23. 8. 2019  18:27 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | C | E | F | I | M | N | O | P | R | S | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAnalýza kvality prameňov v lokalite Vysoké TatryHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / ----
2.DPCFD analýza objektu čistiarne odpadových vôdHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPEfektívne hospodárenie s vodou v obciLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / -- Némethová, N.
4.DPFiltračné a adsorpčné materiály v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
5.DizPInovatívne spôsoby ochrany čerpadiel v mokrých komorách čerpacích stanícBožíková, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
6.DizPInteligentné nakladanie s dažďovými vodami v urbanizovanom územíStanko, Š.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
7.DizPMembránové procesy v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / ----
8.DPMembránové procesy v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
9.DizPModelovanie produkcie vybraných prúdov komunálneho odpadu a ich vývoj pre optimalizáciu riadenia a spracovaniaŠkultétyová, I.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy1 / -- Rózsa, G.
10.DPNávrh a hydrodynamické posúdenie objektu na stokovej sieti pomocou matematických modelovLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / ----
11.BPNávrh odkanalizovania obceHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 2 Žolna, F.
12.BPObnova verejných vodovodov Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / ----
13.DPOdstraňovanie mikropolutantov z vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
14.DPPosúdenie kanalizačného zberača v meste TrnavaLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / ----
15.DPPosúdenie vhodnosti využívania vsakovacích objektov na jednotnej stokovej sietiHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / ----
16.BPRozšírenie a obnova splaškovej kanalizačnej siete v obciHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / -- Vido, D.
17.BPSimulácia zrážkovo-odtokového procesu na urbanizovanom povodí stokyHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / ----
18.DPVariantné spôsoby nakladania s odpadovými vodami v urbanizovanom územíHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / ----
19.DizPVýskyt pesticídov a ich metabolitov vo vodách a ich odstraňovanie aktívnym uhlímIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPVyužitie aktívneho uhlia v úprave vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPZachytávanie podzemných vôdBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPZásobovanie pitnou vodou obceBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
23.DPZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Zlaté MoravceLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / ----
24.BPZmäkčovanie a stvrdzovanie vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
25.DPZrážkovo-odtokové procesy v povodí urbanizovaného územia s ohľadom na zmenu klímyHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / ----