13. 12. 2018  4:32 Lucia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAb-initio interpretácia vlastností jednomolekulových magnetovPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCH, I-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAditívna výroba tvarovo zložitých súčiastokMolnár, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Veselý, M.
3.BPAditívne technológie výroby súčiastok a ich uplatnenie pri výrobe a renovácii kovacieho náradiaŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
4.DPAdministratívna budovaMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
5.DPAdministratívna budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Kaniková, K.
6.DPAdministratívna budovaBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Raučina, T.
Marko, S.
7.DPADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Juhászová, N.
Izsófová, E.
8.DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy3 / 3 Bleho, B.
Vančo, J.
Štepanovský, O.
9.DPAdministratívna budova - železobetónová monolitická konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy2 / 2 Bacsfai, T.
Remenec, M.
10.DPAKA 2Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pilka, M.
11.BPAktívne hydratačné látky v kozmetických výrokoch (Belanská B.)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Belanská, B.
12.DPAkumulácia elektrickej energiePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
13.DPAlgoritmizácia materiálového toku výrobného systémuMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Drahoš, A.
14.BPAlgoritmus automatického parkovania autíčka na báze ArduinaRolník, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTFPodrobnosti témy1 / -- Polakovič, O.
15.BPAlkalický profil počas CBC várky a jej vyhodnotenieJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPAlternatívny návrh sanácie skládky ropných odpadovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPAlternatívy návrhu systémov ohrevu vody v bytovom domePeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kosztolányiová, M.
18.BPAnaeróbne baktérie rezistené voči antibiotikám v rôznych environmentochBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Baliová, K.
19.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPAnalytické metódy sledovania trvanlivosti rastlinných olejovSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPAnalyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNALabuda, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tuktamyševová, K.
23.BPAnalýza a bilancovanie jednotkových operácií pri výrobe parenterálnych liekovRajniak, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
24.BPAnalýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Szabóová, K.
25.DPAnalýza a modelovanie vysokointegrovanej odparky čierneho lúhuVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Páterek, F.
26.DPAnalýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentochReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jankovičová, V.
27.BPAnalýza a Vizualizácia dát so senzoru LIDARKocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Yanyshevskyi, D.
28.DPAnalýza a monitorovanie stavu VN rozvádzačaJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
29.DPAnalýza a návrh layoutu výrobnej linky z hľadiska toku materiálu, internej logistiky a odpadového hospodárstva v závode ZF Slovakia, a.s., TrnavaDelgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rybová, B.
30.DPAnalýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie raslinných olejovDaučík, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sluvková, Z.
31.BPAnalýza bezpečnosti prevádzky na trati ŽSR z hľadiska vyskytujúcich nehôdBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Botka, M.
32.DPAnalýza bočných produktov Clauson-Kaasovej reakcieŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPAnalýza časovej variácie výšky geoiduPiačková, D.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Takács, L.
34.BPAnalýza časových zmien tiažového zrýchlenia v polárnych oblastiach z dátových produktov družicovej misie GRACEJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kováčik, A.
35.BPAnalýza čitateľnosti popisov sídiel publikovaných prostredníctvom Mapového klienta ZBGISFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gaži, J.
36.DPAnalýza dopadu rozpojenia trhov v obchodnej oblasti 4MMCBeláň, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
37.DPAnalýza ekosystémových služieb na vybranom území SlovenskaKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
38.BPAnalýza energetických systémov pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Schmuckerová, D.
39.BPAnalýza forenzných vzoriek plynovou chromatografiouHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
40.BPAnalýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gallová, R.
41.DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
42.BPAnalýza konštrukcií aplikáciou numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-CExASvFPodrobnosti témy1 / -- Aktas, H.
43.BPAnalýza konštrukcií aplikáciou numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy1 / -- Krausz, R.
44.BPAnalýza konštrukcií aplikáciou numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy3 / -- Strigáč, V.
Belán, M.
Lompart, E.
45.BPAnalýza kontrolných matíc vybraných kódov typu LDPCFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
46.BPAnalýza kruhovej dosky uloženej na pružnom podložíTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
47.BPAnalýza kvality digitálneho modelu terénu v hornatých oblastiachPapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
48.BPAnalýza kvality prameňov v lokalite Vysoké TatryHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / ----
49.BPAnalýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalívHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
50.BPAnalýza možností stanovenia plasticity a tvárniteľnosti rúrBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
51.BPAnalýza možností výroby tiosíranu amónnehoDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sujová, L.
52.BPAnalýza náklonov meraných v budove Stavebnej Fakulty STU v BratislaveHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
53.BPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTFPodrobnosti témy0 / ----
54.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
55.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy0 / ----
56.DPAnalýza nebezpečenstva vzniku požiaru vo výrobnom závodeBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Haburajová, Š.
57.BPAnalýza niektorých periodických javov v prírode z pohľadu astronómieHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Križanová, V.
58.BPAnalýza obrazu v prostredí MATLABVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
59.BPAnalýza písacích prostriedkov v dokumentochReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
60.BPAnalýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republikySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
61.BPAnalýza pokročilých palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrárníSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
62.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
63.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti témy0 / 5--
64.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
65.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
66.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
67.BPAnalýza prenosovej techniky na hromadné vysielanie paketovFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
68.BPAnalýza prestupu tepla vo valcoch papierenského strojaJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Volek, R.
69.DPAnalýza príčin pracovných úrazov v PCA Slovakia v rokoch 2016 až 2018Martinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Slezáková, I.
70.DPAnalýza problémov priehrad malých vodných nádržíBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Muranský, R.
71.DPAnalýza procesov vstrekovania a vlastností výliskov z plastovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Michna, M.
72.DPAnalýza rastovej aktivity Geotrichum candidum v reálnom a modelovom prostredíKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mikušová, D.
73.DPAnalýza rizík pri výstavbe záchytnej nádrže v areáli atómových elektrárniČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jeluš, M.
74.BPAnalýza rizík vo vybranej prevádzkeSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kovács, F.
75.DPAnalýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
76.DPAnalýza stavebných materiálov s rôznou modifikáciouŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Čepček, P.
Kuruc, M.
Gelinger, L.
Wolf, A. B.
Glejtek, T.
77.BPAnalýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorovTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
78.DPAnalýza stropnej dosky nad halou v budove hotelaJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Grello, Z.
79.BPAnalýza stropnej železobetónovej dosky parkovacieho domuJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Špendlová, N.
80.DPAnalýza s výhľadom revitalizácie a optimalizácie verejného priestoru urbanizovaného pásma Štrbského PlesaStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
81.BPAnalýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahanímMartinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Beňo, J.
82.DPAnalýza technológie 3D tlače domov a konštrukciíUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Uhlík, A.
83.BPAnalýza tepelného krehnutia vysoko-chrómových ocelí pre pokročilé jadrové reaktoryKršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kubiritová, A.
84.BPAnalýza účinnosti a návrh na zvýšenie efektívnosti výstupnej kontroly v PCA Slovakia, s.r.o. na klientské reklamácieHrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Dúcky, M.
85.BPAnalýza územia pred začatím projektu pozemkových úpravGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mordavský, V.
86.BPAnalýza variantov dvojstupňového splyňovania lignocelulózovej biomasyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
87.BPAnalýza vlastností adaptívneho dynamického absorbéraNaď, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTFPodrobnosti témy1 / 1 Juris, L.
88.DPAnalýza vlastností zvarových spojov bezkyslíkatej medi vyhotovených elektrónovým lúčomSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hudec, R.
89.BPAnalýza vplyvu extrémnych teplôt na nosnú konštrukciu.Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
90.BPAnalýza vplyvu meteorologických javov odohrávajúcich sa vo vyšších vrstvách atmosféri na satelitný prenosRakús, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jády, T.
91.DPAnalýza vybraných vlastností kompozitov s plnivom na báze recyklovaných odpadových plastovGregorová, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Cabanová, T.
Ciran, M.
92.DPAnalýza výškovej budovy na vodorovné účinky zaťaženiaJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Prehasko, D.
93.BPAnalýza vzťahov medzi syrársky relevantnými skupinami mikroorganizmovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
94.DPAnalýza základovej dosky pri budove rôznej výškyJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Húsvéth, J.
95.DPAnalýza zastúpenia vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniekLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bottyánová, A.
96.BPAnalýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérieVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jediná, D.
97.DPAnalýza zmien prietokového režimu tokov na Slovensku vplyvom klimatickej zmenyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
98.DPAnalýza zváracích režimov zdrojov na zváranie elektrickým oblúkomUrminský, J.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / ----
99.DPAnalýza zvarových spojov ocelí typu ATABORKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Kubová, D. S.
100.DPAnalýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobáchŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tóthová, I.
101.BPAndroid aplikácia na editovanie textových súborovKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Tsurikova, I.
102.BPAndroid aplikácia pre akademický informačný systémKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lehocký, K.
103.BPAndroid aplikácia zameraná na komunikáciu medzi používateľmiKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lachkovič, O.
104.BPAnimácia mechatronického systémuBožek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
105.BPAntagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lefkovitšová, V.
106.BPAntimikrobiálna účinnosť škoricového olejaKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Smorádková, K.
107.BPAntimikrobiálne účinky nanokryštalickej mediZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
108.BPAntimikrobiálne vlastnosti laktoferínuGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vaľková, K.
109.DPAntioxidačná aktivita biomasy rakytníka rešetliakovéhoKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nuoška, J.
110.DPAntioxidačná aktivita extraktov z vybraných druhov fytomasySekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Eliášová, D.
111.BPAntioxidačné látky v obilnináchMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
112.BPAntioxidačné látky v obilnináchMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
113.BPAntioxidačný aktivita látok vo výliskoch hrozna a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkochKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Ondrová, N.
114.DPAntioxidačný potenciál oxidovanej a redukovanej formy koenzýmu Q10 (Lucia Uličná)Martiniaková, S.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Uličná, L.
115.BPAntioxidačný účinok vybraných vonných silíc (Martina Mihaliková)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Mihaliková, M.
116.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
117.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
118.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
119.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
120.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
121.BPAntioxidanty v čajiHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
122.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
123.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
124.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
125.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
126.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
127.BPAntioxidanty vo víneHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kancírová, E.
128.BPAplikácia biomateriálov s využitím aditívnej technológie výrobyMolnár, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Černušák, D.
129.BPAplikácia CAx technológií pri návrhu a výrobe konkrétnej súčiastkyGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy2 / 2 Sálus, M.
Vlk, E.
130.DPAplikácia GFRP v inžinierskych a pozemných stavbáchBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy2 / 2 Blažek, M.
Šimončičová, L.
131.DPAplikácia kapilárnej izotachoforézy pri analýze fermentovaných cereálnych nápojovKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hégliová, D.
132.BPAplikácia klasifikačnej a diskriminačnej analýzy na predikciu a vyhodnotenie úspešného ukončenia bakalárskeho stupňa štúdiaBallová, D.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy0 / 1--
133.DPAplikácia marketingových postupov vo vybranej firmeŠpirko, D.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Beňová, Z.
134.BPAplikácia na monitorovanie a analýzu DLTFS experimentovKósa, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 2 Hristov, I.
135.BPAplikácia na spracovanie a vizualizáciu výstupov z chemickotechnologických procesovČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
136.BPAplikácia väzbových vrstiev pri riadení modálnych vlastností nosníkaNaď, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bilčík, A.
137.DPAplikácie teórie druhého rádu pri navrhovaní oceľových konštrukciíBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy0 / ----
138.BPAplikačná platformaBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy0 / 1--
139.DPArchitektúra mikroslužieb pre spoločnosť Rare Crew s.r.o.Iringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Oroš, L.
140.DPAromatické amíny a aminokyseliny ako prekurzory antimikrobiálnych metabolitov produkovaných Geotrichum candidumGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tomášiková, M.
141.BPAsfaltové spojivá modifikované prísadamiCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
142.BPAstaxantín: antioxidačná aktivita a prínos pre kozmetický priemysel (Patrícia Ryšková)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Ryšková, P.
143.DPAutobusová stanicaHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Majzlová, L.
144.BPAutomatic service scaling [EN]Šrámka, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Michalko, M.
145.BPAutomatická kontrola a oprava štýlu RTL kóduKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kuťka, D.
146.BPAutomatický preklad medzi RTL jazykmiKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
147.DPAutomatický systém pre rozhodovanie s využitím ontológieBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
148.BPAutomatický zavlažovací systémKľúčik, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Orlický, L.
149.BPAutomatizácia evidencie OOPP pre malú firmuVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Michalčík, M.
150.BPAutomatizácia kontinuálnych odstrediviekRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šalát, J.
151.BPAutomatizácia pracoviska v programovom prostredí LabViewKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 2 Hrubišák, F.
152.DPAutomatizácia riadenia informačných panelovRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Jedinák, J.
153.DPAutomatizácia vybraných funkcií pre Smart HouseVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Turas, M.
154.DPAutomatizovaná výroba hriadeľovPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Lipták, A.
155.DPAutomatizované generovanie aplikačného rozhrania v procesne orientovaných systémochJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Kubričan, J.
156.DPAutomatizované meranie geometrických parametrov technologického zariadeniaKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Štuller, E.
157.BPAutomatizované spracovanie a vyhodnotenie brzdného úcinkuŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Cicanič, J.
158.BPAutomatizované spracovanie a vyhodnotenie brzdného úcinkuŤapák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
159.DPAutomatizovaný stroj na osádzanie plastových pegov do drevených kolajničiek.Némethová, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Jakabovič, M.
160.DPAutomatizovaný systém na ovládanie žalúziíRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Jánoška, T.
161.DPAutonómne riadenie v interiérovom priestoreStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
162.BPAutonómne vozidlo na báze Arduino/Raspberry PiĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTFPodrobnosti témy1 / -- Melicherčík, M.
163.DPAutosalón v PiešťanochMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
164.DPBakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) z kontaminovaného sedimentu.Dercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Prokopová, D.
165.BPBaktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účelyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bruzdová, M.
166.BPBerkeleylaktón A a Pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita.Caletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Scherhaufer, D.
167.DPBezdrôtová sieť snímačovKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nemeš, M.
168.DPBezpečné nakladanie s podpaľovačmi pre vykurovacie telesáBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Majáková, Ľ.
169.BPBezpečnosť potravínStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Švecová, Z.
170.DPBezpečnosť v oblasti robotiky vo vybranej spoločnostiRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hruška, T.
171.DPBezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupineRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy2 / 2 Hanuláková, L.
Čáp, M.
172.DPBezpečnostné a environmentálne označovanie príslušenstva v automobilových prostriedkochRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Černý, M.
173.DPBezpečnostné posúdenie nápravných technologických opatrení z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pracovného a výrobného prostredia práškovej lakovneBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mĺkvy, R.
174.DPBezpečnostné požiadavky pri modernizácii výťahovBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bukovič, M.
175.DPBilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadláPopovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Butkovičová, E.
176.BPBilancia spaľovne komunálneho odpaduHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
177.BPBIM z pohľadu zhotoviteľaFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
178.BPBioaktívne látky bobuľového ovociaKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
179.BPBioaktívne látky z odpadov potravináskych výrobSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Holkovičová, T.
180.DPBioaktívne zložky fermentovaných cereáliíMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Perončík, M.
181.BPBiodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstveVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fogašová, M.
182.BPBiodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnostiHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy2 / -- Roháčová, M.
Pavolka, J.
183.BPBiodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnostiHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4xAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
184.BPBiogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontrolyGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
185.BPBiochemické cesty pre produkciu chuťových látok v syroch počas zreniaGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
186.BPBiokatalytická príprava alkylgalaktozidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Senciová, N.
187.DPBiokatalytická príprava arómRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Forraiová, D.
188.DPBiokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehyduŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kramplová, Z.
189.DPBiokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémochMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kando, R.
190.DPBiokatalytický potenciál epoxidhydroláz u baktérií Rhodoccocus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Molnárová, N.
191.BPBiokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 3 Kučera, S.
192.BPBiologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstveOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vímiová, V.
193.BPBiologické odstraňovanie dusíka v kalových odpadových vodáchDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
194.DPBiologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.)Žemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Lopatková, T.
195.BPBiologicky rozložiteľné plastyBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Brisuda, M.
196.BPBiologicky účinné komplexy ruténia a ich redoxné a spektroskopické vlastnostiRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
197.BPBioprintingČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
198.BPBiosenzory ako analytické nástroje v klinickej chémiiSochr, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Kovaneczová, M.
199.DPBiotechnologická príprava maltooligosacharidovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Gibalová, A.
200.BPBiotransformácie pomocou baktérií Rhodoccocus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kaniaková, K.
201.BPBipolárne heteroštruktúry na báze diamantu a ZnOMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
202.DPBodorík-Návrh konceptu automatizácie pracoviska ARLJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Bodorík, J.
203.DPBudova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy5 / 5 Nágel, M.
Mišovýchová, E.
Klincová, V.
Kráľová, B.
Frančiaková, B.
204.DPBudova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy5 / 5 Pergerová, P.
Madleňáková, Z.
Štyriaková, I.
Lalková, S.
Brázdovičová, G.
205.BPBytový domBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Kiss, A.
Homola, J.
206.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Brezovanová, S.
Stančík, S.
207.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Bugár, M.
Fehér, T.
208.BPBytový domĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Kovács, P.
Miškovičová, L.
Szamotná, T.
Tarkoš, A.
Némethová, K.
209.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Bazsóová, V.
Jasenovská, A.
Šellongová, J.
210.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Fazekašová, V.
Baliga, F.
Bartošová, J.
211.BPBytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 5 Pitoňák, D.
Minárik, R.
212.BPBytový domAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Kováčová, J.
Hrnčárová, L.
Tlapová, K.
Szabó, P.
213.BPBytový domMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 4--
214.BPBytový domVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 5--
215.BPBytový domBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 5 Volfová, P.
216.BPBytový domChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 6 Mázor, S.
Šterdas, F.
Šebesta, P.
Fodor, D.
Šedivý, A.
217.BPBytový domPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 6 Sárosfai, P.
Kohútová, V.
Bednár, A.
Choborová, A.
Mikleová, S.
218.BPBytový domPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 6 Dic, D.
Furcoň, D.
Prokop, J.
Koporec, P.
Suhrada, D.
219.BPBytový domBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 6 Pappová, M.
Lexmannová, K.
Kostolanská, K.
Vaššová, L.
Čierny, T.
Nemcová, Z.
220.BPBytový domMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 6 Krivosudský, M.
Černáková, S.
Tomíková, E.
Vavrová, M.
Gogová, J.
Očkaj, L.
221.BPBytový domFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Pastieriková, L.
Hagara, Ľ.
Škoda, J.
Kolář, R.
Petrakovič, B.
222.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Dudášová, K.
Klúčik, V.
Dilik, T.
223.BPBytový domPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Vaclavíková, P.
Grinajová, E.
Mihóková, M.
Chudejová, M.
224.BPBytový domPiatka, J.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Kolarčíková, K.
Jeckelová, A.
Bolcár, D.
Mucsková, S.
Kubík, L.
225.BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy9 / 10 Kubiš, V.
Bálint, D.
Halasiová, B.
Fazekaš, T.
Hluchá, E.
Struhár, A.
Ravaszová, A.
Šubová, L.
Jakubová, K.
226.BPBytový domSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Švolík, A.
Kolozsi, T.
Gottwald, M.
Uhrovčík, D.
Podwysocki, A.
227.BPBytový domHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Kubiček, D.
Vašek, M.
Targošová, K.
Galmiš, P.
Baďura, D.
228.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Zvonár, M.
Kocourková, M.
Néger, T.
Bača, J.
229.DPBytový domBožík, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Valjent, M.
Repčák, J.
Nagy, P.
Surák, B.
230.BPBytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Kovaničová, J.
Eliasová, S.
Bučková, L.
Barborková, L.
Masárová, K.
231.BPBytový domSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Gúth, V.
Hrbček, T.
Litviaková, N.
Belokostolská, K.
232.BPBytový domProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Kelecsényi, Á.
Szabó, M.
Košútová, M.
Kopecová, B.
Repiská, S.
233.BPBytový domFranek, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy4 / 10 Danková, A.
Križák, J.
Ferianc, M.
Hrdko, J.
234.BPBytový domOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 10 Duha, D.
Vanek, M.
Látečka, M.
Frický, I.
Hankovský, M.
Marcinčák, M.
235.BPBytový domOrosi, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Novák, S.
Šulan, D.
Bobko, M.
Kurucová, M.
Kušnírik, J.
236.BPBytový domJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / 5 Brodniansky, M.
Kinčeková, S.
Zacher, M.
237.BPBytový domHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 5--
238.BPBytový domIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy4 / 5 Strenk, T.
Struhár, A.
Kučerák, D.
Zorvanová, D.
239.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 5 Struhačka, J.
240.BPBytový domPiatka, J.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 5 Zálesňáková, E.
241.BPBytový domOrosi, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 5 Kubeš, M.
Jankovská, A.
242.BPBytový domChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
243.BPBytový domMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Kolmanová, T.
Pohronský, V.
Miklósová, V.
Ravasz, Z.
Iracká, B.
244.BPBytový domŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / 5 Gachová, N.
Čerpák, P.
Šimo, J.
245.BPBytový domPavčeková, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy4 / 6 Makkyová, O.
Skalický, A.
Babic, R.
Állóová, V.
246.BPBytový domMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 6 Molnár, M.
Ondrišák, M.
247.BPBytový domRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Slezák, L.
Lőrincz, M.
Mučková, V.
Bognár, M.
Boškovič, A.
248.BPBytový domVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Jakubech, T.
Lorencová, D.
Pecka, J.
Hradecsná, V.
Ganaj, M.
249.DPBytový dom – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / ----
250.BPBytový dom v - podľa konkrétnej dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Šuštiaková, N.
Chabada, J.
Kotercová, M.
Minárik, I.
Grúnik, J.
251.DPBytový dom v GalanteSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pappová, L.
252.BPBytový dom v (podľa konkrétnej dohody)Makýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 5 Chlepčok, R.
Golský, Ľ.
253.BPBytový dom 1Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / -- Greštiaková, M.
Zbojová, S.
254.BPBytový dom 2Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / -- Chládeková, V.
Tomašiková, K.
255.BPBytový dom 3Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / ----
256.BPBytový dom 4Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / ----
257.BPCAD model a CAM stratégie výroby tvarovo komplikovanej súčiastkyPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 2--
258.DPCannabis sativa - možný zdroj biologicky aktívnych zlúčenínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
259.BPCeliakia a výživaMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Borošová, J.
260.DPCentrum zdraviaIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Nagyová, J.
261.DPCFD analýza objektu čistiarne odpadových vôdHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
262.DPCFD modelovanie prebublávaného miešaného bioreaktoraStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Grolmusová, J.
263.DPCFD simulácia prostredia v okolí budovMacák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 2 Csepregi, N.
264.DPcyklomost cez VáhŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
265.BPČajová huba kombucha - jej účinky a využitieMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Mazáňová, P.
266.BPČajová huba kombucha – jej účinky a využitieMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
267.BPČajová huba kombucha – jej účinky a využitieMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
268.BPČasový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
269.DPČiastkový návrh smernice pre testovanie softvérových systémovŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Juráň, D.
270.BPČistenie a sterilizácia modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Klempová, S.
271.DPČISTENIE MODELOVÝCH VZORIEK OBJEKTOV DEDIČSTVA ÚČINKOM NÍZKOTEPLOTNEJ ATMOSFÉRICKEJ PLAZMYTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
272.DPČISTENIE MODELOVÝCH VZORIEK OBJEKTOV DEDIČSTVA ÚČINKOM NÍZKOTEPLOTNEJ ATMOSFÉRICKEJ PLAZMYTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Miklošová, S.
273.BPČistenie povrchov objektov kultúrneho dedičstva modernými metódamiReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
274.BPČítačka elektronických kníh vo formáte PDF pre operačný systém AndroidLeskovský, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Bátor, K.
275.BPČlenený stĺp z hliníkovej zliatinyBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
276.BPČlenený stĺp z hliníkovej zliatinyBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-CExASvFPodrobnosti témy0 / ----
277.BPDatabáza komponentov bioplynových staníc na území Slovenskej republikyJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
278.BPDatabázová aplikácia pre firmu zaoberajúcou sa pokladničnými systémamiNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Chren, J.
279.DPDatabázová aplikácia v prostredi WEBNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Uváčik, E.
280.BPDatabázová aplikácia v prostredí WEB s mobilnou aplikáciouNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Csintalan, T.
281.BPDatabazova aplikacia WEBNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Zábranský, E.
282.BPDegradácia a transformácia vybraných mikropolutantov s využitím procesov katalytickej ozonizácieDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
283.DPDegradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kučera, J.
284.BPDegradácia kovových materiálov v kvapalných hnojiváchAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
285.BPDegradácia, transformácia a detoxikácie nebezpečných škodlivých prchavých látok procesmi s využitím ozónuDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šoltýsová, N.
286.DPDehydroaromatizácia metánu na zeolitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fukasová, V.
287.DPDelenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapalinyGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Duchoňová, K.
288.DPDemilitarizovaná zóna a zabezpečenie sieteKlučik, S.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
289.DPDemilitarizovaná zóna a zabezpečenie sieteKlučik, S.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
290.DPDemilitarizovaná zóna a zabezpečenie sieteKlučik, S.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Karak, J.
291.BPDeriváty akridínu v chemoterapii nádorovPaulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Haluška, D.
292.DPDetegovanie významných tvárových charakteristík / doplnkovSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Lukáč, M.
293.BPDetekcia funkcií pri analýze programovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
294.BPDetekcia anomálii a prevencia porúch strojov pomocou umelých neurónových sietíSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Szalay, I.
295.BPDetekcia anomálii a prevencia porúch strojov pomocou umelých neurónových sietíSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
296.BPDetekcia exploitov a sietových útokovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
297.DPDetekcia glykánových biomarkerov pomocou biočipovKatrlík, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
298.DPDetekcia kvality obrazuSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Vizváry, L.
299.BPDetekcia kvality obrazu 1Sopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Blaščák, A.
300.BPDetekcia pohybu v nositeľných zariadeniachĎuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Prvý, M.
301.BPDetekcia rozmazania na obrazeBukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Janík, M.
302.DPDetektory ionizujúceho žiarenia na báze CdTeZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
303.DPDetektory ionizujúceho žiarenia na báze 4H-SiC epitaxnej vrstvyZaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
304.BPDetoxikácia medziproduktov a produktov chemickej degradácie a transformácie farbív v priemyselných odpadových vodáchDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Paprčiaková, V.
305.DPDiagnostika izolačných systémov vysokonapäťových zariadeníKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
306.DPDiagnostika strojov a zariadení na báze SIMATIC ProDiagKopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Fačková, M.
307.DPDiagnostika vo fotovoltikeŠály, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
308.BPDiferenciálna inhibícia aldózareduktázyHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vysocká, K.
309.DPDigaňa-Návrh a realizácia informačného systému pre malú výrobnú prevádzkuJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Digaňa, D.
310.DPDigitalizácia emisie hluku vo výrobnom závode Cementáreň RohožníkČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vávrová, L.
311.BPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
312.BPDimenzovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalovBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čegiňová, K.
313.BPDispozičný návrh robotizovaného pracoviska so zohľadnením súčasných bezpečnostných požiadaviek pre takéto pracoviskáHolubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Bínovský, M.
314.BPDizajn meradla rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadeníHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
315.BPDMSO metylácie heteroaromátovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dráb, Ľ.
316.BPDojčenská výživa a jej analýzaKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
317.BPDom smútkuŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Vlasková, L.
318.BPDom smútku a cintorínBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
319.DPdomov seniorovMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
320.BPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
321.BPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
322.BPDopravno-inžnierske a dopravno-urbanistické zásady pre mestský bulvár Mlynské nivy v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 2 Šulík, M.
323.BPDrevokazné huby - možný spôsob rozkladu polutantovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
324.BPDrevokazné huby - možný spôsob rozkladu polutantovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
325.BPDuálna kvalita potravínStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mokošáková, M.
326.BPDusitany v mäsových výrobkochStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
327.DPDvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenínŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mihálová, L.
328.BPDynamická analýza pohonu strojového agregátu pri neperiodickom zaťaženíNaď, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTFPodrobnosti témy1 / 1 Zuberský, D.
329.BPDynamická analýza s využitím ontológieBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kubica, O.
330.DPDynamická multikriteriálna optimalizácia a jej vplyv na body Pareto rozhraniaVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kubík, Ľ.
331.DPDynamika rastu Escherichia coli v závislosti od teploty a koncentrácie NaClMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kočiš-Kovaľ, M.
332.DPEfektívne hľadanie vo finančných dátachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
333.BPEfektívne hospodárenie s vodou v obciLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / -- Némethová, N.
334.BPEfektívne využitie finančných prostriedkovZatrochová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
335.DPEfektívnosť šifrovacích algoritmov na mikrokontroléroch ARMĎuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
336.DPEkonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpaduZatrochová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Moravčíková, D.
337.BPEkonomická efektívnosť investičných projektov podnikuBondareva, I.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
338.BPEkonomické zhodnotenie výroby odlievaného krúžku drtičaŠuba, R.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Žáčik, O.
339.BPElektrické vlastnosti tranzistorov na báze GaNFlorovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
340.BPElektrochemická výroba vodíkaHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
341.BPElektrochemická výroba vodíkaHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Pálffy, M.
342.DPElektrochemické a spektroskopické vlastnosti biologicky účinných komplexov medi s derivátmi tiosemikarbazidovRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
343.BPElektrochemické metódy likvidácie mikropolutantov vo vodáchHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
344.BPElektrochemické štúdium korózie materiálov vhodných pre IV. Generáciu jadrových reaktorovAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
345.BPElektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácieKubiňáková, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
346.DPElektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácieKubiňáková, E.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Debnárová, K.
347.DPElektronické služby katastra nehnuteľnostíGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Emmer, L.
348.DPElektronický diabetický denníkTárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vančíková, D.
349.DPElektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódovKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Malovcová, M.
350.BPElektrónová štruktúra komplexov prechodných kovovMalček, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
351.BPElektrónová štruktúra modelových zlúčenínBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
352.DPEliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinou s prirodzenými metódami chladeniaMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
353.DPEliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladeniaMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
354.BPEliminácia vybraných rádioaktívnych odpadovRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kocán, M.
355.DPEmisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilitaPopovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Valachová, V.
356.DPEnergetická certifikácia budovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Ursíny, A.
357.DPEnergetická certifikácia budov a ich projektové hodnotenieRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
358.DPEnergetická hospodárnosť osvetlenia domácnostíGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
359.BPEnergetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Labanc, M.
360.BPEnergetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenieLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Smetana, M.
361.BPEnergetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenieLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ondra, D.
362.DPEnergetické hodnotenie a vnútorné prostredie budovKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Mokráňová, M.
Junasová, B.
363.DPEnergetické využitie odpadového tepla zo skládok komunálneho odpaduTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
364.DPEnergetický audit a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
365.DPEnergetický audit budov a energeticky efektívne vopatreniaPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
366.DPEnergetický audit vybranej budovyKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Baďo, J.
Varga, P.
367.DPEnergetický certifikát bytového domu a kvalita vnútorného prostrediaPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
368.BPEnergy geostructures designFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
369.DPEnvironmentálne a bezpečnostné riziká aditívnych technológií.Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
370.BPEnvironmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDMBuranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sopúch, M.
371.BPEnzymatické kaskády pri príprave bioarómRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hrbíková, M.
372.BPEventuality eliminácie mykotoxínovKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Drobná, K.
373.BPExergická analýza využitia hĺbkovej geotermálnej energie pre výrobu elektrického prúduVlnka, J.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 2--
374.DPExergická analýza využitia hĺbkovej geotermálnej energie pre výrobu elektrického prúduVlnka, J.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 2--
375.DPExperimental investigation of strength- deformation parameters of rockBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
376.DizPExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
377.DPExperimentálna optimalizácia purifikácie erytropoetínu pomocou iónovýmennej a multimodálnej chromatografieMolnár, T.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
378.BPExperimentálne meranie tvorby povrchového odtokuDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tomaščík, M.
379.DPExperimentálny výskum pevnostno-deformačných vlastností hornínBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy1 / 1 Iakovakis, E.
380.DPExperimentálny výskum povrchového odtokuDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
381.DPExtrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácieHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Skubanová, N.
382.DPExtrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácieHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
383.DPExtrakcia éterických olejov z rastlinnej biomasyKreps, F.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Bittnerová, A.
384.BPExtrakcia pšeničného a zemiakového škrobuMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
385.BPExtrakcia stilbénových derivátov ako liečivých látok zo smrekovej kôryxtrakciouHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
386.BPFaktor eróznej účinnosti dažďa a jeho neistoty pri stanovení intenzity vodnej erózie pôdyVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
387.BPFázové rovnováhy fluoridových tavenínKubíková, B.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
388.DPFázový diagram sústavy draselno-horečnatého hnojivaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Karľová, M.
389.BPFiltrácia obrazu pomocou orientovaných GaussiánovKrivá, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / ----
390.DPFiltračné a adsorpčné materiály v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
391.DPFinančno-ekonomická analýza ako nástroj riadenia výkonnosti podnikuBondareva, I.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kučerová, Z.
392.BPFlexibilné FE displeje na báze uhlíkových nanomateriálovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
393.BPFluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkovSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Chovancová, K.
394.BPFluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkovSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
395.DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
396.DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy2 / 2 Burdová, L.
Kakviczová, D.
397.DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
398.DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
399.DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov vo vybranom  priemyselnom podniku (2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
400.BPFotogrametrická rekonštrukcia objektu s plochou textúrouFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kosmeľová, T.
401.BPFoxingKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Polakovičová, S.
402.DPFraktálna dimenzia verzus klasické metódy určovania členitosti geoobjektovFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Ič, T.
403.BPFrézovacie cykly v riadiacom systéme SinumerikKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šiška, D.
404.BPFunkčný model dvojkolesového vozidla Segway na báze ArduinoĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTFPodrobnosti témy1 / -- Vivodík, J.
405.DPFuzzy riadenie laboratórneho modelu CE 151 - guľôčka na plocheVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
406.BPFylogenetická analýza fungálneho GABA skratuKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fáber, R.
407.BPFyzikálna rafinácia rastlinných olejovKocsisová, T.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
408.BPGallery of Art / Galéria umeniaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CExASvFPodrobnosti témy0 / 1--
409.BPGallery of Art / Galéria umeniaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
410.BPGDPR v priemyselnom podnikuCsászár, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Foltýnová, A.
411.BPGeneratívne vytváranie NC programu v prostredí CATIAKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy2 / 1 Jurkovič, J.
Tomka, P.
412.DPGenerovanie explicitých zákonov riadenia pomocou metód strojového učeniaKlaučo, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kiš, K.
413.BPGenerovanie hudby pomocou umelej inteligencieRábek, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
414.BPGeodetická dokumentácia fasád kultúrnej pamiatky s využitím moderných technológiíMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kohútová, L.
415.BPGeodetické metódy a zber údajov na tvorbu 2D modelov historických objektov a areálovJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gábriš, M.
416.BPGeodetické metódy a zber údajov na tvorbu 3D modelov historických objektov a areálovJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Petržel, T.
417.BPGeodetické práce počas výstavby objektu čerpacej staniceBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bodnárik, J.
418.BPGeodetické výpočty v oblasti modelovania slnečnej radiácieGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
419.BPGeopolyméry ako potenciálne materiály pre aplikácie v geotermálnych vrtochKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
420.DPGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
421.DPGeotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
422.DPGeotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 3--
423.DPGeotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
424.BPGood-Turing SmoothingAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
425.DPGrafénové elektródy pre hybridné solárne článkyGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Laluha, M.
426.DPGrafické pravdepodobnostné modely a strojové učenieBacigál, T.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fratrič, P.
427.BPGrafické vykresľovanie priebehu dát čítaných zo sériovej linkySojka, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hamran, M.
428.DPGumárske zmesi pre gumokovové hydraulické silentbloky.Hudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Búdová, N.
429.DPGumenné materiály a ich degradácia vonkajšími vplyvmiBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Michálek, J.
430.DPHCPortal: Cipher CreatorAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
431.DPHeterogénna fotokatalytická degradácia organických látokSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovič, M.
432.BPHierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
433.DPHľadanie kvázigrúp vhodných pre kryptografické použitieVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Minčev, M.
434.DPHladanie optimálnych parametrov genetických algoritmovAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
435.DPHlavná integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom mesteOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 7--
436.BPHodnotenie ergonomických rizík pri práci na vybranom strojnom zariadeníSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 3 Jadrná, M.
437.BPHodnotenie kvality pracovného prostredia v zápustkových kováčňachKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurkas, F.
438.BPHodnotenie objemovej tvárniteľnosti materiálov vhodných na ťahanie rúr za studenaKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
439.BPHodnotenie prevádzky malého fotovoltického systému pripojeného na sieťVáry, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bílik, M.
440.BPHodnotenie stability vodivého polyméru PEDOT:PSSGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
441.DPHodnotenie vnútorného prostredia vo vybranej budoveKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Titková, Z.
442.DPHodnotenie vplyvu zanášania vodnej nádrže na transformovanie povodňovej vlnyValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
443.DPHokejová halaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šupák, M.
444.BPHoneypot (2018/19)Šrámka, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / 1 Sobanský, M.
445.DPHorská chataŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lecák, D.
446.DPHorský hotelRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kasman, M.
447.DPHorský hotelBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
448.DPHorský hotelChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Josai, T.
449.DPHorský hotel s wellnessomMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mazánek, J.
450.DPHorský hotel v Slovenskom rajiRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dvorják, A.
451.DPHotelHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gardlík, T.
452.DPHotelJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Beňo, J.
453.DPHotelŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tóth, R.
454.DPHotelBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Hrehušová, P.
455.DPHotelMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
456.DPHotelBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mahútová, Z.
457.DPHotelMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
458.DPHOTELVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy3 / 3 Braun, Z.
Bogdáňová, L.
Jendreková, I.
459.DPHotel s welnesomŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubička, M.
460.DPHumanocentrické osvetlenie kancelárieGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE, I-ENE-STFEIPodrobnosti témy0 / ----
461.DPHustota a viskozita kvapalných hnojívDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Szendreiová, D.
462.BPHybridné výrobné systémyMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Javor, D.
463.BPHydraulické posúdenie objektov na tokuČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
464.DPHydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu po zatepľovaníKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tisovský, R.
465.DPHydraulický návrh rybovodu a jeho posúdenie pre plánované VD KolárovoČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bombiczová, A.
466.DPHydraulický výpočet odľahčenia povodňových prietokov na Ondave pevným bočným priepadomŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mydla, J.
467.DPHydrodynamický model prúdenia revitalizovaných tokovOrfánus, M.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Polák, J.
468.BPHydrogenačná rafinácia pyrolýznych frakcií z polymérnych odpadovKrálik, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
469.DPHyper-encryptionVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Neupauer, D.
470.DPCharakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozityŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Drdajová, L.
471.DPCharakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothieBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Micajová, B.
472.BPCharakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódamiGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Dakošová, O.
473.BPCharakterizácia diaminooxidázyMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Müllerová, S.
474.DPCharakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovínPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
475.DPCharakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovínPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
476.BPCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kadlečík, I.
477.DPCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gajdošíková, H.
478.DPCharakterizácia nových traskripčných regulátorovČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Mačáková, M.
479.BPCharakterizácia štruktúr pre integrovanú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
480.DPCharakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblastiSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
481.DPCharakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblastiSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Súkeníková, D.
482.BPChatová osada v regióne OravaBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
483.BPChémia esterov nitrooctovej kyselinyMilata, V.Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
484.BPChemická dealuminácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
485.BPChemické a elektrochemické obrábanie - edukačné videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
486.BPChemické a elektrochemické obrábanie - edukačné videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
487.DPChemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmyVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Škumátová, I.
488.DPChemoenzymatická príprava fenylpropanoidných esterov sacharózyFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jurkáček, T.
489.DPChránenie distribučných transformátorovJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
490.BPIdentifikácia a materiálová analýza neznámych objektov kultúrneho dedičstvaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hlivjaková, M.
491.BPIdentifikácia a charakterizácia čistých kultúr vínnych kvasiniekFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ondrigová, A.
492.DPIdentifikácia EEG vzorov pomocou metód strojového učeniaStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
493.BPIdentifikácia konglomerátnych solí ClopidogreluCaletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Boháčiková, V.
494.DPIdentifikácia látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus ponticaŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACH, I-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Repaský, M.
495.BPIdentifikácia samo/spolu-hlások v texteAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Firča, M.
496.DPIdentifikácia vzorov signálu v reálnom čase pomocou konvolučnej neurónovej sieteBezák, P.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hlávek, J.
497.BPIdeový návrh skladového systémuMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Belák, A.
498.DPImplementácia adaptívnych meta-heuristíkAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
499.DPImplementácia APC na depropanizačnej kolóneFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mojto, M.
500.DPImplementácia fraktálnej dimenzie v interpolačných metódach tvorby digitálnych priestorových modelovVajsáblová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
501.DPImplementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
502.BPImplementácia riadenia inteligentného modulu merania spotrebyBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hodor, T.
503.BPImplementácia riadenia stohovacej jednotky prostrednictvom PLC v priemyselnom podnikuNikmon, M.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveB-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Heriban, J.
504.DPImplementácia riadiaceho systému logistiky do výrobného procesuKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Turkovič, T.
505.DPImplementácia rožšírenej reality pri výrobe montážnej linky v Semikron s.r.o. Peterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Böhm, P.
506.BPImpregnácia štiepok a vplyv na kvalitu buničinyJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
507.DPIn vivo 31P MRS meranie a kvantifikácia vysoko-energetického metabolizmu – statických a dynamických parametrov v mozgu potkana počas animálneho modelu neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nemec, M.
508.DPIn vivo 31P MRS meranie a kvantifikácia vysoko-energetického metabolizmu – statických a dynamických parametrov v mozgu potkana počas animálneho modelu neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
509.BPInformačné centrum pre návštevníkov slovanského hradiska NeštichBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Fašková, Z.
Vislocký, P.
510.DPInformačné modelovanie potrubných mostov priemyselných objektovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Magát, N.
511.BPInformačný systém na spracovanie údajov zo senzorov znečistenia prostrediaVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 4 Balla, M.
512.DPInformačný systém pre firmu zaoberajúcu sa rozvozom jedla.Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Križo, M.
513.BPInformačný systém pre podporu výuky programovaniaĎuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Schmidt, E.
514.DPInhibícia tvorby voľných radikálov pôsobením vybraných karotenoidov (Michaela Tholtová)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Tholtová, M.
515.DPInkorporácia lupinovej múky do výrobkov na báze cereáliíKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kubišová, K.
516.BPInovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej múkyKohajdová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
517.DPInovácia prvkov online marketingu vo vybranom podnikuJanáková, H.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ragan, R.
518.BPIntegrácia IP jadra do FPGA doskyKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
519.BPIntegracia nástrojov pre staticku a dynamicku analyzu programovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Hrubý, M.
520.DPInteligentný komunikačný systém Bluetooth na platforme AndroidBucz, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Román, R.
521.DPInteraktívne metódy zobrazovania georeliéfu.Lieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Mihalčin, M.
522.BPInteraktívny model termo-optickej sústavyMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Podroužek, M.
523.DPIntramolekulové modifikácie rekombinantných proteínovHegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Grivalská, K.
524.DPIPTV na platforme IMSKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
525.BPIS pre evidenciu psovJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Polednák, A.
526.DPIzolácia a charakterizácia zložiek včelích produktovŽemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Schulczová, S.
527.BPIzolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Madleňáková, K.
528.BPIzolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metódJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
529.BPIzolácia rastlinných myrozináz afinitnou chromatografiou s imobilizovanými Zn2+ katiónmiŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Záň, M.
530.BPKakaové bôbyMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
531.DPKalibrácia krátkych dĺžkových meradielKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Laššo, J.
532.DPKatalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméryHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Godová, N.
533.DPKatalytická oxidácia cyklohexanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Závada, A.
534.DPKatalytická oxidácia cyklopentanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kajánek, J.
535.BPKatalytická oxidácia furfuraluSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jamborová, P.
536.DPKatalytická oxidácia propénu oxidom dusnýmHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kubela, S.
537.BPKatalytická oxidácia propénu v plynnej fázeHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy2 / -- Rejda, E.
Kuhn, J.
538.BPKatalytická príprava cyklopentylmetyléteruSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Madacki, I.
539.BPKatalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónovGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štrpka, M.
540.BPKinetické aspekty enzýmovej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd bunkami Gluconobacter oxydansŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sochovičová, M.
541.BPKinetika fermentačnej prípravy D-arabitolu z glyceroluŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mésároš, J.
542.BPKlíčky vo výživeMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Macíková, L.
543.BPKlíčky vo výživeMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
544.BPKlíčky vo výživeMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
545.DPKnižnica normalizovaných spojovacích súčiastok pre CAD systémVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
546.DPKnižnica normalizovaných spojovacích súčiastok pre CAD systémVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
547.BPKódy násobky pre záchranu údajovFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
548.BPKofeín v koordinačných zlúčeninách.Puchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
549.DPKoloristické vlastnosti PLA vlákienUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
550.DPKombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničínJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bohunická, A.
551.DPKombinované solárne systémy na vykurovanie a chladenie budovFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Tarda, J.
552.BPKombinované výpočtové metódy pre štúdium makromolekulových systémovPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
553.DPKomparácia alternatív prípravy teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov energie bytových a občianskych stavbách.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Skipala, D.
Dudičová, E.
554.BPKomplexné systémy a systémová dynamika ako východisko manažmentu 21. storočia (2018/2019)Mikulášková, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
555.BPKomplexné zlúčeniny prechodných kovov so Schiffovými zásadami odvodenými od 4-aminoantipyrínuIzakovič, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
556.DPKomplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniuHallon, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šefčík, I.
557.BPKomplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
558.DPKomplexy železa s N-heterocyklickými azoligandmiTatarko, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANOCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Václaviková, I.
559.DPKompozitné materiály na báze PLA/PHBFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Szemanová, L.
560.BPKompozitné materiály na báze PLA/PHB vhodné pre 3D tlačFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ballek, J.
561.BPKompozitné materiály pre tienenie elektromagnetického žiareniaHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy2 / 2 Vanek, A.
Molčan, R.
562.DPKompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiareniaHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Stromko, M.
563.DPKompozitné vrstvy PEDOT:PSS s nanočasticami pre elektródové systémyDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Žilinská, V.
564.DPKompozity na báze magnetických plnív a kaučukových matrícKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
565.BPKomunikácia medzi 3D enginom a simulačným prostredímMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Milán, P.
566.BPKomunikácia s EEG čelenkou pomocou štandardu BuetoothRábek, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
567.DPKoncepcia vegetačných úprav dopravných komunikáciíBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Čurik, J.
568.DPKongresové centrumChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bujnová, P.
569.DPKonotrola kvality výrobneho procesuDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy1 / -- Harman, P.
570.DPKonštrukcia a výroba nástrojov na spracovanie plastov s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bartík, T.
571.DPKonštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kos, M.
572.BPKonštrukcia a riadenie mechatronického procesuKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štofa, J.
573.BPKonštrukcia foriem na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tóth, A.
574.BPKonštrukcia nekremíkových elektronických prvkovDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
575.BPKonštrukcia tvárniacich nástrojov s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rojko, M.
576.BPKonštrukcia vektorového systému pre heterológnu expresiu génu v kvasinkách Rhodosporidium toruloidesGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jeleňová, G.
577.DPKonštrukčná úprava plastového výlisku za pomoci počítačovej simulácieHajdu, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Talába, M.
578.BPKonštrukčný návrh prípravku pre upnutie vybranej súčiastkyKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Marček, M.
579.BPKontrola a bezpečnosť potravínMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
580.BPKontrola a bezpečnosť potravínMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Rerková, D.
581.BPKontrola geometrických parametrov lineárneho posuvného systémuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fryčová, L.
582.DPKontroly stavu bezpečnosti vybraných vyhradených technických zariadení elektrickýchMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Nemec, M.
583.BPKonverzia fosforečnanov pomocou kyseliny sírovejDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
584.DPKonverzia národnej kultúrnej pamiatky, budovy SpilkyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 5 Ilkovič, T.
585.DPKooperatívne hry a ich aplikácieŠipošová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Goreková, I.
586.DPKorózia kovov v materiáloch používaných pre skladovanie teplaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Oravcová, K.
587.BPKorózia superzliatin pre energetické aplikáciePavlik, V.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
588.BPKorózna degradácia materiálov jadrových zariadeníDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
589.BPKorózna odolnosť materiálov vhodných pre IV. Generáciu jadrových reaktorovAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
590.DPKorózna odolnosť materiálov vhodných pre jadrovú energetikuAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
591.BPKorózna odolnosť sulfidov a keramiky na báze sulfidov vo fluoridových tavenináchKorenko, M.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
592.BPKovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitieBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 3 Viktoryová, N.
593.BPKovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitieBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
594.DPKrajinno-architektonické riešenie vybraného územia s využitím prvkov pre HandicapovanýchStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
595.DPKrajinno-inžinierske opatrenia v lokalite obce VrbovceHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
596.DPKrematóriumHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lakotová, A.
597.DPKryštalizáciou indukovaná asymetrická transformácia na ceste k analógom hemerocallisamínuBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
598.DPKukuričná slama ako možný kosubstrát do bioplynových stanícHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Malotová, V.
599.BPKultúrno-spoločenské centrum HandlováŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Vojtková, R.
600.BPKvalita mäsa na Slovensku a jeho pôvodStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
601.BPKvalita medu na SlovenskuKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
602.DPKvantitatívna vodohospodárska bilancia na vybranom toku na SlovenskuVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kandera, M.
603.BPKvantovo-chemické štúdium antioxidantovPuškárová, I.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
604.BPKvantovo-chemické výpočty Augerových spektier.Granatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
605.BPKvantovochemické výpočty nanomateriálov na báze grafénuMalček, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
606.BPKvantovo-chemický popis komplexov viazaných slabými medzimolekulovými interakciami.Granatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
607.BPKvantovo-mechanický popis interakcie magnetického poľa a látkyBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
608.DPLaktátová acidóza a odpoveď nádorových buniek na fotodynamickú terapiuPaulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Idunková, A.
609.DPLaserové leštenie práškových Ti kompozitovŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / -- Nečas, M.
610.BPLaserové mikroleštenie povrchuŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Gendiar, I.
611.BPLaserové technológie v obrábaníŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy2 / -- Konevalik, F.
Krajčovič, D.
612.BPLaserové zváranie hliníkových zliatinKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Bakovka, J.
613.BPLatrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogieElefantová, K.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sojková, M.
614.DPLávka cez Nitru v Nových ZámkochSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gyarmatyová, E.
615.DPLávka pre peších a cyklistov cez Váh v TrenčíneÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / ----
616.BPLignín a jeho rozpustnosť v zelených rozpúšťadláchJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
617.BPLineárne transformácie virtuálneho modelu kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Stanek, R.
618.DPLogistické centrumJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
619.BPLokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
620.DPLokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia dát, in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-ANACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
621.DPLokálna asymptotická stabilizácia nelineárnych dynamických systémovVrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 2 Szabó, M.
622.BPMagnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatinMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
623.BPMagnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatinMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
624.BPMagnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plnivaKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Otruba, J.
625.BPMalé modulárne reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
626.DPMalý kaštieľ ApponyiJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Holič, F.
627.DPManažment zmien medzi verziovanými procesmi Petriho sietíJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Gburík, M.
628.DPMatematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktoraLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bartoš, M.
629.BPMatematické modelovanie a riadenie bioreaktoraKvasnica, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nguyen Hai, T.
630.DPMatematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesíLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Karas, D.
631.DPMatematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Vavro, M.
632.BPMateriálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérieVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šimášek, M.
633.BPMateriály GEN IV – nano-štrukturované oceleDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / ----
634.DPMateriály pre 3D tlač domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Buch, M.
635.BPMATLAB Web Server v predmete Laboratórne cvičenia z riadenia procesovČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
636.BPMediatékaHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
637.DPMembránové procesy v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
638.BPMeranie akustických útlmových vlastností materiálovLabašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTFPodrobnosti témy1 / -- Náhlik, D.
639.DPMeranie a riadenie výkonnosti zamestnancov v podmienkach vybraného priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
640.DPMeranie a riadenie výkonnosti zamestnancov v podmienkach vybraného priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
641.DPMeranie deformácií betónovej dosky pomocou viac-snímkovej fotogrametrieMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kaššák, M.
642.BPMeranie drsnosti povrchu vzoriek mikroskopiouDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
643.BPMeranie geometrie rezných nástrojovPokorný, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Habšuda, K.
644.BPMeranie koeficientu trenia pre klzné dvojice: puzdro čapu a rovinná plocha na zariadení Tribotestor M89Labašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTFPodrobnosti témy1 / -- Novosedlík, J.
645.BPMeranie koncentrácie rádioaktívneho radónu v pobytových priestorochHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
646.DPMeranie objemov pomocou RPAS fotogrametrieMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Hideghéty, A.
647.BPMeranie rádioaktivity v životnom prostredíHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FI, B-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
648.DPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu potravinárskeho zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 2 Fehér, L.
649.BPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy2 / 2 Bajan, J.
Michalec, R.
650.DPMestská športová hala v BrezneMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Slivka, M.
651.DPMestský blok v Banskej ŠtiavniciBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy4 / 4 Beták, P.
Chovancová, D.
Szabová, L.
Brunclík, A.
652.DPMestský hotelBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tauber, M.
653.DPMestský úrad SládkovičovoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy0 / ----
654.DPMetódy dvojúrovňovej optimalizáciePaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Boroš, D.
655.BPMetódy merania konduktivity materiálov.Fedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
656.BPMetódy stanovenia antioxidačnej aktivity v in vitro systémoch (Paula Šoucová)Martiniaková, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šoucová, P.
657.BPMetódy stanovenia bakteriálneho efluxu antibiotíkBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
658.BPMetódy stanovenia nenasýtenosti tukov a olejovSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
659.BPMetódy stanovenia potravinovej vlákninyLauková, M.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
660.DPMetská viacúčelová hala v TrnaveMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tomovič, M.
661.DPMezoporézne perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródouMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Pavličková, M.
662.BPMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredieMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
663.BPMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredieMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
664.BPMikrobiálna produkcia a separácia kyseliny itakónovejIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPT