20. 10. 2020  11:25 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | C | D | M | O | R | S

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Analýza postavenia mliekarenského podniku na trhu
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
2.DPControlling likvidity výrobného podnikuÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Hrabčáková, D.
3.
DPDiagnostika finančného stavu spoločnosti
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Múčka, A.
4.DPMarketingová stratégia vybraného priemyselného podnikuKatrenčík, I.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
DP
Marketingová stratégia zavádzania nových produktov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Plchová, J.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
6.DP
Optimalizácia logistiky vo vybranom podniku
Kuperová, M.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
7.DP
Racionalizácia distribučnej logistiky a logistických procesov vo vybranom podniku
Kuperová, M.
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-AICHPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Strategické plánovanie a analýza vo vybranom podniku
Zatrochová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
I-RTP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1