21. 10. 2020  12:28 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Dátová komunikácia digitálnych ochrán
Cintula, B.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
B-ENE
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Král, M.
2.
DP
Detekcia a rozpoznanie vybraných udalosti v audio signáloch pomocou neurónových sieti
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Szalay, I.
3.
BPDetekcia malvéru s využitím strojového učenia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Melekhova, A.
4.
DP
Detekcia objektov v pracovnom priestore robota
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
5.DPDetekcia podvodov zo skenu dokladu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
6.BP
Detekcia podvodov zo skenu dokladu
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Detekcia sociálneho odstupu pomocou RSSI Bluetooth Low Energy SoC RSL10Lekavý, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Detekcia súčiastky pre uchopenie priemyselným robotom
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
9.
DPDetekcia zraniteľností v zdrojovom kóde a v binárnych spustiteľnych súborochÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
10.
DP
Diamantový elektrochemický senzor tvarovaný atramentovou tlačou
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--