10. 8. 2020  13:48 Vavrinec
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 8

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Adaptívne prediktívne riadenie otáčok s doprednou kompenzáciou poruchy
Gulan, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
2.DisP
Adaptívny zber energie z vibrácií
Takács, G.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
DisP
Analýza hydraulického zaťaženia jedno lopatkového čerpadla
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DisPAplikácia numerických metód v akumulácii a prenose tepla
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjFPodrobnosti tématu0 / 1--
5.
DisP
Aplikácia robotickej kinematickej štruktúry pre multifunkčné výrobné operácieKrižan, P.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSZ
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.DPAutonómna navigácia mobilných robotov v prostredí ROSŠišmišová, D.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISPSjFPodrobnosti tématu0 / ----
7.
BP
Bezpečnosť automatizovaného robotického pracoviska s priemyselným robotom KUKA KR3
Fiťka, I.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
DisPDeformačno-napäťový stav v procese zvárania s využitím neurónových sietíJančo, R.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
D-APLMExA
D-APLMxA
D-APLME
SjFPodrobnosti tématu0 / 2
--
9.
DPDynamická analýza kmitania výrobného rotačného strojaMusil, M.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AMAM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / ----
10.
DisP
Efektívne vnorené nelineárne prediktívne riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
Gulan, M.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DisP
Efektívne vnorené robustné riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikouGulan, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjFPodrobnosti tématu0 / 1
--
12.DPEliminácia prašnosti a tepelných ziskov výrobnej prevádzky vzduchotechnikou kombinovanou s adiabatickými metódamiMasaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
I-TZB
SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
13.
DisPExponenciálne technológie pre inteligentný Priemysel 4.0Vachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISPSjFPodrobnosti tématu0 / 2--
14.
DisP
Extrúzia pást v axiálnom extrudéri špeciálnej konštrukcie
Peciar, M.Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
15.DisPHodnotenie únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom stave napätostiChmelko, V.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
16.DPIdentifikácia tlmiacich vlastností špeciálnych materiálovMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AMAM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.DisPImplementácia exponenciálnych technológii inteligentného priemyslu v meraníVachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MT
SjFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
18.
DisP
Implementácia exponenciálnych technológii inteligentného priemyslu v meraníVachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MET
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
19.
DisP
Implementácia metodiky „Design forAdditiveManufacturing“ (DFAM) do systému navrhovania komponentov mobilných strojov
Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / ----
20.DisPImplementácia pevnostných analýz pri optimalizácii aditívnej výroby vysokopevných súčiastokMatúš, M.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSAZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
21.BPInteligentná záhradaBartalský, L.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjFPodrobnosti tématu0 / 1
--
22.DisP
Kompaktovanie partikulárneho materiálu
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
23.
DisP
Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkochÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-MT
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DP
Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkoch
Ďuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESKSjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
DisP
Modelovanie a riadenie systémov s rozloženými parametrami
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
DisP
Modifikácia povrchu objektov vyrobených kovovou 3D tlačou aplikáciou technológie elektrolytnej plazmy
Pokusová, M.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-STM
D-STAM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
DisP
Monitorovanie mechanických konštrukcií v reálnom čase pomocou vnorených mikroradičov
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
28.
DisP
Multifunkčný efektor pre hybridnú aditívnu výrobu
Matúš, M.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZSjFPodrobnosti tématu
0 / --
--
29.
DisP
Navigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémov
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BP
Návrh a realizácia nízkonákladového riadiaceho systému pre inteligentné teráriumÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DisPNávrh a konštrukcia mechatronického systému „Hovercraft“Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
DisPNávrh a konštrukcia mechatronického systému „palivového článku“Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.
DP
Návrh algoritmov pre riadenie laboratórneho systému „prečerpávajúca vodná elektráreň“
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISPSjFPodrobnosti tématu
1 / 1
34.
DP
Návrh algoritmov pre stabilizáciu polohy guličky na tyčiRohaľ-Ilkiv, B.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu1 / 1
35.
DP
Návrh algoritmu na určovanie presnosti polohy pri RTLS lokalizácii.
Šišmišová, D.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / --
--
36.DisPNávrh alternatívneho materiálového modelu pre numerické modelovanie správania sa hyperelastických materiálovÉcsi, L.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjFPodrobnosti tématu
0 / --
--
37.
DPNávrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviskaVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti tématu0 / 2
--
38.
DP
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces SimulateÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
39.DPNávrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces SimulateVachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
40.
DP
Návrh Laboratórneho modeluÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.DPNávrh Mamdaniho a Sugenovho fuzzy regulátora v prostredí aplikačnej knižnice Fuzzy Logic Toolbox
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
DisP
Návrh materiálového modelu na modelovanie poškodenia kovových materiálov v extrémnych podmienkach s prechodom húževnatého charakteru porušenia na krehký
Écsi, L.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLMSjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DisP
Návrh materiálového modelu pre creepové deformácie kovových materiálov
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
44.
DP
Návrh modelu kovového valca pre nastavovanie teplotných polí
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESKSjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
DP
Návrh prostredia na ovládanie cyklického technologického procesu
Bartalský, L.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjFPodrobnosti tématu0 / 1
--
46.
BP
Návrh, realizácia a ovládanie klimatizačno-vykurovacej jednotky laboratórneho HVAC systému
Minarčík, P.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISPSjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
DP
Návrh robotizovaneho pracoviska v rámci konceptu Priemysel 4.0
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
48.
DP
Návrh robotizovaneho pracoviska v rámci konceptu Priemysel 4.0
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
49.
DP
Návrh softvérového prostredia pre potreby IDB
Vachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
50.DisPNumerická analýza úloh s hyperelastických materiálovým modelomÚstav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
D-APLMxA
D-APLMExA
D-APLME
SjFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
51.
DisPOptimalizácia procesu aditívnej výrobyBeniak, J.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSZ
D-VSAZxA
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
52.
DisP
Optimalizácia procesu mletia v závislosti od mechanických vlastností vlákien a procesu varenia buničinyPeciar, M.
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
53.
DisPOptimálne riadenie multi-stabilného vibračného systému v úlohe zberu energie z prostrediaÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjFPodrobnosti tématu0 / 1
--
54.
BP
Palivový článok a infraštruktúra v automobile Honda
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISPSjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
55.BP
Palivový článok a infraštruktúra v automobile Honda
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AMAMSjFPodrobnosti tématu0 / ----
56.
DisP
Pokročilé konštruovanie v procese návrhu Body in White
Gulan, L.
Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
D-DSZSjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
57.DisPPosúdenie seizmickej odolnosti rotačných strojov jadrových elektrárniÚstav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.
DisP
Prediktívne riadenie vibrácií pomocou polí užívateľom programovateľných logických členovTakács, G.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
59.
DisPPríspevok k riešenia nosníkov a rámov na nepružných podkladoch
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
D-APLME
D-APLMExA
D-APLMxA
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
60.
BP
Proces triedenia materiálu na robotickom pracovisku pomocou RGB snímačaÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
61.
DisP
Procesy výroby alternatívnych palív na báze odpadovej biomasy
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjFPodrobnosti tématu
0 / --
--
62.DisP
Progresívna konštrukcia nástrojov pre zhutňovanie biomasy
Matúš, M.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
63.
DisP
Realizácia a vyhodnotenie 8-kanálového teplomera s rozlíšením 1 mK pomocou mikroprocesora radu ADuCM360
Strojnícka fakulta
D-MET
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1--
64.
DisPRealizácia jednotky mól v súlade s novou definíciouMáriássy, M.
Strojnícka fakulta
D-MET
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
65.
DisP
Redukcia solárnej tepelnej záťaže budov
Masaryk, M.
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZSjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
66.
DP
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnikých opatrení
Masaryk, M.
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
I-TZB
SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
67.
BP
Riadenie hladiny pH živného roztoku pre hydropóniuŠimovec, M.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
68.DPRiadenie pohonu výrobného stroja s veľkou nerovnomernosťou chodu
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AMAM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
69.
BP
Robustné riadenie mechanického systému
Bartalský, L.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
DisP
Robustné riadenie teplotného poľa ocele v procese kontinuálneho odlievania ako systému s rozloženými parametramiÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.
DisP
Solárne ejektorové klimatizačné systémyÚstav energetických strojov a zariadení (SjF)D-ESZSjFPodrobnosti tématu0 / ----
72.
DisP
Spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny vyrobené z odpaduOddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
DP
Systém manažérstva merania v organizácii
Palenčár, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
74.
DP
Štatistické vyhodnotenie meraní pomocou optického snímača PhoXi 3D ScannerŠišmišová, D.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
DisP
Triedenie partikulárneho materiálu
Peciar, P.Ústav procesného inžinierstva (SjF)D-PT
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
76.
DisP
Umelá inteligencia v autonómnych vozidláchMagdolen, Ľ.Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)
D-DSZ
SjFPodrobnosti tématu0 / --
--
77.DisP
Viacnásobné zhutňovanie ako efektívny spôsob náhrady sušenia
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
DisP
Vnorené lineárne prediktívne riadenie pre nízkonákladové mikroradiče
Takács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
79.
DisP
Vplyv mikroštruktúry a tepelného spracovania materiálov na ich cyklické vlastnostiÚstav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
80.
DisP
Vplyv reakčnej väzby na teplotnú rozťažnosť dlhovláknových kompozitov na báze Mg zliatin
Ústav technológií a materiálov (SjF)
D-STMSjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
81.
DP
Vyhodnotenie a komparácia prevodníka tlaku s primárnym etalónom tlaku
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.DisPVyhodnotenie neistôt pri kalibráciiPalenčár, R.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MT
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
83.
DisP
Vyhodnotenie neistôt pri kalibrácii
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MET
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
84.
DP
Vyhodnotenie vplyvu neistôt merania pri overovaní analyzátorov dychu
Rybář, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
85.
DisP
Vykurovanie a Klimatizácia (chladenie) elektromobilov
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZSjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
DisP
Výmenník tepla špeciálnej konštrukcie
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PTECH
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
87.
DP
Vypracovanie pracovného postupu pre účely kalibrácie očných tonometrov
Rybář, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
88.DisPVýskum a vývoj nových typov CRM pre účely kontroly kvality
Strojnícka fakulta
D-METSjFPodrobnosti tématu0 / 1--
89.DisPVýskum inteligentnej platformy pohonných jednotiek pre autonómne vozidláOddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)D-DSZSjFPodrobnosti tématu
0 / --
--
90.
DisP
Výskum technologických parametrov robotickej kinematickej štruktúry pri obrábaníKrižan, P.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
D-VSZ
SjFPodrobnosti tématu0 / ----
91.
DisPVýskum vplyvu konštrukčných parametrov peletovacieho lisu na kvalitu výliskov z biomasy
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
D-VSZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
92.
DisP
Vysokovýkonné kompozitné materiály pre odvod tepla
Ústav technológií a materiálov (SjF)
D-STM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
93.DisPVyužitie elektromechanického aktuátora pre Časovanie ventilov spaľovacieho motoraVlnka, J.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / ----
94.
DisP
Využitie homogenizácie v mechanike tkanívHučko, B.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
95.
DisP
Využitie NDT metód pri meraní vlatností materiálov a priebehov zaťaženiaChmelko, V.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
96.
DP
Zariadenie na kontrolu stavu dýz pre kontinuálne liatie ocele
Bartalský, L.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
97.
DisP
Zavedenie digitálneho kalibračného certifikátu do metrologickej praxe
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-METSjFPodrobnosti tématu0 / --
--
98.
DisP
Zavedenie digitálneho kalibračného certifikátu do metrologickej praxe
Halaj, M.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MTSjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
99.
BP
Zvláštnosti systémového riešenia PEM palivového článku v motorových vozidláchÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AMAM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
100.
BP
Zvláštnosti systémového riešenia PEM palivového článku v motorových vozidlách
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISPSjFPodrobnosti tématu0 / ----
101.
DisP
8-bitové mikroradiče na tlmenie a monitorovanie vibrácií
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--