18. 8. 2019  1:28 Elena, Helena
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Vedoucí tématu:

* | A | C | E | F | I | M | N | O | P | R | S | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPAnalýza kvality prameňov v lokalite Vysoké TatryHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
2.DPCFD analýza objektu čistiarne odpadových vôdHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
3.BPEfektívne hospodárenie s vodou v obciLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu1 / -- Némethová, N.
4.DPFiltračné a adsorpčné materiály v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
5.DisPInovatívne spôsoby ochrany čerpadiel v mokrých komorách čerpacích stanícBožíková, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
6.DisPInteligentné nakladanie s dažďovými vodami v urbanizovanom územíStanko, Š.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
7.DisPMembránové procesy v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
8.DPMembránové procesy v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
9.DisPModelovanie produkcie vybraných prúdov komunálneho odpadu a ich vývoj pre optimalizáciu riadenia a spracovaniaŠkultétyová, I.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
10.DPNávrh a hydrodynamické posúdenie objektu na stokovej sieti pomocou matematických modelovLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
11.BPNávrh odkanalizovania obceHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Žolna, F.
12.BPObnova verejných vodovodov Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
13.DPOdstraňovanie mikropolutantov z vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / ----
14.DPPosúdenie kanalizačného zberača v meste TrnavaLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
15.DPPosúdenie vhodnosti využívania vsakovacích objektov na jednotnej stokovej sietiHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
16.BPRozšírenie a obnova splaškovej kanalizačnej siete v obciHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu1 / -- Vido, D.
17.BPSimulácia zrážkovo-odtokového procesu na urbanizovanom povodí stokyHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
18.DPVariantné spôsoby nakladania s odpadovými vodami v urbanizovanom územíHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
19.DisPVýskyt pesticídov a ich metabolitov vo vodách a ich odstraňovanie aktívnym uhlímIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
20.DPVyužitie aktívneho uhlia v úprave vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
21.BPZachytávanie podzemných vôdBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
22.BPZásobovanie pitnou vodou obceBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
23.DPZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Zlaté MoravceLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
24.BPZmäkčovanie a stvrdzovanie vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / ----
25.DPZrážkovo-odtokové procesy v povodí urbanizovaného územia s ohľadom na zmenu klímyHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----