18. 10. 2019  21:10 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPParametrická štúdia prípravy viacskupinových efektívnych účinných prierezov pre kód MCNPVrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI--FEIPodrobnosti témy0 / ----
2.DPParametrická štúdia výpočtu predikcie nuklidového zloženia vyhoretého jadrového palivaVrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI--FEIPodrobnosti témy0 / 2--
3.BPPlatforma pre vizualizáciu údajov kvality ovzdušiaBehúl, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy1 / 1 Šipula, B.
4.BPPlynové senzory na báze uhlíkových nanomateriálovMarton, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPPodpora audit systému pre bezpečnostný modul MedusaPloszek, R.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy1 / -- Ňaňko, P.
6.DPPodpora nástroja Protégé pre prácu v CWA módeKossaczký, I.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy2 / 2 Štefunko, Ľ.
Schmidt, M.
7.DPPorovnanie in-memory SRDBVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Habán, M.
8.BPPostkvantové TLS certifikátyŠpaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
9.BPPoužitie gyrátora v zvukovej technikeKubinec, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Čík, E.
10.DPPravdepodobnostné dátové štruktúryVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Mycio, J.
11.DPPravdepodobnostné SRDBVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPPredikcia hodnotiacich známok z textu hodnoteniaMojžiš, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Slaminka, E.
13.BPPredikcia výstupu procesu pomocou UNSKörösi, L.Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)B-RK--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Rózsa, J.
14.BPPríprava a analýza diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEIPodrobnosti témy0 / 2--
15.BPPríprava a analýza diamantových vrstievMichniak, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEIPodrobnosti témy0 / 2--
16.BPPríprava dátových knižníc pre výpočty reaktora VVER-440Čerba, Š.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
B-JFI
B-JFI-JI
B-JFI-FI
FEIPodrobnosti témy0 / ----
17.BPPríprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočtyLűley, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI--FEIPodrobnosti témy0 / ----
18.DPPrototyp metodického riešenia pre podporu riadenie údajov "Data Governance" so zameraním na podporu analytickej práce s dátamiVojvoda, M.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-API--FEIPodrobnosti témy0 / 1--