23. 10. 2020  11:44 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | C | D | M | O | R | S

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BPAnalýza postavenia mliekarenského podniku na trhu
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1