29. 10. 2020  22:15 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Editor akcií jazyka Petriflow
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy
1 / --
Vasiľ, R.
2.
BP
E-learning platformaVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Gajdoš, A.
3.
BP
Elektrická charakterizácia GaN štruktúr typu MIS-HFET s dielektrickou vrstvou pripravenou naprašovaním
Florovič, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
4.DP
Elektrická charakterizácia štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN s AlON dielektrickou vrstvou pomocou reaktívneho naprašovania
Florovič, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Elektronická zátaž
Benko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
BP
Elektronizácia streleckého športuVavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Balciar, M.
7.BP
Evidenčný systém pre autoservis
Špaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
DP
Evolučný MRHS solver
Zajac, P.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--