27. 5. 2020  12:36 Iveta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 8

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.DPAdaptívne prediktívne riadenie otáčok s doprednou kompenzáciou poruchyGulan, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjF
Podrobnosti témy
1 / 1 Mladý, S.
2.DizPAdaptívny zber energie z vibráciíÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjF
Podrobnosti témy
0 / ----
3.DizPAnalýza hydraulického zaťaženia jedno lopatkového čerpadlaOlšiak, R.
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZSjFPodrobnosti témy0 / 1
--
4.DizP
Aplikácia numerických metód v akumulácii a prenose tepla
Masaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjFPodrobnosti témy0 / 1
--
5.
DizP
Aplikácia robotickej kinematickej štruktúry pre multifunkčné výrobné operácie
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSZ
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.
DP
Autonómna navigácia mobilných robotov v prostredí ROS
Šišmišová, D.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / --
Papšo, J.
7.BPBezpečnosť automatizovaného robotického pracoviska s priemyselným robotom KUKA KR3
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjFPodrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DizP
Deformačno-napäťový stav v procese zvárania s využitím neurónových sietí
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
D-APLMExA
D-APLMxA
D-APLME
SjFPodrobnosti témy
0 / 2
--
9.
DP
Dynamická analýza kmitania výrobného rotačného stroja
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AMAM
SjF
Podrobnosti témy
0 / ----
10.DizP
Efektívne vnorené nelineárne prediktívne riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
Gulan, M.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjFPodrobnosti témy0 / 1
--
11.DizP
Efektívne vnorené robustné riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DPEliminácia prašnosti a tepelných ziskov výrobnej prevádzky vzduchotechnikou kombinovanou s adiabatickými metódamiMasaryk, M.
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Szabó, K.
13.
DizP
Exponenciálne technológie pre inteligentný Priemysel 4.0
Vachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISPSjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.
DizP
Extrúzia pást v axiálnom extrudéri špeciálnej konštrukcie
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
15.
DizP
Hodnotenie únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom stave napätosti
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLMSjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
16.DP
Identifikácia tlmiacich vlastností špeciálnych materiálov
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AMAM
SjF
Podrobnosti témy0 / ----
17.
DizP
Implementácia exponenciálnych technológii inteligentného priemyslu v meraní
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MTSjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
18.DizP
Implementácia exponenciálnych technológii inteligentného priemyslu v meraní
Vachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MET
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
19.DizPImplementácia metodiky „Design forAdditiveManufacturing“ (DFAM) do systému navrhovania komponentov mobilných strojovGulan, L.
Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / ----
20.
DizP
Implementácia pevnostných analýz pri optimalizácii aditívnej výroby vysokopevných súčiastokMatúš, M.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
21.
BP
Inteligentná záhrada
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISPSjFPodrobnosti témy
1 / 1
Chovan, Ľ.
22.
DizPKompaktovanie partikulárneho materiáluPeciar, P.
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PTSjF
Podrobnosti témy
0 / 2--
23.
DizP
Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkoch
Ďuriš, S.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MT
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DP
Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkoch
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjFPodrobnosti témy0 / 1
--
25.
DizP
Modelovanie a riadenie systémov s rozloženými parametrami
Belavý, C.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DizP
Modifikácia povrchu objektov vyrobených kovovou 3D tlačou aplikáciou technológie elektrolytnej plazmy
Pokusová, M.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-STM
D-STAM
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.DizPMonitorovanie mechanických konštrukcií v reálnom čase pomocou vnorených mikroradičovÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
28.
DizP
Multifunkčný efektor pre hybridnú aditívnu výrobuMatúš, M.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZSjFPodrobnosti témy
0 / --
--
29.
DizP
Navigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémov
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
30.
BP
Návrh a realizácia nízkonákladového riadiaceho systému pre inteligentné terárium
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / 1 Vereš, D.
31.DizP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „Hovercraft“
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISPSjFPodrobnosti témy
0 / --
--
32.
DizPNávrh a konštrukcia mechatronického systému „palivového článku“Vlnka, J.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
DP
Návrh algoritmov pre riadenie laboratórneho systému „prečerpávajúca vodná elektráreň“
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjFPodrobnosti témy1 / 1
34.
DP
Návrh algoritmov pre stabilizáciu polohy guličky na tyčiÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / 1
35.DPNávrh algoritmu na určovanie presnosti polohy pri RTLS lokalizácii.Šišmišová, D.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / -- Igaz, M.
36.
DizP
Návrh alternatívneho materiálového modelu pre numerické modelovanie správania sa hyperelastických materiálov
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.
DP
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska
Vachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / 2
Šíma, P.
38.
DP
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces SimulateÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / 2
39.
DP
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate
Vachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP
SjF
Podrobnosti témy1 / 2
40.
DPNávrh Laboratórneho modeluBartalský, L.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / 1
Mačo, J.
41.
DP
Návrh Mamdaniho a Sugenovho fuzzy regulátora v prostredí aplikačnej knižnice Fuzzy Logic Toolbox
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISPSjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.DizPNávrh materiálového modelu na modelovanie poškodenia kovových materiálov v extrémnych podmienkach s prechodom húževnatého charakteru porušenia na krehkýÚstav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy
0 / --
--
43.
DizP
Návrh materiálového modelu pre creepové deformácie kovových materiálov
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
44.DP
Návrh modelu kovového valca pre nastavovanie teplotných polí
Bartalský, L.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESK
SjF
Podrobnosti témy1 / 1 Šímová, V.
45.DP
Návrh prostredia na ovládanie cyklického technologického procesu
Bartalský, L.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / 1
46.BP
Návrh, realizácia a ovládanie klimatizačno-vykurovacej jednotky laboratórneho HVAC systému
Minarčík, P.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
DPNávrh robotizovaneho pracoviska v rámci konceptu Priemysel 4.0Vachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy1 / 2
48.
DP
Návrh robotizovaneho pracoviska v rámci konceptu Priemysel 4.0Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy0 / 2--
49.
DP
Návrh softvérového prostredia pre potreby IDB
Vachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISPSjFPodrobnosti témy1 / 2
50.
DizP
Numerická analýza úloh s hyperelastických materiálovým modelom
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
D-APLMxA
D-APLMExA
D-APLME
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
51.
DizP
Optimalizácia procesu aditívnej výroby
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSZ
D-VSAZxA
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
52.
DizP
Optimalizácia procesu mletia v závislosti od mechanických vlastností vlákien a procesu varenia buničinyPeciar, M.
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
53.
DizP
Optimálne riadenie multi-stabilného vibračného systému v úlohe zberu energie z prostrediaRohaľ-Ilkiv, B.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
54.
BP
Palivový článok a infraštruktúra v automobile Honda
Vlnka, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjFPodrobnosti témy
0 / --
--
55.
BP
Palivový článok a infraštruktúra v automobile HondaÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AMAM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
56.
DizPPokročilé konštruovanie v procese návrhu Body in White
Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
57.
DizP
Posúdenie seizmickej odolnosti rotačných strojov jadrových elektrárni
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti témy0 / ----
58.
DizP
Prediktívne riadenie vibrácií pomocou polí užívateľom programovateľných logických členov
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISPSjFPodrobnosti témy
0 / --
--
59.DizPPríspevok k riešenia nosníkov a rámov na nepružných podkladochJančo, R.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
D-APLME
D-APLMExA
D-APLMxA
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2--
60.
BP
Proces triedenia materiálu na robotickom pracovisku pomocou RGB snímača
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / 2
61.
DizP
Progresívna konštrukcia nástrojov pre zhutňovanie biomasy
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZSjFPodrobnosti témy
0 / --
--
62.
DizP
Realizácia a vyhodnotenie 8-kanálového teplomera s rozlíšením 1 mK pomocou mikroprocesora radu ADuCM360
Máriássy, M.
Strojnícka fakulta
D-METSjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
63.
DizPRealizácia jednotky mól v súlade s novou definíciouMáriássy, M.
Strojnícka fakulta
D-MET
SjFPodrobnosti témy0 / 1--
64.
DizPRedukcia solárnej tepelnej záťaže budov
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZSjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
DPRedukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnikých opatreníMasaryk, M.
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
I-TZB
SvFPodrobnosti témy1 / 1
66.
BP
Riadenie hladiny pH živného roztoku pre hydropóniu
Šimovec, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjFPodrobnosti témy
0 / 1
--
67.
DP
Riadenie pohonu výrobného stroja s veľkou nerovnomernosťou chodu
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AMAM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
68.
BP
Robustné riadenie mechanického systému
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.DizPRobustné riadenie teplotného poľa ocele v procese kontinuálneho odlievania ako systému s rozloženými parametrami
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.DizPSilové pomery pri zhutňovaní suroviny na stroji s obrátenou kinematikouŠooš, Ľ.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZSjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
71.
DizP
Solárne ejektorové klimatizačné systémy
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / ----
72.DizP
Spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny vyrobené z odpadu
Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)
D-DSZ
SjFPodrobnosti témy
0 / 1
--
73.
DP
Systém manažérstva merania v organizácii
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2--
74.
DP
Štatistické vyhodnotenie meraní pomocou optického snímača PhoXi 3D Scanner
Šišmišová, D.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESKSjFPodrobnosti témy1 / 1 Mižišinová, D.
75.
DizPTriedenie partikulárneho materiáluPeciar, P.Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
76.
DizP
Umelá inteligencia v autonómnych vozidlách
Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)D-DSZSjFPodrobnosti témy
0 / --
--
77.
DizP
Viacnásobné zhutňovanie ako efektívny spôsob náhrady sušenia
Šooš, Ľ.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
DizP
Vnorené lineárne prediktívne riadenie pre nízkonákladové mikroradiče
Takács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
79.
DizP
Vplyv mikroštruktúry a tepelného spracovania materiálov na ich cyklické vlastnosti
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
80.
DizP
Vplyv reakčnej väzby na teplotnú rozťažnosť dlhovláknových kompozitov na báze Mg zliatinKúdela, S.Ústav technológií a materiálov (SjF)D-STMSjFPodrobnosti témy
0 / 1
--
81.DPVyhodnotenie a komparácia prevodníka tlaku s primárnym etalónom tlakuÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESK
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
DizP
Vyhodnotenie neistôt pri kalibrácii
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MT
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
83.DizPVyhodnotenie neistôt pri kalibráciiÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MET
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.
DPVyhodnotenie vplyvu neistôt merania pri overovaní analyzátorov dychuRybář, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
85.
DizP
Vykurovanie a Klimatizácia (chladenie) elektromobilov
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZSjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
86.DizPVýmenník tepla špeciálnej konštrukcie
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PTECH
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
87.
DP
Vypracovanie pracovného postupu pre účely kalibrácie očných tonometrovRybář, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
88.
DizP
Výskum a vývoj nových typov CRM pre účely kontroly kvalityMáriássy, M.Strojnícka fakulta
D-MET
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
89.DizP
Výskum inteligentnej platformy pohonných jednotiek pre autonómne vozidlá
Magdolen, Ľ.Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)D-DSZSjF
Podrobnosti témy
0 / ----
90.
DizP
Výskum technologických parametrov robotickej kinematickej štruktúry pri obrábaní
Križan, P.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
D-VSZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
91.
DizP
Výskum vplyvu konštrukčných parametrov peletovacieho lisu na kvalitu výliskov z biomasyÚstav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
D-VSZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / ----
92.
DizP
Vysokovýkonné kompozitné materiály pre odvod tepla
Kováčik, J.
Ústav technológií a materiálov (SjF)
D-STM
SjF
Podrobnosti témy0 / --
--
93.
DizP
Využitie elektromechanického aktuátora pre Časovanie ventilov spaľovacieho motoraVlnka, J.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-AISPSjFPodrobnosti témy
0 / --
--
94.
DizP
Využitie homogenizácie v mechanike tkanívHučko, B.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLMSjFPodrobnosti témy
0 / 1
--
95.
DizP
Využitie NDT metód pri meraní vlatností materiálov a priebehov zaťaženia
Chmelko, V.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti témy0 / 2
--
96.DP
Zariadenie na kontrolu stavu dýz pre kontinuálne liatie ocele
Bartalský, L.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
1 / 1
Haška, R.
97.
DizP
Zavedenie digitálneho kalibračného certifikátu do metrologickej praxe
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-METSjFPodrobnosti témy
0 / --
--
98.DizP
Zavedenie digitálneho kalibračného certifikátu do metrologickej praxe
Halaj, M.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MT
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
99.
BP
Zvláštnosti systémového riešenia PEM palivového článku v motorových vozidláchVlnka, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AMAM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
100.
BP
Zvláštnosti systémového riešenia PEM palivového článku v motorových vozidlách
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / ----
101.
DizP
8-bitové mikroradiče na tlmenie a monitorovanie vibráciíTakács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjF
Podrobnosti témy
0 / --
--