3. 6. 2020  16:02 Karolína
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | U | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Aktuálne trendy analýzy dát a ich využitia v manažmente
Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu1 / --
2.
DPAnalýza nákladovosti podnikateľského subjektuÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
3.DPAplikácia kontrolingu v malom podnikuÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Černá, Z.
4.DPAplikácia marketingových postupov vo vybranej firmeŠpirko, D.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
5.DP
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu vo vybranej firme
Porgeszová, H.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
6.
DP
Diagnostika finančného zdravia podnikateľského subjektu
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
7.
DP
Diagnostika finančnej pozície spoločnosti VUCHT, a. s., ako základ vypracovania riadiacich rozhodnutí
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
8.
DP
Efektívne riadenie procesov v poľnohospodárskom podnikuÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Putzová, Z.
9.
DP
Ekonomická efektívnosť investičného projektu zavedenia nového elektrolytu v spoločnosti ContinentalÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Miháliková, L.
10.
DisP
Ekonomické dopady ošetrovateľskej krízy v starostlivosti v domovoch pre seniorov
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-OEMxA
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / ----
11.DPHodnotenie efektívnosti využitia nástrojov podpory predaja vo vybranom obchodnom reťazciPlchová, J.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Csóka, A.
12.
BP
Hodnotenie finančnej gramotnosti študentov na technických školáchZatrochová, M.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.DisPInovatívne trendy v univerzitnom vzdelávaníÚstav manažmentu STU (OUP REK)
D-OEM
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu0 / --
--
14.
DisP
Kľúčové výzvy pri implementácii politiky nájomného bývania na Slovensku
Špirková, D.Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-OEM
ÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / --
--
15.
DisPManažment charakteristických prvkov nábrežia na podporenie vzťahu mesto - rieka
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PPxA
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu0 / 1
--
16.
DisP
Manažment charakteristických prvkov nábrežia na podporenie vzťahu mesto - rieka
Jaššo, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Modelovanie optimálneho výrobného procesu v priemyselnom podnikuPánik, M.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / 1
--
18.
BP
Modely obnovy aplikované pri spravovaní a plánovaní vozového parku vybraného podniku
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REKPodrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DP
Moderné formy a trendy online marketingu
Kuperová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ragan, R.
20.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku
Kuperová, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REKPodrobnosti tématu1 / 1 Hromníková, H.
21.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie zásobovacej a distribučnej logistiky vo vybranej spoločnostiKuperová, M.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
1 / 1
22.
DisPOchrana pamiatok na križovatke perspektívKráľová, E.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu0 / 5--
23.
DP
Optimalizácia procesu kontroly cien vo vybranej spoločnostiPlchová, J.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
24.
DisP
Participácia: príležitosti a výzvy pre efektívne verejné politiky
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-OEMxA
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.DisPParticipácia: príležitosti a výzvy pre efektívne verejné politikyKluvánková, T.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-OEM
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu0 / --
--
26.
DisP
Priemet vybranej aktuálnej výzvy priestorového rozvoja do plánovacích nástrojov a prístupov
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PPxA
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu0 / 10
--
27.
DisP
Priemet vybranej aktuálnej výzvy priestorového rozvoja do plánovacích nástrojov a prístupovFinka, M.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 10--
28.DPProces zvýšenia predaja produktov pomocou technologického špecialistu.Porgeszová, H.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
29.
DPRacionalizácia skladového hospodárstva vo vybranom podnikuKuperová, M.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
30.
BP
Rozširovanie výrobných kapacít pre inovácie produktov vo vybranom podniku
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu1 / 1 Bacho, R.
31.
DisPSociálne a psychologické aspekty plánovania a tvorby súčasných parkových priestorov sídlaGažová, D.Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PP
ÚM OUP REKPodrobnosti tématu
0 / 2
--
32.
DP
Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v priemyselnom podniku
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
33.
DisP
Stratégia developérskych spoločnosti pre etablovanie v krajinách V4
Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-OEM
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
34.DisPStredoeurópska plánovacia kultúra – komparatívna analýza a perspektívy
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
DisP
Stredoeurópska plánovacia kultúra – komparatívna analýza a perspektívy
Jaššo, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PPxA
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu0 / 1--
36.
DisPSystematizácia kľúčových faktorov výkonnosti klastrov z aspektu rastu inovačnej aktivity MSPBondareva, I.Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-OEM
ÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / ----
37.
BP
Údaje ako jeden z faktorov riadenia
Mišota, B.Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti tématu
1 / --
38.
BP
Udržateľná výstavba smerom k regeneratívnej ekonomike
Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPPÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
1 / 1 Adamský, M.
39.
DisP
Udržateľnosť v automobilovom priemysle: nevyhnutnosť alebo populizmus?
Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-OEM
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / --
--
40.
BP
Zásoby a ich efektivita vo vybranom priemyselnom podniku
Pánik, M.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
BP
Zhodnotenie implementácie inovácie vo vybranom podniku
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
1 / 1