25. 5. 2020  4:32 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 8

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Adaptívne prediktívne riadenie otáčok s doprednou kompenzáciou poruchy
Gulan, M.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISPSjFPodrobnosti témy1 / 1
2.DizPAdaptívny zber energie z vibrácií
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISPSjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.DizP
Analýza hydraulického zaťaženia jedno lopatkového čerpadla
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.DizP
Aplikácia numerických metód v akumulácii a prenose tepla
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
DizP
Aplikácia robotickej kinematickej štruktúry pre multifunkčné výrobné operácie
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSZ
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.
DP
Autonómna navigácia mobilných robotov v prostredí ROS
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjFPodrobnosti témy
1 / --
Papšo, J.
7.BPBezpečnosť automatizovaného robotického pracoviska s priemyselným robotom KUKA KR3Fiťka, I.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DizPDeformačno-napäťový stav v procese zvárania s využitím neurónových sietí
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
D-APLMExA
D-APLMxA
D-APLME
SjF
Podrobnosti témy0 / 2
--
9.DPDynamická analýza kmitania výrobného rotačného strojaÚstav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)I-AMAM
SjF
Podrobnosti témy0 / ----
10.
DizP
Efektívne vnorené nelineárne prediktívne riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
Gulan, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjFPodrobnosti témy
0 / 1
--
11.DizP
Efektívne vnorené robustné riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DP
Eliminácia prašnosti a tepelných ziskov výrobnej prevádzky vzduchotechnikou kombinovanou s adiabatickými metódami
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
DizP
Exponenciálne technológie pre inteligentný Priemysel 4.0
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.
DizP
Extrúzia pást v axiálnom extrudéri špeciálnej konštrukcie
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PTSjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
15.
DizP
Hodnotenie únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom stave napätosti
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti témy0 / 2
--
16.
DP
Identifikácia tlmiacich vlastností špeciálnych materiálovMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AMAM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
DizPImplementácia exponenciálnych technológii inteligentného priemyslu v meraní
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MT
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
18.
DizP
Implementácia exponenciálnych technológii inteligentného priemyslu v meraní
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MET
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
19.
DizP
Implementácia metodiky „Design forAdditiveManufacturing“ (DFAM) do systému navrhovania komponentov mobilných strojov
Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
DizP
Implementácia pevnostných analýz pri optimalizácii aditívnej výroby vysokopevných súčiastok
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjFPodrobnosti témy0 / ----
21.BPInteligentná záhradaBartalský, L.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / 1
Chovan, Ľ.
22.
DizP
Kompaktovanie partikulárneho materiáluÚstav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
23.
DizP
Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkochĎuriš, S.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MT
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DP
Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkochĎuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti témy0 / 1--
25.
DizP
Modelovanie a riadenie systémov s rozloženými parametrami
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DizPModifikácia povrchu objektov vyrobených kovovou 3D tlačou aplikáciou technológie elektrolytnej plazmyPokusová, M.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-STM
D-STAM
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DizP
Monitorovanie mechanických konštrukcií v reálnom čase pomocou vnorených mikroradičov
Takács, G.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
28.
DizP
Multifunkčný efektor pre hybridnú aditívnu výrobu
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / ----
29.DizP
Navigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémov
Rohaľ-Ilkiv, B.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP
SjF
Podrobnosti témy0 / 1--
30.BP
Návrh a realizácia nízkonákladového riadiaceho systému pre inteligentné terárium
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjFPodrobnosti témy
1 / 1
Vereš, D.
31.DizP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „Hovercraft“
Vlnka, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
DizP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „palivového článku“
Vlnka, J.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-AISPSjFPodrobnosti témy0 / ----
33.
DP
Návrh algoritmov pre riadenie laboratórneho systému „prečerpávajúca vodná elektráreň“Rohaľ-Ilkiv, B.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy1 / 1
34.
DPNávrh algoritmov pre stabilizáciu polohy guličky na tyčiRohaľ-Ilkiv, B.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / 1 Krippel, M.
35.
DP
Návrh algoritmu na určovanie presnosti polohy pri RTLS lokalizácii.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / --
36.
DizPNávrh alternatívneho materiálového modelu pre numerické modelovanie správania sa hyperelastických materiálov
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.
DPNávrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviskaVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjFPodrobnosti témy
1 / 2
Šíma, P.
38.
DPNávrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / 2
Šofranko, M.
39.
DP
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate
Vachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjFPodrobnosti témy
1 / 2
40.
DP
Návrh Laboratórneho modelu
Bartalský, L.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / 1
Mačo, J.
41.
DP
Návrh Mamdaniho a Sugenovho fuzzy regulátora v prostredí aplikačnej knižnice Fuzzy Logic Toolbox
Végh, P.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
42.
DizP
Návrh materiálového modelu na modelovanie poškodenia kovových materiálov v extrémnych podmienkach s prechodom húževnatého charakteru porušenia na krehký
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
DizP
Návrh materiálového modelu pre creepové deformácie kovových materiálovÉcsi, L.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy
0 / --
--
44.
DP
Návrh modelu kovového valca pre nastavovanie teplotných polí
Bartalský, L.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjFPodrobnosti témy1 / 1
45.DP
Návrh prostredia na ovládanie cyklického technologického procesu
Bartalský, L.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / 1
46.
BP
Návrh, realizácia a ovládanie klimatizačno-vykurovacej jednotky laboratórneho HVAC systémuMinarčík, P.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy0 / 1
--
47.
DP
Návrh robotizovaneho pracoviska v rámci konceptu Priemysel 4.0
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / 2
48.
DP
Návrh robotizovaneho pracoviska v rámci konceptu Priemysel 4.0Vachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
49.DPNávrh softvérového prostredia pre potreby IDB
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / 2
50.
DizP
Numerická analýza úloh s hyperelastických materiálovým modelomJančo, R.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
D-APLMxA
D-APLMExA
D-APLME
SjF
Podrobnosti témy0 / 2
--
51.
DizP
Optimalizácia procesu aditívnej výrobyBeniak, J.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSZ
D-VSAZxA
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
52.DizP
Optimalizácia procesu mletia v závislosti od mechanických vlastností vlákien a procesu varenia buničiny
Ústav procesného inžinierstva (SjF)D-PT
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
53.
DizPOptimálne riadenie multi-stabilného vibračného systému v úlohe zberu energie z prostrediaRohaľ-Ilkiv, B.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjFPodrobnosti témy0 / 1--
54.
BP
Palivový článok a infraštruktúra v automobile Honda
Vlnka, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy0 / --
--
55.BPPalivový článok a infraštruktúra v automobile HondaVlnka, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AMAM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
56.DizPPokročilé konštruovanie v procese návrhu Body in WhiteGulan, L.Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
57.
DizP
Posúdenie seizmickej odolnosti rotačných strojov jadrových elektrárni
Musil, M.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
58.
DizP
Prediktívne riadenie vibrácií pomocou polí užívateľom programovateľných logických členov
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
59.DizP
Príspevok k riešenia nosníkov a rámov na nepružných podkladoch
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
D-APLME
D-APLMExA
D-APLMxA
SjFPodrobnosti témy0 / 2--
60.
BP
Proces triedenia materiálu na robotickom pracovisku pomocou RGB snímača
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / 2
Kasanovský, M.
61.DizP
Progresívna konštrukcia nástrojov pre zhutňovanie biomasy
Matúš, M.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
62.
DizP
Realizácia a vyhodnotenie 8-kanálového teplomera s rozlíšením 1 mK pomocou mikroprocesora radu ADuCM360
Strojnícka fakulta
D-MET
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
63.
DizP
Realizácia jednotky mól v súlade s novou definíciou
Strojnícka fakulta
D-MET
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
64.
DizP
Redukcia solárnej tepelnej záťaže budov
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
DP
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnikých opatreníMasaryk, M.
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
66.
BP
Riadenie hladiny pH živného roztoku pre hydropóniu
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
67.
DPRiadenie pohonu výrobného stroja s veľkou nerovnomernosťou choduMusil, M.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AMAMSjFPodrobnosti témy0 / --
--
68.
BPRobustné riadenie mechanického systému
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.
DizP
Robustné riadenie teplotného poľa ocele v procese kontinuálneho odlievania ako systému s rozloženými parametramiÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
DizP
Silové pomery pri zhutňovaní suroviny na stroji s obrátenou kinematikou
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjFPodrobnosti témy
0 / 1
--
71.
DizP
Solárne ejektorové klimatizačné systémyÚstav energetických strojov a zariadení (SjF)D-ESZSjFPodrobnosti témy
0 / --
--
72.
DizP
Spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny vyrobené z odpadu
Polóni, M.
Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)
D-DSZSjFPodrobnosti témy0 / 1--
73.
DP
Systém manažérstva merania v organizácii
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESK
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
74.
DP
Štatistické vyhodnotenie meraní pomocou optického snímača PhoXi 3D ScannerŠišmišová, D.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti témy1 / 1
75.DizP
Triedenie partikulárneho materiálu
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
76.
DizP
Umelá inteligencia v autonómnych vozidláchMagdolen, Ľ.Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.DizPViacnásobné zhutňovanie ako efektívny spôsob náhrady sušenia
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.DizP
Vnorené lineárne prediktívne riadenie pre nízkonákladové mikroradiče
Takács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy0 / 1
--
79.
DizP
Vplyv mikroštruktúry a tepelného spracovania materiálov na ich cyklické vlastnostiChmelko, V.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
DizP
Vplyv reakčnej väzby na teplotnú rozťažnosť dlhovláknových kompozitov na báze Mg zliatin
Kúdela, S.
Ústav technológií a materiálov (SjF)
D-STMSjFPodrobnosti témy
0 / 1
--
81.
DP
Vyhodnotenie a komparácia prevodníka tlaku s primárnym etalónom tlaku
Ďuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
DizP
Vyhodnotenie neistôt pri kalibráciiPalenčár, R.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MT
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
83.
DizPVyhodnotenie neistôt pri kalibráciiÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MET
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.DPVyhodnotenie vplyvu neistôt merania pri overovaní analyzátorov dychuRybář, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
85.DizPVykurovanie a Klimatizácia (chladenie) elektromobilovMasaryk, M.
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.DizPVýmenník tepla špeciálnej konštrukcie
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PTECH
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
87.DPVypracovanie pracovného postupu pre účely kalibrácie očných tonometrovRybář, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
88.
DizP
Výskum a vývoj nových typov CRM pre účely kontroly kvality
Máriássy, M.
Strojnícka fakulta
D-MET
SjFPodrobnosti témy
0 / 1
--
89.
DizP
Výskum inteligentnej platformy pohonných jednotiek pre autonómne vozidláMagdolen, Ľ.
Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
90.
DizPVýskum technologických parametrov robotickej kinematickej štruktúry pri obrábaníKrižan, P.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
D-VSZ
SjF
Podrobnosti témy0 / ----
91.
DizP
Výskum vplyvu konštrukčných parametrov peletovacieho lisu na kvalitu výliskov z biomasy
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
D-VSZ
SjFPodrobnosti témy
0 / --
--
92.DizP
Vysokovýkonné kompozitné materiály pre odvod tepla
Kováčik, J.Ústav technológií a materiálov (SjF)D-STMSjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
93.
DizP
Využitie elektromechanického aktuátora pre Časovanie ventilov spaľovacieho motora
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / ----
94.
DizP
Využitie homogenizácie v mechanike tkanív
Hučko, B.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLMSjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.DizP
Využitie NDT metód pri meraní vlatností materiálov a priebehov zaťaženia
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
96.DPZariadenie na kontrolu stavu dýz pre kontinuálne liatie ocele
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISPSjF
Podrobnosti témy
1 / 1
97.
DizPZavedenie digitálneho kalibračného certifikátu do metrologickej praxe
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MET
SjF
Podrobnosti témy
0 / ----
98.DizPZavedenie digitálneho kalibračného certifikátu do metrologickej praxeHalaj, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-MTSjFPodrobnosti témy0 / ----
99.BPZvláštnosti systémového riešenia PEM palivového článku v motorových vozidláchVlnka, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AMAM
SjF
Podrobnosti témy
0 / ----
100.
BP
Zvláštnosti systémového riešenia PEM palivového článku v motorových vozidlách
Vlnka, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / ----
101.
DizP
8-bitové mikroradiče na tlmenie a monitorovanie vibrácií
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / ----