18. 7. 2018  18:08 Kamila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPAdaptívny zber energie z vibráciíTakács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP, D-MECH, D-MECHTSjFPodrobnosti témy0 / ----
2.DizPAktívna a pasívna bezpečnosť osôb v automobileMagdolen, Ľ.Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)D-DSZSjFPodrobnosti témy0 / 1--
3.DizPAnalýza interakcie nádoby s kvapalinou pri seizmickej udalostiMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
4.DizPAnalýza vlivu Evropské rozvojové pomoci na realizaci jednotek SI pomocí primárních etalonů v národních metrologických institutechTesař, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-METSjFPodrobnosti témy0 / 1--
5.DizPAnalýza vlivu Evropského metrologického výzkumného programu EMRP a Evropského metro-logického programu pro inovace a výzkum EMPIR na realizaci změny definice základních jednotek SI za pomoci fixování hodnot základních fyzikálních konstantTesař, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-METSjFPodrobnosti témy0 / 1--
6.DizPAnalýza vplyvu rôznych faktorov na presnosť určenia hodnoty rozpočtu vykurovacích nákladovĎuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-METSjFPodrobnosti témy0 / ----
7.DizPAnalýza vplyvu rôznych faktorov na presnosť určenia hodnoty rozpočtu vykurovacích nákladovĎuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-MTSjFPodrobnosti témy0 / ----
8.DPAnalýza vplyvu seizmickej udalosti na spoľahlivosť nízkotlakového systému havarijného chladenia jadrového reaktora VVER440Urban, F.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)I-ESZSjFPodrobnosti témy0 / 1--
9.DizPAnalýza vplyvu štrukturálno termálnych efektov na dynamickú nestabilitu komponentov kotúčových bŕzdMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
10.DizPAnalýza vplyvu tlmenia komponentov kotúčových bŕzd na vznik ich dynamickej nestabilityMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLM, D-APLMESjFPodrobnosti témy0 / ----
11.DPAplikácia monitoru rizika na hodnotenie frekvencie tavenia aktívnej zóny pre definované konfigurácie jadrového bloku VVER 440Urban, F.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)I-ESZSjFPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPAttitude determination and control of a CubeSat nanosatelliteGulan, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPAutomatický monitorovací systém laboratórnych podmienokĎuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESKSjFPodrobnosti témy0 / ----
14.DizPBezkontaktné meranie geometrických tvarov a vzdialeností pre potreby priemyselnej robotikyVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-MTSjFPodrobnosti témy0 / 2--
15.BPBlokovanie laserových odpočúvacích zariadeníTakács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
16.DizPDeformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametrochJančo, R.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLM, D-APLME, D-APLMExA, D-APLMxASjFPodrobnosti témy0 / 2--
17.DizPDetekcia defektov v potrubných systémoch pomocou akustických metódJančo, R.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLM, D-APLMxASjFPodrobnosti témy0 / 2--
18.DizPDiagnostika porúch rotačných strojovMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPDvojosový elektromechanický stabilizátor obrazuTakács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / ----
20.DizPDynamická analýza pískania kotúčových bŕzdMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPEdukatívny postup vytvárania inteligentných komponentov v prostredí Siemens Process SimulateVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
22.DizPEnergetická, environmentálna a ekonomická analýza zásobovania teplom objektov inovovanými tepelnými čerpadlami vzduch vodaUrban, F.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)D-ESZSjFPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPExperimentálne moduly pre výučbu automatizácieTakács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / ----
24.DPExperimentálne zariadenie na praktickú implementáciu adaptívneho prediktívneho riadeniaGulan, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
25.DPExperimentálne zariadenie na výskum riadenia procesov vykurovania, vetrania a klimatizácie v budováchGulan, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
26.DizPIdentifikácia a optimalizácia parametrov odpruženia automobiluMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
27.DizPIdentifikácia a optimalizácia parametrov odpruženia automobilu s pružnou karosériouMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPImplementácia metódy Monte Carlo v metrológiiPalenčár, R.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESKSjFPodrobnosti témy0 / ----
29.DizPInovatívne metódy vývoja modulov mobilných strojov z kompozitných materiálovGulan, L.Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)D-DSZSjFPodrobnosti témy0 / ----
30.DizPInteligentné optimálne riadenie procesov vykurovania a klimatizácie budovRohaľ-Ilkiv, B.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjFPodrobnosti témy0 / ----
31.DizPJednoosová stlačiteľnosť jemnozrnných materiálovPeciar, M.Ústav procesného inžinierstva (SjF)D-PTSjFPodrobnosti témy0 / 2--
32.DizPKalibrácia špecifických meradiel hmotnosti.Ďuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-METSjFPodrobnosti témy0 / ----
33.DPKlimatizácia rodinného domu využitím prírodného zemného chladuFüri, B.Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky (ÚESZ SjF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
34.DPKlimatizácia rodinného domu využitím prírodného zemného chladuFüri, B.Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky (ÚESZ SjF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
35.DizPMagnetická separácia ťažkých kovov v odpadových vodáchVlnka, J.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-MECHSjFPodrobnosti témy0 / 1--
36.DPMeranie a vyhodnotenie meraní kľúčových geometrických rozmerov pomocou súradnicového meracieho strojaĎuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESKSjFPodrobnosti témy0 / 1--
37.DPMeranie a vyhodnotenie meraní kľúčových geometrických rozmerov pomocou súradnicového meracieho strojaĎuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESKSjFPodrobnosti témy0 / 1--
38.BPMiniaturizácia experimentu "magnetická levitácia"Takács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / ----
39.DizPModel prúdenia v héliovej slučkeKnížat, B.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)D-ESZSjFPodrobnosti témy0 / 2--
40.DPModelovanie rozloženej tepelnej sústavy na báze metódy konečných prvkov a doprednej neurónovej sieteVégh, P.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / ----
41.DizPMonitorovanie mechanických konštrukcií v reálnom čase pomocou vnorených mikroradičovTakács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP, D-MECH, D-MECHTSjFPodrobnosti témy0 / 1--
42.DizPNáhodné kmitanie nelineárnych sústavMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
43.DizPNavigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémovRohaľ-Ilkiv, B.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-MECHSjFPodrobnosti témy0 / ----
44.DizPNavigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémovRohaľ-Ilkiv, B.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-MECHTSjFPodrobnosti témy0 / ----
45.BPNávrh a konštrukcia autonómneho robotického systému na báze vnorených platforiemSlovák, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
46.DPNávrh algoritmov navigácie mobilného robotaRohaľ-Ilkiv, B.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
47.DizPNávrh alternatívneho materiálového modelu pre numerické modelovanie správania sa hyperelastických materiálovÉcsi, L.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
48.DizPNávrh a optimalizácia otáčkovo zavislích tlmičov torznehe kmitania v pohonovych sustavach automobilovMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
49.DizPNávrh a optimalizácia pohonu jednotky pradiarenského strojaŠooš, Ľ.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSAZSjFPodrobnosti témy0 / ----
50.BPNávrh a praktická realizácia vnorenej prototypizačnej platformy na výuku teórie automatického riadeniaGulan, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
51.DizPNávrh a realizácia tepelného stroja pre nízkoteplotné zdroje energieMasaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)D-ESZSjFPodrobnosti témy0 / 1--
52.BPNávrh GUI prostredia pre riadenie technologického procesuBartalský, L.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / ----
53.DizPNávrh materiálového modelu na modelovanie poškodenia kovových materiálov v extrémnych podmienkach s prechodom húževnatého charakteru porušenia na krehkýÉcsi, L.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / ----
54.DizPNávrh materiálového modelu pre creepové deformácie kovových materiálovÉcsi, L.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / ----
55.DizPNávrh materiálového modelu pre numerické modelovanie poškodenia hyperelastických materiálov v rámci fenomenologickej plasticityÉcsi, L.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / ----
56.DPNávrh robotického pracoviska na zváranie hliníkových bicyklových rámovVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
57.DizPNové pokročilé metody návaznosti etalonů krevního tlakuTesař, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-METSjFPodrobnosti témy0 / 1--
58.DizPNumerická analýza úloh s hyperelastických materiálovým modelomJančo, R.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLM, D-APLME, D-APLMxASjFPodrobnosti témy0 / 2--
59.BPOff-line / On-line programovanie robotovVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 3--
60.DPOff-line programovanie robotického ramena ABB vykonávajúceho bodové odporové zváranieVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
61.DizPOptimalizácia geometrie ultrazvukovéhon rezného nástrojaMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
62.DizPOptimalizácia parametrov odpruženia vozidla s adaptívnym riadenímMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
63.DizPOptimalizácia parametrov pruženia bicyklaMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
64.BPOptimálne rozmiestnenie snímačov teploty v peci pomocou interpolačných a aproximačných kriviekVégh, P.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / ----
65.DizPParametrická identifikácia potrubného systému počas tlakovej skúškyMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
66.DizPPokročilá aplikácia generatívneho konštruovania v procese vývoja Body in WhiteGulan, L.Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)D-DSZSjFPodrobnosti témy0 / ----
67.DizPPosúdenie seizmickej odolnosti konštrukcie s nelineárnym odpruženímMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
68.DizPPosúdenie vplyvu mechanizmov vzniku dynamickej nestability na vysokofrekvenčný squeal kotúčových bŕzdMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
69.DizPPravdepodobnostné prístupy riešenia potrubných systémov na pružných podkladochJančo, R.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLM, D-APLMExASjFPodrobnosti témy0 / 1--
70.DPPredictive control of a 2DOF laboratory helicopter modelGulan, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
71.DizPPrediktívne riadenie autonómnych mobilných systémovRohaľ-Ilkiv, B.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
72.DizPPrediktívne riadenie kmitania mechanických konštrukcií pomocou modelov vyšších rádovTakács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP, D-MECH, D-MECHTSjFPodrobnosti témy0 / 1--
73.DPPrediktívne riadenie laboratórneho výukového modeluRohaľ-Ilkiv, B.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
74.DizPPrediktivne riadenie mobilného autonómneho systému po zadanej trajektórii s prekážkami.Rohaľ-Ilkiv, B.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjFPodrobnosti témy0 / ----
75.DizPPrediktívne riadenie vibrácií pomocou polí užívateľom programovateľných logických členovTakács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP, D-MECH, D-MECHTSjFPodrobnosti témy0 / ----
76.BPPrestavba Trabanta na elektromobilVlnka, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 2--
77.DizPPriemyselná automatizácia na báze konceptu Priemysel 4.0Vachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 2--
78.DPRedukcia solárnej tepelnej záťaze továrenských hálFüri, B.Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky (ÚESZ SjF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
79.DPRedukcia solárnej tepelnej záťaze továrenských hálFüri, B.Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky (ÚESZ SjF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
80.DPRedukcia solárnej tepelnej záťaze továrenských hálFüri, B.Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky (ÚESZ SjF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
81.DPRedukcia solárnej tepelnej záťaze továrenských hálFüri, B.Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky (ÚESZ SjF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
82.DPRekonštrukcia vstrekovacieho lisu so zvýšením bezpečnostiVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
83.DPRiadenie dynamických sústav s fuzzy a PID regulátoromVégh, P.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / ----
84.DPRiadenie laboratórneho modelu invertovaného kyvadlaGulan, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
85.BPRiadenie meracích procesovPalenčár, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / ----
86.DPRiadiaci systém pre elektronický autonómny systém s využitím prvkov umelej inteligencieŠišmišová, D.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
87.DPRobotizovaná linka pre zváranie výstužných konštrukcii do sedačiek pre automobilový priemysel s využitím zváracích systémov ABB Spot SystemsVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
88.DizPRobustné riadenie teplotného poľa ocele v procese kontinuálneho odlievania ako systému s rozloženými parametramiBelavý, C.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
89.DizPRozpoznávanie obrazov pre potreby priemyselnej a mobilnej robotikyVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 2--
90.BPSiemens Smart HomeVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 2--
91.BPSiemens Technomatix PLM Process SimulateVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 2--
92.BPSmart Home na báze bezdrôtového protokolu Z-WaveVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 2--
93.DizPSolárne ejektorové klimatizačné systémyMasaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)D-ESZSjFPodrobnosti témy0 / ----
94.DPSpôsobilosť meracieho procesu a jeho riadeniePalenčár, R.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESKSjFPodrobnosti témy0 / ----
95.DizPSyntéza robustného riadenia systémov s rozloženými parametramiBelavý, C.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
96.DizPTvarová a rozmerová optimalizácia lisovacích nástrojov zhutňovacích strojovKrižan, P.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSAZSjFPodrobnosti témy0 / 1--
97.DizPTvarová a rozmerová optimalizácia lisovacích nástrojov zhutňovacích strojovKrižan, P.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSZSjFPodrobnosti témy0 / 1--
98.DizPVibračná online diagnostika ložísk náprav železničných vagónovMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
99.DizPVnorené lineárne prediktívne riadenie pre nízkonákladové mikroradičeTakács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1--
100.DizPVnorené platformy a ich využitie v priemyselnej automatizácii s využitím operačného systému ROSVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 2--
101.DizPVplyv aditív na konvektívny prenos energie pri neizotermickom turbulentnom prúdení kvapalínPeciar, M.Ústav procesného inžinierstva (SjF)D-PTSjFPodrobnosti témy0 / ----
102.DizPVplyv biomechanických parametrov oka na aplanáciuHučko, B.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
103.DPVplyv extrémnych podmienok simulovaných v klimatickej komore na metrologickú kontrolu analyzátorov dychuĎuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESKSjFPodrobnosti témy0 / ----
104.DizPVplyv mikrolegovania na vlastnosti silumínov so zvýšeným obsahom železaPokusová, M.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-STMSjFPodrobnosti témy0 / 1--
105.DPVplyvové faktory na presnosť merania vnútroočného tlaku očným tonometromĎuriš, S.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESKSjFPodrobnosti témy0 / 1--
106.DPVyhodnotenie kalibrácie prevodníkov tlakuPalenčár, R.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESKSjFPodrobnosti témy0 / 1--
107.DizPVyhodnotenie neistôt pri kalibrácii meracích prístrojovPalenčár, R.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-MTSjFPodrobnosti témy0 / 1--
108.DizPVyhodnotenie neistôt pri kalibrácii meracích prístrojovPalenčár, R.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-METSjFPodrobnosti témy0 / 1--
109.DizPVýmenník tepla špeciálnej konštrukcieGužela, Š.Ústav procesného inžinierstva (SjF)D-PTECHSjFPodrobnosti témy0 / ----
110.DizPVýskum parametrov optimalizácie procesu 3D tlačeBeniak, J.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSAZSjFPodrobnosti témy0 / ----
111.DizPVýskum parametrov optimalizácie procesu 3D tlačeBeniak, J.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSZSjFPodrobnosti témy0 / ----
112.DizPVýskum technológie lisovania kompozitných materiálov na báze odpadových plastov a biomasyKrižan, P.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSAZSjFPodrobnosti témy0 / 1--
113.DizPVýskum technológie lisovania kompozitných materiálov na báze odpadových plastov a biomasyKrižan, P.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSZSjFPodrobnosti témy0 / 1--
114.BPVyužitie Lego Mindstorms ako didaktickej pomocky v rámci výučbyŠišmišová, D.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISPSjFPodrobnosti témy0 / ----
115.DizPVývoj LED etalonových zdrojů celkového světelného toku a celkového zářivého toku ve spektrální oblasti od 300 nm do 1100 nm pro gonio-fotometrická a gonio-spektro-radiometrická měření.Tesař, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-METSjFPodrobnosti témy0 / 1--
116.DizPVývoj primárního etalonu pro měření elektrolytické konduktivity vodných roztoků v oblasti nízkých vodivostí od 0,055 μS/cm do 50 μS/cmTesař, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-METSjFPodrobnosti témy0 / 1--