enoturizmus a ekoturizmus v prihraničných oblastiach Slovenska a Čiech
Ústav architektúry obytných budov (FA)
D-ARCH
D-Aext
--
--
FAPodrobnosti témy0 / 2
--
234.DizPArchitektúra v kontexte zmien klímy
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
D-ARCH--FA
Podrobnosti témy
0 / 2
--
235.
BP
Archivácia údajov z výrobnej linky
Juhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
236.
DP
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitochOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
237.
DP
Asistenčný systém vozidla s využitím konvolučných neurónových sietí
Cigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEI
Podrobnosti témy
2 / 2
238.
BP
Atmosférická korózia duplexných povlakov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
239.
BP
Autentická motivácia
Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
240.
BPAutentifikačné a autorizačné algoritmy
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-AIA--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
241.
DP
Autobusová stanica
Magura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
242.
DizPAutomatická detekcia Alzheimerovej nemoci analýzou reči pacientaÚstav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AIxA
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
--
--
--
--
FIIT
Podrobnosti témy
0 / ----
243.BPAutomatická detekcia a počítanie porúch z panchromatických katódoluminiscenčných mápPriesol, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
244.
BP
Automatická kontrola a oprava štýlu RTL kóduKohútka, L.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy2 / -- Ištók, P.
Sremaňák, Ľ.
245.
DizP
Automatické meranie stresu v ľudskom hlase
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI
--
--
--
--
FIIT
Podrobnosti témy0 / --
--
246.
DP
Automatické riadenie modelu robota ma platforme Arduino
Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
247.
BPAutomatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviskáVargic, R.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Genšor, J.
248.
DP
Automatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviská
Vargic, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti témy1 / 1
249.
DPAutomatické rozpoznanie auta v reálnom čase pre parkoviskáVargic, R.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
250.DPAutomatické segmentačné metódy biologických dát
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
251.BP
Automatický preklad medzi RTL jazykmi
Kohútka, L.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
252.
BPAutomatický systém na obchodovanie na burze
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
253.
BPAutomatizácia kontrolného zariadeniaMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
254.
DP
Automatizácia nasadenia softvéru do produkčného prostredia s využitím klastrovej infraštruktúry a kontajnerizácie
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
255.
DP
Automatizácia pracoviska na periodické skúšky ochranných a pracovných pomôcokKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
256.DP
Automatizácia pracoviska v programovom prostredí LabView
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Hrubišák, F.
257.
DP
Automatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcieTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
258.
DP
Automatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo Parametric
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
259.
DP
Automatizácia vybraných funkcií pre Smart HouseVažan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
260.
BP
Automatizovaná detekcia lavínového nebezpečenstva
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
261.
DP
Automatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektovKatedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
262.
DP
Automatizovaná kryptoanalýza bigramovej substitúcie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
263.
DP
Automatizované generovanie požadovanej trajektórie zváracieho robota vzhľadom na geometriu zvarovej medzeryDekan, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
264.
DP
Automatizované navrhovanie technologických postupov
Peterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
265.
DP
Automatizované pracovisko na meranie teplotných závislosti parametrov ASIC obvodov
Arbet, D.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
Straka, R.
266.DPAutomatizované vývojové prostredie s integráciou bezpečnostných prvkovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
267.DP
Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov
Ušák, E.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
268.DP
Automatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzok
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
269.
DP
Automatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy2 / 2 Krajčík, Š.
Hečko, D.
270.DPAutomatizovaný systém odberu vzoriek pre meranie kvality vodných zdrojovMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEIPodrobnosti témy1 / 2
271.
BP
Automobilový Ethernet
Drahoš, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
272.
DizP
Autonómna digitálna kalibrácia analógových IO na čipe
Stopjaková, V.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
273.DPAutonómna navigácia mobilných robotov v prostredí ROSŠišmišová, D.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
--
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
274.
BP
Autonómne auto
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
275.
BP
Autonómne lietajúce prostriedky pre BVLOS lety
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
276.
DizP
Autonómne riadenie elektrického vozíka pre hendikepovaných vo vnútorných priestoroch
Strémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)D-MASP--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
277.
BP
Autonómny priemyselný dron
Lipková, M.Ústav dizajnu (FA)
B-D
--
FA
Podrobnosti témy
0 / 1
--
278.
DizP
Autorské koncepcie v európskej architektúre 20. storočia
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
D-Aext
D-AextxA
D-ARCH
D-ARCHxA
--
--
--
--
FA
Podrobnosti témy
0 / --
--