12. 8. 2020  17:59 Darina
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 8

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DisP
Viacnásobné zhutňovanie ako efektívny spôsob náhrady sušenia
Šooš, Ľ.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.DisPVnorené lineárne prediktívne riadenie pre nízkonákladové mikroradičeÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
DisP
Vplyv mikroštruktúry a tepelného spracovania materiálov na ich cyklické vlastnosti
Chmelko, V.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DisP
Vplyv reakčnej väzby na teplotnú rozťažnosť dlhovláknových kompozitov na báze Mg zliatin
Kúdela, S.Ústav technológií a materiálov (SjF)
D-STM
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
5.
DP
Vyhodnotenie a komparácia prevodníka tlaku s primárnym etalónom tlaku
Ďuriš, S.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DisP
Vyhodnotenie neistôt pri kalibrácii
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MT
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
7.DisPVyhodnotenie neistôt pri kalibrácii
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-METSjF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
8.
DPVyhodnotenie vplyvu neistôt merania pri overovaní analyzátorov dychu
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1--
9.
DisP
Vykurovanie a Klimatizácia (chladenie) elektromobilov
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
10.DisPVýmenník tepla špeciálnej konštrukcieÚstav procesného inžinierstva (SjF)D-PTECH
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
11.
DP
Vypracovanie pracovného postupu pre účely kalibrácie očných tonometrovRybář, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DisP
Výskum a vývoj nových typov CRM pre účely kontroly kvality
Strojnícka fakultaD-METSjFPodrobnosti tématu0 / 1
--
13.
DisPVýskum inteligentnej platformy pohonných jednotiek pre autonómne vozidláMagdolen, Ľ.Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)D-DSZ
SjF
Podrobnosti tématu0 / --
--
14.
DisPVýskum technologických parametrov robotickej kinematickej štruktúry pri obrábaníÚstav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
D-VSZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
15.
DisP
Výskum vplyvu konštrukčných parametrov peletovacieho lisu na kvalitu výliskov z biomasy
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
D-VSZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
16.
DisPVysokovýkonné kompozitné materiály pre odvod tepla
Ústav technológií a materiálov (SjF)
D-STM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.
DisP
Využitie elektromechanického aktuátora pre Časovanie ventilov spaľovacieho motora
Vlnka, J.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / ----
18.
DisP
Využitie homogenizácie v mechanike tkanív
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjFPodrobnosti tématu0 / 1
--
19.
DisP
Využitie NDT metód pri meraní vlatností materiálov a priebehov zaťaženia
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLMSjFPodrobnosti tématu
0 / 2
--