26. 9. 2018  14:19 Edita
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAditívne technológie výroby súčiastok a ich uplatnenie pri výrobe a renovácii kovacieho náradiaŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
2.DPAdministratívna budovaBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Raučina, T.
3.DPAdministratívna budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
4.DPAdministratívna budovaMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
5.DPADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Juhászová, N.
Izsófová, E.
6.DPAKA 2Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPAlgoritmizácia materiálového toku výrobného systémuMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
8.BPAnalýza a Vizualizácia dát so senzoru LIDARKocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Yanyshevskyi, D.
9.DPAnalýza a návrh layoutu výrobnej linky z hľadiska toku materiálu, internej logistiky a odpadového hospodárstva v závode ZF Slovakia, a.s., TrnavaDelgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPAnalýza ekosystémových služieb na vybranom území SlovenskaKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
12.BPAnalýza konštrukcií aplikáciou numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / ----
13.BPAnalýza konštrukcií aplikáciou numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
14.BPAnalýza konštrukcií aplikáciou numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-CExASvFPodrobnosti témy0 / ----
15.BPAnalýza kontrolných matíc vybraných kódov typu LDPCFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPAnalýza možností stanovenia plasticity a tvárniteľnosti rúrBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Illés, Á.
17.BPAnalýza náklonov meraných v budove Stavebnej Fakulty STU v BratislaveHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
18.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
19.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy0 / ----
20.BPAnalýza niektorých periodických javov v prírode z pohľadu astronómieHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
21.BPAnalýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republikySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPAnalýza pokročilých palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrárníSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
23.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
24.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
25.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
26.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
27.BPAnalýza prenosovej techniky na hromadné vysielanie paketovFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
28.DPAnalýza príčin pracovných úrazov v PCA Slovakia v rokoch 2016 až 2018Martinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Slezáková, I.
29.DPAnalýza procesov vstrekovania a vlastností výliskov z plastovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Michna, M.
30.DPAnalýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
31.DPAnalýza stropnej dosky nad halou v budove hotelaJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Grello, Z.
32.BPAnalýza stropnej železobetónovej dosky parkovacieho domuJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
33.DPAnalýza s výhľadom revitalizácie a optimalizácie verejného priestoru urbanizovaného pásma Štrbského PlesaStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
34.BPAnalýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahanímMartinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Beňo, J.
35.DPAnalýza technológie 3D tlače domov a konštrukciíUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
36.BPAnalýza tepelného krehnutia vysoko-chrómových ocelí pre pokročilé jadrové reaktoryKršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kubiritová, A.
37.BPAnalýza vplyvu extrémnych teplôt na nosnú konštrukciu.Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
38.DPAnalýza vybraných vlastností kompozitov s plnivom na báze recyklovaných odpadových plastovGregorová, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
39.DPAnalýza výškovej budovy na vodorovné účinky zaťaženiaJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
40.DPAnalýza základovej dosky pri budove rôznej výškyJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Húsvéth, J.
41.BPAndroid aplikácia na editovanie textových súborovKépešiová, Z.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Tsurikova, I.
42.BPAplikácia CAx technológií pri návrhu a výrobe konkrétnej súčiastkyGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy2 / 2 Sálus, M.
Vlk, E.
43.DPAplikácie teórie druhého rádu pri navrhovaní oceľových konštrukciíBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy0 / ----
44.BPAutomatická kontrola a oprava štýlu RTL kóduKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
45.BPAutomatický preklad medzi RTL jazykmiKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
46.DPAutomatický systém pre rozhodovanie s využitím ontológieBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
47.BPAutomatizácia pracoviska v programovom prostredí LabViewKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 2 Hrubišák, F.
48.DPAutonómne riadenie v interiérovom priestoreStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
49.BPBiologicky rozložiteľné plastyBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Brisuda, M.
50.BPBipolárne heteroštruktúry na báze diamantu a ZnOMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
51.DPBudova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy5 / 5 Nágel, M.
Mišovýchová, E.
Klincová, V.
Kráľová, B.
Frančiaková, B.
52.DPBudova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 5 Lalková, S.
Brázdovičová, G.
53.BPBytový domĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Némethová, K.
Kovács, P.
Miškovičová, L.
Szamotná, T.
Tarkoš, A.
54.BPBytový domBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 6--
55.BPBytový domMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 6--
56.BPBytový domVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 5--
57.BPBytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
58.BPBytový domPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 6--
59.BPBytový domBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 5--
60.BPBytový domPavčeková, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 6--
61.BPBytový domAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Kováčová, J.
Hrnčárová, L.
Tlapová, K.
Szabó, P.
62.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Dudášová, K.
Klúčik, V.
Dilik, T.
63.BPBytový domPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Vaclavíková, P.
Grinajová, E.
Mihóková, M.
Chudejová, M.
64.BPBytový domSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Švolík, A.
Kolozsi, T.
Gottwald, M.
Uhrovčík, D.
Podwysocki, A.
65.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Zvonár, M.
Kocourková, M.
Néger, T.
Bača, J.
66.DPBytový domBožík, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Valjent, M.
Repčák, J.
Nagy, P.
Surák, B.
67.BPBytový domPiatka, J.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 5 Gyurkovicsová, V.
Hončíková, N.
Kubík, L.
68.BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy9 / 10 Kubiš, V.
Bálint, D.
Halasiová, B.
Fazekaš, T.
Hluchá, E.
Struhár, A.
Ravaszová, A.
Šubová, L.
Jakubová, K.
69.BPBytový domProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Kelecsényi, Á.
Szabó, M.
Košútová, M.
Kopecová, B.
Repiská, S.
70.BPBytový domSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Gúth, V.
Hrbček, T.
Litviaková, N.
Belokostolská, K.
71.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Bugár, M.
Fehér, T.
72.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Brezovanová, S.
Stančík, S.
73.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Fazekašová, V.
Baliga, F.
Bartošová, J.
74.BPBytový domRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Slezák, L.
Lőrincz, M.
Mučková, V.
Bognár, M.
Boškovič, A.
75.BPBytový domChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / 6 Mázor, S.
Fodor, D.
Šedivý, A.
76.BPBytový domHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Kubiček, D.
Vašek, M.
Targošová, K.
Galmiš, P.
Baďura, D.
77.BPBytový domFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Pastieriková, L.
Hagara, Ľ.
Škoda, J.
Jankovská, A.
Petrakovič, B.
78.BPBytový domBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Homola, J.
Kiss, A.
79.BPBytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Kovaničová, J.
Eliasová, S.
Bučková, L.
Barborková, L.
Masárová, K.
80.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Bazsóová, V.
Jasenovská, A.
Šellongová, J.
81.BPBytový domMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 6 Očkaj, L.
82.BPBytový domPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 6 Suhrada, D.
83.DPBytový dom – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
84.BPBytový dom v - podľa konkrétnej dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 5 Šuštiaková, N.
Kotercová, M.
Minárik, I.
Grúnik, J.
85.BPBytový dom 1Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / ----
86.BPBytový dom 2Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / ----
87.BPBytový dom 3Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / ----
88.BPBytový dom 4Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / ----
89.DPCFD simulácia prostredia v okolí budovMacák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 2 Csepregi, N.
90.DPcyklomost cez VáhŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
91.BPČasový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
92.BPČlenený stĺp z hliníkovej zliatinyBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
93.BPČlenený stĺp z hliníkovej zliatinyBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-CExASvFPodrobnosti témy0 / ----
94.BPDatabazova aplikacia WEBNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
95.DPDeep learning v rozpoznávaní hlasových povelovSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Bacigál, L.
96.DPDemilitarizovaná zóna a zabezpečenie sieteKlučik, S.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
97.DPDetegovanie významných tvárových charakteristík / doplnkovSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
98.BPDetekcia funkcií pri analýze programovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
99.BPDetekcia exploitov a sietových útokovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
100.DPDetekcia kvality obrazuSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
101.BPDetekcia kvality obrazu 1Sopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
102.BPDispozičný návrh robotizovaného pracoviska so zohľadnením súčasných bezpečnostných požiadaviek pre takéto pracoviskáHolubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Bínovský, M.
103.BPDizajn meradla rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadeníHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
104.DPdomov seniorovMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
105.BPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
106.BPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
107.BPDynamická analýza s využitím ontológieBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Kubica, O.
108.DPEfektívne hľadanie vo finančných dátachDrozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
109.DPEfektívnosť šifrovacích algoritmov na mikrokontroléroch ARMĎuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
110.BPEkonomické zhodnotenie výroby odlievaného krúžku drtičaŠuba, R.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Žáčik, O.
111.BPElektrické vlastnosti tranzistorov na báze GaNFlorovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
112.DPElektronické služby katastra nehnuteľnostíGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
113.DPEnvironmentálne a bezpečnostné riziká aditívnych technológií.Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
114.BPEnvironmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDMBuranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
115.BPExergická analýza využitia hĺbkovej geotermálnej energie pre výrobu elektrického prúduVlnka, J.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 2--
116.DPExergická analýza využitia hĺbkovej geotermálnej energie pre výrobu elektrického prúduVlnka, J.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 2--
117.DizPExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
118.BPFlexibilné FE displeje na báze uhlíkových nanomateriálovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
119.DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov vo vybranom  priemyselnom podniku (2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
120.BPGenerovanie hudby pomocou umelej inteligencieRábek, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
121.DPGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
122.DPGeotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
123.DPGeotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 3--
124.DPGeotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
125.BPGood-Turing SmoothingAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
126.DPGumenné materiály a ich degradácia vonkajšími vplyvmiBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Michálek, J.
127.BPHarmonická analýza – interaktívny edukačný kurz.Červeňová, J.Ústav elektrotechniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
128.DPHCPortal: Cipher CreatorAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
129.DPHeterogénna fotokatalytická degradácia organických látokSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovič, M.
130.DPHladanie optimálnych parametrov genetických algoritmovAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
131.DPHlavná integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom mesteOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 7--
132.BPHodnotenie kvality pracovného prostredia v zápustkových kováčňachKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurkas, F.
133.BPHodnotenie objemovej tvárniteľnosti materiálov vhodných na ťahanie rúr za studenaKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
134.BPHodnotenie prevádzky malého fotovoltického systému pripojeného na sieťVáry, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bílik, M.
135.DPHokejová halaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
136.BPHoneypot (2018/19)Šrámka, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
137.DPHorská chataŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lecák, D.
138.DPHorský hotelChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Josai, T.
139.DPHorský hotelBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
140.DPHotelŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tóth, R.
141.DPHotelMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
142.DPHotelHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
143.DPHotelBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
144.DPHotelMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
145.DPHotelJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Beňo, J.
146.DPHOTELVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy3 / 3 Braun, Z.
Bogdáňová, L.
Jendreková, I.
147.DPHotel s welnesomŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubička, M.
148.DPHyper-encryptionVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Neupauer, D.
149.BPCharakterizácia štruktúr pre integrovanú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
150.BPChemické a elektrochemické obrábanie - edukačné videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
151.DPIdentifikácia EEG vzorov pomocou metód strojového učeniaStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
152.BPIdentifikácia samo/spolu-hlások v texteAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Firča, M.
153.BPIdeový návrh skladového systémuMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
154.DPImplementácia adaptívnych meta-heuristíkAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
155.DPImplementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
156.BPImplementácia riadenia inteligentného modulu merania spotrebyBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
157.BPInformačné centrum pre návštevníkov slovanského hradiska NeštichBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 2--
158.BPInformačný systém na spracovanie údajov zo senzorov znečistenia prostrediaVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 4 Balla, M.
159.BPInformačný systém pre podporu výuky programovaniaĎuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
160.BPIntegrácia IP jadra do FPGA doskyKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
161.DPIPTV na platforme IMSKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
162.BPKódy násobky pre záchranu údajovFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
163.BPKomplexné systémy a systémová dynamika ako východisko manažmentu 21. storočia (2018/2019)Mikulášková, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
164.BPKomunikácia medzi 3D enginom a simulačným prostredímMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Milán, P.
165.DPKongresové centrumChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
166.BPKonštrukcia foriem na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tóth, A.
167.BPKonštrukcia tvárniacich nástrojov s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rojko, M.
168.BPKonštrukčný návrh prípravku pre upnutie vybranej súčiastkyKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Marček, M.
169.BPKorózna degradácia materiálov jadrových zariadeníDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
170.DPKrajinno-architektonické riešenie vybraného územia s využitím prvkov pre HandicapovanýchStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
171.DPKrajinno-inžinierske opatrenia v lokalite obce VrbovceHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
172.DPKrematóriumHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lakotová, A.
173.DPLaserové leštenie práškových Ti kompozitovŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / -- Nečas, M.
174.BPLaserové mikroleštenie povrchuŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Gendiar, I.
175.BPLaserové technológie v obrábaníŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Krajčovič, D.
176.DPLogistické centrumJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
177.BPMagnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatinMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
178.BPMagnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatinMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
179.BPMalé modulárne reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
180.BPMateriály GEN IV – nano-štrukturované oceleDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
181.DPMateriály pre 3D tlač domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
182.DPMeranie a riadenie výkonnosti zamestnancov v podmienkach vybraného priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
183.DPMeranie a riadenie výkonnosti zamestnancov v podmienkach vybraného priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
184.BPMeranie geometrie rezných nástrojovPokorný, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
185.BPMeranie koncentrácie rádioaktívneho radónu v pobytových priestorochHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
186.DPMeranie objektivizácia a hodnotenie hlukovej záťaže vo vybranej spoločnosti za účelom prípravy komplexnej hlukovej mapyČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vávrová, L.
187.BPMeranie rádioaktivity v životnom prostredíHinca, R.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 2--
188.DPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu potravinárskeho zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 2--
189.BPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 2 Bajan, J.
190.DPMestská športová hala v BrezneMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
191.DPMestský hotelBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tauber, M.
192.DPMetská viacúčelová hala v TrnaveMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tomovič, M.
193.BPMikroobrábanie – analýza súčasného stavuŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Antala, R.
194.BPMikroštrukturálne zobrazovanie in vivo magnetickou rezonanciou - traktografia pri skúmaní neurodegenerácie na animálnych modeloch. Kvantifikácia dát pomocou špeciálnych programov.Kašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
195.DPMobilná aplikácia na platforme Android pre zobrazovanie parametrov mechatronického vozidla prenášaných pomocou rozhrania mikro USB, BluetoothFuchs, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
196.DPModelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyholeBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
197.DPModelovanie a simulácia procesu tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
198.BPModelovanie prúdenia v nádrži VD HričovRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
199.DPModelový systém teplárne v procesnom riadiacom systému Siemens PCS7Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
200.BPModernizácia kovacích liniek v zápustkových kováčňachKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
201.BPModernizácia kovacích liniek v zápustkových kováčňachKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
202.DPModifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gálik, R.
203.DPMonitorovanie zmeny krajiny s využitím leteckého snímkovaniaVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
204.DPMonolitická železobetónová konštrukcia výškovej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
205.BPMonolitická železobetónová stropná konštrukciaMajtánová, L.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
206.DPMožnosti a podmienky implementácie filozofie Industry 4.0 do systému iCIMVelíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Antl, M.
207.BPMožnosti riadenia robotických zariadení pomocou neuromonitoringuVavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy1 / 1 Moricová, I.
208.BPMožnosti stanovenia plastickej deformácie a toku materiálu pri tvárniacich procesochMartinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
209.BPMožnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
210.DPMožnosti využitia upravených anorganických materiálov pre sorpciu priemyselných kontaminantovSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 2--
211.DPMožnosti využitia upravených organických materiálov pre sorpciu priemyselných kontaminantovSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy2 / 2 Kvorková, V.
Černeková, N.
212.DPMultifunkčná športová halaRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kasman, M.
213.DPNakladanie s odpadmi vo firme Plastic Omnium, s.r.o.Soldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pocisková, P.
214.DPNákupné centrumBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
215.DPNanokryštalické zliatinyMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
216.DPNanoobrábanie 3D tvarových plôchŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / ----
217.DPNanoobrábanie 3D tvarových plôch pre rtg optikuŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / ----
218.DPNávrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na Slovensku (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
219.DPNávrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na Slovensku (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
220.DPNávrh a implementácia monitorovacieho a riadiaceho systému pre domácu automatizáciuStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
221.DPNávrh a implementácia softvérového senzora pre riadenie optiky iónového zväzku 500 kV iónového implantátora MTF STUNoga, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
222.DPNávrh a implementácia softvérového senzora pre riadenie optiky iónového zväzku 6 MV tandemového iónového urýchľovača MTF STUNoga, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
223.BPNávrh a realizácia informačného systémuJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
224.BPNávrh a realizácia moderného systému riadenia triediaceho manipulátora ASRS pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
225.DPNávrh a realizácia modulu (cross-country CZ,SK) informačného systému pre firmu BayerTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Paulíčková, M.
226.BPNávrh a realizácia modulu IS pre firmu FaureciaTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
227.BPNávrh a realizácia procesu riadenia výrobnej linky pomocou PLCBartoň, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
228.BPNávrh a realizácia softvérovej podpory spracovania geometrie rezného klinaMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Mendel, I.
229.BPNávrh a výroba prototypu pásového ťahača v spoločnosti Devonic s.r.o.Görögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kukan, P.
230.DPNávrh administratívnej budovy / administratívno-spoločenského centraRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hrnčár, D.
231.DPNávrh a charakterizácia prvkov pre integrovanú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
232.BPNávrh a implementácia Android aplikácie pre monitoring priemyselného procesuĎuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Ravas, M.
233.DPNávrh angulárneho robotaKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Frtús, J.
234.BPNávrh aplikácie pre vzdialenú správu obslužného softvéru IoT zariadeníBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
235.BPNávrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
236.BPNávrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
237.BPNávrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
238.DPNávrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnikJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
239.BPNávrh a realizácia obvodu pre testovanie SC odolnosti výkonových tranzistorovMarek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
240.BPNávrh a realizácia softvérovej podpory spracovania geometrie rezného klinaMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
241.BPNávrh a výroba edukačného modelu rezného nástrojaMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 5--
242.DPNávrh a výroba rezných nástrojov pre frézovanie superzliatinBuranský, I.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
243.BPNávrh elektrickej odporovej pece na tavenie zliatin mediBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
244.DPNávrh energetického využitia vretenovou turbínou.Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
245.BPNávrh formy pre odstredivé liatie s vertikálnou osou rotácieBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
246.DPNávrh geometrie a výroby nástrojov pre proces tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
247.DPNávrh golfového rezortu v obci Prusy s cieľom zlepšenia cestovného ruchu.Stankoci, I.Centrum akademického športuI-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
248.DPNávrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastkyBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
249.BPNávrh inovácií procesov transferu technológie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
250.DPNávrh inovatívneho systému manažmentu výroby so zameraním na trendy Priemyslu 4.0 vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
251.BPNávrh IO pre energetický autonomné systémyArbet, D.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 1 Železňáková, A.
252.BPNávrh IPTV architektúryKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
253.DPNávrh kompetenčného profilu pre manažéra logistiky v kontexte Industry 4.0.Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
254.DPNávrh kompetenčného profilu pre manažéra logistiky v kontexte Industry 4.0. (Akad. rok 2018/2019)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
255.BPNávrh konštrukcie železobetónovej budovyAugustín, T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 3--
256.BPNávrh konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárniJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
257.DPNávrh lisovacieho postupového nástroja pre výrobu vnútorného krúžku ložiska využitím FEM simulácieKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 1--
258.DPNávrh materskej škôlky s takmer nulovou spotrebou energie.Ingeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
259.BPNávrh metódy zvárania a zváracieho zariadeniaKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Tóth, T.
260.BPNávrh modelového zariadenia a formy pre odlievanie tvárniaceho nástrojaŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
261.DPNávrh montážneho postupu nožníc strihacej linkyVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
262.DPNávrh montážneho postupu vytlačovacieho agregátuVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
263.DPNávrh na zefektívnenie postupov na monitorovanie chýb a neistôt merania v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o. - OZ Seating Trnava(2018/2019)Nováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sukop, P.
264.BPNávrh nosníka žeriavovej dráhy s vplyvom šmyku a krútenia.Kováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
265.BPNávrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 2--
266.BPNávrh odporučení pre identifikáciu kľúčových kompetencií zamestnancov v kontexte Industry 4.0. (Akad. rok 2018/2019)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
267.BPNávrh opatrení na vytvorenie systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZP (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
268.BPNávrh opatrení na vytvorenie systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZP (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
269.BPNávrh opatrení na zefektívnenie vybraných logistických procesov v priemyselnom podniku (Ak. 2018/2019)Brigant, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
270.BPNávrh opatrení na zlepšenie spokojnosti zamestnancov v kontexte udržateľnej výkonnosti a rozvoja priemyselných podnikov (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
271.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku (ak. rok 2018/2019)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 3--
272.BPNávrh opatrení na zvýšenie synergie rôznych generácií zamestnancov v prostredí vybraného priemyselného podniku (2018/2019)Mikulášková, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
273.BPNávrh počítačovej sieteKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
274.BPNávrh postupu výroby repliky bronzovej sochyŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
275.BPNávrh postupu výroby repliky odlievanej korby tanku z druhej svetovej vojnyŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
276.DPNávrh pracoviska s využitím kolaboratívneho robota v softvéri Process SimulateHolubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Samson, M.
277.BPNávrh prípravku a upínania prototypových KZK klietok na stroji Mazak IntegrexMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
278.BPNávrh programu outplacementu v kontexte udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania priemyselných podnikov (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
279.BPNávrh programu outplacementu v kontexte udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania priemyselných podnikov (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
280.BPNávrh prototypu súčiastky s využitím aditívnej výrobyMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
281.BPNávrh riadiaceho programu pre elektrickú odporovú pec ESABehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
282.BPNávrh riadiaceho systému pre automatický skleníkNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
283.DPNávrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku (2018/2019)Hatiar, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 3--
284.DPNávrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku (2018/2019)Hatiar, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 3--
285.DPNávrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku (2018/2019)Hatiar, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 3--
286.DPNávrh riešenia IPTV služby s využitím IMS sieteKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
287.DPNávrh riešenia pasívnej optickej siete v mestskej lokaliteRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
288.DPNávrh robotického školiaceho pracoviska na báze robota UR 5Velíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
289.BPNávrh siete na čipeKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
290.DPNávrh simulácie výrobného procesu „Výhrevne Juh“ v spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. v simulačnom softvéri SIMIT od SiemensuMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
291.BPNávrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teplotyKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Šimek, P.
292.BPNávrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teplotyKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
293.DPNávrh spojitého mostu v dvoch alternatívach - s otvoreným a uzavretým prierezom s vplyvom krúteniaKováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
294.BPNávrh strižného nástroja na oddeľovanie vtokovej sústavy na termoplastovom dielySobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Koník, M.
295.BPNávrh stropnej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
296.DPNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZP (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
297.DPNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZP (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
298.DPNávrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiachGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
299.DPNávrh športového gymnázia v energeticky pasívnom štandardeRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Palko, D.
300.BPNávrh topografie digitálnych hradiel v nanometrovej CMOS technológiiNagy, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy1 / 2 Čatloš, M.
301.BPNávrh vizualizácie systému riadenia triediaceho manipolátora ASRS s použitím Siemens TIAPortalBorkin, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
302.BPNavrh výberu konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárniJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
303.BPNavrh výberu konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárniJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
304.DPNávrh výrobnej a administratívnej budovy.Ingeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
305.BPNávrh zabezpečeného zberného bodu pre IoT bezdrôtové sieteBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
306.DPNávrh základnej školy v nízkoenergetickom štandarde.Ingeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
307.BPNávrh základovej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
308.BPNávrh založenia objektu pre výcvikové centrumSúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
309.BPNávrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkachStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
310.DPNávrh založenia výškovej budovySúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
311.BPNávrh zariadenia pre meranie mechanického napätiaGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
312.BPNávrh zariadenia pre meranie pulzuGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
313.DPNávrh závlahy parku v prostredí programu LandfxBajtek, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
314.DPNávrh závodu na výrobu montovaných domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
315.BPNávrh zlepšenia manažmentu hlavného výrobného procesu vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
316.DPNávrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podniku (2018/2019)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
317.DPNávrh zlepšenia plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
318.DPNávrh zlepšenia procesov manažmentu technologickej prípravy výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
319.BPNávrh zlepšenia procesov prípravy výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
320.BPNekonvenčné spôsoby ťahania oceľových drôtov za studenaTittel, V.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Svrbický, M.
321.DizPNelineárna analýza kolapsu konštrukcií od vplyvu explóziíKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
322.DizPNelineárna analýza odolnosti konštrukcií na extrémne zaťaženie od pádu lietadlaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
323.DizPNelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložímKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 5--
324.DizPNelineárna termodynamická analýza konštrukcií za extrémnej teplotyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
325.DPNová spájkovacia zliatina na báze Sn-Sb-Ti pre vyššie aplikačné teplotyKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / ----
326.BPNové materiály pre uperkritické reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
327.BPNumerická simulácia a analýza vplyvu kontaktného elektrického odporu na ohrev materiálov v procese bodového odporového zváraniaBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
328.DPNumerická simulácia dvojitej priehľadnej fasády.Macák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy0 / ----
329.DPNumerická simulácia tvorby kombinovaných zvarových spojov ocele S650MC a AISI304 laseromBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
330.DPNumerické metódy na riešenie úlohy o optickom tokuFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy0 / 1--
331.DPNumerické metódy pre interakciu hornej stavby s podložímDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy0 / ----
332.DPObčianska stavbaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Škrabáková, A.
333.BPObnova rezných vlastnostíPokorný, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
334.BPObrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - edukačné videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
335.BPObrábateľnosť kovových kompozitných materiálovŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Balogh, I.
336.BPOceľový členený stĺpBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-CExASvFPodrobnosti témy0 / ----
337.BPOceľový členený stĺpBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
338.DPOdstraňovanie farebných látok z vody progresívnymi metódamiSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Režná, L.
339.BPOntologický model pre bezpečnostnú doménuBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Hurtiš, L.
340.BPOpatrenia na obmedzenie vzniku trhlín v betónových základových doskáchBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
341.DPOpotrebovanie rezných nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Čuži, V.
342.DPOpotrebovanie rezných nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
343.BPOptické meranie presných 2D a 3D tvarov v kusovej výrobe pre ZF Slovakia a.s.Milde, J.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Dedík, M.
344.DPOptimalizácia montážneho procesu klimatizačných jednotiek do dátových centier využitím metodiky Lean vo firme Vertiv, a.s. Nové mesto nad VáhomMatúšová, M.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Malák, J.
345.DPOptimalizácia procesu CNC konvenčného tlačeniaŠugárová, J.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Floriš, V.
346.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
347.DPOptimalizácia výberu naváracieho materiálu na renováciu kovacích nástrojovŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / ----
348.BPOptimálny návrh podpornej konštrukcie spojovacieho mostaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
349.BPPasívna a aktívna vibroizolácia v technickej praxiNánási, T.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
350.DPPenziónŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
351.BPPersonálne informačné systémyŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
352.BPPlynové senzory na báze uhlíkových nanomateriálovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
353.BPPodľa výberu z viac ako 70 tém bakalárskych a diplomových prác z http://fedora.cz/diplomky/ vedených spoločnosťou Red Hat Czech, Brno.Fodrek, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 6--
354.DPPodpora nástroja Protege pre prácu v CWA módeKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 2 Mochnacký, M.
355.DPPoliklinikaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
356.DPPoliklinikaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
357.BPPolyfunkčný komplex Gumon II - Administratívna budovaVargic, L.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / -- Valkovič, M.
358.DPPolyfunkčný objektMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
359.DPPorovnanie metód pre predspracovanie a spracovanie EEG signálovStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
360.DPPorovnanie numerických schém založených na FVM metóde pre level set rovnicu a AMSS modelHandlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy0 / 1--
361.DPPorovnanie rôznych metód modelovania systémov hromadnej obsluhyVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
362.BPPorovnanie rôznych metód modelovania tlmeniaNánási, T.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
363.DPPorovnanie vybraných metód multikriteriálnej optimalizácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
364.BPPoskytovanie IPTV v IMS sietiKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
365.DPPosúdenie bezpečnosti práce na vybranom pracoviskuSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy3 / -- Pilka, A.
Jančík, J.
Knap, M.
366.BPPosúdenie bezpečnosti práce na vybranom pracoviskuSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Bíliková, V.
367.BPPosúdenie bezpečnosti práce v stavebníctve so zameraním na prácu vo výškachČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hačunda, D.
368.DPPosúdenie dobrého stavu povrchových vôd vo vybranej lokaliteMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Petráš, J.
369.DPPosúdenie evakuácie zamestnancov z vybranej spoločnostiMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Radoš, P.
370.DPPosúdenie geomorfologických aspektov koryta a ramien Dunaja v BratislaveŠkrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
371.DPPosúdenie krajinnoekologických problémov oblasti Myjavskej pahorkatinyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
372.BPPosúdenie ohrozenia zamestnancov pri oprave a údržbe servomotorovČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Černek, M.
373.DPPosúdenie požiarneho nebezpečenstva usadeného a rozvíreného prachu vo vybranom podnikuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Škvarka, M.
374.DPPosúdenie účinnosti odstraňovania špecifických organických kontaminantov v simulovaných procesoch čistenia odpadových vôdSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hlavatovičová, A.
375.BPPosúdenie úrovne bezpečnosti vo výbušnom pracovnom prostredí v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. s využitím vybraných metód analýzy rizíkČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ščasný, P.
376.DPPosúdenie vplyvu hlukovej záťaže z cestnej dopravyČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
377.DPPoužitie mikrokontrolérov v embeded aplikáciáchĎuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
378.DPPožiarna stanica a zbrojnicaRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Matúš, M.
379.BPPožiarne riziko elektrických káblovMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kostický, Š.
380.BPPožiarne riziko horľavých kvapalín z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Turzová, I.
381.DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 3--
382.BPPrechodné javy v lineárnych elektrických obvodoch –interaktívny edukačný kurzČerveňová, J.Ústav elektrotechniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
383.DPPreprava nebezpečných látok v špecifických podmienkachMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Nevolný, R.
384.DPPrestavba materskej školy na školu a komunitné centrumRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Cebuľák, J.
385.DPPrestavba Trabanta na elektromobilVlnka, J.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)I-AMAMSjFPodrobnosti témy0 / 2--
386.BPPriestorová strata stability centricky tlačených prútov.Kováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
387.BPPríprava a analýza diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
388.BPPríprava máp povodňového ohrozenia spôsobeného vystúpením podzemnej vody nad povrch terénu z pohľadu európskych odborníkovBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
389.DPPríprava realizácie obnovy pamiatkovo chránenej stavby (spresnenie podľa osobnej dohody)Makýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 5 Takács, J.
390.BPProgresívne technológie výroby biomedicínskych komponentovŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Mikulička, M.
391.DPProjekt budovy občianskej vybavenostiHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy3 / 4 Jelenčík, P.
Kováčová, B.
Mišenčík, L.
392.BPProjekt bytového domuHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Baláž, M.
Paučo, J.
Vranka, M.
Balážiková, D.
Kožišková, Z.
393.DPProjekt Materskej školyHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
394.DPProjektovanie pozemkov pre spoločné zariadenia a opatreniaGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
395.DPProjektovanie pozemkových úprav v závislosti od spôsobu užívania pôdyGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
396.BPPružno-plastická analýza nosníkaVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
397.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastkyGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 2--
398.BPRektifikácia rezných nástrojovPokorný, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
399.DPRetenčný manažment a stabilizácia zamestnancov (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
400.DPRevitalizácia Floriánskeho námestia a jeho okoliaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
401.DPRevitalizácia Hlbokej cesty v BratislaveMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
402.DPRevitalizácia horského parku v Bratislave..Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
403.DPRevitalizácia lesoparku s rozhľadňou Červená veža na Rádiovom vŕšku v PiešťanochŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Petrová, T.
404.DPRevitalizácia okolia Kostola Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad VáhomMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
405.DPRevitalizácia parčíku a vnútrobloku na Záhrebskej uliciMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
406.DPRevitalizácia priestorov Bratislavského lesoparku za účelom rekreačného využitia.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
407.BPRiadiaci elektro-pneumatický obvod daného výrobného zariadeniaMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
408.DPRodinná farma 1Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Karas, M.
409.DPRodinná farma 2Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 1 Hrdá, M.
Féderová Bojnanská, M.
410.DPRodinná farma 3Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
411.DPRodinná farma 4Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
412.DPRodinná farma 5Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
413.DPRöntgenový detektor na báze perovskitu určený k monitorovaniu dávokNovák, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
414.DPRozoznávanie geografických bodov na obrazeSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
415.DPRozpoznávanie objektov na videuSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
416.DPRozšírená reality vo výrobných systémochHolubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Bucha, P.
417.DPRozvoj agroturizmu v okrese GalantaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
418.BPRýchle spracovanie obrazov oka a segmentácia dúhovkyOmelina, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
419.DPRýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení.Miglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / 2 Fos, A.
420.DPSanatótium (včelárstvo)Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
421.BPSémantická reprezentácia informácií o štúdiuKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 2 Roháček, M.
422.BPSemiautomatická detekcia porúch vnímania obrazovej informáciePolec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy1 / -- Almáši, M.
423.BPSemigrafické metódy návrhu optimálnej vibroizolácieNánási, T.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
424.BPSenzory pre neuromonitoringKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
425.BPSférické harmonické funkcie vo fyzikálnej geodéziiBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
426.BPSimatic IOT 2040: Internet vecí v priemysleMrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
427.DPSimulácia a modelovanie elektrických vlastností polovodičových prvkovChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
428.BPSimulácia a modelovanie elektrických vlastností polovodičových prvkovChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
429.BPSimulácia zrážkovo-odtokového procesu na urbanizovanom povodí stokyHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
430.DPSimulačná štúdia výroby transformátorovVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
431.BPSledovanie kvality strižnej plochy pri strihaní klietok pre ihlové ložiskáKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
432.DPSledovanie tvárí v obrazeSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
433.DPSorpcia nebezpečných látok na aktivovaných sorbentochSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lipták, P.
434.DPSpájkovanie kompozitných materiálovKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / ----
435.BPSpájkovanie tenkostenných medených rúrokKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ďurmek, A.
436.BPSpájkovanie tenkostenných medených rúrokKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
437.BPSpoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na Slovensku (2018-2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
438.BPSpoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na Slovensku (2018-2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
439.BPSpoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na Slovensku (2018-2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
440.BPSpracovanie odtajnených dokumentov Williama F. FriedmanaAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Hulinová, P.
441.BPSpracovanie textu v prirodzenom jazykuBudinská, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jankajová, A.
442.DPSpracovanie textu v prirodzenom jazykuBudinská, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
443.DPSprávanie tenkostenných profilov za studena tvarovaných.Baláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
444.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
445.DPStanovenie odozvy ex-core detektora v hlboko podkritickom stave transportným kódom MCNPFarkas, G.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
446.DPStanovenie vybraných vlastností kvapalných motorových palív a biopalívBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
447.BPStanovenie závislosti medzi výkonom generátora a prúdovou hustotou v indukčnej cievkeBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
448.DPStatická a dynamická analýza priemyselnej halyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
449.DPStatická a dynamická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
450.BPStatická analýza konštrukcie s použitím MKPVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
451.BPStatická analýza stropnej dosky administratívnej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 3--
452.BPStatická analýza stropnej dosky študentského domovaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 3--
453.DPStaticko - dynamická analýza administratívnej budovy.Jendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
454.DPStaticko dynamická analýzy výškovej budovyŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
455.DPStaticko-dynamická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
456.DPStavebno - technologický projektSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 3 Lormusz, J.
Soják, O.
457.DPStavebno- technologický projektJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Sáho, L.
Farkasová, D.
Kurcsíková, K.
458.DPStavebno-technologický projektĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Udvarošová, K.
Lénártová, V.
Marcsová, A.
Lederer, L.
459.DPStavebno-technologický projektPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Hlúbik, M.
Fogl, M.
Janušová, K.
460.DPStavebno-technologický projektMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy5 / 9 Tkáčová, M.
Pialová, S.
Vavrík, I.
Sendek, P.
Mikulcová, Z.
461.DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbuProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 4 Šupejová, L.
462.DPStavebno-technologický projekt a bytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Ficiková, A.
Martonová, M.
Varga, M.
Nguyen Vanová, D.
463.DPStavebno-technologický projekt na zadanú stavbuGašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy6 / 6 Košík, J.
Martinčeková, M.
Vrzgulová, Z.
Suchanovská, L.
Barančíková, N.
Kalinovská, S.
464.DPStavebno-technologický projekt na zadanú stavbu .....Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Görög, D.
Müller, M.
Ďurkovič, P.
Dávid, M.
465.DPStavebnotechnologický projekt pre zadanú stavbuHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 4--
466.DPStavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Tomko, L.
Birdáčová, P.
Luterančík, M.
Hanus, M.
467.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Macková, D.
Pitoňáková, E.
Križanová, E.
Skokan, J.
468.BPStropná konštrukcia administratívnej budovySonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
469.BPStropná konštrukcia bytového domuGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
470.BPSuperkritické reaktorySlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
471.DPSystem detekcie web útokov s využitím semantikyBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Tamáši, A.
472.BPSystémy monitorovania parametrov oblúkových metód zváraniaMarônek, M.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
473.BPŠpecifické druhy elektronických odpadov a ich vplyv na životné prostredieBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Zvolenský, J.
474.DPŠportová halaBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
475.DPŠportové centrumBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Holečková, S.
476.BPŠtruktúry a prvky pre integrovanú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
477.DPŠtúdium magnetických štruktúr pripravených pomocou elektrónovej litografiePavúk, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
478.DPŠtúdium sorpčných vlastností materiálov používaných pri zachytavaní organických látokKobetičová, H.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Godovčin, P.
479.BPŠtúdium vodíkového krehnutia nerezových ocelí pomocou PASKršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
480.DPŠtúdium využitia baktérií pre biolúhovanie kovov.Gerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
481.DPŠtúdium zachytávania antibiotík na mikroplastochSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Vargová, L.
482.BPŠtúdium materiálov jadrových zariadení metódou Mössbauerovej spektrometrieMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
483.DPŠtvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočie (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
484.DPŠtvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočie (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
485.BPŠtvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočie (2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
486.BPŠtvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočie (2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
487.DPTechnické múzeumHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bognárová, V.
488.BPTechnológie renovácie kovacieho náradiaŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
489.DPTermogravimetrická analýza termicky upraveného drevaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
490.BPTrhovisko SládkovičovoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
491.BPTrojsystémový model pôsobenia liekov v ľudskom tele a jeho aplikácia.Marko, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
492.DPTvárnenie zváraných polotovarovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
493.BPTvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLANémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 3--
494.BPUltrazvukové spájkovanieKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sýkora, P.
495.DPUniverzitná knižnicaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Szekeresová, R.
496.DPUniverzitná knižnicaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bažík, D.
497.DPÚprava klímy po zvýšení smogovej činnosti pomocou vegetačnej zložky.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
498.DPÚprava rezných hrán nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
499.DPÚprava rezných hrán nástrojovKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
500.DPÚprava rezných hrán nástrojov a jej vplyv na rezné sily pri frézovaníŠimna, V.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
501.DPÚprava rezných hrán vymeniteľných rezných platničiek z CBNKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
502.BPUvoľňovanie oxidov uhlíka pri spaľovaní biomasyRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Bôrik, A.
503.DPV prostredí WEB SERVER (HISTORIAN SERVER PCS 7) vytvoriť „Prehľadové schémy a grafy“Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
504.DPValidácia Monte Carlo výpočtu aktivácie betónovej šachty reaktora JE V-1Krištofová, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFIFEIPodrobnosti témy1 / -- Šnírer, M.
505.BPVariabilita výsledkov merania kruhovitosti na kruhomereGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
506.BPVariabilita výsledkov merania kruhovitosti na súradnicovom meracom strojiGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováčik, D.
507.DPVerejná budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Dunaj, D.
508.BPVirtuálne auto na demonštráciu riadiacich povelovSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
509.DPVirtuálne múzem historických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
510.DPVizualizácia vybrených parametrov z RJ automobiluNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
511.BPVlastnosti laserom zváraných oceľových plechovKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Gunda, M.
512.BPVlastnosti povrchových vrstiev obrobku a ich hodnotenieŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
513.BPVodohospodársko energetický plán derivačnej MVE s tlakovou deriváciou.Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
514.BPVoľba obrábacieho stroja pre brúsiace operácie na danej súčiastkeBučányová, M.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
515.BPVoľba obrábacieho stroja pre sústružnícke operácie na danej súčiastkeBučányová, M.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Paulovič, A.
516.DPVoľná téma na oblasť: lúštenie klasických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
517.DPVplyv povrchovej úpravy dreva na kritický tepelný tokRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
518.DPVplyv stratégií merania na súradnicovom meracom stroji na presnosť meraných hodnôtMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 1--
519.BPVstupný areál Spišského hraduNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / ----
520.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu.Ellingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 4 Bacmaňák, J.
Bartoň, M.
521.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby:Briatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jaššo, M.
522.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Ivanová, B.
Sedláková, N.
Hudáková, D.
Štrba, J.
523.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hrúzik, P.
524.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 5 Jandurová, Ľ.
525.BPVýpočet kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
526.DPVypracovanie bezpečného pracovného postupu v podniku Lear CorporationBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kutláková, R.
527.DPVypracovanie školiaceho materiálu pre vstupné školenie BOZP zahraničných pracovníkov v podniku Lear corporation.Bartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hanuláková, L.
528.DPVysokoposuvové obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
529.BPVýstavná halaKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
530.DPVýšková administratívna budova s dvojitou fasádouBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
531.BPVytváranie nanoštruktúr pomocou elektrónovej litografiePavúk, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
532.BPVytvorenie eduktívneho modelu reálneho výkonového IGBT modulu v prostredí COMSOLStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
533.DPVytvorenie eduktívneho modelu reálneho výkonového IGBT modulu v prostredí COMSOLStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / ----
534.DPVytvorenie QT GUI pre CrypTool v1.0Antal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
535.DPVytvorenie webového rozhrania (webovej aplikácie) na demonštráciu kryptoanalýzy klasických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
536.DPVyužitie GIS pre správu zelene v mesteValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
537.BPVyužitie Industry 4.0 v tvárniacich procesochNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
538.DPVyužitie MCDA pri kryptoanalýze klasických šifierAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
539.BPVyužitie metód automatizovaného testovania softvéru pri vyhodnocovaní implementačných zadaníKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy2 / 2 Kováč, M.
Olejník, M.
540.BPVyužitie minimalizačných metód pri spracovaní meraní v geodéziiHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
541.DPVyužitie modelovania a simulácie procesu obrábania na stanovenie vhodnej rektifikačnej metódy rezných nástrojovNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
542.DPVyužitie modelovania a simulácie procesu obrábania v súvislosti s predikciou trvanlivosti rezných nástrojovNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
543.DPVyužitie nanokompozitov pri odstraňovaní farbív z vodyGerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
544.BPVyužitie nanokompozitov pri odstraňovaní farbív z vodyGerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
545.DPVyužitie nanokompozitov pri odstraňovaní rias z vodyGerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
546.DPVyužitie nebezpečného odpadu pri odstraňovaní organického znečistenia Fentonovou reakciouSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mončeková, K.
547.DPVyužitie odpadu s obsahom hliníka pre produkciu vodíkaBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rajtarová, V.
548.DPVyužitie optimalizačných algoritmov v kryptoanalýzeAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
549.BPVyužitie ozónu alebo UV žiarenia pri odstraňovaní farbív z vodyGerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
550.DPVyužitie procedúr SOFA na presné astronomické výpočtyHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
551.BPVyužitie sférických harmonických funkcií na modelovanie časových variácií globálneho gravitačného poľa ZemeBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
552.DPVyužitie sledovania pohybu očí v zdravotníctveVargic, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
553.BPVyužitie technológií sémantického webu v oblasti strojového učeniaKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy2 / 2 Kalanin, P.
Odler, L.
554.BPVyužitie Teleperm XS demonštrátora pre riadenie modelu primárneho okruhu jadrovej elektrárneSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
555.BPVyužitie uhlíkatých materiálov ako sorbentov pri odstraňovanie kontaminantov z odpadových vôdBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
556.DPVyužitie voľne dostupných GIS a priestorových údajov v krajjinnom inžinierstveČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
557.BPVyužitie vysokorýchlostných kamier vo zváraníMarônek, M.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
558.BPVývoj napäťového zdroja s bezdrôtovým napájaním z vonkajších elektrických vedeníBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
559.DPVývoj vozidla AGV na báze PLC: integrovaná bezpečnosťMrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
560.DPVzdelávacie centrumŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Luby, M.
561.BPVzdelávanie a rozvoj zamestnancov v kontexte udržateľnej výkonnosti a rozvoja priemyselných podnikov (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
562.BPVzdelávanie a rozvoj zamestnancov v kontexte udržateľnej výkonnosti a rozvoja priemyselných podnikov (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
563.BPWebové aplikačné rozhranie pre ovládanie hlasomMladoniczky, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Vaník, D.
564.DPWellnessMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dubová, D.
565.DPWignerov 3j symbol a jeho aplikácie vo fyzikálnej geodéziiBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
566.BPZásady bezpečnosti práce na vybranom pracoviskuSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
567.DPZavádzanie prvkov PRIEMYSEL 4.0 vo vývoji vysoko sofistikovaných rezacích systémovPavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
568.DPZáverečná práca - BIMFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Dillongh, M.
Kohút, R.
Miklošiová, B.
Haťapka, J.
569.DPZdielanie poznatkov v oblasti bezpečnostiBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
570.DPZhodnotenie BOZP v úseku logistika v podniku Lear CorporationBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hudcovská, B.
571.DPZhodnotenie kvality ovzdušia vo vybranom regióne z hľadiska vybraných ukazovateľovMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Balogh, L.
572.BPZhodnotenie kvality poľnohospodárskej pôdy vo vybranom mikroúzemíSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
573.BPZhodnotenie kvality povrchových vôd vo vybranom mikropovodíSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hruboňová, P.
574.BPZisťovanie rozdelenia prúdov cez bondovacie kontakty výkonového diódového modulu.Marek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 1--
575.DPZisťovanie rozdelenia prúdov cez bondovacie kontakty výkonového diódového modulu.Marek, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 1--
576.DPZjednotenie princípov zodpovedného investovania vo vzťahu k spoločensky zodpovednému podnikaniu a HCS modelu 3E (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
577.DPZlepšenie celkovej efektivity montážnej linky V10 na základe OEE princípov v spoločnosti ZF Slovakia, a.s., TrnavaDelgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
578.DPZlepšenie podložia štrkovými piliermiStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
579.DPZmena tribologických vlastností s využitím laserového mikroobrábania na tvárniacich nástrojoch v procese ťahania bezšvíkových rúrNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 1--
580.BPZodpovedné investovanie verzus spoločensky zodpovedné podnikanie verzus HCS model 3E (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
581.BPZodpovedné investovanie verzus spoločensky zodpovedné podnikanie verzus HCS model 3E (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
582.BPZostavenie plánu BOZP pre vybrané pracoviskoČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ondriš, F.
583.BPZváranie mosadze laserovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Soukup, P.
584.BPZvýšenie efektívnosti výroby drôtov vo firme Vincente Torns Slovakia a.s.Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kosztolánszka, E.
585.DPZvyšovanie efektívnosti výroby zápustkových výkovkovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Haladová, K.
586.BPZvyšovanie výkonu navarenia oblúkových metód zváraniaMarônek, M.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
587.BPŽelezobetónová konštrukcia budovyLaco, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 3--
588.BPŽelezobetónová stropná konštrukciaBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy3 / 3 Krížik, V.
Herda, R.
Kosa, D.