13. 10. 2019  22:06 Koloman
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | M | N | P | R | U | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAktuálne trendy analýzy dát a ich využitia v manažmenteMišota, B.Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti témy1 / -- Pakos, Š.
2.DPAplikácia marketingových postupov vo vybranej firmeŠpirko, D.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
3.DPAplikácia nástrojov komunikačného mixu vo vybranej firmePorgeszová, H.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPDiagnostika finančnej pozície spoločnosti VUCHT, a. s., ako základ vypracovania riadiacich rozhodnutíBondareva, I.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPEkonomická efektívnosť investičného projektu zavedenia nového elektrolytu v spoločnosti ContinentalBondareva, I.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPModelovanie optimálneho výrobného procesu v priemyselnom podnikuPánik, M.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPModely obnovy aplikované pri spravovaní a plánovaní vozového parku vybraného podnikuPánik, M.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPNávrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podnikuKuperová, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti témy1 / 1 Hromníková, H.
9.BPNávrh opatrení na zdokonalenie zásobovacej a distribučnej logistiky vo vybranej spoločnostiKuperová, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPProces zvýšenia predaja produktov pomocou technologického špecialistu.Porgeszová, H.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPRozširovanie výrobných kapacít pre inovácie produktov vo vybranom podnikuGolej, J.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti témy1 / 1 Bacho, R.
12.BPÚdaje ako jeden z faktorov riadeniaMišota, B.Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti témy1 / -- Hluzák, P.
13.BPUdržateľná výstavba smerom k regeneratívnej ekonomikeAdamuščin, A.Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti témy1 / 1 Adamský, M.
14.BPZásoby a ich efektivita vo vybranom priemyselnom podnikuPánik, M.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPZhodnotenie implementácie inovácie vo vybranom podnikuGolej, J.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti témy1 / 1 Scheff, N.