6. 7. 2020  1:45 Patrik, Patrícia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 8

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Adaptívne prediktívne riadenie otáčok s doprednou kompenzáciou poruchyGulan, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti tématu
1 / 1
Mladý, S.
2.DisPAdaptívny zber energie z vibráciíTakács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
DisP
Analýza hydraulického zaťaženia jedno lopatkového čerpadla
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)D-ESZ
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
4.
DisP
Aplikácia numerických metód v akumulácii a prenose tepla
Masaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DisP
Aplikácia robotickej kinematickej štruktúry pre multifunkčné výrobné operácieKrižan, P.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSZ
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / ----
6.DPAutonómna navigácia mobilných robotov v prostredí ROS
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
1 / --
7.
BP
Bezpečnosť automatizovaného robotického pracoviska s priemyselným robotom KUKA KR3Fiťka, I.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
8.
DisP
Deformačno-napäťový stav v procese zvárania s využitím neurónových sietí
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLM
D-APLMExA
D-APLMxA
D-APLME
SjFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
9.
DPDynamická analýza kmitania výrobného rotačného strojaMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AMAM
SjFPodrobnosti tématu
0 / --
--
10.DisP
Efektívne vnorené nelineárne prediktívne riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
Gulan, M.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
11.DisPEfektívne vnorené robustné riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikouGulan, M.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISPSjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
12.DPEliminácia prašnosti a tepelných ziskov výrobnej prevádzky vzduchotechnikou kombinovanou s adiabatickými metódamiMasaryk, M.
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
I-TZBSvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DisP
Exponenciálne technológie pre inteligentný Priemysel 4.0
Vachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
14.DisP
Extrúzia pást v axiálnom extrudéri špeciálnej konštrukcie
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
15.
DisP
Hodnotenie únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom stave napätostiÚstav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjFPodrobnosti tématu0 / 2--
16.
DPIdentifikácia tlmiacich vlastností špeciálnych materiálovÚstav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)I-AMAMSjFPodrobnosti tématu
0 / --
--
17.
DisPImplementácia exponenciálnych technológii inteligentného priemyslu v meraní
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MT
SjF
Podrobnosti tématu0 / 2--
18.
DisP
Implementácia exponenciálnych technológii inteligentného priemyslu v meraníVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MET
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
19.
DisP
Implementácia metodiky „Design forAdditiveManufacturing“ (DFAM) do systému navrhovania komponentov mobilných strojovÚstav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti tématu0 / ----
20.
DisP
Implementácia pevnostných analýz pri optimalizácii aditívnej výroby vysokopevných súčiastok
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjFPodrobnosti tématu
0 / --
--
21.BPInteligentná záhrada
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 1
22.
DisPKompaktovanie partikulárneho materiáluPeciar, P.
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PTSjF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
23.
DisP
Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkoch
Ďuriš, S.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MTSjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DP
Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkoch
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
DisP
Modelovanie a riadenie systémov s rozloženými parametramiBelavý, C.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
DisP
Modifikácia povrchu objektov vyrobených kovovou 3D tlačou aplikáciou technológie elektrolytnej plazmy
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-STM
D-STAM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.DisPMonitorovanie mechanických konštrukcií v reálnom čase pomocou vnorených mikroradičovÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
28.DisPMultifunkčný efektor pre hybridnú aditívnu výrobuMatúš, M.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZSjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
29.
DisP
Navigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémov
Rohaľ-Ilkiv, B.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BP
Návrh a realizácia nízkonákladového riadiaceho systému pre inteligentné teráriumGulan, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 1
31.
DisP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „Hovercraft“
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
DisP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „palivového článku“Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-AISPSjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.DP
Návrh algoritmov pre riadenie laboratórneho systému „prečerpávajúca vodná elektráreň“
Rohaľ-Ilkiv, B.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Slamka, M.
34.
DP
Návrh algoritmov pre stabilizáciu polohy guličky na tyči
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu1 / 1
35.
DP
Návrh algoritmu na určovanie presnosti polohy pri RTLS lokalizácii.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjFPodrobnosti tématu
1 / --
36.DisPNávrh alternatívneho materiálového modelu pre numerické modelovanie správania sa hyperelastických materiálovÉcsi, L.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
37.
DPNávrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviskaVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti tématu1 / 2 Šíma, P.
38.DP
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate
Vachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 2
39.
DP
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISPSjF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Jukl, M.
40.DP
Návrh Laboratórneho modelu
Bartalský, L.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjFPodrobnosti tématu1 / 1 Mačo, J.
41.
DP
Návrh Mamdaniho a Sugenovho fuzzy regulátora v prostredí aplikačnej knižnice Fuzzy Logic Toolbox
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
42.
DisP
Návrh materiálového modelu na modelovanie poškodenia kovových materiálov v extrémnych podmienkach s prechodom húževnatého charakteru porušenia na krehký
Écsi, L.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / ----
43.
DisP
Návrh materiálového modelu pre creepové deformácie kovových materiálov
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjFPodrobnosti tématu0 / --
--
44.
DP
Návrh modelu kovového valca pre nastavovanie teplotných políBartalský, L.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu1 / 1
45.
DP
Návrh prostredia na ovládanie cyklického technologického procesu
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISPSjFPodrobnosti tématu1 / 1
46.
BP
Návrh, realizácia a ovládanie klimatizačno-vykurovacej jednotky laboratórneho HVAC systému
Minarčík, P.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
47.
DP
Návrh robotizovaneho pracoviska v rámci konceptu Priemysel 4.0
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISPSjFPodrobnosti tématu
1 / 2
48.
DPNávrh robotizovaneho pracoviska v rámci konceptu Priemysel 4.0
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / 2--
49.
DPNávrh softvérového prostredia pre potreby IDB
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Michal, M.
50.
DisP
Numerická analýza úloh s hyperelastických materiálovým modelom
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
D-APLMxA
D-APLMExA
D-APLME
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
51.
DisP
Optimalizácia procesu aditívnej výroby
Beniak, J.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSZ
D-VSAZxA
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
52.
DisP
Optimalizácia procesu mletia v závislosti od mechanických vlastností vlákien a procesu varenia buničinyPeciar, M.Ústav procesného inžinierstva (SjF)D-PTSjFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
53.
DisPOptimálne riadenie multi-stabilného vibračného systému v úlohe zberu energie z prostrediaRohaľ-Ilkiv, B.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISPSjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BP
Palivový článok a infraštruktúra v automobile Honda
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
55.
BP
Palivový článok a infraštruktúra v automobile HondaVlnka, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AMAM
SjFPodrobnosti tématu0 / ----
56.
DisP
Pokročilé konštruovanie v procese návrhu Body in WhiteGulan, L.Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
57.
DisP
Posúdenie seizmickej odolnosti rotačných strojov jadrových elektrárniMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti tématu
0 / --
--
58.
DisP
Prediktívne riadenie vibrácií pomocou polí užívateľom programovateľných logických členov
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
59.
DisP
Príspevok k riešenia nosníkov a rámov na nepružných podkladochJančo, R.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
D-APLME
D-APLMExA
D-APLMxA
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
60.BP
Proces triedenia materiálu na robotickom pracovisku pomocou RGB snímača
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 2
61.DisPProcesy výroby alternatívnych palív na báze odpadovej biomasyŠooš, Ľ.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti tématu0 / --
--
62.
DisP
Progresívna konštrukcia nástrojov pre zhutňovanie biomasy
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti tématu0 / ----
63.
DisP
Realizácia a vyhodnotenie 8-kanálového teplomera s rozlíšením 1 mK pomocou mikroprocesora radu ADuCM360
Strojnícka fakulta
D-MET
SjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
64.DisP
Realizácia jednotky mól v súlade s novou definíciou
Strojnícka fakulta
D-MET
SjFPodrobnosti tématu0 / 1--
65.
DisP
Redukcia solárnej tepelnej záťaže budov
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)D-ESZSjFPodrobnosti tématu0 / ----
66.
DP
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnikých opatrení
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
67.
BP
Riadenie hladiny pH živného roztoku pre hydropóniu
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
DP
Riadenie pohonu výrobného stroja s veľkou nerovnomernosťou chodu
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)I-AMAMSjFPodrobnosti tématu0 / --
--
69.BP
Robustné riadenie mechanického systému
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1--
70.DisPRobustné riadenie teplotného poľa ocele v procese kontinuálneho odlievania ako systému s rozloženými parametrami
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISPSjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.
DisP
Solárne ejektorové klimatizačné systémy
Masaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
72.
DisPSpaľovací motor s pohonom na syntézne plyny vyrobené z odpaduOddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)
D-DSZ
SjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
DP
Systém manažérstva merania v organizácii
Palenčár, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
74.
DP
Štatistické vyhodnotenie meraní pomocou optického snímača PhoXi 3D Scanner
Šišmišová, D.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjFPodrobnosti tématu
1 / 1
Mižišinová, D.
75.
DisPTriedenie partikulárneho materiáluPeciar, P.Ústav procesného inžinierstva (SjF)D-PT
SjF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
76.DisPUmelá inteligencia v autonómnych vozidláchMagdolen, Ľ.
Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
77.DisPViacnásobné zhutňovanie ako efektívny spôsob náhrady sušeniaŠooš, Ľ.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
78.DisPVnorené lineárne prediktívne riadenie pre nízkonákladové mikroradičeÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1--
79.
DisPVplyv mikroštruktúry a tepelného spracovania materiálov na ich cyklické vlastnosti
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLMSjFPodrobnosti tématu0 / 1--
80.
DisP
Vplyv reakčnej väzby na teplotnú rozťažnosť dlhovláknových kompozitov na báze Mg zliatin
Ústav technológií a materiálov (SjF)
D-STM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
81.
DP
Vyhodnotenie a komparácia prevodníka tlaku s primárnym etalónom tlaku
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
DisP
Vyhodnotenie neistôt pri kalibrácii
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MTSjFPodrobnosti tématu0 / 2--
83.
DisP
Vyhodnotenie neistôt pri kalibráciiPalenčár, R.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MET
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
84.
DP
Vyhodnotenie vplyvu neistôt merania pri overovaní analyzátorov dychu
Rybář, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
85.
DisP
Vykurovanie a Klimatizácia (chladenie) elektromobilov
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZSjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
DisP
Výmenník tepla špeciálnej konštrukcie
Gužela, Š.
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PTECH
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
87.
DP
Vypracovanie pracovného postupu pre účely kalibrácie očných tonometrov
Rybář, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.DisPVýskum a vývoj nových typov CRM pre účely kontroly kvalityMáriássy, M.
Strojnícka fakulta
D-MET
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
89.
DisPVýskum inteligentnej platformy pohonných jednotiek pre autonómne vozidláMagdolen, Ľ.Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)
D-DSZ
SjFPodrobnosti tématu
0 / --
--
90.
DisP
Výskum technologických parametrov robotickej kinematickej štruktúry pri obrábaní
Križan, P.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
D-VSZ
SjF
Podrobnosti tématu0 / ----
91.DisPVýskum vplyvu konštrukčných parametrov peletovacieho lisu na kvalitu výliskov z biomasyÚstav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
D-VSZ
SjF
Podrobnosti tématu0 / --
--
92.
DisP
Vysokovýkonné kompozitné materiály pre odvod tepla
Kováčik, J.
Ústav technológií a materiálov (SjF)
D-STM
SjFPodrobnosti tématu
0 / --
--
93.
DisP
Využitie elektromechanického aktuátora pre Časovanie ventilov spaľovacieho motoraÚstav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
94.
DisPVyužitie homogenizácie v mechanike tkanívHučko, B.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
DisP
Využitie NDT metód pri meraní vlatností materiálov a priebehov zaťaženia
Chmelko, V.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
96.
DP
Zariadenie na kontrolu stavu dýz pre kontinuálne liatie ocele
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Haška, R.
97.
DisP
Zavedenie digitálneho kalibračného certifikátu do metrologickej praxe
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MET
SjF
Podrobnosti tématu0 / ----
98.DisPZavedenie digitálneho kalibračného certifikátu do metrologickej praxeHalaj, M.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MT
SjF
Podrobnosti tématu0 / --
--
99.
BPZvláštnosti systémového riešenia PEM palivového článku v motorových vozidláchVlnka, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AMAM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
100.
BP
Zvláštnosti systémového riešenia PEM palivového článku v motorových vozidlách
Vlnka, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / --
--
101.
DisP
8-bitové mikroradiče na tlmenie a monitorovanie vibrácií
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--