21. 10. 2020  11:40 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Objednávkový systém s využitím Spring Boot
Kocúr, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DP
Objektívna metrika na posudzovanie úrovne a benchmarking kybernetickej bezpečnostiVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
3.
DP
Ochrana návrhu logických obvodov
Vojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
4.
DPOchrana prenosu dát z kamery autonómneho vozidla na báze eliptických kriviekOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
5.
DPOchrana prenosu dát z kamery autonómneho vozidla na báze eliptických kriviek
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Jády, T.
7.
BP
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnom systéme
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
8.
DP
Optimalizácia parametrov rastu diamantových vrstiev
Michniak, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.BPOptimalizácia plánovania posúdení bezpečnosti v banke podľa platnej legislatívyVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
10.BP
Osemsmerovka
Grošek, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
11.
DP
Ovládanie vzdialenej kamery pomocou pohybov hlavy
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
I-RK
--FEIPodrobnosti témy
1 / --
Molda, M.