29. 10. 2020  22:12 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Por.
TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Rádioaktivita v obytných priestoroch
Hinca, R.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
BP
Raspberry Pi na realizáciu algoritmov autonómneho riadenia pohybových systémovBucz, Š.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
B-API-BIS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
BP
Rezervačný systém pre reštaurácie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy1 / 1
4.
BP
Riadenie polohy umelej družice
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
--FEIPodrobnosti témy1 / -- Výboch, A.
5.
BP
Rotačná vzdialenosť binárnych stromovVojvoda, M.
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Cigániková, L.
6.
BP
Rozbor zloženia vybaných potravín metódou röntgenovej fluorescenčnej analýzy (RFA)Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-FIFEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Rozpoznanie hovoriaceho
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.
BP
Rozpoznanie reči
Kačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-SMSFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Rozpoznávanie dopravných značiek
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Hulina, M.
10.DP
Rozpoznávanie reči
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-TLK
--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
11.
DP
Rozpoznávanie reči pomocou neurónových sieti
Kačur, J.Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Habán, M.
12.BP
Rozpoznávanie značiek vozidiel za účelom ďalšieho spracovania informácií
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
13.DPRozšírenie zariadení o smart funkcie
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
I-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Bachratý, M.