8. 7. 2020  9:45 Ivan
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | U | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DPRacionalizácia skladového hospodárstva vo vybranom podnikuÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Rozširovanie výrobných kapacít pre inovácie produktov vo vybranom podniku
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)
B-IPPP
ÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / 1--