20. 10. 2020  2:34 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Garantujúce pracovisko:

* | A | M | O

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Analýza hluku generovaného NMR tomografom so slabým magnetickým poľom
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AISPSjFPodrobnosti témy
0 / --
--
2.
DP
Mapovanie povrchu predmetov v laserovom skeneri na princípu stereovidenia
Vlnka, J.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
DP
Mapovanie povrchu predmetov v laserovom skeneri na princípu stereovidenia
Vlnka, J.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy
0 / --
--
4.
DPMetódy určovania srdcového rytmu z PPG signáluÚstav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Optimalizácia využitia zdroja elektrickej energie z palivových článkov pre automobily
Vlnka, J.
Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / ----
6.DPOptimalizácia využitia zdroja elektrickej energie z palivových článkov pre automobilyÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjFPodrobnosti témy0 / ----
7.
DP
Optimalizácia využitia zdroja elektrickej energie z palivových článkov pre automobilyÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AMAM
SjF
Podrobnosti témy0 / --
--