21. 6. 2018  12:45 Alojz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 2 | 3 | 4 | 8

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPaaaMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy0 / ----
2.DPAb initio interpretácia magnetických a spektrálnych vlastností koordinačných zlúčenín.Pavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
3.DPAb initio modelovanie rozhrania elektródy a grafénovej vločkyKonôpka, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Tamás, G.
4.DPAcidifikácia mikroprostredia a fotocytotoxicita nových fotosenzibilizátorovPaulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPAd hoc siete pre bezpečnú instantnú komunikáciu (2017/18)Šrámka, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Schwandtner, B.
6.DPAdaptácia hradu Oponice pre kultúrno-spoločenské využitie.Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy0 / 2--
7.DPAdaptácia hradu Oponice pre kultúrno-spoločenské využitie.Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy0 / 2--
8.DizPAdaptívne evolučné algoritmySekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
9.DizPAdaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenieRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
10.BPAdaptívne filtrovanie odtlačkov prstov s podporou GPUMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lazúr, J.
11.DizPAdaptívne okenné konštrukcie pre obytné budovy po roku 2020Palko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPAdaptívny riadiaci systém pre dávkovanie inzulínuTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Pančišin, B.
13.DizPAdaptívny zber energie z vibráciíTakács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP, D-MECH, D-MECHTSjFPodrobnosti témy0 / ----
14.DizPAdhézia na rozhraní guma-oceľový materiálHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
15.DizPAdhézia na rozhraní guma-oceľový materiálHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
16.BPAditíva pri bielení buničín s použitím peroxidu vodíkaVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPAdministratívna budovaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPAdministratívna budovaMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPAdministratívna budovaPuškár, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPAdministratívna budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
21.DPAdministratívna budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
22.DPAdministratívna budovaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
23.DPADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
24.DPAdministratívna budova - Generali Slovensko poisťvňa, BratislavaAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
25.DPAdministratívna budova - železobetónová monolitická konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 3--
26.DPAdministratívna budova. Montovaná železobetónová nosná konštrukcia.Bartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ladiver, F.
27.DPAdministratívna budova zavesená na predpätom rošte v hornom podlažíBenko, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPAdministratívna výšková budova. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.Bartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Szarka, G.
29.BPAdministratívno - obchodné centrumMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
30.DPAdsorbcia kovov na benzéneGranatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
31.DizPAdsorpčné procesy pre biotechnologické separácie aromatických alkoholovPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
32.DPAdsorpčné rovnováhy proteínov na soliodolnej aniónmeničovej membránePolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
33.DizPAerodynamická kvantifikácia efektu penetrácie prúdu v otvorených podjazdoch a podchodochBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
34.DizPAerodynamika štrbinových medzipriestorov dvojitých transparentných fasádBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
35.DPAffiliate marketing a jeho využitie v praxiPlchová, J.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
36.BPAfinitná imobilizácia enzýmovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dzuro, L.
37.DPAgentový systém pre zber dátBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
38.DizPAgilná a úsporná organizácia ľudí vo vývoji softvéruVranić, V.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-IIS, D-IISxAFIITPodrobnosti témy0 / ----
39.DPAkčné členy a optimalizácia spotreby mobilného robota pre vysoké zaťaženiaChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Hubík, M.
40.DPAktivácia areálu Novej tržnice v BratislaveKusý, M.Dekanát (FA)I-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 1--
41.DizPAktívna a pasívna bezpečnosť osôb v automobileMagdolen, Ľ.Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)D-DSZSjFPodrobnosti témy0 / 1--
42.BPAktívny filter pre EMCKováč, K.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Ngovi, M. M.
43.DPAktuálna súťaž Isover - DubaiKusý, M.Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCHFAPodrobnosti témy0 / ----
44.DPAktuálna súťaž Isover - DubaiPaňák, P.Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCHFAPodrobnosti témy0 / ----
45.BPAktuálne aspekty udelenia certifikátov naturálnej a organickej kozmetiky (Obsadené: L. Janotková)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
46.DizPAktuálne trendy interkultúrneho manažmentu v priemyselných podnikoch Slovenskej republikyCagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 3--
47.DizPAktuálne výzvy priestorového rozvoja v SR a EUFinka, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PP, D-PPxAÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / 20--
48.DPAkumulácia elektrickej energiePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / -- Horniak, F.
49.DPAkvárium BratislavaSlivanský, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
50.DPAlgebraicko-diferenciálna kryptoanalýzaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
51.DPAlgoritmus detekcie cesty v poliPásztó, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jonaš, D.
52.DPAlgoritmy digitálnych ochrán v elektrizačnej sústaveJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
53.DPAlgoritmy na dekódovanie náhodného lineárneho kóduFabšič, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
54.BPAlternative use of ash from combustion processesHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
55.DPAlternatívne návrhy zabezpečenia stavebnej jamy v stiesnených podmienkachSúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
56.DPAlternatívne spôsoby prípryva teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
57.DPAlternatívne zdroje financovania DHM (2018/2019)Talnagiová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Polacká, V.
58.DPAlternatívny návrh intenzifikácie odkaliska neaktívnych kalovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
59.DPAlternatívny návrh zdroja tepla pre občianske stavbyKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
60.DPAmfiteáter DevínJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
61.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
62.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
63.BPAnalógový laditeľný filter pre syntezátorKubinec, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 1 Chano, A.
64.BPAnalógový laditeľný filter pre syntezátorKubinec, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
65.DPAnalytické sledovanie interakcií DNA s nanočasticami za prítomnosti vybraných analytov pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
66.DPAnalytické sledovanie interakcií DNA s vybranými nanočasticami pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
67.BPAnalýza a lúštenie kódových kníhAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
68.BPAnalýza a lúštenie nomenklátorovAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
69.DPAnalyza a navrh spatnovazobneho riadenia pre bezkontaktny predohrev drotuTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
70.DizPAnalýza a predikcia mernej potreby tepla na vykurovanie a chladenie budov na bývanieMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
71.DPAnalýza a aplikácia vykurovacích a chladiacich sústav v občianskych stavbáchKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
72.DPAnalýza a aplikácia zdrojov tepla na plynné palivoKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
73.BPAnalýza aktivity vo vzorkách životného prostrediaHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
74.BPAnalýza a modelovanie energetického systému elektrického vozidlaOsuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Polák, M.
75.BPAnalýza a návrh využitia e-marketingu ako nástroja pre udržateľnú marketingovú komunikačnú stratégiu v podniku CD - profil s.r.o.Šujaková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Vašková, V.
76.BPAnalýza a optimalizácia vyraďovania JE V-1Slugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
77.BPAnalýza a úprava štruktúrovaných a neštruktúrovaných dátMojžiš, J.Fakulta elektrotechniky a informatikyB-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Slaminka, E.
78.DPAnalýza bezpečnosti a útoky na LTE so zameraním na Voice over wifiJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
79.BPAnalýza bezpečnosti stavebných prác vo výškach vo vybranej spoločnostiBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Nemček, M.
80.DPAnalýza bežiaceho programového vybavenia riadiaceho systému a následná zmena podľa požiadaviek zákazníkaTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
81.DPAnalýza bio -medicínskych dát pomocou minimalizačných grafových algoritmovŽdímalová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy0 / ----
82.BPAnalýza biokompatibilného kovového materiálu využívaného v medicíneGerhátová, Ž.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Paták, J.
83.BPAnalýza brzdového systému elektromobiluBugár, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Becker, M.
84.DPAnalýza cestnej premávky z video záznamu s využitím umelej inteligencieBisták, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Tomaškovič, M.
85.DPAnalýza časových radov získaných technológiou InSARHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
86.BPAnalýza časových zmien tiažového zrýchlenia z dátových produktov družicovej misie GRACEJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Sova, D.
87.DizPAnalýza dátRozinajová, V.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-IIS, D-IISxAFIITPodrobnosti témy0 / ----
88.DizPAnalýza dát a strojové učenie v testovaní softvéruBieliková, M.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-IIS, D-IISxAFIITPodrobnosti témy0 / ----
89.BPAnalýza denných dát atmosférického oneskorenia GNSS meraníImrišek, M.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
90.BPAnalýza DNA v medicínskej diagnostike – zhodnotenie aktuálneho stavuLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
91.BPAnalýza DNA v medicínskej diagnostike – zhodnotenie aktuálneho stavuLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
92.BPAnalýza dokumentácie manažérstva kvality v kontexte na revíziu noriem ISO 9000 v Műhlbauer Technologies, s.r.o. NitraNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / -- Marciňa, M.
93.BPAnalýza dosahov alfa častíc v ľudských tkaniváchPavlovič, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Skočík, E.
94.DizPAnalýza dynamického prideľovania šírky pásma DBA a vlnových dĺžok DWA v optických prístupových a transportných sieťach WDMRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL, D-TLxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
95.DPAnalýza efektívnosti redukčných objektov na stokovej sieti a ich vplyv na environmentálne prostredie.Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
96.BPAnalýza efektu HGD tichých mutácií asociovaných s alkaptonúriou na zostrih RNAKrálovičová, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
97.DizPAnalýza elektrofyzikálných vlastností a spoľahlivosti moderných výkonových tranzistorovMarek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / 1--
98.DPAnalýza energetických systémov pre objekty s ATOKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
99.BPAnalýza energetických systémov pre rodinné domy s nulovou potrebou energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Vasová, V.
100.DPAnalýza energetických systémov pre vykurovanie, chladenie, vetranie a prípravu teplej vody objektov s takmer nulovou potrebou energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
101.DPAnalýza energetických systémov pre vykurovanie veľkopriestorových objektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
102.DizPAnalýza energetických systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v kombinácií s aktívnou tepelnou ochranouKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
103.DPAnalýza fázových premien v nástrojovej oceli pomocou experimentálnej a výpočtovej termodynamikyČička, R.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy0 / 1--
104.BPAnalýza fitness landscape jednoduchých optimalizačných algoritmov pri lúštení klasických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
105.BPAnalýza forenzných vzoriek plynovou chromatografiouHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Štulajterová, M.
106.DPAnalýza frekvenčných vlastností hluku a vibrácií v MR tomografe počas fonáciePřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
107.DizPAnalýza glykánov na proteínoch pomocou biočipov pre medicínske a biotechnologické aplikácieKatrlík, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
108.DPAnalýza hluku a vibrácií MRI tomografu pracujúceho so slabým magnetickým poľomPřibilová, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
109.DizPAnalýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách administratívnych budov.Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / ----
110.BPAnalýza charakteristiky krídla elektrickej formulyGálik, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Kozubjáková, N.
111.BPAnalýza intenzity dopravy pre účely hospodárneho návrhu verejného osvetleniaJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
112.DizPAnalýza interakcie nádoby s kvapalinou pri seizmickej udalostiMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
113.BPAnalýza ióno-optických vlastností systému rastrovania zväzku v iónovej terapiiPavlovič, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jancík, V.
114.BPAnalýza kontrolných matíc vybraných kódov typu LDPCFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Rajkovič, L.
115.BPAnalýza kontrolných matíc vybraných kódov typu LDPCFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vertaľová, V.
116.BPAnalýza kvality riadenia s premenlivou štruktúrouKardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kresak, P.
117.BPAnalýza materiálov pre malé modulárne reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
118.DPAnalýza mikroštruktúry a mechanických vlastností zvarových spojov Al zliatiny pre letecký priemyselSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / ----
119.BPAnalýza montážnych pracovískLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Čmela, M.
120.BPAnalýza montážnych systémovLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Cesnek, B.
121.BPAnalýza možností generovania modelu modulárneho kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Martinek, K.
122.BPAnalýza možností lineárnych transformácií geometrického dizajnu modelu kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Valuška, J.
123.BPAnalýza možností výroby melaminuDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
124.BPAnalýza možností zníženia nepodarkovosti v podniku KNOTT,s.r.o., ModraNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tekulová, M.
125.BPAnalýza možností zníženia straty rovnobežnosti konzol zváracieho zariadenia v pracovnom cykleDragula, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurák, R.
126.BPAnalýza naparenej vrstvy hliníka na polymérnom substráteĎuriška, L.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Minarovičová, V.
127.BPAnalýza napätosti valcovej nádržePsotný, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
128.DizPAnalýza, návrh a verifikácia inteligentných metód riadenia energetických systémovMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
129.DizPAnalýza navrhovania geotechnických konštrukcií použitím terénnych skúšok zemínFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
130.BPAnalýza niektorých periodických javov v prírode z pohľadu astronómieHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GKKSvFPodrobnosti témy0 / ----
131.DizPAnalýza nízkofrekvenčných šumov polovodičových prvkovŠatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / 2--
132.DizPAnalýza novodobých ľahkých konštrukčných sústav z ocele, lán a membránBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
133.BPAnalýza nožov z antikoróznych ocelíGrgač, P.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Krutek, M.
134.DPAnalýza opakovaných absolútnych gravimetrických meraní na vybraných geodynamických bodochJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
135.BPAnalýza opotrebených rezných doštičiek zo spekaných karbidovGrgač, P.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Petrek, T.
136.BPAnalýza palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrárníSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
137.BPAnalýza parametrov zatáčania modelu vozidla 6x6Sedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
138.BPAnalýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republikySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
139.BPAnalýza podmienok pre výber finančných prostriedkov za účelom optimálneho vyraďovania jadových zariadení v podmienkach Slovenskej a Českej republikySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
140.BPAnalýza pohybu používateľaČavojský, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Raplík, M.
141.BPAnalýza pohybu používateľaČavojský, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Martinez, E. M.
142.BPAnalýza pokovovaných oceľových rúrokGerhátová, Ž.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Milkov, D.
143.BPAnalýza polohy ťažiska elektromobiluBugár, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lelkes, A.
144.BPAnalýza pomocou kontroly JPEG kompatibilityGulášová, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
145.BPAnalýza poškodeného pílového kotúčaGrgač, P.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Néma, M.
146.DPAnalýza poškodenia žiaroviek zo svetlometov osobných automobilov.Perichta, P.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy0 / 1--
147.DPAnalýza povlakov pre odvod tepla v supravodivých páskach vhodných pre obmedzovače skratových prúdovPekarčíková, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy0 / 1--
148.BPAnalýza povrchu materiálov pomocou moderných meracích metódKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
149.DPAnalýza povrchu materiálov pomocou moderných meracích metódKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
150.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
151.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
152.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
153.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
154.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
155.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
156.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
157.BPAnalýza prenosovej techniky na hromadné vysielanie paketovFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy2 / 2 Benčík, M.
Majdán, M.
158.DPAnalýza prevádzkovania fluidného reaktora na výrobu blokových kopolymérovStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
159.BPAnalýza príčin porúch na skutočnej konštrukciiKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
160.BPAnalýza príčin porúch na skutočnej konštrukciiKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
161.BPAnalýza prístupov pre stanovenie akustickej impedancie a zvukovej pohltivosti a jej využitie v praxiČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Matušov, D.
162.DPAnalýza prúdu tečúceho dielektrikom pri aplikácii striedavého napätiaKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
163.BPAnalýza Qos vo VoIP sieťachChromý, E.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Beňo, J.
164.DPAnalýza rastu Candida parapsilosis v závislosti od vplyvu faktorov prostrediaKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
165.BPAnalýza riešenia reklamácií na vybraných komponentoch firmy Protherm Production, s.r.o., SkalicaNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sprušanský, M.
166.BPAnalýza rizík vybraného vyhradeného technického zariadeniaMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bathó, M.
167.BPAnalýza rizík z hľadiska BOZP v zbrojných skladochČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kijovská, M.
168.DPAnalýza seizmickej odolnosti objektu vysokej budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
169.DPAnalýza seizmickej odolnosti objektu vysokej budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
170.DPAnalýza seizmickej odolnosti objektu vysokej budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
171.DPAnalýza seizmickej odolnosti objektu vysokej budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
172.DPAnalýza spojiva používaného do konopného betónuŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
173.BPAnalýza spokojnosti zákazníkov prostredníctvom 8D reportu v podniku BROVEDANI Slovakia,s.r.o., GalantaNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tonkovič, P.
174.DPAnalýza spotreby teplej vody v bytových domochJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
175.DPAnalýza spôsobilosti procesu a jej aplikácia vo vybranom podniku (ak. rok 2018/2019)Lestyánszka Škůrková, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
176.BPAnalýza spôsobilosti výrobného procesu vo vybranej firmeNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šimko, V.
177.BPAnalýza súčasneho stavu systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek novelizovaných noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy0 / ----
178.DPAnalýza superhyperjemného štiepenia v Cu(II) EPR spektrách meďnatých komplexov s dusíkatými ligandami.Mazúr, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
179.BPAnalýza systému riadenia elektromobiluBugár, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy2 / 1 Olah, D.
Balko, Š.
180.BPAnalýza štruktúry materiálov pomocou mikro-Ramamanovského mikroskopuKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
181.DPAnalýza štruktúry materiálov pomocou mikro-Ramamanovského mikroskopuKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
182.BPAnalýza technologických parametrov pri ťahaní oceľových bezšvových rúr za studena využitím CA technológiíKapustová, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ježík, P.
183.BPAnalýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahanímMartinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Beňo, J.
184.DPAnalýza toku materiálu pri ťahaní bezšvíkových rúr za studena pri použití rôznych technológií ťahania s využitím počítačovej tomografie v podmienkach Železiarne Podbrezová, a.s.Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / ----
185.DPAnalýza toku materiálu pri ťahaní bezšvíkových rúr za studena pri použití rôznych technológií ťahania s využitím počítačovej tomografie v podmienkach Železiarne Podbrezová a.s.Ridzoň, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vetrák, M.
186.DizPAnalýza vlivu Evropské rozvojové pomoci na realizaci jednotek SI pomocí primárních etalonů v národních metrologických institutechTesař, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-METSjFPodrobnosti témy0 / 1--
187.DizPAnalýza vlivu Evropského metrologického výzkumného programu EMRP a Evropského metro-logického programu pro inovace a výzkum EMPIR na realizaci změny definice základních jednotek SI za pomoci fixování hodnot základních fyzikálních konstantTesař, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-METSjFPodrobnosti témy0 / 1--
188.DPAnalýza /voľba podmienok/ predpokladov budovania pružného výrobného systému (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
189.BPAnalýza vplyvu čiernych napojení dažďových vôd na funkčnosť splaškovej kanalizácieHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
190.BPAnalýza vplyvu extrémnych teplôt na nosnú konštrukciu.Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
191.BPAnalýza vplyvu extrémnych teplôt na nosnú konštrukciu.Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
192.BPAnalýza vplyvu extrémnych teplôt na nosnú konštrukciu.Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
193.DizPAnalýza vplyvu novej generácie zamestnancov (generácia Z) na výkonnosť podnikovČambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / ----
194.DizPAnalýza vplyvu novej generácie zamestnancov (generácia Z) na výkonnosť podnikovČambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
195.DPAnalýza vplyvu porúch v elektrizačnej sústave na poklesy napätiaCintula, B.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Goga, P.
196.DPAnalýza vplyvu procesných parametrov na brómový index benzénu z extrakcie aromátovBlahušiak, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
197.DPAnalýza vplyvu regulačných prvkov na bezpečnosť prevádzky prietokového reaktoraLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
198.DizPAnalýza vplyvu rôznych faktorov na presnosť určenia hodnoty rozpočtu vykurovacích nákladovĎuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-METSjFPodrobnosti témy0 / ----
199.DizPAnalýza vplyvu rôznych faktorov na presnosť určenia hodnoty rozpočtu vykurovacích nákladovĎuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-MTSjFPodrobnosti témy0 / ----
200.DPAnalýza vplyvu seizmickej udalosti na spoľahlivosť nízkotlakového systému havarijného chladenia jadrového reaktora VVER440Urban, F.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)I-ESZSjFPodrobnosti témy0 / 1--
201.DizPAnalýza vplyvu štrukturálno termálnych efektov na dynamickú nestabilitu komponentov kotúčových bŕzdMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
202.DizPAnalýza vplyvu tlmenia komponentov kotúčových bŕzd na vznik ich dynamickej nestabilityMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLM, D-APLMESjFPodrobnosti témy0 / ----
203.DizPAnalýza vybraných technológií dodatočnej protivlhkostnej izolácie historických konštrukciíMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
204.DPAnalýza vybraných vlastností cementových kompozitov s plnivom na báze odpadových penových plastovGregorová, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
205.DPAnalýza výškovej administratívnej budovyJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
206.DPAnalýza výškovej budovy nepravidelného tvaruTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
207.DPAnalýza výškovej budovy premenného pôdorysuJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
208.DPAnalýza využitia simulátora HPON v optickej prístupovej sietiRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
209.DPAnalýza využívania geotermálnej energie pre skleníkové hospodárstvo v Dunajskej StredeTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
210.BPAnalýza využívania metód štatistického preberania vo vstupnej kontrole spoločnosti Hella Innenleuchten System, s.r.o., BratislavaNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Greguštobires, L.
211.DPAnalýza vyváženosti montážnej linky dvojhmotnostných zotrvačníkov L2 s cieľom optimalizovať čas vo firme ZF Slovakia, a.s. v TrnaveDelgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
212.DPAnalýza vzoriek z ocele X12Cr5Mo0,5 pripravených aditívnou technológiou MIG/MAG - CMTKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / ----
213.DPAnalýza základových konštrukcií výškovej budovyJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
214.DPAnalýza zavesenia nápravyKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Škodáček, I.
215.DizPAnalýza zložitých časových radovKrakovská, A.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
216.DizPAnalýza zmien hydrometeorologických extrémov na SlovenskuKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4, D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
217.BPAnalýza znižovania počtu reklamácií na výrobnej linke ABBO Fínsko v podniku Tesla VsetínNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / -- Fojtík, Š.
218.DizPAnalýza zvýšenia prenosovej kapacity optických prenosových sietíRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL, D-TLxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
219.DPAnalýza zvyškových napätí vo veľkorozmených ložiskáchČaplovič, Ľ.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy0 / 1--
220.DPAnalýza žiarového povlaku na oceľovom substráte po deformácii za studenaGogola, P.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy0 / 1--
221.DPAnalyzovanie zmien minimálnych prietokov na SlovenskuKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
222.DPAnalýzy budovania značky vybraného podnikuPlchová, J.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
223.BPAndroid aplikácia na odosielanie hlasových správ a ich prevodu na textové správyKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
224.BPAndroid aplikácia na pomoc základným školám (rozpoznávanie reči)Špaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
225.BPAndroid aplikácia na spravovanie dávkovania liekovKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Holecová, S.
226.BPAndroid aplikácia pre ovládanie RC vozidlaŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Kominko, T.
227.DPAndroid aplikácia vo forme Head-up Display pre vodičov motorových vozidielPásztó, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Imrek, J.
228.BPAndroid aplikácia zameraná na komunikáciu medzi používateľmiKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 2 Meľuch, M.
229.DPAndroid hra pre zlepšenie reakčných schopnostíMarček, S.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy2 / 2 Mášiková, A.
Ogurčák, S.
230.BPAndroid peňaženka na kryptomenyŠpaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
231.DPAnonymizačný modul pre webové prehliadačeJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
232.BPAntimikrobiálna aktivita novosyntetizovaných chinolizidínových derivátovOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
233.BPAntimikrobiálna aktivita novosyntetizovaných chinolizidínových derivátovOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
234.BPAntimikrobiálne vlastnosti baktérií mliečneho kysnutia a druhu Geotrichum candidumKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
235.DPAntioxidačné vlastnosti frakcií z vybraných rastlinných extraktovSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
236.DizPAntisociálne správanie v online komunitáchChudá, D.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-IIS, D-IISxAFIITPodrobnosti témy0 / ----
237.DizPAntropické vplyvy na krajinné systémy v podmienkach globálnej zmeny ako výzva pre priestorové plánovanieMarek, M. V.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPxAÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / ----
238.DizPAntropické vplyvy na krajinné systémy v podmienkach globálnej zmeny ako výzva pre priestorové plánovanieMarek, M. V.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / ----
239.DPApartmánový hotelJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
240.DPAPEX databázová aplikácia úloh pre oddelenie Engineering-u v G+D Mobile SecurityTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
241.BPAplikácia CAx technológií v podmienkach spoločnosti Muehlbauer Technologies s.r.o. NitraGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy2 / 2 Denko, M.
Ondrejmiška, D.
242.BPAplikácia enzýmov produkovaných v inklúznych telieskachKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
243.BPAplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesovBarbieriková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
244.DPAplikácia FMEA v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Lestyánszka Škůrková, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
245.DPAplikácia GFRP v inžinierskych a pozemných stavbáchBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
246.DizPAplikácia lignínu v gumárskych zmesiachHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
247.DizPAplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálov pre skúmanie procesov deformácie za studenaMartinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
248.DPAplikácia metód manažérstva kvality na zlepšenie výrobných procesov (2018÷2019)Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Petrášová, K.
249.DPAplikácia metód manažérstva kvality na zníženie nepodarkovosti vo výrobnej organizácii (2018÷2019)Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Brlej, T.
250.DPAplikácia metód manažérstva kvality na zvýšenie konkurencieschopnosti výrobnej organizácie (2018÷2019)Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
251.DPAplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov (ak. rok 2018/2019)Lestyánszka Škůrková, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
252.DizPAplikácia metódy Business Process Reengineering v podnikovej sféreBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 1--
253.DPAplikácia metódy 5S v priemyselnom podniku (ak.rok 2018/2019)Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
254.DPAplikácia monitoru rizika na hodnotenie frekvencie tavenia aktívnej zóny pre definované konfigurácie jadrového bloku VVER 440Urban, F.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)I-ESZSjFPodrobnosti témy0 / 1--
255.BPAplikácia na zdieľanie webových záložiekKocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Medo, M.
256.BPAplikácia na získanie doplnkových informácií k audio dátam z rádiového vysielania na interneteMojžiš, J.Fakulta elektrotechniky a informatikyB-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Slivka, L.
257.DPAplikácia nových definícií a konceptov fundamentálnej astronómie v praxi procedúrami SOFA zohľadňujúcimi rezolúcie IAU po roku 2010.Husár, L.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
258.BPAplikácia numerických metód a tvorba modelov v statickej analýze konštrukciíDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
259.DPAplikácia OZE pri návrhu energetických systémov pre energeticky úsporné budovyKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
260.DPAplikácia peroxidových vulkanizačných systémov pri sieťovaní elastomérnych matrícKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
261.DPAplikácia počítačového videnia pomocou priemyselných kamierSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Palček, J.
262.BPAplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDLĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Roman, T.
263.DPAplikácia pre Motion CapturingSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Novotný, M.
264.DPAplikácia pre odhad rýchlosti vozidielVargic, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
265.DPAplikácia pre odhad rýchlosti vozidielVargic, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
266.BPAplikácia pre úpravu vstupných APDL súborov programu ANSYSĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
267.BPAplikácia pre zobrazovanie údajov z malého mechatronického vozidla na platforme AndroidFuchs, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Zarembová, N.
268.DPAplikácia pre zobrazovanie údajov z malého mechatronického vozidla na platforme AndroidFuchs, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
269.DPAplikácia pre zobrazovanie údajov z malého mechatronického vozidla na platforme AndroidFuchs, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
270.DPAplikácia princípov Age manažmentu v podmienkach priemyselného podniku v kontexte so sociálnym pilierom USZP (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
271.DPAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Podešva, P.
272.DPAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
273.DPAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / ----
274.DPAplikácia Simatic PCS 7 na riadenie simulovaného modeluGese, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
275.DizPAplikácia systému FORESIGHT pre inovačný proces v podnikovej sféreBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 2--
276.DPAplikácia teffu do bezlepkových výrobkovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
277.BPAplikácia technológie Blockchain v Internete vecí (Internet of Things)Csóka, F.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Benczy, M.
278.BPAplikácia zabezpečujúca prenos dát zo silomera Sauter FH50 do PC v prostredí LabViewĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Burčiar, F.
279.DPAplikácie MEMS senzorov na platforme XtrinsicBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Dolinský, P.
280.DizPAplikácie postkvantovej kryptografieZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AIFEIPodrobnosti témy0 / ----
281.DizPAplikácie postkvantovej kryptografieZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AIFEIPodrobnosti témy0 / ----
282.DizPAplikácie zariadení s glykánovými povrchmi v diagnostikeTkáč, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
283.DPAplikačné servery pre poskytovanie multimediálnych služieb v sieťach IMSKavacký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Žiak, M.
284.BPAplikovanie družicovej misie Sentinel-1 na monitorovanie lokality HandlováLeško, M.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kočonda, I. T.
285.DizPAplikovanie technických ekolabelingových nástrojov v rámci integrovanej produktovej politikyRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
286.BPAproximácia komplexných koreňov polynómov s komplexnými koeficientamiKečkemétyová, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
287.BPArdupilot na vývoje doske STM32 NUCLEORodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Štefaňák, P.
288.DPAREÁL ŠPORTU - Zóna Rožňavská / VajnorskáPolakovič, Š.Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 1--
289.DPAreál športu Dubeň, Multifunkčná športová hala, ŽilinaŠimkovič, V.Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 1--
290.DPAreál športu Dubeň v ŽilineKeppl, J.Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)I-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 4--
291.DizPArchitectúra molekúl s H-väzbami: dizajn, syntéza a aplikácieEckstein, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
292.DizPArchitectúra molekúl s H-väzbami: dizajn, syntéza a aplikácieEckstein, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
293.DizPArchitektonické reflexie transféru inovácií v priemysle.Ilkovič, J.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
294.DizPArchitektúra imaginárnych svetovŠimkovič, V.Ústav architektúry občianskych budov (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 1--
295.DizPArchitektúra inžinierskych stavieb v 21. storočí.Ilkovič, J.Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
296.BPArchitektúra, softvérové vybavenie a použité riešenia zabezpečenia pre brán určených pre IoTHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
297.BPArchivácia dát z výrobnej linky pomocou knižnice LibNoDaveNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vogel, T.
298.DizPArchívny výskum ako nástroj poznávania dejín architektúryPohaničová, J.Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)D-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 1--
299.DPART PRISON_Galéria moderného umenia, Favignana, TalianskoOravcová, E.Ústav architektúry občianskych budov (FA)I-ARCHFAPodrobnosti témy0 / 2--
300.BPAsfaltové spojivá modifikované prísadamiCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
301.DizPAspekty elektromagnetickej kompatibility Internetu vecíBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / ----
302.DizPAsymptotické vlastnosti dynamických systémov s kvázideriváciamiPalumbíny, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
303.BPATM cash flow manažment s predikciou spotreby cash v jednotlivých bankomatochGrošek, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
304.DPAttitude determination and control of a CubeSat nanosatelliteGulan, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
305.DPAudit a pasport osvetlenia v priemyselných podnikochGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
306.DPAutobusová stanicaHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Majzlová, L.
307.DPAutobusová stanica v ŽilineMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
308.DizPAutomatická extrakcia informácií spracovaním prirodzeného jazykaRusko, M.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI, D-AIxA, D-AI4, D-AI4xAFIITPodrobnosti témy0 / ----
309.DPAutomatická klasifikácia textovKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
310.BPAutomatická klasifikácia textovKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
311.BPAutomatická kontrola a oprava štýlu RTL kóduKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
312.BPAutomatická Pasterizačná LinkaValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
313.DPAutomatická výmena čeľustí v upínači robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
314.DizPAutomatické meranie stresu z hlasuRusko, M.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI, D-AIxA, D-AI4, D-AI4xAFIITPodrobnosti témy0 / ----
315.BPAutomatické rozpoznávanie rečiKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
316.DPAutomatický monitorovací systém laboratórnych podmienokĎuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESKSjFPodrobnosti témy0 / ----
317.BPAutomatický preklad medzi RTL jazykmiKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
318.DPAutomatický systém pre rozhodovanie s využitím ontológieBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
319.BPAutomatický zavlažovací systémKľúčik, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lampert, E.
320.BPAutomatický zavlažovací systémKľúčik, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Gavula, A.
321.BPAutomatický zavlažovací systém pre rastlinyPásztó, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Daniš, T.
322.DPAutomatizácia hodnotenia mikroštruktúry materiálu s využitím metód číslicového spracovania obrazuVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
323.BPAutomatizácia obrábacích strojovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Goliáš, D.
324.DPAutomatizácia odčerpávnia odpadovej vody vo výrobeMišútová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
325.DPAutomatizácia pracoviska a spracovanie meraných dát v programovom prostredí LabViewKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Pažitný, P.
326.BPAutomatizácia testovania pre vytváranie a účtovanie hovorov cez rôzne typy rádiových prístupových sietíPolec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Džačko, D.
327.DPAutomatizácia tvorby simulačného modelu procesov tavného zvárania v jazyku APDL programu ANSYS.(2017/2018)Babalová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
328.DPAutomatizácia vizuálnej kontroly dielov pomocou kamerového systémuTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
329.DPAutomatizácia vybraných funkcií bytového domuVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
330.DPAutomatizované čítanie stupníc krátkych dĺžkových meradielKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
331.BPAutomatizované pracovisko pre meranie amplitúdovo frekvenčných charakteristíkHallon, J.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy0 / 1--
332.DPAutomatizované pracovisko pre výkon skúšok odolnosti voči vysokofrekvenčnému spojitému rušeniu.Hallon, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Križan, L.
333.DPAutomatizované spracovávanie fyziologických signálov - Interakcia človeka a drevaVavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 2 Baránek, T.
334.DPAutomatizovanie procesu jednoúčelovým strojomChovanec, Ľ.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Tančibok, I.
335.DPAutomatizovaný hydroponický systémNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
336.BPAutomatizovaný merací systém pre magnetickú nedeštruktívnu defektoskopiuJančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Mandák, A.
337.DPAutomatizovaný systém na spracovanie údajov zo senzorov znečistenia životného prostrediaVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy2 / 4 Nociar, M.
Šulák, P.
338.BPAutomatizovaný systém na spracovanie údajov zo SMART senzorovVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
339.DPAutomatizovaný systém rozpoznávania originality obrázkov v sieťovom prostredíHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
340.BPAutonómne autíčko pre jazdu na autodráheSlačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kučera, P.
341.DizPAutonómne riadenie a navigácia v reálnom časeStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti témy0 / ----
342.DPAutonómne riadenie kvadrokoptéryBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / 2--
343.DPAutonómne sledovanie pohyblivého cieľaŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Užík, R.
344.DPAutonómne vozidlo vo virtuálnom sveteBisták, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
345.DPAutonómny štart, vznášanie sa a pristávanie UAVŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
346.DPAutorizačný server pre LSM MedusaJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
347.DPAutosalónHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Domáň, P.
348.DPAutosalón v BratislaveMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
349.DPAzylolsubstituované deriváty pyroluVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kišoň, M.