29. 10. 2020  21:36 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramZameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Identifikácia hovoriaceho
Kačur, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-SMS
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
2.
DPIdentifikácia hovoriaceho pomocou neurónových sietiÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
3.DP
Identifikácia operátora robotického pracoviska na základe detekcie tváre
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
4.DPImplementácia dekonvolučných algoritmov na kapacitné transienty s neexponenciálnym charakteromStuchlíková, Ľ.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
DP
Implementácia prvkov automatizácie v automobilovom priemysle za účelom zvyšovania kvality produktuŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Balko, Š.
6.
BP
Implementácia strategickej hry založenej na Von Neumannovej sonde
Švec, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Urbanek, A.
7.BPImplementácia strategickej hry založenej na Von Neumannovej sonde
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
BP
Informačný systém pre atletické preteky
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy
1 / --
Rigo, P.
9.
DP
Informačný systém pre manažment organizačnej štruktúry a ľudských zdrojov
Juhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / -- Krč, M.
10.
BP
Informačný systém pre reštaurácie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
11.
BP
Informačný systém pre stolný tenis
Špaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Pribula, L.
12.
DP
Inovatívny prístup k analýze a spracovaniu dát v ERP systéme IFS
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
13.BP
Integrácia IP jadra do FPGA dosky
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
14.
BP
Inteligentná analýza bezpečnostných udalostí
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
15.
BP
Interaktívna inštruktáž a pomoc pre webové aplikácie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
16.
BP
Interaktívna online platforma pre vzdelávanie, správu a monitoring zdravého životného štýlu
Leskovský, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Mišek, R.
17.BPInteraktívný nástroj pre výučbu webových technológií jazyka HTML, JS, CSS
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1
18.
BPIoT: Vzdialený monitoring / ovládanie nabíjacej stanice pre elektromobily
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
IPTV v IMS
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Sedlák, D.