30. 10. 2020  0:20 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Zameranie
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Klasifikácia Bitcoin transakciíVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.BP
Klasifikácia textu a spracovanie prirodzeného jazyka pomocou metód umelej inteligencie a hlbokých neurónových sietí
Sojka, A.
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.DPKódovanie a dekódovanie adaptívnych bezrýchlostných kódov použiteľných pre komunikáciu v kozmeFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.
BP
Kódovanie a dekódovanie adaptívnych bezrýchlostných kódov použiteľných pre komunikáciu v kozme
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
5.
DP
Kódovanie pre DNAÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
6.
BP
Kombinatorické vlastnosti náhodných Boolových matíc
Nehéz, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 2 Dočkal, M.
7.
DP
Komparatívna analýza cloudových služieb Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCS so zameraním na dátovo-analytické riešenie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
8.DPKontrola bezpečnostných opatrení pomocou metód počítačového videniaÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEIPodrobnosti témy1 / --
9.
BPKvízový systém s využitím Spring BootVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1