28. 5. 2020  10:52 Viliam
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Poř.
TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DP
ABS systém: modelovanie a riadenie
Rosinová, D.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hupčík, Š.
2.BP
AC metódy v moderných komunikačných sieťach
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
3.
DisP
Adaptívne verejné osvetlenie
Gašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.BP
Adaptívne verejné osvetlenie
Gašparovský, D.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Adaptívny systém pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíreFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
6.
DP
Aktívne tlmenie mechanického kmitania pomocou piezoelektrického aktuátora
Goga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
7.
DP
Aktualizácia aplikácie ParanoYa
Jókay, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
8.
BPAktualizácia prostredia online laboratória
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Takáč, J.
9.
BP
Aktualizácia rozšírenia jednoúčelových hesiel pre internetový prehliadač
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Nguyen The, B. D.
10.
BP
Aktuálny stav osvetlenia domácnostíGašparovský, D.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Gula, T.
11.
DPAkumulácia elektrickej energiePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.
BP
Akumulátor elektrickej energie na báze vybraného typu vratnej konverzie energií
Pípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
DisP
Akumulátory energie na báze pokročilých materiálov pre MEMS senzorové aplikácieÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
14.
DisP
Algebrické metódy v kryptografii a kryptoanalýzeGrošek, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
BPAlgoritmické obchodovanie s využitím umelej inteligencieDrozda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
16.
DisP
Algoritmy lokalizácie a navigácie autonómneho vozidla
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
17.
BPAlgoritmy porovnávania odtlačkov prstov na báze hlbokých neurónových sietíÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Krajčí, P.
18.
DP
Ampacita vonkajších elektrických vedení
Cenký, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Princ, V.
19.BP
Analógový laditeľný filter typu MOOG
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 11
Kovaľ, F.
20.DPAnalýza a modelovanie multi-dimenzionálnych údajov metódami strojového učeniaGallo, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Kürthy, I.
21.BP
Analýza aerodynamickej charakteristiky difúzoru
Gálik, G.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Papcun, M.
22.
BP
Analýza a optimalizácia výrobných procesov pomocou simulačných nástrojovBabinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
23.DPAnalýza bezpečnostných udalostí s prvkami inteligencieÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
24.
DP
Analýza blízko-povrchového poškodenia radiačne exponovaných feriticko/martenzitických ocelí
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
25.
DP
Analýza elektromagnetických polí v okolí IoT zariadení
Bittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fecišková, R. B.
26.
DP
Analýza kmitania na štvrtinovom fyzikálnom modeli pruženia automobilu
Goga, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.
DP
Analýza lineárnych blokových kódov (LBK)
Rakús, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
28.
DP
Analýza metód posilňovaného učenia na vytvorenie automatizovaného protihráčaSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
29.BPAnalýza možností komunikácie medzi jadrom OS Linux a aplikáciouPloszek, R.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BP
Analýza nabíjacieho systému elektromobilu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
31.
DP
Analýza, návrh a využitie plug-in bezdrôtových modulov pre rôznorodé smart-metering platformyHalgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
32.
BP
Analýza pohonných systémov elektromobilovÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
33.
DP
Analýza pohybu človeka
Sopiak, D.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Schurdak, S. E.
34.
DP
Analýza povrchu materiálov pomocou atómového silového mikroskopu
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.
BP
Analýza procesu brzdenia elektromobilu
Sedlár, T.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
36.DPAnalýza spracovateľskej stability biopolymérov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
37.
BP
Analýza systému riadenia elektromobiluÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Bútora, B.
38.
DP
Analýza športového podujatia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
39.DPAnalýza umelých svalov typu HASELKutiš, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Uličný, M. M.
40.
BP
Analýza vhodnosti využitia kontroly typu prístupu SYSCALL v systéme Medusa
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.
BP
Analýza vplyvov pohybového rozmazania na rozpoznávanie tváríÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
42.
DisP
Analýza vplyvu hluku a vibrácií na ľudskú fyziológiu a psychiku počas skenovania v NMR tomografe pracujúcom so slabým magnetickým poľom
Ústav elektrotechniky (FEI)D-MT--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Analýza využitia pikosatelitov a návrh prototypu platformy podľa štandardu PocketQube
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
44.
DisP
Analýza zložitých časových radov
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
DP
Analýza zvarov hyperspektrálnou kamerouÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
46.
BP
Analýza zvarov hyperspektrálnou kamerouDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.
DisP
Analýza zvýšenia prenosovej kapacity optických technológií v sieťach budúcej generácieÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLxA
D-TL
D-TLK
--
--
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
BPAnalýza životnosti reaktorových ocelíSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-JIFEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
BP
Analýzy tienenia ionizujúceho žiareniaČerba, Š.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI
B-JFI-JI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
50.BPAndroid aplikácia na zdieľanie videa
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
51.
BP
Android aplikácia pre hudbny festival
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti tématu2 / -- Trčálek, Ľ.
Poláková, M.
52.
BP
Android aplikácia pre správu parkovania
Behúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
53.
BP
ANFIS pre PLC
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dvorák, P.
54.
DPAnténna sústava s fázovým riadením zmeny smerovej charakteristikyÚstav elektrotechniky (FEI)I-AE--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Kucharovič, M.
55.
DP
Anténne sústavyÚstav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
56.
DP
API pre 3D model vozidla
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
57.
DisP
Aplikácia metód umelej inteligencie pri návrhu (smart) robotických zariadeníHavlík, Š.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.BPAplikácia na automatizované testovanie daktyloskopického systémuMarák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
59.
BP
Aplikácia na hľadanie optimálnych parametrov Gaborovho filtra pri spracovaní odtlačkov prstov
Marák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
60.
BP
Aplikácia pre navigáciu kupujúcich v obchodochÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kobera, S.
61.BPAplikácia pre priateľov v športeMarček, S.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
2 / 2 Dolán, A.
Gajdoš, F. M.
62.BPAplikácia pre správu parkovania
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
63.DPAplikácia strojového videnia
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
64.DPAplikácia technológie Blockchain v Internete vecíÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
65.
DisP
Aplikácie postkvantovej kryptografieZajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
66.
BP
Aplikačný framework pre OS Windows
Ploszek, R.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
67.
BP
Arbitráž v teórii portfólia
Zákopčan, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-MSUS
B-API-ITVR
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
68.DP
Architektúra a implementácia klienta procesne orientovaných systémov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
69.
DP
Asistenčný systém vozidla s využitím konvolučných neurónových sietí
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--
FEI
Podrobnosti tématu
2 / 2
70.
BP
Automatická detekcia a počítanie porúch z panchromatických katódoluminiscenčných mápÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
71.
BP
Automatická kontrola a oprava štýlu RTL kódu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
72.BPAutomatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviskáVargic, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
73.
DP
Automatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviskáVargic, R.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šuchter, M.
74.
DPAutomatické rozpoznanie auta v reálnom čase pre parkoviská
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
BP
Automatický preklad medzi RTL jazykmi
Kohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Pač, M.
76.
BP
Automatický systém na obchodovanie na burzeÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Brečka, L.
77.
DPAutomatizácia pracoviska na periodické skúšky ochranných a pracovných pomôcokKment, A.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENEI-ENE-EE
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
78.
DP
Automatizácia pracoviska v programovom prostredí LabViewÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hrubišák, F.
79.BP
Automatizovaná detekcia lavínového nebezpečenstva
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
80.DPAutomatizovaná kryptoanalýza bigramovej substitúcieAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
81.
DPAutomatizované generovanie požadovanej trajektórie zváracieho robota vzhľadom na geometriu zvarovej medzeryDekan, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
82.
DP
Automatizované vývojové prostredie s integráciou bezpečnostných prvkovBalogh, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti tématu1 / -- Kadlčík, P.
83.DP
Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov
Ušák, E.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kubík, M.
84.
DP
Automatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
2 / 2 Hečko, D.
Krajčík, Š.
85.
DPAutomatizovaný systém odberu vzoriek pre meranie kvality vodných zdrojovMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 2 Kulík, M.
86.
BP
Automobilový EthernetÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
DisP
Autonómna digitálna kalibrácia analógových IO na čipeÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.BP
Autonómne auto
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
89.BPAutonómne lietajúce prostriedky pre BVLOS letyRodina, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
90.DPBalíčkovanie aplikácií pre online laboratóriumŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
91.
DisP
Battery Management System (BMS) a výkonové riadenie elektronického diferenciálu elektromobilu
Goga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.BP
Báza úloh a testovacie nástroje pre predmet ASOS
Kossaczký, I.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
93.
BP
Báza úloh a testovacie nástroje pre predmet RZZ
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
94.
DPBeta premena izotopu 61Cu.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
95.BPBezarbitrážne oceňovanie niektorých typov opciíZákopčan, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-MSUS
B-API-ITVR
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Hudák, S.
96.
BP
Bezdrôtová meteostanica pre IoT
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
97.BPBezdrôtový komunikačný systémÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEIPodrobnosti tématu1 / 3
98.
DisP
Bezkontaktné meranie geometrických veličín v 3D objektoch s využitím RTG mikrotomografie
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
99.
DP
Bezpečná skupinová komunikácia s centrálnym serverom
Zajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
100.
BP
Bezpečné riešenie pre videokonferencie v menších skupinách
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
101.
BP
Bezpečné testovanie zadaní pre B-PROG2
Zajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
102.
DP
Bezpečnosť sietí SDN
Medvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
103.DP
Bezpečnostná analýza podkritickosti skladovacieho bazéna VJP
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
I-JFI-JIFEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
104.
DP
Bezpečnostné aspekty moderných IoT sietí
Páleník, T.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
105.
BP
BIM a projektovanie líniových stavieb rozvodu elektriny
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
106.
DPBIM a projektovanie elektrických inštaláciíJaniga, P.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
107.BP
BIM a projektovanie elektrických inštalácií rodinných domov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sátor, I.
108.
DP
Biokybernetické spracúvanie diabetických dátTárník, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
109.
BP
Biokybernetika a kompartmentové modelovanieVitková, Z.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
110.
BP
Bipolárne heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO
Marton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
111.
BP
Black-Gray dekóder pre QC-MDPC kódy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
112.
DisPBórom dopované diamantové elektródy pre vysoko-efektívnu degradáciu mikropolutantov vo vodáchVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
113.
DP
BPMN a CMMN prístup pre automatizáciu komplexných biznis procesov – porovnanie a prototypovanie v open source nástroji
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.DisP
Citlivosť systému nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)
Andris, P.
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
115.BP
Cloud Computing
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti tématu
1 / --
116.
BP
Cloudové služby v reálnom časeBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Samko, A.
117.
DP
Co-working aplikácia pre teamové projekty
Haffner, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Krist, K.
118.BPCross platform mobilná aplikácia
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čavojová, E.
119.
DPCyklické správanie jednoduchého makroekonomického modelu s diskrétnym časomZákopčan, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-MSUS
I-API-ITVR
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
120.BP
Časový útok na QC-MDPC McEliece s Miladinovic-Fossorier dekódovacím algoritmom
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vavro, T.
121.
BP
Databáza ochrán elektrických staníc v distribučných rozvodniach
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
3 / 1
122.BPDatabázový a vizualizačný systém pre model systému Pick-To-Light
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-BIS
B-API-ITVEN
B-API-ITVR
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
123.DP
Databázový systém na evidenciu dát vybraných typov elektrární
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jančovič, M.
124.
DP
DC motor - identifikácia parametrov pre matematický model a regulácia otáčok
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
125.
DisP
Dedenie a rozhrania v procesne orientovaných jazykoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
DP
Dekódovanie pomocou metódy DOOM
Fabšič, T.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-BISFEI
Podrobnosti tématu
1 / --
127.BP
Deobfuskácia škodlivého kódu
Švec, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Litauszki, P.
128.
DP
Detegovanie otázok v texte pre slovenský alebo český jazyk
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
129.
BP
Detekcia malvéru s využitím strojového učenia
Švec, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Mikulec, J.
130.
BP
Detekcia objektov na obraze a historické fotografieBukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Ohradzanská, K.
131.BP
Detekcia objektu v obraze pomocou hlbokého učenia
Kajan, S.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti tématu1 / 1
132.DP
Detekcia poškodenia očnej sietnice pomocou hlbokých neurónových sietí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
133.
BPDetekcia priechodných oblastí z laserového diaľkomera pre mobilný robotSojka, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
134.DP
Detekcia prienikov na sieti
Šrámka, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
135.BP
Detekcia príznakov pohybov ruky senzorom Leap Motion
Kajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
136.
BP
Detekcia súčiastky pre uchopenie priemyselným robotomDuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
137.
DP
Detekcia vybraných gest v správaní zvierat s použitím inerciálnych senzorov
Gallo, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEIPodrobnosti tématu1 / 1
138.DP
Detekcia zašifrovaného textu v historických rukopisoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API
I-API-BIS
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Firča, M.
139.BPDetekovanie jedincov s dyslexiouNerušil, B.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
140.BP
Detektory žiarenia na báze SiC
Zaťko, B.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2--
141.
DP
Diagnostika poškodení očnej sietnice
Pavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
142.
BP
Didakticka aplikacia na celočiselne riešenie sustavy linearnych rovnicZajac, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti tématu1 / -- Popík, T.
143.
BP
Didaktická aplikácia na určenie minimálneho polynómu matice nad poľami R, C, Zp.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-BIS
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Villantová, E.
144.
BP
Didakticka aplikacia na vypocet Jordanovho tvaru štvorcovej matice
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Stasová, K.
145.
DPDielektrické vlastnosti silových káblov v extrémnych podmienkachLelák, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2--
146.BPDigitalizácia a spracovanie rukou písaných kódových kníhAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
147.
BP
Digitalizácia a spracovanie tlačených kódových kníh
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
148.
DP
Digitalizácia a spracovanie nomenklátorových kľúčov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API
I-API-MSUS
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
149.
DP
Digitálne dvojča pre Internet of Things
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
150.BPDizajn GUI SCADA systému pre slovenské diaľničné tunelyAdamík, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
151.
DisPDokumentácia návrhu osvetleniaGašparovský, D.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
152.
BP
Dron pre rojové lety
Rodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
153.
DP
Duálne RTG zobrazovanie pomocou radiačnej kamery typu Timepix
Šagátová, A.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--FEIPodrobnosti tématu1 / 1
154.
BP
Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON
Róka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.
DP
Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
156.
BP
Dynamika satelitov a ich orientácia v 3D priestore
Kutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
157.
BP
Efektívna detekcia kognitívnej poruchy sledovaním pohybu očí
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
158.
DP
Efektívne hľadanie v časových radochÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
159.BP
Efektívne hľadanie v časových radoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu2 / -- Kováčik, M.
Klimo, M.
160.
BP
Efektívne rozpoznávanie odtlačkov prstov v obrazovom rozlíšení 1000 ppi
Marák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
161.DP
Efektívne využívanie vlnových dĺžok v sieťach DWDM
Róka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
162.BP
Ekonomika údržby osvetľovacích sústav
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
163.BP
Elektrická a neelektrická diagnostika vo fotovoltike
Perný, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
B-ENE
B-ENE-EE
B-ENE-TEE
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
164.
DisP
Elektrická a optická charakterizácia štruktúr a prvkov pre využitie v optoelektronike a fotonike
Kováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFxA
D-EF
--
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
165.
BP
Elektrická charakterizácia GaN štruktúr typu MIS-HFET s dielektrickou vrstvou pripravenou naprašovanímFlorovič, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
166.
DP
Elektrická charakterizácia mikrosenzorových prvkovHotový, I.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
167.
BPElektrická charakterizácia mikrosenzorových prvkovHotový, I.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
168.DP
Elektrická charakterizácia štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN s AlON dielektrickou vrstvou pomocou reaktívneho naprašovania
Stoklas, R.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
169.
DP
Elektrická charakterizácia štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN s AlON dielektrickou vrstvou pomocou reaktívneho naprašovania
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEIPodrobnosti tématu0 / ----
170.
DPElektrické parametre vysokonapäťových káblových vodičov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
171.
BP
Elektrické vlastnosti tranzistorov na báze GaNFlorovič, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
172.
DP
Elektrické zariadenie pre bezdrôtové nabíjanie
Halgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Janečko, M.
173.DPElektroluminiscencia polovodičových prvkovPriesol, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
174.
BPElektroluminiscencia polovodičových štruktúrÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
175.
DisP
Elektromagnetické a vlnové prechodné deje pri obnove ES po blackoute
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
176.BPElektronické cenovky
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti tématu1 / 1
177.
BP
Elektronický posilňovač volantuÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
178.
BP
Elektrostatické generátory
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
B-ENE
B-ENE-TEE
B-ENE-EE
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
179.
BP
Elektrotechnika - vzdelávanie hrou
Bittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
2 / 2
180.DisPElektrotepelná simulácia a modelovanie vlastností výkonových polovodičových prvkovChvála, A.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
181.
DP
Energetická bilancia inteligentného zavlažovacieho systému v ostrovnej prevádzke
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
182.
DisP
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách na bývanie
Gašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENE--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
183.
DisP
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách s riadením osvetlenia
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
184.
DisP
Energetické aspekty fotovoltiky v urbánnych štruktúrach
Šály, V.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
185.
DP
Energetické bilancie prevádzky elektromobilu so zdrojom elektrickej energie vo vozidleÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
186.
DP
Energetický systém rodinného domu na palivové články
Huba, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
187.
BP
Evidencia a riadenie životného cyklu aplikačných komponentov a služieb v mikroservisnej architektúre - výskum a vlastný prototyp
Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
188.
DisP
Evolúcia mozgových štruktúr a ich implementácia pre riadenie procesovÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
189.
DP
Evolučný MRHS solver
Zajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-BISFEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
190.
BPExperimentálna aparatúra na meranie rýchlosti pohybu doménovej steny v dlhej feromagnetickej vzorkeUšák, E.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
191.BPExperimentálna identifikácia matematického modelu vozidlaMikle, D.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
192.BP
Experimentálna webová front-end aplikácia pre biometrický autentifikačný server
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti tématu1 / --
193.
BPExperimentálne štúdium prechodu elektrického prúdu spojom supravodivých pások.Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Godár, M.
194.BPExperimentovanie s fyzikálnym modelom veternej elektrárneBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
195.
DP
Experimentovanie s robotickým ramenom
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
196.
BPExtrakcia komplexných Level-2 znakov z obrazov odtlačkov prstov pomocou strojového učeniaMarák, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
197.
BP
Extrakcia Level-1 znakov z obrazov odtlačkov prstov pomocou strojového učenia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Včelková, E.
198.
BPExtrakcia Level-3 znakov z obrazov odtlačkov prstovÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
199.
BP
Flexibilné senzory na báze organických materiálov
Weis, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu3 / --
200.
DisP
Formalizmus pre správu inštancií procesov na báze Petriho sietí
Juhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
201.
BPFormáty pre výmenu a zdielanie informácií o bezpečnostých incidentochBalogh, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
202.
DP
Fotovoltika integrovaná do budov
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rymskyi, V.
203.
DP
Full body tracking vo virtuálnom prostredí
Antal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hajdin, M.
204.
DP
Fúzia dát zo senzorov Apple Watch pre športové aktivity
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti tématu1 / -- Žuffa, D.
205.
DP
Fuzzy riadenie mechatronických systémov
Kozáková, A.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--FEIPodrobnosti tématu1 / 1
206.DPFyzická vrstva 5G RAN
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zvolenská, M.
207.
DP
Generátor interaktívnych formulárovJuhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
208.DP
Generátor interaktívnych SVG komponentov grafického používateľského rozhrania
Juhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Sestrienka, L.
209.DP
Generický proces schvaľovania a jeho implementácia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Kováčik, J.
210.
DP
Generovanie databázových definícií SCADA systému pre slovenské diaľničné tunely
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
211.
DP
Generovanie kľúčových slov pre množiny dokumentov
Mojžiš, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Slivka, L.
212.
DisP
Globálna hĺbková mapa pre riadenie autonómnych lietajúcich prostriedkov
Babinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
213.
BPGrafová databáza StardogKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
214.
BP
Hanojská veža
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Tvarožek, M.
215.
DPHardvérové zariadenie ovládané gestami rukyKajan, S.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
216.
BP
Hľadanie kvázigrúp vhodných pre kryptografické použitie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu2 / 2
217.
DisP
Hlboké neurónové siete pre aplikácie spracovania obrazu a počítačového videnia
Fakulta elektrotechniky a informatiky
D-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
218.DPHodnotenie kvality impregnančných lakov vo vytvrdenom stavePacka, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
219.
BP
Hot Standby riadiace systémy - Modicon M580
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
220.
BPHra v reálnom prostredíČavojský, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
221.
DP
Hra v reálnom prostredíČavojský, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
222.
DP
Hra v reálnom prostredí s použitím fyzickej polohy
Čavojský, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Raslavský, D.
223.
BP
Hra v reálnom prostredí s použitím fyzickej polohyČavojský, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
224.
BP
Charakteristika modelových zliatin reaktorovej nádoby tlakovodných reaktorov pomocou meraní Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiary
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
225.DP
Charakterizačný a uvoľňovací prieskum lokality pri uvoľňovaní jadrových zariadení spod administratívnej kontroly
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Pažitný, A.
226.
BP
Chat aplikácia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu3 / --
227.
DPChat aplikáciaÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
228.
DP
Chránenie prípojníc rozdielovou ochranou v distribučných sieťachBendík, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEIPodrobnosti tématu1 / --
229.
DP
Identifikácia hovoriaceho pomocou neurónových sieti
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
230.DP
Identifikácia hovoriaceho pomocou neurónových sieti
Kačur, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
231.
DPImplantácia iónov medi a ich vplyv na vlastnosti batérií
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
232.
DPImplantácia iónov medi a ich vplyv na vlastnosti batériíNovák, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
233.
DP
Implementácia HMI vizualizácie výsledkov kontroly kvality 2D kamerového systému
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
234.BP
Implementácia IDS pre webové útoky
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
235.BP
Implementácia klientskej aplikácie na postkvantové podpisovanie dokumentov
Špaček, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
236.
DP
Implementácia logaritmického numerického systému
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 3
237.
DP
Implementácia navigačnej metódy VFH do mobilného robota so systémom ROSBabinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
238.BPImplementácia ovládača do jadra OS pre detekciu malvéru
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
239.
BP
Implementácia pseudo-súborového systému do bezpečnostného modulu MedusaÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
240.
BP
Implementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémov KUKA
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
241.
DP
Implementácia umelej neurónovej siete v medicínskej diagnostike
Pavlovičová, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--FEIPodrobnosti tématu1 / --
242.BP
Implementácia virtualizácie v korporatnej pocitacovej sieti
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
243.BPIMS - služba prítomnostiÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti tématu1 / --
244.
BPInformačný systém pre správu premietania na spárovaných zariadeniachÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Ruban, O.
245.
BP
Informačný systém pre vizualizáciu obsadenosti parkovacích miest
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-MSUS
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-ITVR
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
246.
BP
Informačný systém pre získanie verejne dostupných dát
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-APIB-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
247.DP
Innovative methods for Delay-Tolerant Networking
Féder, M.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
I-API
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
248.
BP
Inovatívna forma mobilnej aplikácie pre vzdelávacie účely s využitím rozšírenej reality
Haffner, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
249.
DisP
Inovatívne metódy reaktívneho riadenia bezkolízneho pohybu autonómnych lietajúcich prostriedkov v neznámom prostredí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
250.
DisP
Inovatívne metódy riadenia dronov pre vnútorné priemyselné prostredieÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
251.
DisPInovatívne metódy riadenia mobilného manipulátoraDuchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
252.
DisPInovatívne využitie gamaspektrometrie pri monitorovaní vplyvu prevádzky JE na životné prostredie.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-JE
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
253.
DisPInovatívne využitie gamaspektrometrie pri monitorovaní vplyvu prevádzky JE na životné prostredie.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-NUKF
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
254.
DP
Inovatívny prístup analýzy a spracovania dát v ERP systéme IFS
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
255.
DP
Inovatívny prístup k analýze a spracovaniu dát v ERP systéme IFS
Duchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
256.
DP
Inšpekcia blokového skladu pomocou lidaru
Rodina, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
257.
BP
Integrácia FV systému a stavebného objektu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
258.
BP
Integrácia IP jadra do FPGA dosky
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
259.
DP
Integrované vývojové prostredie pre jazyk SystemVerilog
Kohútka, L.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEIPodrobnosti tématu
2 / --
260.
BP
Inteligentná analýza bezpečnostných udalostíBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
261.
BP
Inteligentná miestnosť - návrh riadenia
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti tématu1 / 2
262.
DisP
Inteligentné metódy spracovania multispekrálnych dát
Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU (FEI)
D-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
263.DP
Interakcia človek-robot pomocou gest
Tölgyessy, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 2
Hroboň, M.
264.
BP
Interakcia s pracovným priestorom robota pomocou senzora Leap Motion
Tölgyessy, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
265.BPInterakcia s AI avatarom vo virtuálnom prostredíAntal, E.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Prokop, B.
266.
BP
Interakcia YBCO a LSMO tenkých vrstiev s dlhými organickými molekulami
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
267.
BP
Interaktívny WebGL model mechatronického systému
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Andrejko, P.
268.
BP
Interaktívny 3D model towercoptéry s využitím rozšírenej reality
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUSFEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
269.
DP
Internet of Things v modelovej inteligentnej domácnosti
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Feketevízi, G.
270.
BP
Internetová aplikácia na ovládanie exteriérových žalúzií
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Smolár, P.
271.
DP
IoT brána pre senzorové systémy so sériovým výstupom
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
272.
BP
IoT brána pre senzorové systémy so sériovým výstupom
Balogh, R.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Karaba, O.
273.
BP
IoT: Vývoj modulu nabíjacej stanice pre elektromobily (EVSE)Mrafko, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
274.
BP
IoT 2040: Internet vecí v priemysle
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
275.
BP
Jednoduchý komunikačný systém na báze IoTRakús, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
276.
DPKáble pre použitie v špeciálnych podmienkachLelák, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
277.
BP
Kalibrácia mikroskopu atomárnych síl
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
278.BP
Kalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúr
Chvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
279.DP
Kalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúr
Chvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
280.
BP
Karcinotrón ako zdroj vysokofrekvenčného harmonického signálu
Harťanský, R.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
281.
DP
Klasické kužeľosečky nad konečnými poľami
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
282.BP
Klasifikácia signálov zvuku srdca
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
283.
DisP
Klasifikácia vizuálnych objektov metódami strojového učeniaÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RK--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
284.
DP
Klient-server implementácia inštancií Petriho sietí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Kovář, J.
285.
BP
Knižnica pre spracovania 3D metrologickych údajovÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
286.BPKódovanie pre DNA
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
287.
BP
Kolaboratívny mobilný robot
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Škunda, P.
288.
BP
Kombinované riadenie jedného stupňa voľnosti pohybového systému
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
289.
DP
Komparatívna analýza cloudových služieb Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCS so zameraním na dátovo-analytické riešenie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
290.
BP
Komparatívna analýza cloudových služieb Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCS so zameraním na dátovo-analytické riešenie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
291.BPKomplexné porovnanie skladby ceny elektriny v rámci regiónu a vplyvu na vývoj koncovej ceny elektriny v podmienkach SlovenskaPoničan, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
292.
DP
Komunikácia a online experimentovanie s modelom reálnej sústavy
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
293.DP
Komunikácia CAN so svetlometom LED Mercedes Benz
Balogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
294.
BPKomunikácia CAN so svetlometom LED Mercedes BenzBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
295.
DP
Komunikácia s modelom magnetickej levitácie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Ohyr, V.
296.
BP
Komunikácia s mikroprocesormi pomocou javascriptových knižníc
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
297.
BP
Koncept inteligentného mesta v nadväznosti na siete verejného osvetlenia
Janiga, P.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pavlov, S.
298.DPKoncept komunikácie V2V a V2X pri použití 5G a LiFi technológieBaroňák, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEIPodrobnosti tématu2 / --
299.
DP
Konfigurácia moderných IoT sietí
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kališ, M.
300.DP
Konfiguračný modul multiplatformovej mobilnej aplikácie na ovládanie biomonitorovacieho zariadenia
Kuzma, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Trabalka, K.
301.
BP
Konfigurovateľný nástroj pre efektívnu tvorbu a inštaláciu viackomponentových vývojových prostredí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
302.
BP
Kotlin – budúca náhrada JAVA?
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Rak, J.
303.BP
Kreslenie s priemyselným robotom a grafitovou tuhou
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
304.DisPKryštálová optika pre vysokorozlišovacie rtg zobrazovacie aplikácie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
305.
BP
Kvázigrupy v kryptografii
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
306.BPLaboratórne učebné pomôcky stabilizátorov napätiaÚstav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
307.DPLokalizácia autonómneho transportné systémuHaffner, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
308.
BP
Lokalizácia autonómneho vozidla
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Janák, P.
309.BP
Lokalizácia mobilného robota s využitím laserového diaľkomeru
Dekan, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
310.
DisP
Lokalizácia mobilného robota vo vnútornom prostredí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
311.
BP
Lokalizácia osôb v smart domácnosti
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
312.
DP
Lúštenie anagramov pomocou meta-heuristík
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-BIS
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
313.BPManažovanie a tvorba interaktívnych príkladov v oblasti automatizácieÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Mucska, A.
314.
BP
Matematické modelovanie biosystémov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
315.
DP
Matematický model samo budeného indukčného generátora
Zuščak, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
316.BP
Maticová algebra a reprezentácia lineárnych operátorov v lineárnych priestoroch nad R.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
317.
DP
McEliece kryptosystém s monomiálnymi kódmi
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
318.
DP
Mechanizmi na odhaľovanie podvodu pri rozpoznávaní osôb podľa tváre
Sopiak, D.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API
I-API-MSUS
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
319.
DP
Meracie pracovisko charakterizácie parametrov elektronických prvkov pri zvýšených teplotách do 250°C.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 2
320.
BP
Meranie a charakterizácia moderných výkonových prvkov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
321.BP
Meranie a spracovanie dát pre identifikáciu systémov
Tárník, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
322.
BP
Meranie fyzikálnych veličín s využitím programu LabVIEWGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
323.
BP
Meranie gama spektier polovodičovým detektorom s polarizačným efektom
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
324.
BP
Meranie magnetických parametrov feromagnetík
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Škarbala, D.
325.
DP
Meranie množstva maziva na plechu pomocou infračervenej spektroskopieUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Chudjak, D.
326.
DisP
Meranie polohy podmorského robotického zariadenia
Hubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
327.
DisP
Meranie polohy podmorského robotického zariadenia
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RK--FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
328.
DP
Meranie tieniacej činnosti planárnych štruktúr
Bittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
329.BP
Meranie vzdialenosti mikrovlnným radarom
Hubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
330.DP
Metóda DMC v riadiacich systémoch
Körösi, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
331.
DisP
Metódy a techniky pre testovanie aplikácií pri vývoji software
Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
332.
DisP
Metódy pre detekciu anomálií a zranitelností v kóde programu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AI--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
333.
BP
Metódy stanovenia efektívnej hodnoty napätia.
Jančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Ballek, M.
334.
DisP
Metódy strojového učenia a deep learning techniky pre detekciu anomálií a neštandardného správania
Drozda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AI--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
335.
BP
Metódy určovania najlepšieho nasledujúceho pohľadu priemyselného robota v procese mapovania neznámeho prostredia
Dobiš, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
336.
BPMetódy výpočtu frekvenčnej mapy odtlačkov prstovÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
337.
DP
Mikroštruktúra amorfných kovových zliatin
Miglierini, M.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--FEIPodrobnosti tématu1 / --
338.DP
Mikrovlnný SDR komunikačný systém
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
339.
BPMinimalizačné algoritmy deterministických konečných automatov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
340.
BP
MKP analýza automobilového snímačaPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
341.
BPMKP analýza MEMS aktívneho prvkuPaulech, J.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
342.BP
Mobilná aplikácia - system poďakovaní pre univerzitné kurzy.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti tématu
1 / --
343.
BP
Mobilná aplikácia na vyrovnanie šípkového terča
Ťapák, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
344.
BP
Mobilná aplikácia pre malý autoservisKučera, E.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pavlovič, D.
345.
BP
Mobilná aplikácia pre vzdelávanie pomocou rozšírenej reality
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
346.
BP
Mobilná iOS/iPadOS aplikácia pre biometrický server
Marák, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
347.
DP
Model autonómneho vozidla
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
348.BPModel autonómneho vozidlaBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Taraj, M.
349.DP
Modelovanie a riadenie bioprocesov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
350.BP
Modelovanie a riadenie jednoduchého mechatronického systému
Rosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu2 / 2
351.
DP
Modelovanie a riadenie kolón vozidiel v Unity 3D (Varga)
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEIPodrobnosti tématu1 / -- Varga, M.
352.
DPModelovanie a riadenie laboratórneho modelu magnetickej levitácie
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
353.
BP
Modelovanie a simulácia mechatronických systémovRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Grofik, M.
354.
DP
Modelovanie a riadenie frekvencie pri záťaži turbín
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
355.DPModelovanie a riadenie hybridných systémov s využitím Petriho sietíKučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
356.
DisP
Modelovanie a riadenie udalostných systémov pomocou Petriho sietí
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
357.
BP
Modelovanie a simulácia tenkovrstvových MEMS piezosystémov pre automobilové senzorové aplikácie
Vanko, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
358.
DP
Modelovanie a simulácia výrobného procesu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vranovič, R.
359.
BP
Modelovanie a simulácia výrobných procesov v Siemens PlantSimulation s využitím jazyka SimTalk
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
360.
DisP
Modelovanie elektrického poľa srdca a simulácia meraných povrchových EKG potenciálov pri vybraných ochoreniach srdca
Ústav elektrotechniky (FEI)D-MT--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
361.BPModelovanie elektrickej aktivity srdca
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
362.
BP
Modelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol Multiphysics
Cocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
363.
DP
Modelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol Multiphysics
Cocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
364.
DisP
Modelovanie elektrónových a fotonických vlastností 2D systémov počítačovými many-body technikami.Štich, I.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
365.
BPModelovanie mechatronického systému v prostedí Matlab Simscape
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
366.BP
Modelovanie nezávislého zavesenia kolesa prednej nápravy pomocou MKP
Gálik, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kvasnica, A.
367.DisPModelovanie piezoelektrických smart systémovKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSxA
D-MS
--
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
368.
DP
Modelovanie pokrytia úzenia 5G techológiouÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Benčík, M.
369.
BPModelovanie prevádzkových parametrov v IP kontaktných centráchBaroňák, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
370.
BP
Modelovanie rádiofrekvenčných polí v prostredí Comsol MultiphysicsCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Hulak, L.
371.
BP
Modelovanie robotického ramena v Unity
Žáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Švidraň, P.
372.DP
Modelovanie šírenia elektrickej aktivity v srdcových komorách
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
373.
BPModelovanie vplyvu aerodynamickej brzdy na pozdlznu dynamiku vozidlaÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Humeník, M.
374.DPModerné metódy data miningu v praktických aplikáciáchÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Medo, M.
375.DisP
Moderné metódy vyhodnocovania neistôt v meraní
Witkovský, V.
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
376.
BP
Moderné techniky na ukrývanie činnosti malvéru
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu1 / 1
377.
BPModerné vysoko výkonové elektronické súčiastky na báze oxidu gália (Ga2O3)Kováč, J.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
378.
DP
Moderné vysoko výkonové elektronické súčiastky na báze oxidu gália (Ga2O3)
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
379.
BP
Moderné vysoko výkonové elektronické súčiastky na báze oxidu gália (Ga2O3)
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-AM--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
380.
DP
Modernizácia asynchrónneho pohonu osobného trakčného lanového výťahu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
381.
BP
Modernizácia jednosmerného pohonu dynamometraÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
382.DP
Modernizácia ochrán odovzdávacej stanice 110kV
Kujan, V.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
383.
DP
Modernizácia Ward-Leonardovho pohonu dynamometra 15kW
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
384.
BP
Modul galvanického oddelenia signálov
Bélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
385.
BP
Modul senzorov s bezdrôtovou komunikáciouÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUSFEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
386.
DP
Modulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX/Linux sietí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
387.
BP
Modulové prostredie na efektívne spravovanie UNIX/Linux sietí
Hambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
388.
BP
Molekuly a polyméry pre fotovoltaiku: počítačové modelovanie ich atomárnej štruktúry
Konôpka, M.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
389.
BP
Monitorovací systém radiačnej situácie v laboratóriu ionizujúceho žiarenia
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
390.BPMonitorovací systém radiačnej situácie v laboratóriu ionizujúceho žiareniaLűley, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-JI
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
391.
DP
Monitorovanie a konfigurácia sietí GPON
Róka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
392.
DP
Monitorovanie výkonu fotovoltaických panelov s využitím IoT
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
393.DP
Možnosti sietí verejného osvetlenia pre napájanie nabíjacích staníc
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EEFEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
394.
BP
Možnosti synchronizácie hĺbkovej kamery a robotického manipulátoraKohút, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
395.BP
Možnosti testovania na metalickom prenosovom médiu
Róka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Lichý, M.
396.
DPMožnosti testovania na metalickom prenosovom médiuRóka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
397.
DP
Možnosti zvýšenia efektívnosti prevádzky trakčného výťahu pomocou superkondenzátorov
Kujan, V.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENEI-ENE-EEFEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
398.BPMQ podpisová schéma s riedkymi polynómami (BIS)Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
399.BPMQ šifrovacia schéma založená na rozdiele polynómov (BIS)Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Minarovič, D.
400.
BPMultifunkčné stĺpy verejného osvetleniaÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
401.DisPMultifyzikálne modelovanie a simulácia novej srdcovej chlopneMurín, J.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
402.
BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológieVavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
403.
BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
404.
BPMultiplatformová aplikácia pre spracovanie a vizualizáciu dát meracieho zariadeniaKocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
405.BPMulti-tenant manažovací systém pre firmyKučera, E.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-APIB-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
406.
DP
MYnet - modulový sytém pre správu a manažovanie malých a stredne veľkých sietí
Hambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Seman, F.
407.BPNahrávanie rôznych scén a animácií postáv vo VRÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
408.DisP
Nanoštruktúrované polovodivé materiály pre senzory a mikrosystémy
Hotový, I.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
D-EFxA
D-ME
--
--
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
409.
BP
Nástroj na prehliadanie zdrojových kódovVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Pinteš, M.
410.
DP
Nástroje na získavanie textových dátových množín pre potreby umelej inteligencie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Orlický, L.
411.DP
Navádzanie simulovaného robota typu SCARA pomocou silových spätnoväzobných zariadení od spoločnosti SENSODRIVE
Duchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
412.
BP
Navigácia mobilného robota s analýzou priechodnosti terénuÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
413.
BP
Navigácia mobilného robota v ROSe
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
414.
DP
Navigácia modelu vozidla v interiéri.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
415.
DPNavigácia modelu vozidla v interiéri a exteriéri.Ťapák, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
416.
DPNavigácia robota v prostredí s prekážkamiÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEIPodrobnosti tématu1 / -- Psotka, M.
417.
DP
Návrh a implementácia laboratórneho modelu
Žáková, K.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
418.
BP
Návrh a overenie metód neuroevolúcie
Sekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Forintová, J.
419.
BPNávrh a realizácia automatizovaného pracoviska na skúšky priloženým striedavým napätímÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
420.DPNávrh a realizácia gradientných cievok pre spektrometer MiniSpecHalgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
421.DPNávrh a realizácia LoRawan indoor gateway pomocou Raspberry PiHalgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
422.
BP
Návrh a realizácia monitorovania HRV pomocou pulz-oxymetrického senzoraKuzma, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hrabovský, M.
423.BP
Návrh a realizácia platobnej aplikácie pre Android zariadenie
Cigánek, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-BIS
B-API-MSUS
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-ITVEL
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Stolár, M.
424.
BP
Návrh a realizáia meracieho systému impulzných napätí
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
425.
BP
Návrh a riadenie účelového elektropneumatického systému
Lisý, K.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
426.BPNávrh a verifikácia digitálneho teplomera pomocou FPGABenko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
427.
DisP
Návrh a analýza opatrení pre zabezpečenie napäťovej stability elektrizačnej sústavy
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
428.
DP
Návrh a implementácia algoritmov klasického adaptívneho riadeniaÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
429.
DisP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „Hovercraft“
Huba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MS
D-MSxA
--
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
430.
BP
Návrh akumulátorového kontajneru a jeho uchytenia
Skatulla, A.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
431.
BP
Návrh algoritmov neuro-evolúcie
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Sárközy, A.
432.DPNávrh algoritmu pre obmedzenie kmitov tela mobilného robotaHubinský, P.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kura, T.
433.
DisPNávrh a príprava automatizovaného testovacieho zariadenia pre ESD ochranné prvky
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
434.
BP
Návrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvkyChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
435.
DP
Návrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky
Chvála, A.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
436.
BP
Návrh a realizácia aplikácie pre overenie reakcií
Cigánek, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-MSUS
B-API-ITVEL
B-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Holotňák, M.
437.
BP
Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie inteligentnej budovy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-ITVR
B-API-MSUS
B-API-BIS
B-API-ITVEN
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
438.
BP
Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie modelu vozidla
Cigánek, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-ITVR
B-API-ITVEL
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
439.DP
Návrh a realizácia HW a SW prepojenia a riadenia modulov experimentálnej platformy na kvantitatívnu charakterizáciu biologickej odozvy buniek na elektromagnetické polia
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
440.
DPNávrh a realizácia pracoviska na meranie frekvenčnej odozvy izolačných materiálovKment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENEI-ENE-EE
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
441.
DP
Návrh a realizácia softvéru na automatizáciu merania spektrálnych závislostí fotonických prvkovKuzma, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Bekeš, S.
442.
DP
Návrh a realizácia Teslovej cievky s elektronickým napájacím zdrojom
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
443.
DP
Návrh a realizácia zabezpečenia objektu rodinného domu
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
444.
DP
Návrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciu
Pípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
445.DP
Návrh automatizovaného zavlažovacieho systému pre izbové rastliny
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Březovják, R.
446.
DP
Návrh bezdrôtovej senzorovej siete prostredníctvom protokolu DigiMeshGallo, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
447.
DP
Návrh digitálneho dvojčaťa skladového zakladača pre PLC systémy
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
448.
DP
Návrh digitálneho dvojčaťa výrobnej linky pre PLC systémy
Osuský, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hanuska, P.
449.
BP
Návrh elektrárne vo vybranej lokalitePípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--FEI
Podrobnosti tématu
3 / -- Klucha, R.
Lozsiová, J.
Hamran, M.
450.
DP
Návrh elektrárne vybraného typuPípa, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
451.
BPNávrh energetických zdrojov a zásobníkov pre osobný elektromobilÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Homola, M.
452.
DP
Návrh fotopletysmografického senzora pracujúceho na transmisnom princípe vhodného pre funkciu v prostredí slabého magnetického poľa
Halgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
453.
BPNávrh fuzzy regulátorov pre riadenie jednosmerného motora zostaveného na platforme ArduinaHypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
454.
DP
Návrh generátora trajektórie pre 3D tlačiareň
Chovanec, Ľ.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
455.BPNávrh gradientných cievok pre spektrometer MiniSpecHalgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET--FEIPodrobnosti tématu
1 / --
456.DP
Návrh haptického ovládania mobilného robota
Hubinský, P.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
457.
BP
Návrh implementácie technológie ABS a ASR v pohonoch mobilných robotov
Hubinský, P.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
458.BPNávrh impulzného skúšobného VN generátora
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
459.DisPNávrh integrovaných meničov napätia pre systémy na konverziu energieStopjaková, V.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
460.
BP
Návrh interaktívneho skúšobníckeho systému
Kment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
461.
BP
Návrh interaktívnych príkladov pomocou systémov Geogebra a Jupyter
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti tématu1 / --
462.
DP
Návrh komplexného a bezpečného systému pre výuku "na diaľku"
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
463.DPNávrh konštrukcie robotického ramena pre vesmírny roverKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
464.
DP
Návrh lokalizácie neorientovaných dielov priemyselnou 2D kamerou s variabilným časom uzávierkyBabinec, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
465.
DP
Návrh LTE siete a použitie IoT zariadeníÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
466.
DP
Návrh mechatronického systému v prostredí priemyselného internetu vecíBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
467.
DP
Návrh meracej stanice
Harťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--FEIPodrobnosti tématu
1 / --
468.DP
Návrh modelu evolúcie mozgového konektómu
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK--FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Kenický, I.
469.
DP
Návrh napájania električkovej trate pre prevádzku veľkokapacitných vozidiel v mestskej hromadnej dopraveÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Behúň, D.
470.
DisP
Návrh nových metód rozpoznávania tvárí v biometrii
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
471.
DisP
Návrh nových metód rozpoznávania vzorov v biometrii a medicínskej diagnostike
Oravec, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
472.
BP
Návrh núdzového brzdného systému pre autonómny monopost Formula Student
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
473.
BP
Návrh optimálneho korekčného člena v časovej oblastiMurgaš, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2
--
474.DPNávrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektuPípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
475.BP
Návrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektu
Pípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
476.BPNávrh PID regulátorov s dvoma stupňami voľnosti
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Synak, S.
477.
DP
Návrh používateľského rozhrania pre hľadanie v časových radoch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
478.
BP
Návrh používateľského rozhrania pre hľadanie v časových radochDrozda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
479.BP
Návrh program v prostredí MATLAB na riadenie celotelového tomografu pre MRI
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Tanczos, I.
480.
BP
Návrh prostriedkov pre automatizované spracovanie údajov pri testovaní integrovaných obvodov
Benko, P.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
481.
BP
Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie integrovaných obvodov pre automobilový priemysel
Benko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
482.BP
Návrh radio frekvenčnej prijímacej cievky pre tomograf s horizontálnou orientáciou magnetického poľa
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
483.DPNávrh riadenia pre autonómne vozidlo
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
484.
BP
Návrh riešenia bezpečnosti robotického pracoviska
Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
485.BPNávrh robustného PID regulátora s ladením parametrov v prostredí MatlabÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
486.DisP
Návrh robustných algoritmov riadenia autonómneho bezpilotného lietadla
Huba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MS
D-MSxA
--
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
487.BPNávrh siete na čipe
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
488.
DisP
Návrh, simulácia a optimalizácia pasívnych fotonických prvkov pre komunikačné a medicínske aplikácie
Uherek, F.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
489.
BP
Návrh softvéru na automatizáciu vyhodnotenia spektrálnej odozvy polovodičového detektora s polarizačným efektom
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Frank, F.
490.
BP
Návrh stolového osvetlenia riadeného mikropočítačom
Halgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
491.
BP
Návrh systému elektrického riadenia zatáčania
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
492.
DP
Návrh systému pre 100% kontrolu kvality produkcie automatizovaných pracovísk
Babinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
493.
BPNávrh technológie NFC
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--
FEI
Podrobnosti tématu
5 / --
494.
BP
Návrh technológie NFC
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKB-TLK-TSS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
495.DPNávrh úprav technologických zariadení trakčných meniarní vyplývajúcich z požiadaviek zavedenia veľkokapacitných vozidiel do prevádzky mestskej hromadnej dopravyÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
496.
BP
Návrh vysokonapäťového skúšobného zdrojaPípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
497.
BP
Návrh webovej aplikácie s využitím špecifikácie webových komponentov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
498.
DP
Návrch zadného krídla e-formuly a DRS systémuÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Kozubjáková, N.
499.DPNegatívne javy prostredia ovplyvňujúce prenosovú kapacitu optických systémovRóka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Horváth, C.
500.
DP
Nelineárne riadenie magnetickej levitácie
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
501.
DP
Nesúmerné stavy na vonkajších elektrických vedeniach
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
502.
BP
Neuro-evolúcia
Sekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Horný, L.
503.BPNeuro-evolúcia autonómneho automobiluÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Horka, A.
504.BPNeurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúrChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2--
505.DP
Neurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúr
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
506.
BP
Neurónová sieť s OAF pre PLCKörösi, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
507.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
508.DisPNové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TL
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
509.DisP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLxA
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
510.
DisP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLK--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2
--
511.
DPNové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokRozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2--
512.
DP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokRozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
513.
BPNové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
514.BP
Nové generácie superkapacitorov s vysokou hustotou energie
Mikolášek, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--FEIPodrobnosti tématu0 / 2
--
515.
DPNové: Prototyp metodického riešenia pre podporu riadenie údajov "Data Governance" so zameraním na podporu analytickej práce s dátamiÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
516.
DisP
Nové senzory pre radiačnú kameru typu TIMEPIX
Šagátová, A.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZ--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
517.
BP
Nové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom médiuRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
518.
DP
Nové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom médiuRóka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
519.
BP
Nové techniky spracovania signálov v metalickom prenosovom médiu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
520.
DP
Nové trendy v SMART oblečení
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
521.
BPNové trendy v SMART oblečeníVavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
522.
BP
Numerické simulácie v jazyku Python
Tárník, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
523.
BP
Object-Role ModelingNovák, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
524.
BP
Obnoviteľné zdroje elektriny v sieťach nízkeho napätia
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
525.
BP
Odhad energetickej náročnosti budov v predprojektovej prípraveRaditschová, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
526.
BP
Odhadovanie stavu degradácie akumulátorov v elektrickom vozidle
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
527.
BP
Odlišovanie transpozičnej šifry a jednoduchej substitúcie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
528.
DP
Odoberanie pohyblivého predmetu robotickým ramenom KUKA
Duchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Cáfal, S.
529.
BP
Odrazivosti hlavných povrchov miestností pre návrh osvetlenia
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
530.
DP
Odstraňovanie objektov z videaPolec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Venjarski, J.
531.
DP
Ohodnotenie nálady textu pomocou umelej inteligencie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
532.BPOchrana prevádzky pri využití optického média na prenos informáciíÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
533.
DPOchrana prevádzky v pokročilých optických sieťach EONRóka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
534.
DP
Online riadenie a zdieľanie laboratórneho experimentu
Žáková, K.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
535.
DisP
Online riadenie digitálnych dvojčiat mechatronických systémovŽáková, K.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
536.BPOPC UA rozhranie pre SimulinkErnek, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
537.
BP
Operácie s exponenciálnymi vytvárajúcimi funkciami
Kollár, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
538.
DPOperačný systém v jazyku Rust
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
539.
DisP
Optická spektroskopia 2D materiálovHulman, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZ--FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
540.DisPOptimalizácia aktívnych podvozkov automobilov s neurčitosťou modelu a oneskorením vstupuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
D-MSxA
--
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
541.BP
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnom systéme
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
542.
BP
Optimalizácia meracích podmienok a nastavení aparatúry pre metódu röntgenovej fluorescenčnej analýzy (RFA)Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
543.
DP
Optimalizácia parametrov rastu diamantových vrstiev
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
544.
DisP
Optimalizácia tieniacich schopnosti magnetického plášťaSoloviov, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZ--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
545.
BPOptimalizácia torznej tuhosti monokoku
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Frkala, F.
546.
DP
Optimalizácia vlastností magneticky mäkkých materiálov na báze feritov
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Smelák, P.
547.BP
Optimálna navigácia mobilného robota v známom prostredí
Duchoň, F.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Galčík, A.
548.DPOptimálna navigácia robota v známom prostredíDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu1 / -- Vadkerti, V.
549.BPOsvetlenie vonkajších pracovískMokráň, M.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
550.BPOverenie nových prístupov neuro-evolúcieSekaj, I.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu1 / -- Berki, M.
551.
BP
Overenie odolnosti izolovaných vodičov a žíl káblov
Packa, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
552.
DP
Ovládanie a monitorovanie zariadení s využitím počítačom generovanej reality a IoT
Kučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Bólya, N.
553.
BP
Ovládanie digitálneho systému gestami pomocou senzora Leap MotionÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
554.
BP
Ovládanie inteligentného domu pomocou operacného systému Raspbian
Valocký, F.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Stekla, J.
555.BPOvládanie robota gestami pomocou senzora Leap Motion
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
556.BPOvládanie výrobného procesu pomocou PLCSlačka, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Uličný, Ľ.
557.
DP
Parametrická analýza podkritickosti skladovacieho bazéna vyhoreného jadrového paliva pomocou kódu MCNP
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
558.
DPParametrická štúdia prípravy viacskupinových efektívnych účinných prierezov pre kód MCNP
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
559.DPParametrická štúdia výpočtu predikcie nuklidového zloženia vyhoretého jadrového palivaVrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 2
Vorobeľ, M.
560.
DP
Peer-to-peer bezpečné real-time video komunikačné systémy
Grošek, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
561.BP
Personalizované generovanie REST API z databázy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti tématu
1 / 1
562.
BP
Plánovanie trajektórie pre autonómny monopost Formula Student
Lučan, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1
563.
BP
Platforma pre vizualizáciu údajov kvality ovzdušia
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
564.BP
Platforma Raspberry PI pre zber dát a riadenie pohybových systémov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-BIS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
565.BP
Platformy na zdielanie bezpečnostých udalostí
Balogh, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
566.
BP
Plynové senzory na báze uhlíkových nanomateriálov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
567.
BP„PocketLab“ pre výučbu systémov automatického riadeniaÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
568.
BP
„PocketLab“ pre výučbu systémov automatického riadenia
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
569.
BPPočítačom riadený zdroj teplotyBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
570.BP
Počítačový súper v klasickej stolovej hre
Slačka, J.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Greguš-Kohút, J.
571.
BPPodpora audit systému pre bezpečnostný modul MedusaÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
572.
DPPodpora nástroja Protege pre konceptové dotazovanie v CWA módeKossaczký, I.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
573.DPPodpora nástroja Protégé pre prácu v CWA módeKossaczký, I.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu2 / 2 Schmidt, M.
Štefunko, Ľ.
574.BPPohonný systém jednostopého elektromobiluSedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kiš, M.
575.BP
Pokročilé mechanizmy protokolu IPv6
Páleník, T.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
576.DisP
Pokročilé metódy identifikácie magnetických vlastností feromagnetických materiálov so zameraním na ich štrukturálnu diagnostiku.
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-TE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
577.DisPPokročilé metódy snímania fyzikálnych veličín
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
578.BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Vavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
579.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 2
--
580.
DP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
581.
DP
Pokrytie POSIX capabilities v LSM MedusaJókay, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
582.DPPolohovanie zváraných obrobkov s využitím softvéru KUKA.RoboTeamÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
583.DisP
Poradné systémy v lekárskej kybernetike
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
D-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
584.
DP
Porovnanie in-memory SRDB
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
585.
BP
Porovnanie in-memory SRDB
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
586.
BP
Porovnanie prístupov k riadeniu sústavy TOM1A
Huba, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
587.BPPostkvantová kryptografiaZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
588.
DP
Postkvantová kubická podpisová schéma
Hromada, V.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-BISFEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
589.BPPostkvantové TLS certifikátyŠpaček, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-APIB-API-BISFEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
590.BPPoužitie gyrátora v zvukovej technikeKubinec, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Čík, E.
591.BP
Používateľské rozhranie smart domácnosti
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
592.
DPPracovisko servopohonu so synchrónnymi motormi B&RÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Gomolčák, S.
593.
BP
Pracovisko s trakčnými BLDC motormi
Bélai, I.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ifka, J.
594.DP
Praktická mechatronika pre základné a stredné školy
Balogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
595.BP
Praktická mechatronika pre základné a stredné školy
Balogh, R.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pavlinská, M.
596.
DP
Pravdepodobnostné dátové štruktúry
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Mycio, J.
597.
DP
Pravdepodobnostné SRDBVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
598.
DP
Predikcia hodnotiacich známok z textu hodnotenia
Mojžiš, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Slaminka, E.
599.
DP
Predikcia zrážok v reálnom čase
Jókay, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
600.
DP
Prediktívne PID riadenie
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Balázsy, F.
601.
BP
Prehľad metód automatizovaných opráv dát pre strojové učenie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
602.
DP
Prepis komplexnej aplikácie do jazyka Rust
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
603.
DPPrevádzka siete 22 kV v priemyselnom podniku a jej vplyv na distribučnú sústavu
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Chudá, M.
604.
BP
Prevodník napätie / frekvencia (pre pedagogické účely)
Králiková, E.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
605.DP
Priame robustné riadenie polohy MIMO pohybového systému metódou vypočítaných momentov
Kardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
606.
DP
Priemysel 4.0: Cloud a edge aplikácie
Mrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Maász, J.
607.
BPPriemysel 4.0: Digitálne dvojčaMrafko, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
608.
DP
Priemysel 4.0: Digitálne dvojčaMrafko, L.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
609.
BP
Priemysel 4.0: SCADA-HMI
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Miklovič, M.
610.
BP
Príprava a charakterizácia ultratenkých vrstiev a štruktúr PtSe2Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 2
611.BPPríprava a analýza diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
612.
BP
Príprava a analýza diamantových vrstievMichniak, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
613.DPPríprava a charakterizácia optoelektronických súčiastok na báze heteroštruktúr oxidov kovovMikolášek, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 2
614.
DisP
Príprava a štúdium vlastností polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
615.BP
Príprava dátových knižníc pre výpočty reaktora VVER-440
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI
B-JFI-JI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
616.
BPPríprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočtyÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
617.
DP
Procesne orientovaný komparatívny hodnotiaci systém
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
618.
BPProcesne riadený akademický informačný systém - modul UčiteľÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Gúgh, P.
619.
BP
Procesne riadený eShop - modul Tovar a skladovanie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti tématu1 / --
620.DPProcesne založená komunikačná platformaJuhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
621.
DP
Progresívne techniky riadenia informačno-komunikačných sietí a služieb
Medvecký, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
622.BPProgresívne webové aplikácieČavojský, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
623.
DP
Projektovanie rozvodní technológiou BIM
Cenký, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
624.
DP
Projektovanie VVN a ZVN káblových vedeníBendík, J.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Hoferica, R.
625.
BP
Projektové hodnotenie budov pre zabudované osvetlenie budov
Raditschová, J.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
626.BPPruženie vozidla z pohľadu komfortu a bezpečnostiÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--FEIPodrobnosti tématu1 / --
627.DPP2P bezpečná skupinová komunikáciaZajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEIPodrobnosti tématu0 / --
--
628.
DP
Radiačná odolnosť polovodičových detektorov na báze CdTeÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
629.
DisP
Radiačného poškodenia modelových konštrukčných materiálov tlakovodných reaktorov.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-JE
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
630.
BP
Raspberry Pi na realizáciu algoritmov autonómneho riadenia pohybových systémovÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Šály, P.
631.
DisP
Rast a vlastnosti III-N kvantových štruktúr pre vysokofrekvenčnú elektroniku
Kuzmík, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
632.
BP
RBF neurónová sieť pre PLCÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
633.
BP
Reaktívne preplánovanie úloh misie UAV v prípade nastátia kritického stavu zariadenia
Stanko, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
634.
DP
Reaktívny let drona v neznámom prostredíRodina, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
635.DP
Referencie v procesne orientovaných aplikáciách
Juhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bezák, T.
636.
BP
Regulačné obvody budenia dynama
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
637.
DP
Regulačné obvody budenia jednosmerného dynama 16,5kW
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
I-ENE-EE
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
638.DPRekonštrukcia kódovej knihy s využitím umelej inteligencieAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API
I-API-BIS
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
639.
DisP
Riadenia prevádzky pomocou metód riadenia prístupu v sieti IMSÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
640.
DisP
Riadenia prevádzky pomocou metód riadenia prístupu v sieti IMS
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
641.DPRiadenie DC-DC konvertorov využívaných v oblasti emobilityÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
642.
DP
Riadenie dynamického modelu robota s premenlivou štruktúrou
Kardoš, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Vasko, D.
643.
DP
Riadenie elektrizačnej sústavy pomocou neuro-regulátorovSekaj, I.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
644.
BP
Riadenie inteligentného LED svetlometu Mercedez Benz E Class
Balogh, R.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--FEIPodrobnosti tématu
1 / --
645.
BP
Riadenie krokového motora
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
646.
DPRiadenie laboratórneho modelu jednosmerného motora na platforme Arduina
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Pečimuth, D.
647.
BPRiadenie laboratórneho modelu termo-opticko-mechanickej sústavyÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
648.
DisP
Riadenie mechatronického systémuÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--