3. 8. 2020  11:42 Jerguš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | U | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BPAktuálne trendy analýzy dát a ich využitia v manažmenteMišota, B.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti tématu
0 / --
--
2.DP
Analýza nákladovosti podnikateľského subjektu
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.DPAplikácia kontrolingu v malom podnikuZatrochová, M.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DP
Aplikácia marketingových postupov vo vybranej firme
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
5.
DPAplikácia nástrojov komunikačného mixu vo vybranej firmePorgeszová, H.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
6.
DP
Diagnostika finančného zdravia podnikateľského subjektu
Majerník, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.DPDiagnostika finančnej pozície spoločnosti VUCHT, a. s., ako základ vypracovania riadiacich rozhodnutíBondareva, I.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
8.
DP
Efektívne riadenie procesov v poľnohospodárskom podnikuÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
9.
DP
Ekonomická efektívnosť investičného projektu zavedenia nového elektrolytu v spoločnosti Continental
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
10.
DisPEkonomické dopady ošetrovateľskej krízy v starostlivosti v domovoch pre seniorov
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-OEMxA
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DP
Hodnotenie efektívnosti využitia nástrojov podpory predaja vo vybranom obchodnom reťazci
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
12.BP
Hodnotenie finančnej gramotnosti študentov na technických školách
Zatrochová, M.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.DisPInovatívne trendy v univerzitnom vzdelávaníZatrochová, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-OEM
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
DisP
Kľúčové výzvy pri implementácii politiky nájomného bývania na Slovensku
Špirková, D.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-OEMÚM OUP REKPodrobnosti tématu
1 / --
15.
DisP
Manažment charakteristických prvkov nábrežia na podporenie vzťahu mesto - rieka
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PPxA
ÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / 1--
16.
DisP
Manažment charakteristických prvkov nábrežia na podporenie vzťahu mesto - rieka
Jaššo, M.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.BPModelovanie optimálneho výrobného procesu v priemyselnom podniku
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.BP
Modely obnovy aplikované pri spravovaní a plánovaní vozového parku vybraného podniku
Pánik, M.
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.DP
Moderné formy a trendy online marketingu
Kuperová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
20.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podnikuÚstav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.BPNávrh opatrení na zdokonalenie zásobovacej a distribučnej logistiky vo vybranej spoločnostiÚstav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / 1--
22.
DisP
Ochrana pamiatok na križovatke perspektív
Kráľová, E.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
1 / 5 Aschenbrierová, V.
23.DPOptimalizácia procesu kontroly cien vo vybranej spoločnostiPlchová, J.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
24.
DisP
Participácia: príležitosti a výzvy pre efektívne verejné politiky
Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-OEMxAÚM OUP REKPodrobnosti tématu1 / --
25.
DisP
Participácia: príležitosti a výzvy pre efektívne verejné politiky
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-OEM
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
1 / -- Szabo, T.
26.
DisP
Priemet vybranej aktuálnej výzvy priestorového rozvoja do plánovacích nástrojov a prístupov
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PPxA
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 10
--
27.
DisP
Priemet vybranej aktuálnej výzvy priestorového rozvoja do plánovacích nástrojov a prístupov
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PP
ÚM OUP REKPodrobnosti tématu1 / 10 Hajduk, J.
28.DP
Proces zvýšenia predaja produktov pomocou technologického špecialistu.
Porgeszová, H.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
29.
DPRacionalizácia skladového hospodárstva vo vybranom podnikuKuperová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BP
Rozširovanie výrobných kapacít pre inovácie produktov vo vybranom podnikuÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.DisPSociálne a psychologické aspekty plánovania a tvorby súčasných parkových priestorov sídla
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
32.DPStabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v priemyselnom podnikuPlchová, J.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.DisPStratégia developérskych spoločnosti pre etablovanie v krajinách V4Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-OEM
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
34.DisPStredoeurópska plánovacia kultúra – komparatívna analýza a perspektívyÚstav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1--
35.
DisP
Stredoeurópska plánovacia kultúra – komparatívna analýza a perspektívy
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-PPxA
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
DisPSystematizácia kľúčových faktorov výkonnosti klastrov z aspektu rastu inovačnej aktivity MSPBondareva, I.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-OEMÚM OUP REKPodrobnosti tématu
0 / --
--
37.
BP
Údaje ako jeden z faktorov riadenia
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu1 / -- Hluzák, P.
38.
BP
Udržateľná výstavba smerom k regeneratívnej ekonomikeAdamuščin, A.Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu0 / 1
--
39.
DisPUdržateľnosť v automobilovom priemysle: nevyhnutnosť alebo populizmus?
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
D-OEM
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu1 / -- Dinda, L.
40.
BP
Zásoby a ich efektivita vo vybranom priemyselnom podniku
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / 1
--
41.BPZhodnotenie implementácie inovácie vo vybranom podniku
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti tématu
0 / 1
--