16. 6. 2019  18:38 Blanka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DisPAktuálne výzvy priestorového rozvoja v SR a EUFinka, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / ----
2.DisPAktuálne výzvy priestorového rozvoja v SR a EUFinka, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPxAÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / ----
3.DPAplikácia marketingových postupov vo vybranej firmeŠpirko, D.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Beňová, Z.
4.BPEfektívne využitie finančných prostriedkovZatrochová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
5.DPEkonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpaduZatrochová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
6.BPEkonomická efektívnosť investičných projektov podnikuBondareva, I.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
7.DPFinančno-ekonomická analýza ako nástroj riadenia výkonnosti podnikuBondareva, I.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Kučerová, Z.
8.DPInovácia prvkov online marketingu vo vybranom podnikuJanáková, H.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Ragan, R.
9.DisPKultúrne dedičstvo ako súčasť územného kapitálu a jeho využitie v rozvojových stratégiách obcí a regiónovKráľová, E.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / ----
10.DisPManažment globálnej zmeny: Voda a jej mitigačný a adaptačný potenciál v mestskom prostredíMarek, M. V.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / ----
11.BPModerné formy maloobchoduŠpirko, D.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
12.DPNávrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmuJanáková, H.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
13.BPNávrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podnikuKuperová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
14.DPOptimalizácia cestovných nákladov na služobné cesty spoločnosti Erste Group IT International GmbHBondareva, I.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
15.DPPlánovanie a realizácia veľkoobjemových prepravných zásielokKuperová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
16.DPPriemyselne klastre a ich vplyv na inovačnú aktivitu MSP (na príklade Slovenského plastikárskeho klastra)Bondareva, I.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
17.DisPRevitalizácia a humanizácia degradovaných otvorených priestorov v štruktúre sídlaGažová, D.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / 1--
18.DPStabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v priemyselnom podnikuPlchová, J.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Packa, D.
19.DisPStredoeurópska plánovacia kultúra – komparatívna analýza a perspektívyJaššo, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / 1--
20.DPSystémové riadenie kvality v priemyselnom podnikuPlchová, J.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Ilašenková, R.
21.DPZníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchuZatrochová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--