20. 6. 2019  7:28 Valéria
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPAktuálne výzvy priestorového rozvoja v SR a EUFinka, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / ----
2.DizPAktuálne výzvy priestorového rozvoja v SR a EUFinka, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPxAÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / ----
3.DPAplikácia marketingových postupov vo vybranej firmeŠpirko, D.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Beňová, Z.
4.BPEfektívne využitie finančných prostriedkovZatrochová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPEkonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpaduZatrochová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPEkonomická efektívnosť investičných projektov podnikuBondareva, I.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPFinančno-ekonomická analýza ako nástroj riadenia výkonnosti podnikuBondareva, I.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kučerová, Z.
8.DPInovácia prvkov online marketingu vo vybranom podnikuJanáková, H.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ragan, R.
9.DizPKultúrne dedičstvo ako súčasť územného kapitálu a jeho využitie v rozvojových stratégiách obcí a regiónovKráľová, E.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / ----
10.DizPManažment globálnej zmeny: Voda a jej mitigačný a adaptačný potenciál v mestskom prostredíMarek, M. V.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / ----
11.BPModerné formy maloobchoduŠpirko, D.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPNávrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmuJanáková, H.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
13.BPNávrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podnikuKuperová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPOptimalizácia cestovných nákladov na služobné cesty spoločnosti Erste Group IT International GmbHBondareva, I.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPPlánovanie a realizácia veľkoobjemových prepravných zásielokKuperová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPPriemyselne klastre a ich vplyv na inovačnú aktivitu MSP (na príklade Slovenského plastikárskeho klastra)Bondareva, I.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
17.DizPRevitalizácia a humanizácia degradovaných otvorených priestorov v štruktúre sídlaGažová, D.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPStabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v priemyselnom podnikuPlchová, J.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Packa, D.
19.DizPStredoeurópska plánovacia kultúra – komparatívna analýza a perspektívyJaššo, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)D-PPÚM OUP REKPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPSystémové riadenie kvality v priemyselnom podnikuPlchová, J.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPZníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchuZatrochová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--