29. 10. 2020  21:57 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramZameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DPParametrická štúdia výpočtu predikcie nuklidového zloženia vyhoretého jadrového palivaVrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI--FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
2.
BP
Perspektívy a technológie optimálneho využitia vodíka.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy0 / 2--
3.BP
Planárne diamantové elektrochemické cely pre čistenie vôd
Marton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.
DP
Podpora nástroja Protege pre konceptové dotazovanie v CWA móde
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEI
Podrobnosti témy
1 / 2
5.
DPPokročilé reprezentovanie reálnych sietíÚstav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Baksa, M.
6.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnostiÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
Proks, D.
7.BPPokročilé skúmanie svalovej činnostiVavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnostiÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.
DP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Vavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.
BP
Polohovací kartézsky systém pre skenovací röntgen
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
B-RK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Kittnerová, Z.
11.
DP
Ponukovo-dopytovo orientované informačné systémy
Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Skachová, A.
12.
BP
Porovnanie algoritmov učenia s učiteľom a bez učiteľa na nevyváženej dátovej sade
Andicsová, V.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Postkvantová kubická podpisová schémaHromada, V.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
BP
Posúdenie bezpečnosti podľa medzinárodných štandardov a právnych predpisovÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
15.
BPPríprava a štúdium vlastností ultratenkých vrstiev a štruktúr 2D materiálovValko, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
B-JFI-FI
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Príprava a analýza diamantových vrstiev
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEIPodrobnosti témy2 / 2 Ružička, A.
Čatloš, M.
17.
DP
Príprava a štúdium vlastností lítiom dopovaných ultratenkých vrstiev MoS2
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
I-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.
BPPríprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočtyÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
19.DPPríprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočty
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
20.DPProblémy s pravdepodobnostným šifrovaním na báze chaosuGrošek, O.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
21.
DPProcesne orientovaný systém pre projektový manažment agilného vývojaJuhás, G.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-APII-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Rezák, L.
22.
BPProcesne orientovaný systém pre správu publikačných činnostíÚstav informatiky a matematiky (FEI)B-API
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / 2 Šinský, M.
23.BP
Procesne riadená aplikácia z prostredia autoservisu
Mladoniczky, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Chvostek, M.
24.BP
Procesne riadený CLI
Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
25.
DP
Procesor pre systémy reálneho času
Kohútka, L.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.
BP
Progresívna webová aplikácia pre desktopové prostredie
Kováčik, T.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
27.
BP
Progresívna webová aplikácia pre mobilné prostredie
Kováčik, T.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
28.
DP
P2P bezpečná skupinová komunikácia
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--