3. 6. 2020  18:15 Karolína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | U | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku
Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti témy1 / 1
2.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie zásobovacej a distribučnej logistiky vo vybranej spoločnosti
Kuperová, M.
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REK
Podrobnosti témy1 / 1