21. 9. 2020  11:40 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramZameranieUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Algoritmus pre generovanie Angular CLI schematics z procesného modelu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy0 / --
--
2.
BP
ALLEGRO - plynom chladený reaktor
Slugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.BP
Analýza dát nad procesné orientovanými systémami
Kranec, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Analýza dát z procesne riadených aplikáciíÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy1 / -- Jankech, D.
5.
BP
Analýza palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrární
Slugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
6.
BP
Analýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republiky
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.BP
Analýza radiačného poškodenia modelových konštrukčných materiálov tlakovodných reaktorov.
Degmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
8.
DPAnalýza štruktúry materiálov pomocou mikro-Ramamanovského mikroskopuÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.BPAnalýza životnosti reaktorových ocelíSlugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Anazýza multispektrálneho zachytávania obrazu ľudského oka pre účel automatického spracovania
Omelina, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Aplikácie ako procesy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.DP
Automatizované vývojové prostredie s detekciou bezpečnostných zraniteľností
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
BP
Báza úloh a testovacie nástroje pre predmet ASOS
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / 3--
14.BPBáza úloh a testovacie nástroje pre predmet RZZKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
15.DPBeta premena izotopu 61Cu.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DPBezpečná skupinová komunikácia s centrálnym serveromZajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
BPBezpečnostné analýzy vybraných komponentov reaktorov VVER
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
18.
DP
BPMN a CMMN prístup pre automatizáciu komplexných biznis procesov – porovnanie a prototypovanie v open source nástroji
Vojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Cloud-Based Multiplatform Mobile Application
Rábek, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.DP
Detekcia a rozpoznanie vybraných udalosti v audio signáloch pomocou neurónových sieti
Kačur, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Szalay, I.
21.
BP
Detekcia a rozpoznanie vybraných udalosti v audio signáloch pomocou neurónových sieti
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.
BP
Detekcia malvéru s využitím strojového učenia
Švec, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
23.BPDetekcia sociálneho odstupu pomocou RSSI Bluetooth Low Energy SoC RSL10Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DP
Detekcia zraniteľností v zdrojovom kóde a v binárnych spustiteľnych súboroch
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
25.
BP
Editor akcií jazyka PetriflowÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy0 / ----
26.
BPElektrická charakterizácia GaN štruktúr typu MIS-HFET s dielektrickou vrstvou pripravenou naprašovanímFlorovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
27.
DP
Elektrická charakterizácia štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN s AlON dielektrickou vrstvou pomocou reaktívneho naprašovaniaÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
28.
BPEvidenčný systém pre autoservis
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
29.
DP
Evolučný MRHS solver
Zajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
30.
DP
Extrakcia dát z faktúr
Mojžiš, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.
DP
Generický portál pre servisné požiadavky
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
DPGrafická reprezentácia dátových premenných v procesne orientovanom jazyku
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.BPIdentifikácia hovoriacehoKačur, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-SMS
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
34.
DP
Identifikácia hovoriaceho pomocou neurónových sieti
Kačur, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
35.
BP
Identifikácia hovoriaceho pomocou neurónových sieti
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BP
Implementácia strategickej hry založenej na Von Neumannovej sonde
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.
DPInformačný systém pre manažment organizačnej štruktúry a ľudských zdrojovJuhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
38.
BP
Informačný systém pre reštaurácieBehúl, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Lunter, M.
39.
BP
Informačný systém pre stolný tenis
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
40.
BP
Integrácia IP jadra do FPGA doskyKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
41.
BP
Interaktívna inštruktáž a pomoc pre webové aplikácie
Mladoniczky, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.BP
Jadrovo-fyzikálne aspekty materiálov s perspektívnym využitím v jadrovej fúzii.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
43.
BP
Jadrovo-fyzikálne aspekty materiálov s perspektívnym využitím v jadrovej fúzii.Kršjak, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
44.
BP
Kódovanie a dekódovanie adaptívnych bezrýchlostných kódov použiteľných pre komunikáciu v kozmeÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
45.
BP
Kombinatorické vlastnosti náhodných Boolových matíc
Nehéz, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
46.
DP
Komparatívna analýza cloudových služieb Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCS so zameraním na dátovo-analytické riešenie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
47.DPLokalizácia elektród povrchového EMG na základe EMG dátÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.BPMateriály pre malé modulárne reaktoryÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
BP
Mobilná aplikácia pre vzdelávanie pomocou rozšírenej realityVančo, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.
DizP
Modelovanie aktívnych aerodynamických prvkov vozidiel
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MS--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
51.
BP
Možnosti fúzie dát zo senzorov pre účel autonómnej jazdy vozidla
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
52.BP
MQ podpisová schéma s riedkymi polynómami (BIS)
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
53.BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
54.
BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológie
Vavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
1 / 2
Plaštiak, T.
55.
DP
Návrh a vývoj aplikácie pre zber a spracovanie údajov z telemedicínskeho zariadenia
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
DPNové: Prototyp metodického riešenia pre podporu riadenie údajov "Data Governance" so zameraním na podporu analytickej práce s dátami
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
57.
DP
Nové trendy v SMART oblečení
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--FEIPodrobnosti témy0 / --
--
58.
BPNové trendy v SMART oblečeníVavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEIPodrobnosti témy0 / ----
59.DP
Optimalizácia parametrov rastu diamantových vrstiev
Michniak, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
60.
BP
Osemsmerovka
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
61.
DP
Parametrická štúdia výpočtu predikcie nuklidového zloženia vyhoretého jadrového palivaVrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
62.
BP
Perspektívy a technológie optimálneho využitia vodíka.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy0 / 2
--
63.
DP
Podpora nástroja Protege pre konceptové dotazovanie v CWA móde
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
64.
DP
Pokročilé reprezentovanie reálnych sietí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
65.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Vavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
66.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Vavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
67.DP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEIPodrobnosti témy0 / 2--
68.
DP
Ponukovo-dopytovo orientované informačné systémy
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
69.
DP
Postkvantová kubická podpisová schéma
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
BP
Príprava a štúdium vlastností ultratenkých vrstiev a štruktúr 2D materiálov
Valko, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
B-JFI-FI
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
71.
BP
Príprava a analýza diamantových vrstiev
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
72.DPPríprava a štúdium vlastností lítiom dopovaných ultratenkých vrstiev MoS2Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
I-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.BPPríprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočtyLűley, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
74.
DPPríprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočtyLűley, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
75.DPProblémy s pravdepodobnostným šifrovaním na báze chaosu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BISFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
76.DPProcesne orientovaný systém pre projektový manažment agilného vývojaJuhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.
BP
Procesne orientovaný systém pre správu publikačných činností
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
78.
BPProcesne riadená aplikácia z prostredia autoservisuMladoniczky, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
79.
BP
Procesne riadený CLIÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
80.
DPProcesor pre systémy reálneho časuKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
81.
BP
Progresívna webová aplikácia pre desktopové prostredieKováčik, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti témy1 / --
82.
BP
Progresívna webová aplikácia pre mobilné prostredie
Kováčik, T.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
83.
DP
P2P bezpečná skupinová komunikácia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
84.
BP
Rádioaktivita v obytných priestorochÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEIPodrobnosti témy0 / ----
85.
BP
Raspberry Pi na realizáciu algoritmov autonómneho riadenia pohybových systémov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
86.
BP
Riadenie polohy umelej družiceKozáková, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
87.
BP
Rotačná vzdialenosť binárnych stromovVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
88.
BP
Rozbor zloženia vybaných potravín metódou röntgenovej fluorescenčnej analýzy (RFA)Sedlačková, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
89.DP
Rozpoznanie hovoriaceho
Kačur, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-TLK
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
90.
BPRozpoznanie rečiKačur, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-SMS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.
BP
Rozpoznanie žánru/pisateľa na základe textu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
92.DP
Rozpoznávanie reči
Kačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLK--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
93.DP
Rozpoznávanie reči pomocou neurónových sieti
Kačur, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
94.
BP
Rozpoznávanie značiek vozidiel za účelom ďalšieho spracovania informácií
Valocký, F.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
95.
DP
Rozšírenie zariadení o smart funkcie
Rábek, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Bachratý, M.
96.
BP
Simulácia merania univerzálnej gravitačnej konštanty z balistických fáz pohybu gravitujúcich telies v podmienkach mikrogravitácie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
97.BP
Sledovanie korózneho správania sa materiálov štvrtej generácie jadrových reaktorov.
Degmová, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
98.
BP
Sledovanie precipitácie sekundárnych fáz v oceliach pre jadrovo energetické zariadenia pomocou nedeštruktívnych spektroskopických techník.
Degmová, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
99.
DP
Sledovanie tepelného starnutia ocelí jadrových reaktorov pomocou Pozitrónovej anihilačnej spektroskopie
Kršjak, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
100.
BP
Spracovanie signalov z "eye-tracking" systemu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-SMS
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
101.DP
Systém na spracovanie servisných požiadaviek
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
102.BP
Techniky brániace reakčným útokom na QC-xDPC McElieceov kryptosystém
Farkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
103.
BP
Termonukleárna fúzia
Slugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
104.
DP
Tvorba S-boxov s predpísanou diferenčnou tabuľkouÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
105.
BP
Údajové štruktúry sietí reálneho sveta
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
106.
BP
Validátor procesných akcií
Kováčik, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
107.
DP
Viacjadrový procesor
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
108.
DP
Virtualizácia procesne orientovaného jazyka Petriflow
Juhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy
0 / --
--
109.DP
Vlastná téma: Kryptografia/kryptoanalýza
Zajac, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BISFEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
110.
BPVoľná téma zo steganografie/stegoanalýzyVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
111.
DP
Vyhľadávanie definícií pre jazyk SystemVerilogKohútka, L.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
112.BP
Výskum a vývoj kaskádového elektro-tepelno-mechanického aktuátora založeného na aplikácií nylónových umelých svalov.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
113.
BP
Využitie nových transmutačných pozitrónových zdrojov pre materiálový výskum v jadrovej energetikeÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
114.BP
Využitie pozitrónovej anihilačnej spektroskopie pre hodnotenie životnosti jadrových elektrární
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
115.BPVyužitie programového systému ControlWeb a VisionLab pre strojové videnie
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Vaškovičová, V.
116.
DP
Využitie technológií sémantického webu pri tvorbe rozvrhu
Kossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
117.
BPVývoj a výskum aktívneho odpruženia mobilného systému pomocou nylónových umelých svalovÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 2
118.
DP
Vývoj aplikácie pre monitorovanie návykov pacientov
Kuzma, A.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
119.DPVývoj mobilnej aplikácie umožňujúcej editáciu GPX záznamu (GPX Post Editor)Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
120.
DPVývoj perspektívnych optoelektronických a fotonických prvkov na báze nízkodimenzionálnych štruktúrKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
121.
DP
Vývoj perspektívnych optoelektronických a fotonických prvkov na báze nízkodimenzionálnych štruktúr
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-ENxA
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.
DP
Vývoj riešenia pre analýzu dátových nezrovnalostí Data pollution spot it (DPSIt) solution
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
123.
DP
Vývoj senzora na báze GaN pre vesmírne aplikácie
Florovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
124.
BP
Vývoj webovej aplikácie umožňujúcej editáciu GPX záznamu (GPX Post Editor)
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
125.BPWebová aplikácia pre správu vnútropodnikových procesovMladoniczky, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
126.
DP
Webové integrované vývojové prostredie pre jazyk SystemVerilogKohútka, L.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
127.
DP
Zabezpečenie IP jadier
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----