4. 6. 2020  0:41 Lenka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | U | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Aktuálne trendy analýzy dát a ich využitia v manažmenteMišota, B.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
B-IPPPÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
1 / --
Pakos, Š.
2.
DP
Analýza nákladovosti podnikateľského subjektu
Majerník, M.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
DP
Aplikácia kontrolingu v malom podniku
Zatrochová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
4.
DP
Aplikácia marketingových postupov vo vybranej firme
Špirko, D.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
5.
DP
Aplikácia nástrojov komunikačného mixu vo vybranej firme
Porgeszová, H.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
6.
DP
Diagnostika finančného zdravia podnikateľského subjektuMajerník, M.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTPFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hazuchová, A.
7.
DPDiagnostika finančnej pozície spoločnosti VUCHT, a. s., ako základ vypracovania riadiacich rozhodnutíBondareva, I.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.DPEfektívne riadenie procesov v poľnohospodárskom podniku
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Putzová, Z.
9.DPEkonomická efektívnosť investičného projektu zavedenia nového elektrolytu v spoločnosti ContinentalÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
10.
DisP
Ekonomické dopady ošetrovateľskej krízy v starostlivosti v domovoch pre seniorov
Špirková, D.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-OEMxA
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DPHodnotenie efektívnosti využitia nástrojov podpory predaja vo vybranom obchodnom reťazciÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Csóka, A.
12.
BP
Hodnotenie finančnej gramotnosti študentov na technických školáchZatrochová, M.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
B-AIMCHP
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DisP
Inovatívne trendy v univerzitnom vzdelávaní
Zatrochová, M.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-OEM
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu0 / ----
14.
DisP
Kľúčové výzvy pri implementácii politiky nájomného bývania na SlovenskuÚstav manažmentu STU (OUP REK)
D-OEM
ÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / --
--
15.
DisPManažment charakteristických prvkov nábrežia na podporenie vzťahu mesto - rieka
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PPxA
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
DisP
Manažment charakteristických prvkov nábrežia na podporenie vzťahu mesto - rieka
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Modelovanie optimálneho výrobného procesu v priemyselnom podniku
Pánik, M.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu0 / 1
--
18.BP
Modely obnovy aplikované pri spravovaní a plánovaní vozového parku vybraného podniku
Pánik, M.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1--
19.DP
Moderné formy a trendy online marketingu
Kuperová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
20.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podnikuÚstav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hromníková, H.
21.
BPNávrh opatrení na zdokonalenie zásobovacej a distribučnej logistiky vo vybranej spoločnostiÚstav manažmentu STU (OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hruška, I.
22.
DisP
Ochrana pamiatok na križovatke perspektív
Kráľová, E.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
23.DP
Optimalizácia procesu kontroly cien vo vybranej spoločnosti
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
24.DisPParticipácia: príležitosti a výzvy pre efektívne verejné politikyKluvánková, T.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-OEMxAÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.
DisP
Participácia: príležitosti a výzvy pre efektívne verejné politiky
Kluvánková, T.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-OEMÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
DisP
Priemet vybranej aktuálnej výzvy priestorového rozvoja do plánovacích nástrojov a prístupovFinka, M.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PPxAÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 10--
27.DisPPriemet vybranej aktuálnej výzvy priestorového rozvoja do plánovacích nástrojov a prístupov
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PPÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / 10--
28.
DP
Proces zvýšenia predaja produktov pomocou technologického špecialistu.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
29.DPRacionalizácia skladového hospodárstva vo vybranom podnikuKuperová, M.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šabová, K.
30.BP
Rozširovanie výrobných kapacít pre inovácie produktov vo vybranom podniku
Golej, J.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REKPodrobnosti tématu
1 / 1
Bacho, R.
31.
DisP
Sociálne a psychologické aspekty plánovania a tvorby súčasných parkových priestorov sídla
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
32.
DP
Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v priemyselnom podniku
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
DisP
Stratégia developérskych spoločnosti pre etablovanie v krajinách V4
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-OEM
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
34.
DisP
Stredoeurópska plánovacia kultúra – komparatívna analýza a perspektívy
Jaššo, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
DisP
Stredoeurópska plánovacia kultúra – komparatívna analýza a perspektívy
Jaššo, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPxAÚM OUP REKPodrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
DisP
Systematizácia kľúčových faktorov výkonnosti klastrov z aspektu rastu inovačnej aktivity MSPBondareva, I.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-OEM
ÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / --
--
37.BP
Údaje ako jeden z faktorov riadenia
Mišota, B.Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPPÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
1 / --
38.
BP
Udržateľná výstavba smerom k regeneratívnej ekonomike
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu1 / 1
39.
DisP
Udržateľnosť v automobilovom priemysle: nevyhnutnosť alebo populizmus?
Špirková, D.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-OEM
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / --
--
40.BPZásoby a ich efektivita vo vybranom priemyselnom podnikuPánik, M.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
BP
Zhodnotenie implementácie inovácie vo vybranom podnikuÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
1 / 1