17. 10. 2019  2:33 Hedviga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | D | E | H | M | N | O | P | R | S | U | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPAktuálne trendy analýzy dát a ich využitia v manažmenteMišota, B.Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti tématu1 / -- Pakos, Š.
2.DPAnalýza nákladovosti podnikateľského subjektuMajerník, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
3.DPAplikácia kontrolingu v malom podnikuZatrochová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
4.DPAplikácia marketingových postupov vo vybranej firmeŠpirko, D.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
5.DPAplikácia nástrojov komunikačného mixu vo vybranej firmePorgeszová, H.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
6.DPDiagnostika finančného zdravia podnikateľského subjektuMajerník, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
7.DPDiagnostika finančnej pozície spoločnosti VUCHT, a. s., ako základ vypracovania riadiacich rozhodnutíBondareva, I.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
8.DPEfektívne riadenie procesov v poľnohospodárskom podnikuZatrochová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
9.DPEkonomická efektívnosť investičného projektu zavedenia nového elektrolytu v spoločnosti ContinentalBondareva, I.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
10.DPHodnotenie efektívnosti využitia nástrojov podpory predaja vo vybranom obchodnom reťazciPlchová, J.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
11.BPHodnotenie finančnej gramotnosti študentov na technických školáchZatrochová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
12.BPModelovanie optimálneho výrobného procesu v priemyselnom podnikuPánik, M.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / 1--
13.BPModely obnovy aplikované pri spravovaní a plánovaní vozového parku vybraného podnikuPánik, M.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / 1--
14.DPModerné formy a trendy online marketinguKuperová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
15.BPNávrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podnikuKuperová, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti tématu1 / 1 Hromníková, H.
16.BPNávrh opatrení na zdokonalenie zásobovacej a distribučnej logistiky vo vybranej spoločnostiKuperová, M.Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti tématu1 / 1 Hruška, I.
17.DPOptimalizácia procesu kontroly cien vo vybranej spoločnostiPlchová, J.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
18.DPProces zvýšenia predaja produktov pomocou technologického špecialistu.Porgeszová, H.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
19.DPRacionalizácia skladového hospodárstva vo vybranom podnikuKuperová, M.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
20.BPRozširovanie výrobných kapacít pre inovácie produktov vo vybranom podnikuGolej, J.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti tématu1 / 1 Bacho, R.
21.DPStabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v priemyselnom podnikuPlchová, J.ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)I-RTPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
22.BPÚdaje ako jeden z faktorov riadeniaMišota, B.Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti tématu1 / -- Hluzák, P.
23.BPUdržateľná výstavba smerom k regeneratívnej ekonomikeAdamuščin, A.Ústav manažmentu STU (OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti tématu1 / 1 Adamský, M.
24.BPZásoby a ich efektivita vo vybranom priemyselnom podnikuPánik, M.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti tématu0 / 1--
25.BPZhodnotenie implementácie inovácie vo vybranom podnikuGolej, J.ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)B-IPPPÚM OUP REKPodrobnosti tématu1 / 1 Scheff, N.