15. 8. 2020  10:56 Marcela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 8

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DPAdaptívne prediktívne riadenie otáčok s doprednou kompenzáciou poruchyÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP
SjF
Podrobnosti témy0 / 1--
2.
DizP
Adaptívny zber energie z vibrácií
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISPSjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
DizP
Analýza hydraulického zaťaženia jedno lopatkového čerpadlaOlšiak, R.
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti témy0 / 1--
4.
DizPAplikácia numerických metód v akumulácii a prenose tepla
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DizP
Aplikácia robotickej kinematickej štruktúry pre multifunkčné výrobné operácie
Križan, P.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSZ
D-VSAZ
SjFPodrobnosti témy0 / ----
6.DP
Autonómna navigácia mobilných robotov v prostredí ROS
Šišmišová, D.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISPSjF
Podrobnosti témy
0 / ----
7.
BP
Bezpečnosť automatizovaného robotického pracoviska s priemyselným robotom KUKA KR3
Fiťka, I.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DizP
Deformačno-napäťový stav v procese zvárania s využitím neurónových sietíJančo, R.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLM
D-APLMExA
D-APLMxA
D-APLME
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.
DPDynamická analýza kmitania výrobného rotačného strojaMusil, M.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AMAM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
DizP
Efektívne vnorené nelineárne prediktívne riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DizP
Efektívne vnorené robustné riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy0 / 1--
12.
DP
Eliminácia prašnosti a tepelných ziskov výrobnej prevádzky vzduchotechnikou kombinovanou s adiabatickými metódami
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
I-TZB
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
13.DizPExponenciálne technológie pre inteligentný Priemysel 4.0Vachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.DizP
Extrúzia pást v axiálnom extrudéri špeciálnej konštrukcie
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2--
15.
DizPHodnotenie únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom stave napätostiChmelko, V.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLMSjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
16.
DP
Identifikácia tlmiacich vlastností špeciálnych materiálov
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AMAM
SjF
Podrobnosti témy0 / ----
17.
DizP
Implementácia exponenciálnych technológii inteligentného priemyslu v meraní
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MT
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
18.
DizPImplementácia exponenciálnych technológii inteligentného priemyslu v meraníVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MET
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2--
19.DizP
Implementácia metodiky „Design forAdditiveManufacturing“ (DFAM) do systému navrhovania komponentov mobilných strojov
Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
DizP
Implementácia pevnostných analýz pri optimalizácii aditívnej výroby vysokopevných súčiastok
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjFPodrobnosti témy0 / ----
21.
BPInteligentná záhradaBartalský, L.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DizP
Kompaktovanie partikulárneho materiálu
Peciar, P.Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjFPodrobnosti témy0 / 2
--
23.DizPMeranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkochÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MT
SjFPodrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DP
Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkoch
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESKSjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.DizPModelovanie a riadenie systémov s rozloženými parametramiBelavý, C.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DizP
Modifikácia povrchu objektov vyrobených kovovou 3D tlačou aplikáciou technológie elektrolytnej plazmy
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-STM
D-STAM
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DizPMonitorovanie mechanických konštrukcií v reálnom čase pomocou vnorených mikroradičovÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjFPodrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DizP
Multifunkčný efektor pre hybridnú aditívnu výrobu
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
29.
DizP
Navigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémov
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy0 / 1
--
30.BPNávrh a realizácia nízkonákladového riadiaceho systému pre inteligentné teráriumÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.DizP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „Hovercraft“
Vlnka, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISPSjF
Podrobnosti témy
0 / ----
32.
DizP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „palivového článku“
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
DP
Návrh algoritmov pre riadenie laboratórneho systému „prečerpávajúca vodná elektráreň“Rohaľ-Ilkiv, B.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISPSjFPodrobnosti témy
1 / 1
34.
DP
Návrh algoritmov pre stabilizáciu polohy guličky na tyčiRohaľ-Ilkiv, B.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjFPodrobnosti témy1 / 1 Krippel, M.
35.
DP
Návrh algoritmu na určovanie presnosti polohy pri RTLS lokalizácii.
Šišmišová, D.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.
DizP
Návrh alternatívneho materiálového modelu pre numerické modelovanie správania sa hyperelastických materiálov
Écsi, L.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy0 / ----
37.
DP
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
38.
DPNávrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces SimulateVachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2--
39.
DP
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate
Vachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
40.
DPNávrh Laboratórneho modelu
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISPSjFPodrobnosti témy0 / 1
--
41.
DP
Návrh Mamdaniho a Sugenovho fuzzy regulátora v prostredí aplikačnej knižnice Fuzzy Logic ToolboxVégh, P.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DizP
Návrh materiálového modelu na modelovanie poškodenia kovových materiálov v extrémnych podmienkach s prechodom húževnatého charakteru porušenia na krehký
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
DizP
Návrh materiálového modelu pre creepové deformácie kovových materiálovÉcsi, L.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
44.
DP
Návrh modelu kovového valca pre nastavovanie teplotných polí
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESK
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
DP
Návrh prostredia na ovládanie cyklického technologického procesu
Bartalský, L.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
46.
BP
Návrh, realizácia a ovládanie klimatizačno-vykurovacej jednotky laboratórneho HVAC systému
Minarčík, P.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjFPodrobnosti témy0 / 1--
47.
DP
Návrh robotizovaneho pracoviska v rámci konceptu Priemysel 4.0Vachálek, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
48.
DPNávrh robotizovaneho pracoviska v rámci konceptu Priemysel 4.0Vachálek, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjFPodrobnosti témy0 / 2--
49.DP
Návrh softvérového prostredia pre potreby IDB
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
50.
DizPNumerická analýza úloh s hyperelastických materiálovým modelom
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
D-APLMxA
D-APLMExA
D-APLME
SjFPodrobnosti témy
0 / 2
--
51.
DizP
Optimalizácia procesu aditívnej výrobyBeniak, J.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSZ
D-VSAZxA
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy1 / 3
52.
DizPOptimalizácia procesu mletia v závislosti od mechanických vlastností vlákien a procesu varenia buničinyPeciar, M.
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PTSjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
53.
DizP
Optimálne riadenie multi-stabilného vibračného systému v úlohe zberu energie z prostredia
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.
BP
Palivový článok a infraštruktúra v automobile HondaÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
55.BPPalivový článok a infraštruktúra v automobile Honda
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AMAM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
56.DizPPokročilé konštruovanie v procese návrhu Body in WhiteGulan, L.Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti témy0 / ----
57.
DizPPosúdenie seizmickej odolnosti rotačných strojov jadrových elektrárniMusil, M.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLMSjFPodrobnosti témy
0 / --
--
58.
DizPPrediktívne riadenie vibrácií pomocou polí užívateľom programovateľných logických členovTakács, G.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
59.
DizPPríspevok k riešenia nosníkov a rámov na nepružných podkladochÚstav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
D-APLME
D-APLMExA
D-APLMxA
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
60.
BP
Proces triedenia materiálu na robotickom pracovisku pomocou RGB snímača
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy0 / 2
--
61.
DizP
Procesy výroby alternatívnych palív na báze odpadovej biomasyŠooš, Ľ.Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / ----
62.
DizP
Progresívna konštrukcia nástrojov pre zhutňovanie biomasy
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
63.DizPRealizácia a vyhodnotenie 8-kanálového teplomera s rozlíšením 1 mK pomocou mikroprocesora radu ADuCM360Máriássy, M.
Strojnícka fakulta
D-MET
SjFPodrobnosti témy
0 / 1
--
64.
DizP
Realizácia jednotky mól v súlade s novou definíciouMáriássy, M.
Strojnícka fakulta
D-MET
SjF
Podrobnosti témy0 / 1
--
65.DizPRedukcia solárnej tepelnej záťaže budov
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
66.
DP
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnikých opatrení
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1
--
67.
BP
Riadenie hladiny pH živného roztoku pre hydropóniu
Šimovec, M.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.
DP
Riadenie pohonu výrobného stroja s veľkou nerovnomernosťou chodu
Musil, M.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
I-AMAM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
69.
BP
Robustné riadenie mechanického systému
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
DizP
Robustné riadenie teplotného poľa ocele v procese kontinuálneho odlievania ako systému s rozloženými parametrami
Belavý, C.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.DizP
Solárne ejektorové klimatizačné systémy
Masaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)D-ESZSjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
72.
DizP
Spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny vyrobené z odpadu
Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)D-DSZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
DPSystém manažérstva merania v organizáciiÚstav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)I-MESKSjF
Podrobnosti témy
0 / 2--
74.
DP
Štatistické vyhodnotenie meraní pomocou optického snímača PhoXi 3D Scanner
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjFPodrobnosti témy
0 / 1
--
75.
DizP
Triedenie partikulárneho materiálu
Peciar, P.
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2--
76.
DizP
Umelá inteligencia v autonómnych vozidlách
Magdolen, Ľ.Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)
D-DSZ
SjF
Podrobnosti témy0 / ----
77.
DizP
Viacnásobné zhutňovanie ako efektívny spôsob náhrady sušenia
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZSjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
DizP
Vnorené lineárne prediktívne riadenie pre nízkonákladové mikroradičeTakács, G.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)D-AISPSjF
Podrobnosti témy
0 / 1--
79.DizPVplyv mikroštruktúry a tepelného spracovania materiálov na ich cyklické vlastnostiÚstav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)D-APLM
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
DizP
Vplyv reakčnej väzby na teplotnú rozťažnosť dlhovláknových kompozitov na báze Mg zliatin
Ústav technológií a materiálov (SjF)D-STMSjFPodrobnosti témy
0 / 1
--
81.
DP
Vyhodnotenie a komparácia prevodníka tlaku s primárnym etalónom tlaku
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESKSjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.DizP
Vyhodnotenie neistôt pri kalibrácii
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MTSjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
83.
DizP
Vyhodnotenie neistôt pri kalibrácii
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MET
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.DP
Vyhodnotenie vplyvu neistôt merania pri overovaní analyzátorov dychu
Rybář, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti témy0 / 1
--
85.
DizP
Vykurovanie a Klimatizácia (chladenie) elektromobilov
Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
D-ESZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.
DizP
Výmenník tepla špeciálnej konštrukcie
Gužela, Š.Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PTECH
SjFPodrobnosti témy0 / 2--
87.
DP
Vypracovanie pracovného postupu pre účely kalibrácie očných tonometrovRybář, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-MESK
SjF
Podrobnosti témy0 / 1
--
88.
DizP
Výskum a vývoj nových typov CRM pre účely kontroly kvalityStrojnícka fakulta
D-MET
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.
DizP
Výskum inteligentnej platformy pohonných jednotiek pre autonómne vozidláMagdolen, Ľ.Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov (ÚDTK SjF)D-DSZ
SjF
Podrobnosti témy0 / ----
90.
DizP
Výskum technologických parametrov robotickej kinematickej štruktúry pri obrábaní
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSAZ
D-VSZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
91.
DizP
Výskum vplyvu konštrukčných parametrov peletovacieho lisu na kvalitu výliskov z biomasy
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
D-VSZ
SjFPodrobnosti témy0 / --
--
92.
DizP
Vysokovýkonné kompozitné materiály pre odvod tepla
Ústav technológií a materiálov (SjF)
D-STM
SjF
Podrobnosti témy0 / ----
93.
DizP
Využitie elektromechanického aktuátora pre Časovanie ventilov spaľovacieho motora
Vlnka, J.
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / ----
94.
DizP
Využitie homogenizácie v mechanike tkanív
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
DizP
Využitie NDT metód pri meraní vlatností materiálov a priebehov zaťaženiaChmelko, V.Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
D-APLM
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
96.
DP
Zariadenie na kontrolu stavu dýz pre kontinuálne liatie oceleBartalský, L.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
I-AISPSjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.DizP
Zavedenie digitálneho kalibračného certifikátu do metrologickej praxe
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MET
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
98.
DizP
Zavedenie digitálneho kalibračného certifikátu do metrologickej praxe
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-MT
SjFPodrobnosti témy
0 / --
--
99.
BP
Zvláštnosti systémového riešenia PEM palivového článku v motorových vozidlách
Vlnka, J.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AMAM
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
100.
BP
Zvláštnosti systémového riešenia PEM palivového článku v motorových vozidlách
Vlnka, J.Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
B-AISP
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
101.
DizP
8-bitové mikroradiče na tlmenie a monitorovanie vibrácií
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
D-AISP
SjFPodrobnosti témy
0 / --
--