22. 5. 2019  0:47 Júlia, Juliana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPIdentifikácia hovoriacehoKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPIdentifikácia hovoriacehoKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPIdentifikácia samo/spolu-hlások v texteAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Firča, M.
4.DPImplementácia adaptívnych meta-heuristíkAntal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
5.BPImplementácia fuzzy regulátora na obvode FPGAKocúr, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPImplementácia navigačnej metódy VFH do mobilného robota so systémom ROSBabinec, A.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPImplementácia postkvantového protokolu na skupinovú výmenu kľúčaHromada, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BISFEIPodrobnosti témy1 / -- Malo, P.
8.BPImplementácia riadenia inteligentného modulu merania spotrebyBrenkuš, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hodor, T.
9.DPImplementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémovDuchoň, F.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / ----
10.BPImplementácia SLAM metód pre mobilné systémyBalogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPImplementácia smart nabíjania prenosných zariadeníKuzma, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy1 / 1 Bančák, Ľ.
12.BPImplementácia sovietskej šifry VIC pre nástroj CryptoolKollár, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPImplementácia TAS v IMS.Baroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKTFEIPodrobnosti témy1 / 1 Magnes, J.
14.BPImplementácia vybraných matematických funkcií pre nástroj CryptoolKollár, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / 1--
15.DizPInformačno‐komunikačné technológie (IoT) ako súčasť integrovaného manažérskeho systému v jadrovej energetikeNečas, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-JEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPInformačný systém na spracovanie údajov zo senzorov znečistenia prostrediaVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 4 Balla, M.
17.BPInformačný systém na spracovanie údajov zo senzorov znečistenia prostrediaVojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-ITVEL, B-API-ITVEN, B-API-ITVR, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / 4--
18.DPInformačný systém pre infokioskKocúr, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Šušoliak, S.
19.DPInformačný systém pre potreby manažmentu zdravotného stavu seniorovHambalík, A.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Makas, S.
20.DizPIntegrácia decentralizovaných zdrojov do elektrizačnej sústavyJaníček, F.Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)D-ENEFEIPodrobnosti témy0 / ----
21.BPIntegrácia IP jadra do FPGA doskyKohútka, L.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / ----
22.BPIntegracia nástrojov pre staticku a dynamicku analyzu programovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
23.BPIntegracia nástrojov pre staticku a dynamicku analyzu programovBalogh, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Hrubý, M.
24.BPInteligentná domácnosť ovládaná hlasomGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Korček, J.
25.DPInteligentný akváriový systémBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-ENFEIPodrobnosti témy0 / 2--
26.BPInteligentný akváriový systémBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELNFEIPodrobnosti témy0 / 2--
27.DPInteligentný inventarizčný informačný systémBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Chovanec, V.
28.DPInteligentný komunikačný systém Bluetooth na platforme AndroidBucz, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy2 / -- Román, R.
Voroňák, M.
29.DPInteligentný parkovací domCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
30.BPInteligentný parkovací domCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / -- Čepiga, A.
31.BPInteligentný zavlažovací systémŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
32.DPInterakcia človek-robot pomocou gestTölgyessy, M.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)I-RKFEIPodrobnosti témy0 / 2--
33.DPInterakcia s 3D modelom prostredníctvom externých perifériíŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Korčičiak, L.
34.BPInterakcia YBCO a LSMO tenkých vrstiev s dlhými organickými molekulamiValko, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
35.BPInteraktívne animácie na báze objektovo orientovaného programovaniaStuchlíková, Ľ.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy2 / -- Šuhajdová, D.
Kolumber, Ľ.
36.BPInteraktívny model termo-optickej sústavyMatišák, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / -- Podroužek, M.
37.BPInteraktívny WebGL model mechatronického systémuŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy0 / ----
38.BPInteraktívny WebGL model mechatronického systémuŽáková, K.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
39.DizPInternet vecí pre inteligentnú domácnosťBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLFEIPodrobnosti témy0 / 1--
40.BPIoT: Vývoj modulu nabíjacej stanice (EVSE)Mrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
41.BPIoT: Vzdialený monitoring / ovládanie nabíjacej stanice pre elektromobilyMrafko, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RKFEIPodrobnosti témy0 / 1--
42.DPIPTV na platforme IMSKočkovič, L.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-TLKFEIPodrobnosti témy0 / ----
43.DizPIPTV v prostredí IMS sieteBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLFEIPodrobnosti témy0 / 1--