23. 10. 2020  13:41 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BPNástroj na analýzu impaktu implementácie štandardizovaného zabezpečenia na prevádzku operačného systému LinuxÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
BP
Nástroj na analýzu impaktu implementácie štandardizovaného zabezpečenia na prevádzku operačného systému Windows
Antal, E.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
3.
BP
Návrh a realizácia optickej pasívnej siete pre IBV
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Barkóci, D.
4.BPNávrh a realizácia webovej aplikácie správy cintorínuÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Szilvásiová, L.
5.
DP
Návrh a vývoj aplikácie pre zber a spracovanie údajov z telemedicínskeho zariadenia
Kuzma, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Roháček, M.
6.
BP
Návrh fuzzy regulátorov pre riadenie jednosmerného motora zostaveného na platforme Arduina
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kubík, P.
7.
BP
Návrh koncepcie včelárskej váhy s monitorovaním a ukladaním údajov
Ušák, E.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Šulík, T.
8.
BP
Návrh tahovej komory pre raketový motor na kvapalné pohonné látky a simulácia prúdenia spalínGálik, G.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-RK--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
9.BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
10.
BPNové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-API--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
11.BPNové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokRozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
12.DPNové: Prototyp metodického riešenia pre podporu riadenie údajov "Data Governance" so zameraním na podporu analytickej práce s dátamiÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
DPNové trendy v SMART oblečeníVavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
14.
BP
Nové trendy v SMART oblečení
Vavrinský, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----