1. 6. 2020  21:36 Žaneta
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramZaměřeníUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.DP
ABS systém: modelovanie a riadenie
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
--
FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Hupčík, Š.
2.
BP
AC metódy v moderných komunikačných sieťach
Baroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
DisP
Adaptívne verejné osvetlenie
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
D-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.BPAdaptívne verejné osvetlenieGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Adaptívny systém pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíre
Farkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 2
--
6.DP
Aktívne tlmenie mechanického kmitania pomocou piezoelektrického aktuátora
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
7.
DP
Aktualizácia aplikácie ParanoYa
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
8.
BPAktualizácia prostredia online laboratória
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
9.
BP
Aktualizácia rozšírenia jednoúčelových hesiel pre internetový prehliadač
Jókay, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Nguyen The, B. D.
10.
BP
Aktuálny stav osvetlenia domácnostíGašparovský, D.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gula, T.
11.
DP
Akumulácia elektrickej energiePípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / ----
12.BPAkumulátor elektrickej energie na báze vybraného typu vratnej konverzie energiíPípa, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
DisPAkumulátory energie na báze pokročilých materiálov pre MEMS senzorové aplikácieVanko, G.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
14.
DisP
Algebrické metódy v kryptografii a kryptoanalýze
Grošek, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)D-AI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.BPAlgoritmické obchodovanie s využitím umelej inteligencieÚstav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
16.DisP
Algoritmy lokalizácie a navigácie autonómneho vozidla
Kozáková, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MS--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
17.
BP
Algoritmy porovnávania odtlačkov prstov na báze hlbokých neurónových sietíMarák, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Krajčí, P.
18.
DP
Ampacita vonkajších elektrických vedení
Cenký, M.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
I-ENE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
19.
BP
Analógový laditeľný filter typu MOOG
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 11
20.
DP
Analýza a modelovanie multi-dimenzionálnych údajov metódami strojového učenia
Gallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
21.
BP
Analýza aerodynamickej charakteristiky difúzoru
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
22.
BP
Analýza a optimalizácia výrobných procesov pomocou simulačných nástrojov
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.DPAnalýza bezpečnostných udalostí s prvkami inteligencieÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / --
--
24.
DP
Analýza blízko-povrchového poškodenia radiačne exponovaných feriticko/martenzitických ocelí
Degmová, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.
DP
Analýza elektromagnetických polí v okolí IoT zariadení
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fecišková, R. B.
26.DPAnalýza kmitania na štvrtinovom fyzikálnom modeli pruženia automobiluÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Révay, S.
27.DPAnalýza lineárnych blokových kódov (LBK)
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.DP
Analýza metód posilňovaného učenia na vytvorenie automatizovaného protihráča
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
29.BP
Analýza možností komunikácie medzi jadrom OS Linux a aplikáciou
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BPAnalýza nabíjacieho systému elektromobiluÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
31.
DP
Analýza, návrh a využitie plug-in bezdrôtových modulov pre rôznorodé smart-metering platformyHalgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
32.
BP
Analýza pohonných systémov elektromobilov
Paulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
33.
DP
Analýza pohybu človeka
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
34.
DP
Analýza povrchu materiálov pomocou atómového silového mikroskopu
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
35.
BP
Analýza procesu brzdenia elektromobilu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
36.
DP
Analýza spracovateľskej stability biopolymérov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
37.
BPAnalýza systému riadenia elektromobiluSedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bútora, B.
38.
DPAnalýza športového podujatia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Csikmák, G.
39.DPAnalýza umelých svalov typu HASELÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
Uličný, M. M.
40.
BP
Analýza vhodnosti využitia kontroly typu prístupu SYSCALL v systéme Medusa
Jókay, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.
BP
Analýza vplyvov pohybového rozmazania na rozpoznávanie tvárí
Bukovčiková, Z.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
42.DisPAnalýza vplyvu hluku a vibrácií na ľudskú fyziológiu a psychiku počas skenovania v NMR tomografe pracujúcom so slabým magnetickým poľomPřibil, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
43.
DP
Analýza využitia pikosatelitov a návrh prototypu platformy podľa štandardu PocketQubeÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
44.DisPAnalýza zložitých časových radovKrakovská, A.
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
DP
Analýza zvarov hyperspektrálnou kamerou
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
46.BPAnalýza zvarov hyperspektrálnou kamerou
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.
DisP
Analýza zvýšenia prenosovej kapacity optických technológií v sieťach budúcej generácie
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLxA
D-TL
D-TLK
--
--
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
BP
Analýza životnosti reaktorových ocelí
Slugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
B-JFI-JI
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.BP
Analýzy tienenia ionizujúceho žiarenia
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI
B-JFI-JI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
50.BP
Android aplikácia na zdieľanie videa
Čavojský, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Vozár, D.
51.
BP
Android aplikácia pre hudbny festivalŤapák, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
2 / --
Trčálek, Ľ.
Poláková, M.
52.
BP
Android aplikácia pre správu parkovania
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
53.BP
ANFIS pre PLC
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
54.DP
Anténna sústava s fázovým riadením zmeny smerovej charakteristiky
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
55.
DP
Anténne sústavyÚstav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEIPodrobnosti tématu1 / -- Krchnák, J.
56.
DP
API pre 3D model vozidla
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Žikla, M.
57.
DisP
Aplikácia metód umelej inteligencie pri návrhu (smart) robotických zariadení
Havlík, Š.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)D-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
58.BP
Aplikácia na automatizované testovanie daktyloskopického systému
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
59.
BP
Aplikácia na hľadanie optimálnych parametrov Gaborovho filtra pri spracovaní odtlačkov prstov
Marák, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
60.
BP
Aplikácia pre navigáciu kupujúcich v obchodoch
Novák, V.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti tématu
1 / 1
61.
BPAplikácia pre priateľov v športeMarček, S.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti tématu2 / 2 Dolán, A.
Gajdoš, F. M.
62.
BPAplikácia pre správu parkovaniaMatišák, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
63.
DP
Aplikácia strojového videnia
Haffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
64.DPAplikácia technológie Blockchain v Internete vecí
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Benczy, M.
65.
DisPAplikácie postkvantovej kryptografie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
D-AI
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
66.
BP
Aplikačný framework pre OS Windows
Ploszek, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Helecz, E.
67.BPArbitráž v teórii portfóliaZákopčan, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-MSUS
B-API-ITVR
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
DP
Architektúra a implementácia klienta procesne orientovaných systémovJuhás, G.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
69.
DP
Asistenčný systém vozidla s využitím konvolučných neurónových sietíÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
--
FEI
Podrobnosti tématu
2 / 2
Kurilla, J.
Müller, M.
70.BP
Automatická detekcia a počítanie porúch z panchromatických katódoluminiscenčných máp
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Gellen, D.
71.
BP
Automatická kontrola a oprava štýlu RTL kóduKohútka, L.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
72.BPAutomatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviská
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
73.
DP
Automatické rozpoznanie auta reálnom čase pre parkoviská
Vargic, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
74.DP
Automatické rozpoznanie auta v reálnom čase pre parkoviská
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RK--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
75.
BP
Automatický preklad medzi RTL jazykmi
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Pač, M.
76.
BP
Automatický systém na obchodovanie na burze
Slačka, J.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1 Brečka, L.
77.
DP
Automatizácia pracoviska na periodické skúšky ochranných a pracovných pomôcok
Kment, A.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)I-ENE
I-ENE-EE
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
78.DPAutomatizácia pracoviska v programovom prostredí LabView
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
79.
BP
Automatizovaná detekcia lavínového nebezpečenstva
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK--FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
80.
DP
Automatizovaná kryptoanalýza bigramovej substitúcie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BISFEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
81.
DPAutomatizované generovanie požadovanej trajektórie zváracieho robota vzhľadom na geometriu zvarovej medzeryDekan, M.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
82.
DP
Automatizované vývojové prostredie s integráciou bezpečnostných prvkov
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEIPodrobnosti tématu
1 / --
83.DPAutomatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kubík, M.
84.DPAutomatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti tématu
2 / 2
85.
DP
Automatizovaný systém odberu vzoriek pre meranie kvality vodných zdrojovMichniak, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 2
Kulík, M.
86.
BP
Automobilový Ethernet
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.DisPAutonómna digitálna kalibrácia analógových IO na čipeStopjaková, V.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
BPAutonómne autoŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
89.
BP
Autonómne lietajúce prostriedky pre BVLOS letyÚstav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEIPodrobnosti tématu
1 / --
Harmady, R.