23. 10. 2020  8:23 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Zameranie
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Simulácia merania univerzálnej gravitačnej konštanty z balistických fáz pohybu gravitujúcich telies v podmienkach mikrogravitácie
Valko, P.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
2.
DP
Skúmanie kódov pre záchranu údajov
Farkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.BP
Sledovanie korózneho správania sa materiálov štvrtej generácie jadrových reaktorov.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
4.BPSledovanie precipitácie sekundárnych fáz v oceliach pre jadrovo energetické zariadenia pomocou nedeštruktívnych spektroskopických techník.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
DP
Sledovanie tepelného starnutia ocelí jadrových reaktorov pomocou Pozitrónovej anihilačnej spektroskopie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
6.
BP
Spracovanie signalov z "eye-tracking" systemu
Kačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKB-TLK-SMS
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
7.
DP
Systém na spracovanie servisných požiadaviekÚstav informatiky a matematiky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / --