29. 10. 2020  21:47 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramZameranie
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Adaptívny systém pre komunikáciu so zariadeniami IoT
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2
--
2.BP
Algoritmus pre generovanie Angular CLI schematics z procesného modelu
Kovář, J.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
3.
BPALLEGRO - plynom chladený reaktor
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
4.BP
Analýza algoritmov na predikciu vývoja cien trhu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Analýza dát nad procesné orientovanými systémami
Kranec, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
BP
Analýza dát z procesne riadených aplikáciíKováčik, T.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Jankech, D.
7.BPAnalýza palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrárníSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Analýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republiky
Slugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
9.
BP
Analýza radiačného poškodenia modelových konštrukčných materiálov tlakovodných reaktorov.
Degmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEIPodrobnosti témy0 / ----
10.DPAnalýza štruktúry materiálov pomocou mikro-Ramamanovského mikroskopuKováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Analýza životnosti reaktorových ocelí
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DPAnazýza multispektrálneho zachytávania obrazu ľudského oka pre účel automatického spracovaniaÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
13.
BP
Android peňaženka na kryptomeny
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API
B-API-BIS
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
14.
DP
Aplikácie ako procesy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
15.
BP
Aplikácie neurónových sietí pre diagnostikuÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
4 / --
Pitvorec, M.
Kučerka, T.
Orolín, D.
Iványi, P.
16.
DP
Automatizácia konfigurácie sieťových zariadeníMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Meleg, M.
17.
DP
Automatizované vývojové prostredie s detekciou bezpečnostných zraniteľností
Balogh, Š.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Köplinger, M.
18.
BP
Autonómne riadenie malého robotického vozidla na platforme Raspberry PiBucz, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Šípoš, M.