4. 4. 2020  1:26 Izidor
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | M | N | P | R | T

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPAlgebraické a topologické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúrŠiráň, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPAMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.Handlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Sekerešová, M.
3.DPAutomatické segmentačné metódy biologických dátKrivá, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Somorovská, M.
4.DPDeep-learning siete na báze dopredno-spätnej nelineárnej difúzie pre klasifikáciu biotopov Natura 2000Mikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Ožvat, A. A.
5.DPEfektívna vnorená implementácia nelineárneho preneho riadenia systémov s rýchlou dynamikouGulan, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zatkalík, D.
6.DizPMetody segmentacie a trekingu v biologickych videach na baze nelinearnych difuznych rovnicMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / ----
7.DizPModel združeného rozdelenia pravdepodobnosti a jeho využitieBacigál, T.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPModelovanie a vizualizácia šírenia lesných požiarovAmbroz, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Malinaričová, T.
9.DPNumerické modelovanie lavínyFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Žeravý, M.
10.DizPNumerické modelovanie niektorých úloh prúdeniaFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPNumerické modelovanie pomocou lokálne zjemnených sietíFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gedajová, M.
12.DizPNumerické modelovanie úloh s pohyblivým rozhranímFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPPočítačové modelovanie prúdenia vyvolaného požiaromGlasa, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Csepregi, N.
14.BPPorovnanie možností modelovania okrajových úloh vo voľne dostupných MKP softvérochMinarechová, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Linkeš, M.
15.DPPriemer a vzdialenosti v grafochStaneková, Ľ.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Mészárosová, R.
16.DizPPrirodzené siete pre strojové učenieMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / ----
17.DizPRelačné morfizmyJenča, G.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPRiešenie 2D hyperbolických rovníc pomocou MKP s aplikáciou na kmitanie membránTomek, L.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Baránková, L.
19.DPTvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôchMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Čavarga, M.
20.DPÚčinky vetra na výškové budovyMacák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Opatovská, M.