18. 10. 2019  8:27 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4 | 5

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAdaptívny systém pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíreFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--FEIPodrobnosti témy0 / 2--
2.BPAditívna výroba komponentov z Al zliatiny naváraním CMTSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Stiller, M.
3.BPAditívne systémy a automatizácia 3D tlačePokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šoltýs, K.
4.BPAditívne výrobné technológieŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kalafut, D.
5.DPAdministratívna budovaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Varinský, D.
Pokorný, J.
7.DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 3--
8.DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
9.DPAktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Mackovčin, A.
Poliak, T.
10.BPAktívne riadenie vibrácií votknutého nosníkaRolník, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / -- Marekovič, T.
11.BPAktualizácia prostredia online laboratóriaŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Takáč, J.
12.BPAktualizácia rozšírenia jednoúčelových hesiel pre internetový prehliadačJókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Nguyen The, B. D.
13.BPAktuálne problémy týkajúce sa fotoprotekcie kože (Ďurčová Dominika)Hojerová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPAktuálne trendy analýzy dát a ich využitia v manažmenteMišota, B.Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPP--ÚM OUP REKPodrobnosti témy1 / -- Pakos, Š.
15.DPAlternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóneLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPAlternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám.Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPAlternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysleRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPAlternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovuTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
19.DPAMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.Handlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Sekerešová, M.
20.DPAnalytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesuŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPAnalytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkovGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPAnalýza a modelovanie multi-dimenzionálnych údajov metódami strojového učeniaGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti témy0 / ----
23.DPAnalýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BKDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Mikláš, S.
24.DPAnalýza armatúr vhodných pre hydraulické vyregulovanieKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Gendiar, D.
25.BPAnalýza časovej variácie výšky geoiduPiačková, D.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
26.DPAnalýza časových radov vypočítaných z dát družicovej misie GRACEJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Horban, S.
27.DPAnalýza ekosystémových služieb pôdyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kľocová, K.
28.DPAnalýza faktorov pracovného prostredia Centra excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU (2019÷2020)Pauliková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mužíková, V.
29.DPAnalýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách.Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
30.DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
31.BPAnalýza interpolácie astronomických veličínHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / ----
32.BPAnalýza konvergencie sférických harmonických funkcií v blízkosti povrchu MesiacaBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPAnalýza materiálu opierok pre brúsny proces synchrónneho krúžkuHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Bordáč, O.
34.BPAnalýza metódy zvárania koroziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, H.
35.BPAnalýza metódy zváranie korozivzdornej ocele s meďou elektrónovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Konevalik, F.
36.BPAnalýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalívHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
37.DPAnalýza mikroštruktúry a mechanických vlastností komponentov vyhotovených aditívnou výrobou oblúkovým zváranímSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ciutti, A.
38.DPAnalýza možností výroby súčiastky v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / -- Slováková, M.
39.DPAnalýza nákladovosti podnikateľského subjektuMajerník, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
40.DPAnalýza napätostného stavu cementobetónových vozoviekZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / ----
41.BPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
42.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
43.DPAnalýza nasadenia viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu v spoločnosti BOGE v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. TrnavaHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Čulík, M.
44.DPAnalýza potreby dopočítavania zvyškových parcielGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Gajdošík, M.
45.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
46.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 5--
47.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 5--
48.BPAnalýza priestorových dát o poškodení lesných porastov pomocou viacrozmerných štatistických metódĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / ----
49.BPAnalýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovaniaVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
50.BPAnalýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ružička, J.
51.BPAnalýza radiačného poľa urýchľovača pomocou TIMEPIX kameryŠagátová, A.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI--FEIPodrobnosti témy0 / 2--
52.DPAnalýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Anina, T.
53.BPAnalýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovaniaBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
54.DPAnalýza spracovateľskej stability biopolymérovSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Andicsová, V.
55.BPAnalýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorovTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
56.BPAnalýza stropnej dosky v parkovacom domeJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
57.BPAnalýza technologických možností spájania keramiky s kompozitným materiálomKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
58.DPAnalýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovaniaMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Podolan, P.
59.DPAnalýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť.Moravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ježík, P.
60.DPAnalýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o.Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / -- Ondicová, M.
61.DPAnalýza výškovej budovyTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / 3--
62.BPAnalýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúlLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
63.DPAnalýza zdrojov tepla pre občianske stavbyKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Hilková, A.
64.BPAnalýza životnosti reaktorových ocelíSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-JIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
65.BPAnalyzovanie plôch na rotačných rezných nástrojovBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy2 / 2 Schmidt, S.
Lesay, A.
66.BPAnalýzy tienenia ionizujúceho žiareniaČerba, Š.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
B-JFI
B-JFI-JI
B-JFI-FI
FEIPodrobnosti témy0 / ----
67.BPAntibakteriálne obalové materiály na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných nanovlákien pre využitie v potravinárskom priemysle.Khunová, V.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
68.DPAntimikrobiálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíneKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
69.BPAntimikrobiálne vlastnosti laktoferínuGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
70.DPAntimikrobiálny účinok zlúčenín rastlinného pôvoduŽemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
71.BPAntioxidačné látky v obilnináchMinarovičová, L.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
72.BPAntioxidanty v rôznych druhoch čajovHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
73.DPAntioxidanty v bobuľovom ovocí a ich zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
74.DPAntioxidanty vo vínachHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
75.DPAntioxidanty z vybraných odpadov potravinárskych výrobSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
76.BPAplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu toxicity priemyselných analytovBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
77.DPAplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2019/2020)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
78.DPAplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
79.DPAplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
80.DPAplikácia kontrolingu v malom podnikuZatrochová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
81.BPAplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmovPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
82.BPAplikácia kvantovej a klasickej mechaniky pre štúdium enzýmovPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
83.DPAplikácia laserového textúrovania v procesoch tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
84.DPAplikácia marketingových postupov vo vybranej firmeŠpirko, D.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
85.DPAplikácia nástrojov komunikačného mixu vo vybranej firmePorgeszová, H.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
86.BPAplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukciíDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / ----
87.BPAplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDLĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
88.BPAplikácia prírodných zdrojov saponínov ako alternatíva za syntetické povrchovo aktívne látkyBurčová, Z.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
89.BPAplikácia technológie tailor blanks v automobilovom priemysleŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
90.DPAplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojovKarovičová, J.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)I-POHYKO--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
91.BPAplikácie plazmových technológií v medicíne a poľnohospodárstveKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
92.BPAplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politikyRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
93.BPArchivácia údajov z výrobnej linkyJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Vogel, T.
94.DPAromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
95.BPAtmosférická korózia duplexných povlakovZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
96.BPAutentifikačné a autorizačné algoritmyĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveB-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kriš, M.
97.BPAutomatická kontrola a oprava štýlu RTL kóduKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy0 / ----
98.BPAutomatické komponovanie hudby podľa správy (šifrovanie do hudby)Špaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
B-API
B-API-BIS
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy0 / ----
99.BPAutomatické rozpoznávanie rečiKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Rusnáček, D.
100.DPAutomatické segmentačné metódy biologických dátKrivá, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy0 / ----
101.BPAutomatický preklad medzi RTL jazykmiKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy0 / ----
102.DPAutomatizácia nasadenia softvéru do produkčného prostredia s využitím klastrovej infraštruktúry a kontajnerizácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Miškolci, M.
103.DPAutomatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcieTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy2 / -- Hurčíková, Z.
Šrenkel, M.
104.DPAutomatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo ParametricKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Žovinec, J.
105.DPAutomatizácia vybraných funkcií pre Smart HouseVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Pajkoš, A.
106.DPAutomatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Bariczová, G.
107.DPAutomatizované navrhovanie technologických postupovPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
108.DPAutomatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzokJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----