22. 10. 2020  14:13 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | C | D | M | O | R | S

Por.
TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Analýza postavenia mliekarenského podniku na trhuÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DP
Controlling likvidity výrobného podniku
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hrabčáková, D.
3.DP
Diagnostika finančného stavu spoločnosti
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
DP
Marketingová stratégia vybraného priemyselného podniku
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
DP
Marketingová stratégia zavádzania nových produktov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Lapšanská, A.
6.DP
Optimalizácia logistiky vo vybranom podniku
Kuperová, M.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
7.
DP
Racionalizácia distribučnej logistiky a logistických procesov vo vybranom podniku
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
8.DPStrategické plánovanie a analýza vo vybranom podniku
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1