21. 5. 2019  0:43 Zina
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPŠtatistická analýza a vyhodnotenie procesných dátJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Gönczöl, J.
2.DizPŠtatistické a metrologické metódy kalibrácie a vyhodnocovania neistôt v meraníWitkovský, V.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
3.DizPŠtruktúry a prvky pre integrovanú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFxAFEIPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPŠtruktúry a prvky pre integrovanú fotonikuUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
5.DizPŠtúdium elektrónových vlastností grafénu podobných 2D materiálovŠtich, I.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZFEIPodrobnosti témy0 / 1--
6.DizPŠtúdium emisných a záchytných procesov v polovodičových štruktúrach na báze A3B5 spektroskopiou hlbokých hladínStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / ----
7.DizPŠtúdium emisných a záchytných procesov v polovodičových štruktúrach na báze GaNStuchlíková, Ľ.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EFFEIPodrobnosti témy0 / ----
8.DPŠtúdium magnetických štruktúr pripravených pomocou elektrónovej litografiePavúk, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFII-JFI-FIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPŠtúdium vodíkového krehnutia nerezových ocelí pomocou PASKršjak, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----
10.BPŠtúdium materiálov jadrových zariadení metódou Mössbauerovej spektrometrieMiglierini, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / ----