21. 10. 2020  11:59 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Por.TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Báza úloh a testovacie nástroje pre predmet ASOS
Kossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 3
2.
BP
Báza úloh a testovacie nástroje pre predmet RZZ
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.DP
Beta premena izotopu 61Cu.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
4.
DP
Bezpečná skupinová komunikácia s centrálnym serverom
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.BPBezpečnostné analýzy vybraných komponentov reaktorov VVERSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
6.
DP
BPMN a CMMN prístup pre automatizáciu komplexných biznis procesov – porovnanie a prototypovanie v open source nástrojiVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1