4. 6. 2020  14:23 Lenka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 8

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
Adaptívne prediktívne riadenie otáčok s doprednou kompenzáciou poruchy
Gulan, M.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu1 / 1
2.
DisP
Adaptívny zber energie z vibrácií
Takács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjFPodrobnosti tématu
0 / --
--
3.
DisP
Analýza hydraulického zaťaženia jedno lopatkového čerpadla
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)D-ESZSjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DisP
Aplikácia numerických metód v akumulácii a prenose tepla
Masaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DisP
Aplikácia robotickej kinematickej štruktúry pre multifunkčné výrobné operácieKrižan, P.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSZ
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / ----
6.
DPAutonómna navigácia mobilných robotov v prostredí ROS
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISPSjFPodrobnosti tématu
1 / --
7.BP
Bezpečnosť automatizovaného robotického pracoviska s priemyselným robotom KUKA KR3
Fiťka, I.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
DisPDeformačno-napäťový stav v procese zvárania s využitím neurónových sietíJančo, R.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
D-APLMExA
D-APLMxA
D-APLME
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
9.DP
Dynamická analýza kmitania výrobného rotačného stroja
Musil, M.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AMAM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
10.
DisP
Efektívne vnorené nelineárne prediktívne riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikouGulan, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DisP
Efektívne vnorené robustné riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjFPodrobnosti tématu0 / 1
--
12.
DP
Eliminácia prašnosti a tepelných ziskov výrobnej prevádzky vzduchotechnikou kombinovanou s adiabatickými metódami
Masaryk, M.
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Szabó, K.
13.DisP
Exponenciálne technológie pre inteligentný Priemysel 4.0
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
14.
DisPExtrúzia pást v axiálnom extrudéri špeciálnej konštrukciePeciar, M.
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
15.
DisP
Hodnotenie únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom stave napätosti
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLMSjF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
16.
DPIdentifikácia tlmiacich vlastností špeciálnych materiálovMusil, M.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AMAM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.DisP
Implementácia exponenciálnych technológii inteligentného priemyslu v meraní
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MT
SjFPodrobnosti tématu0 / 2
--
18.
DisP
Implementácia exponenciálnych technológii inteligentného priemyslu v meraníVachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MET
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
19.
DisP
Implementácia metodiky „Design forAdditiveManufacturing“ (DFAM) do systému navrhovania komponentov mobilných strojov
Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
D-DSZSjFPodrobnosti tématu
0 / --
--
20.
DisP
Implementácia pevnostných analýz pri optimalizácii aditívnej výroby vysokopevných súčiastok
Matúš, M.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZSjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
21.
BP
Inteligentná záhrada
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISPSjFPodrobnosti tématu
1 / 1
22.
DisP
Kompaktovanie partikulárneho materiálu
Peciar, P.Ústav procesného inžinierstva (SjF)D-PTSjFPodrobnosti tématu0 / 2
--
23.DisP
Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkoch
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-MTSjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DP
Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkoch
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESKSjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
DisP
Modelovanie a riadenie systémov s rozloženými parametramiBelavý, C.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
DisP
Modifikácia povrchu objektov vyrobených kovovou 3D tlačou aplikáciou technológie elektrolytnej plazmy
Pokusová, M.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-STM
D-STAM
SjFPodrobnosti tématu0 / 1
--
27.
DisP
Monitorovanie mechanických konštrukcií v reálnom čase pomocou vnorených mikroradičov
Takács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjFPodrobnosti tématu0 / 1--
28.
DisP
Multifunkčný efektor pre hybridnú aditívnu výrobu
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
29.DisP
Navigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémov
Rohaľ-Ilkiv, B.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1--
30.
BPNávrh a realizácia nízkonákladového riadiaceho systému pre inteligentné terárium
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu1 / 1 Vereš, D.
31.
DisP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „Hovercraft“Vlnka, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjFPodrobnosti tématu
0 / --
--
32.
DisP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „palivového článku“
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.
DP
Návrh algoritmov pre riadenie laboratórneho systému „prečerpávajúca vodná elektráreň“
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Slamka, M.
34.
DP
Návrh algoritmov pre stabilizáciu polohy guličky na tyči
Rohaľ-Ilkiv, B.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krippel, M.
35.
DP
Návrh algoritmu na určovanie presnosti polohy pri RTLS lokalizácii.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
1 / -- Igaz, M.
36.
DisP
Návrh alternatívneho materiálového modelu pre numerické modelovanie správania sa hyperelastických materiálov
Écsi, L.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti tématu0 / --
--
37.
DP
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviskaVachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Šíma, P.
38.DP
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate
Vachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti tématu1 / 2 Šofranko, M.
39.DPNávrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces SimulateÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 2
40.
DPNávrh Laboratórneho modeluBartalský, L.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu1 / 1 Mačo, J.
41.
DP
Návrh Mamdaniho a Sugenovho fuzzy regulátora v prostredí aplikačnej knižnice Fuzzy Logic ToolboxÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti tématu0 / 1--
42.
DisP
Návrh materiálového modelu na modelovanie poškodenia kovových materiálov v extrémnych podmienkach s prechodom húževnatého charakteru porušenia na krehký
Écsi, L.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjFPodrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DisP
Návrh materiálového modelu pre creepové deformácie kovových materiálov
Écsi, L.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti tématu0 / ----
44.
DPNávrh modelu kovového valca pre nastavovanie teplotných políÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šímová, V.
45.DPNávrh prostredia na ovládanie cyklického technologického procesuBartalský, L.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hudák, J.
46.BPNávrh, realizácia a ovládanie klimatizačno-vykurovacej jednotky laboratórneho HVAC systémuÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
DP
Návrh robotizovaneho pracoviska v rámci konceptu Priemysel 4.0
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISPSjFPodrobnosti tématu
1 / 2
Konkoly, T.
48.
DP
Návrh robotizovaneho pracoviska v rámci konceptu Priemysel 4.0
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
49.
DP
Návrh softvérového prostredia pre potreby IDB
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Michal, M.
50.
DisP
Numerická analýza úloh s hyperelastických materiálovým modelom
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
D-APLMxA
D-APLMExA
D-APLME
SjFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
51.
DisP
Optimalizácia procesu aditívnej výroby
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSZ
D-VSAZxA
D-VSAZ
SjFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
52.
DisPOptimalizácia procesu mletia v závislosti od mechanických vlastností vlákien a procesu varenia buničiny
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjFPodrobnosti tématu0 / 2
--
53.
DisP
Optimálne riadenie multi-stabilného vibračného systému v úlohe zberu energie z prostrediaRohaľ-Ilkiv, B.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BP
Palivový článok a infraštruktúra v automobile Honda
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
55.
BP
Palivový článok a infraštruktúra v automobile Honda
Vlnka, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AMAM
SjF
Podrobnosti tématu0 / ----
56.
DisP
Pokročilé konštruovanie v procese návrhu Body in White
Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
57.DisPPosúdenie seizmickej odolnosti rotačných strojov jadrových elektrárniÚstav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.
DisP
Prediktívne riadenie vibrácií pomocou polí užívateľom programovateľných logických členov
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
59.
DisP
Príspevok k riešenia nosníkov a rámov na nepružných podkladochÚstav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLM
D-APLME
D-APLMExA
D-APLMxA
SjFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
60.
BP
Proces triedenia materiálu na robotickom pracovisku pomocou RGB snímačaÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
1 / 2
61.
DisPProgresívna konštrukcia nástrojov pre zhutňovanie biomasyMatúš, M.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
62.
DisP
Realizácia a vyhodnotenie 8-kanálového teplomera s rozlíšením 1 mK pomocou mikroprocesora radu ADuCM360
Máriássy, M.
Strojnícka fakulta
D-METSjFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
DisP
Realizácia jednotky mól v súlade s novou definíciou
Strojnícka fakulta
D-MET
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1--
64.
DisP
Redukcia solárnej tepelnej záťaže budov
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.
DP
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnikých opatreníÚstav energetických strojov a zariadení (SjF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hyžák, F.
66.BP
Riadenie hladiny pH živného roztoku pre hydropóniu
Šimovec, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
67.
DP
Riadenie pohonu výrobného stroja s veľkou nerovnomernosťou chodu
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AMAM
SjF
Podrobnosti tématu0 / --
--
68.
BPRobustné riadenie mechanického systémuBartalský, L.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1--
69.
DisP
Robustné riadenie teplotného poľa ocele v procese kontinuálneho odlievania ako systému s rozloženými parametramiÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
DisP
Silové pomery pri zhutňovaní suroviny na stroji s obrátenou kinematikou
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZSjFPodrobnosti tématu0 / 1--
71.
DisP
Solárne ejektorové klimatizačné systémy
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
72.
DisP
Spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny vyrobené z odpaduPolóni, M.Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)D-DSZSjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
DP
Systém manažérstva merania v organizáciiPalenčár, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
74.
DP
Štatistické vyhodnotenie meraní pomocou optického snímača PhoXi 3D ScannerÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESKSjFPodrobnosti tématu1 / 1
75.
DisPTriedenie partikulárneho materiáluÚstav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjF
Podrobnosti tématu0 / 2--
76.
DisP
Umelá inteligencia v autonómnych vozidláchOddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti tématu0 / ----
77.DisPViacnásobné zhutňovanie ako efektívny spôsob náhrady sušeniaŠooš, Ľ.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
DisP
Vnorené lineárne prediktívne riadenie pre nízkonákladové mikroradiče
Takács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
79.
DisP
Vplyv mikroštruktúry a tepelného spracovania materiálov na ich cyklické vlastnosti
Chmelko, V.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1--
80.
DisPVplyv reakčnej väzby na teplotnú rozťažnosť dlhovláknových kompozitov na báze Mg zliatinKúdela, S.Ústav technológií a materiálov (SjF)D-STMSjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
81.
DPVyhodnotenie a komparácia prevodníka tlaku s primárnym etalónom tlakuÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1--
82.
DisP
Vyhodnotenie neistôt pri kalibrácii
Palenčár, R.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-MTSjF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
83.DisPVyhodnotenie neistôt pri kalibráciiPalenčár, R.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MET
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
84.
DP
Vyhodnotenie vplyvu neistôt merania pri overovaní analyzátorov dychu
Rybář, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.
DisP
Vykurovanie a Klimatizácia (chladenie) elektromobilov
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti tématu0 / 1--
86.
DisP
Výmenník tepla špeciálnej konštrukcie
Gužela, Š.
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PTECHSjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
87.
DP
Vypracovanie pracovného postupu pre účely kalibrácie očných tonometrov
Rybář, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
DisP
Výskum a vývoj nových typov CRM pre účely kontroly kvality
Máriássy, M.Strojnícka fakultaD-METSjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
89.DisPVýskum inteligentnej platformy pohonných jednotiek pre autonómne vozidlá
Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / ----
90.
DisP
Výskum technologických parametrov robotickej kinematickej štruktúry pri obrábaní
Križan, P.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSAZ
D-VSZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
91.
DisPVýskum vplyvu konštrukčných parametrov peletovacieho lisu na kvalitu výliskov z biomasyKrižan, P.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
D-VSZ
SjF
Podrobnosti tématu
0 / ----
92.
DisP
Vysokovýkonné kompozitné materiály pre odvod teplaKováčik, J.Ústav technológií a materiálov (SjF)D-STM
SjF
Podrobnosti tématu0 / --
--
93.
DisP
Využitie elektromechanického aktuátora pre Časovanie ventilov spaľovacieho motoraVlnka, J.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
94.DisP
Využitie homogenizácie v mechanike tkanív
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
DisP
Využitie NDT metód pri meraní vlatností materiálov a priebehov zaťaženia
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
96.
DP
Zariadenie na kontrolu stavu dýz pre kontinuálne liatie ocele
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjF
Podrobnosti tématu
1 / 1
97.
DisP
Zavedenie digitálneho kalibračného certifikátu do metrologickej praxe
Halaj, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MET
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
98.
DisP
Zavedenie digitálneho kalibračného certifikátu do metrologickej praxe
Halaj, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-MT
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
99.BP
Zvláštnosti systémového riešenia PEM palivového článku v motorových vozidlách
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AMAM
SjFPodrobnosti tématu
0 / --
--
100.
BP
Zvláštnosti systémového riešenia PEM palivového článku v motorových vozidlách
Vlnka, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti tématu0 / --
--
101.
DisP
8-bitové mikroradiče na tlmenie a monitorovanie vibrácií
Takács, G.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti tématu
0 / --
--